นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Tiny_20t {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20t.JPG","created_at":"2007/12/04 15:29:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e31\u0e07","asset_file_size":55082,"modified_at":"2011/05/31 14:42:23 +0700","media_folder_id":320,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1220,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_19t {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"19t.JPG","created_at":"2007/12/04 15:21:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e2d\u0e38\u0e1b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e14\u0e33\u0e19\u0e49\u0e33\u003C/p\u003E","asset_file_size":60204,"modified_at":"2011/05/31 14:42:23 +0700","media_folder_id":320,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1219,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_18t {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"18t.JPG","created_at":"2007/12/04 15:18:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e07\u0e40\u0e15\u0e47\u0e19\u0e17\u0e4c\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","asset_file_size":59116,"modified_at":"2011/05/31 14:42:22 +0700","media_folder_id":320,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1218,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_17t {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"17t.JPG","created_at":"2007/12/04 15:16:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","asset_file_size":47020,"modified_at":"2011/05/31 14:42:22 +0700","media_folder_id":320,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1217,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_16t {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16t.JPG","created_at":"2007/12/04 15:15:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e2a\u0e15\u0e39\u0e25\u0e40\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48\u0e44\u0e25\u0e19\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_file_size":61369,"modified_at":"2011/05/31 14:42:21 +0700","media_folder_id":320,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1216,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_d8f7jupci_20070722015152_15648_97237 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"d8F7jUpCi_20070722015152_15648_97237.gif","created_at":"2007/12/04 15:14:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"bg4","asset_file_size":949,"modified_at":"2011/05/31 14:42:21 +0700","media_folder_id":311,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1215,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_14t {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"14t.JPG","created_at":"2007/12/04 15:08:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e15\u0e39\u0e25\u0e01\u0e25\u0e48\u0e32\u0e27\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e07\u0e32\u0e19\u003C/p\u003E","asset_file_size":55905,"modified_at":"2011/05/31 14:42:20 +0700","media_folder_id":320,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1214,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_vmhnchwba_20070722025547_bg010 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"VMhNChWba_20070722025547_bg010.gif","created_at":"2007/12/04 14:48:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"bg7","asset_file_size":1487,"modified_at":"2011/05/31 14:42:17 +0700","media_folder_id":311,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1211,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_hdagdzsu3_20070722025659_bg55 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"HdaGDzSU3_20070722025659_bg55.gif","created_at":"2007/12/04 14:42:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"bg9","asset_file_size":410,"modified_at":"2011/05/31 14:42:16 +0700","media_folder_id":311,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1210,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_12t {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12t.JPG","created_at":"2007/12/04 14:37:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e07\u0e14\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e2f\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e40\u0e20\u0e15\u0e23\u0e32\u003C/p\u003E","asset_file_size":46539,"modified_at":"2011/05/31 14:42:15 +0700","media_folder_id":320,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1209,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_11t {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11t.JPG","created_at":"2007/12/04 14:25:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e14\u0e33\u0e19\u0e49\u0e33\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e25\u0e07\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e48\u0e32\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e1b\u0e32\u0e01\u0e1a\u0e32\u0e23\u0e32\u003C/p\u003E","asset_file_size":38230,"modified_at":"2011/05/31 14:42:14 +0700","media_folder_id":320,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1208,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_xkrjqqatz_20070722024416_back37 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"xkrJQQATz_20070722024416_back37.gif","created_at":"2007/12/04 13:58:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"back8","asset_file_size":2044,"modified_at":"2011/05/31 14:42:14 +0700","media_folder_id":311,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1205,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_mywo0bqkj_20070722014006_15489_96835 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"MyWO0bqKJ_20070722014006_15489_96835.gif","created_at":"2007/12/04 13:44:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"back4","asset_file_size":2330,"modified_at":"2011/05/31 14:42:13 +0700","media_folder_id":311,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1201,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_u7jiqwpiv_20070722021815_28713_215741 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"u7jiQwPIV_20070722021815_28713_215741.jpg","created_at":"2007/12/04 13:37:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"back","asset_file_size":25612,"modified_at":"2011/05/31 14:42:12 +0700","media_folder_id":311,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1200,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_58c0ovbsh_20070722024204_back31 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"58c0OVBSh_20070722024204_back31.jpg","created_at":"2007/12/04 13:34:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"background","asset_file_size":1942,"modified_at":"2011/05/31 14:42:12 +0700","media_folder_id":311,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1199,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_mandala {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mandala.jpg","created_at":"2007/12/04 12:27:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Ebanner\u003C/p\u003E","asset_file_size":97201,"modified_at":"2011/05/31 14:42:11 +0700","media_folder_id":311,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1198,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_thumb_drive {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Thumb_drive.jpg","created_at":"2007/12/04 10:48:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Thumb Drive","asset_file_size":10476,"modified_at":"2011/05/31 14:42:10 +0700","media_folder_id":45,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1190,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_nk_tm#2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nk_tm#2.JPG","created_at":"2007/12/04 10:41:27 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Temp \u0026amp; RH #2","asset_file_size":39537,"modified_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1188,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_nk_tm#1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nk_tm#1.JPG","created_at":"2007/12/04 10:41:02 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Temp \u0026amp; RH #2","asset_file_size":37400,"modified_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1187,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_nk_tm#0 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nk_tm#0.JPG","created_at":"2007/12/04 10:40:01 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Temp \u0026amp; RH #1","asset_file_size":37965,"modified_at":"2011/06/01 15:33:18 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1186,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_3_38168_2424_12912_07123034[1] {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"3_38168_2424_12912_07123034[1].jpg","created_at":"2007/12/03 20:47:51 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e25\u0e35\u0e25\u0e32\u0e28\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e21\u0e32\u0e01\u0026nbsp; \u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e25\u0e35\u0e25\u0e32\u0e28\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e42\u0e25\u0e01\u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19","asset_file_size":60607,"modified_at":"2011/06/01 15:33:18 +0700","media_folder_id":169,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1179,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_e&a[1] {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"E\u0026A[1].jpg","created_at":"2007/12/03 20:36:26 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cfont color=\"#0000ff\"\u003E\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e04\u0e39\u0e48\u0e19\u0e35\u0e49\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19\u0026nbsp; \u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e23\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e19\u0e48\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e44\u0e1b\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u003C/font\u003E","asset_file_size":13707,"modified_at":"2011/06/01 15:33:17 +0700","media_folder_id":169,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1178,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_10718_07102311071255[1] {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10718_07102311071255[1].jpg","created_at":"2007/12/03 18:51:39 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cfont color=\"#ff6600\"\u003E\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e25\u0e35\u0e25\u0e32\u0e28\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e42\u0e25\u0e01\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17 Latin American\u0026nbsp; \u0e14\u0e39\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22\u0e01\u0e47\u0e41\u0e2a\u0e19\u0e08\u0e30\u0e40\u0e0b\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e35\u0e48\u0026nbsp; \u0e2a\u0e19\u0e43\u0e08\u0e23\u0e35\u0e1a\u0e42\u0e17\u0e23\u0e14\u0e48\u0e27\u0e19\u0e19\u0e30\u0e08\u0e4a\u0e30 08-9870-3175\u0026nbsp; \u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e23\u0e39\u0e2b\u0e19\u0e39\u0e04\u0e19\u0e14\u0e35\u0e19\u0e30\u0026nbsp; \u0e08\u0e30\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e43\u0e2b\u0e49\u0026nbsp; \u0e21\u0e31\u0e48\u0e19\u0e43\u0e08\u0e21\u0e32\u0e01\u0e04\u0e30\u0026nbsp; \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e08\u0e30\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e21\u0e32\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e14\u0e39\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e19\u0e30\u0e08\u0e4a\u0e30\u003C/font\u003E","asset_file_size":12554,"modified_at":"2011/06/01 15:33:16 +0700","media_folder_id":169,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1177,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_26671_73668 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"26671_73668.gif","created_at":"2007/12/03 18:22:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e35\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d","asset_file_size":17078,"modified_at":"2011/05/31 14:42:10 +0700","media_folder_id":215,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1176,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_26661_64325 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"26661_64325.gif","created_at":"2007/12/03 18:20:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e27","asset_file_size":20506,"modified_at":"2011/05/31 14:42:09 +0700","media_folder_id":215,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1175,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1429_37484 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"1429_37484.gif","created_at":"2007/12/03 18:17:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e35\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d","asset_file_size":19745,"modified_at":"2011/05/31 14:42:08 +0700","media_folder_id":215,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1174,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_584-emoticon-5792 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"584-emoticon-5792.gif","created_at":"2007/12/03 17:38:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e21\u0e27\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01\u003C/p\u003E","asset_file_size":921,"modified_at":"2011/05/31 14:42:04 +0700","media_folder_id":215,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1173,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_15295_26666 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"15295_26666.gif","created_at":"2007/12/03 17:29:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01","asset_file_size":13440,"modified_at":"2011/05/31 14:42:02 +0700","media_folder_id":215,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1172,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","asset_file_name":"formular.xls","created_at":"2007/12/03 16:44:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e43\u0e04\u0e23\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e0a\u0e49 Excel \u0e1a\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e46 \u0e25\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e35\u0e49\u0e44\u0e1b\u0e14\u0e39\u003Cbr /\u003E\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e21\u0e35\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_file_size":139264,"modified_at":"2011/05/31 14:42:01 +0700","media_folder_id":206,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1171,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_level-nmr {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"level-nmr.JPG","created_at":"2007/12/03 15:39:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"level-nmr","asset_file_size":5992,"modified_at":"2011/05/31 14:42:01 +0700","media_folder_id":234,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1170,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_crossle1[1] {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"crossle1[1].gif","created_at":"2007/12/03 14:35:55 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cfont color=\"#99cc00\"\u003E\u0e1d\u0e32\u0e01\u0e14\u0e39\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e25\u0e35\u0e25\u0e32\u0e28\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e42\u0e25\u0e01\u0026nbsp; \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e14\u0e39\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e19\u0e49\u0e33\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e30\u0026nbsp; \u0e2b\u0e32\u0e01\u0e43\u0e04\u0e23\u0e14\u0e39\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e21\u0e32\u0026nbsp; \u0e01\u0e47\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e01\u0e31\u0e19\u0e19\u0e30\u0e22\u0e34\u0e19\u0e14\u0e35\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E","asset_file_size":12707,"modified_at":"2011/06/01 15:33:17 +0700","media_folder_id":169,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1169,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ถ้วยกาแฟ-1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e16\u0e49\u0e27\u0e22\u0e01\u0e32\u0e41\u0e1f-1.jpg","created_at":"2007/12/03 14:14:21 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e16\u0e49\u0e27\u0e22\u0e01\u0e32\u0e41\u0e1f\u003C/p\u003E","asset_file_size":8653,"modified_at":"2011/06/01 15:33:16 +0700","media_folder_id":230,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1165,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_malkoha2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Malkoha2.jpg","created_at":"2007/12/03 14:05:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1a\u0e31\u0e49\u0e07\u0e23\u0e2d\u0e01\u003C/p\u003E","asset_file_size":47164,"modified_at":"2011/05/31 14:42:00 +0700","media_folder_id":301,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1164,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_คนขี้ลืม {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"\u0e04\u0e19\u0e02\u0e35\u0e49\u0e25\u0e37\u0e21.gif","created_at":"2007/12/03 13:38:51 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e19\u0e02\u0e35\u0e49\u0e25\u0e37\u0e21\u003C/p\u003E","asset_file_size":12560,"modified_at":"2011/06/01 15:33:15 +0700","media_folder_id":230,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1162,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"\u0e04\u0e19\u0e02\u0e35\u0e49\u0e25\u0e37\u0e21.pdf","created_at":"2007/12/03 13:29:58 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e19\u0e02\u0e35\u0e49\u0e25\u0e37\u0e21\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E","asset_file_size":10106,"modified_at":"2011/06/01 15:33:16 +0700","media_folder_id":230,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1161,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_img_0391 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0391.JPG","created_at":"2007/12/03 12:16:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33","asset_file_size":153472,"modified_at":"2011/05/31 14:41:59 +0700","media_folder_id":43,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1159,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_img_0390 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0390.JPG","created_at":"2007/12/03 12:15:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33","asset_file_size":157005,"modified_at":"2011/05/31 14:41:58 +0700","media_folder_id":43,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1158,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_img_0388 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0388.JPG","created_at":"2007/12/03 12:14:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48 Rome","asset_file_size":145696,"modified_at":"2011/05/31 14:41:57 +0700","media_folder_id":43,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1157,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_img_0408 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0408.JPG","created_at":"2007/12/03 12:13:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e41\u0e23\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48 Rome","asset_file_size":217062,"modified_at":"2011/05/31 14:41:57 +0700","media_folder_id":43,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1156,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_18838 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"18838.jpg","created_at":"2007/12/03 12:10:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e31\u0e08\u0e23\u0e34\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e-\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32","asset_file_size":18189,"modified_at":"2011/05/31 14:41:56 +0700","media_folder_id":84,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1155,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_img_0379 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0379.JPG","created_at":"2007/12/03 12:07:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003ERome 11c\u003C/p\u003E","asset_file_size":167295,"modified_at":"2011/05/31 14:41:55 +0700","media_folder_id":43,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1154,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_img_0361 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0361.JPG","created_at":"2007/12/03 12:06:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Pilot View","asset_file_size":201833,"modified_at":"2011/05/31 14:41:54 +0700","media_folder_id":43,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1153,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_img_0357 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0357.JPG","created_at":"2007/12/03 12:05:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Global View","asset_file_size":153053,"modified_at":"2011/05/31 14:41:53 +0700","media_folder_id":43,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1152,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_img_0350 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0350.JPG","created_at":"2007/12/03 12:04:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Eflight tracking\u003C/p\u003E","asset_file_size":187621,"modified_at":"2011/05/31 14:41:52 +0700","media_folder_id":43,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1151,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_img_0342 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0342.JPG","created_at":"2007/12/03 12:03:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e39\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e1a\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e34\u0e19","asset_file_size":152387,"modified_at":"2011/05/31 14:41:51 +0700","media_folder_id":43,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1150,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_img_0344 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0344.JPG","created_at":"2007/12/03 12:01:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07","asset_file_size":175418,"modified_at":"2011/05/31 14:41:50 +0700","media_folder_id":43,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1149,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_img_0345 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0345.JPG","created_at":"2007/12/03 11:59:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e34\u0e19","asset_file_size":188604,"modified_at":"2011/05/31 14:41:50 +0700","media_folder_id":43,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1148,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_img_0332 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0332.JPG","created_at":"2007/12/03 11:59:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e44\u0e27\u0e19\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_file_size":136985,"modified_at":"2011/05/31 14:41:46 +0700","media_folder_id":43,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1147,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_p1030338 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1030338.JPG","created_at":"2007/12/03 11:56:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07","asset_file_size":327726,"modified_at":"2011/05/31 14:41:44 +0700","media_folder_id":43,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1146,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_p1030337 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1030337.JPG","created_at":"2007/12/03 11:51:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1a\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e34\u0e19 \u0e2a\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e34\u0e19 \u0e01\u0e32\u0e15\u0e32\u0e23\u0e4c \u0e41\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e27\u0e22\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_file_size":293582,"modified_at":"2011/05/31 14:41:42 +0700","media_folder_id":43,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1145,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_s6003170 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"S6003170.JPG","created_at":"2007/12/03 11:47:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cfont color=\"#33cccc\"\u003E\u0e41\u0e25\u0e30\u0e19\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e02\u0e32\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19\u0026nbsp; \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e21\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e04\u0e19\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e08\u0e1a\u0e41\u0e21\u0e48\u0e01\u0e47\u0e02\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e43\u0e08\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e17\u0e38\u0e01\u0e04\u0e19\u0e19\u0e30\u0e25\u0e39\u0e01\u0026nbsp; \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e22\u0e32\u0e21\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0026nbsp; \u003Cstrong\u003E\u003Cfont color=\"#ff6600\"\u003E\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e22\u0e32\u0e21\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08\u0e01\u0e47\u0e19\u0e31\u0e48\u0e07\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e31\u0e48\u0e19\u003C/font\u003E\u003C/strong\u003E\u0e19\u0e30\u0e25\u0e39\u0e01\u003C/font\u003E","asset_file_size":3141851,"modified_at":"2011/05/31 14:41:38 +0700","media_folder_id":169,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1144,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_s6003160 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"S6003160.JPG","created_at":"2007/12/03 11:44:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cfont color=\"#0000ff\"\u003E\u0e41\u0e2b\u0e21\u0e14\u0e35\u0e43\u0e08\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27\u0e40\u0e02\u0e15\u0026nbsp; \u0e10\u0e32\u0e19\u0e17\u0e31\u0e1e\u0e08\u0e19\u0e40\u0e01\u0e37\u0e2d\u0e1a\u0e25\u0e37\u0e21\u0e25\u0e39\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07\u0026nbsp; \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e27\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e38\u0e13\u0e41\u0e21\u0e48\u0026nbsp; \u0e01\u0e47\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08\u0e44\u0e1b\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08\u0026nbsp; \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e2d\u0e14\u0e39\u0e25\u0e30\u0e04\u0e23\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e44\u0e23\u0026nbsp; \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e22\u0e34\u0e19\u0e14\u0e35\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e17\u0e38\u0e01\u0e04\u0e19\u0026nbsp; \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0026nbsp; \u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e02\u0e32\u0e08\u0e30\u0e01\u0e49\u0e32\u0e27\u0e44\u0e1b\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e44\u0e14\u0e02\u0e31\u0e49\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e01\u0e47\u0e04\u0e19\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48\u0e25\u0e30\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0026nbsp; \u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e14\u0e35\u0e19\u0e30\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E","asset_file_size":2899828,"modified_at":"2011/05/31 14:41:33 +0700","media_folder_id":169,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1143,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_s6003146 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"S6003146.JPG","created_at":"2007/12/03 11:37:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cfont color=\"#0000ff\"\u003E\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e22\u0e34\u0e19\u0e14\u0e35\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e02\u0e15 \u0e10\u0e32\u0e19\u0e17\u0e31\u0e1e\u0026nbsp; \u0e08\u0e1a\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0026nbsp; \u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e25\u0e39\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e23\u0e39\u0e2b\u0e19\u0e39\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E","asset_file_size":2794422,"modified_at":"2011/05/31 14:41:29 +0700","media_folder_id":169,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1142,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_niyomparinyato {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"niyomparinyato.jpg","created_at":"2007/12/03 11:06:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c \u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e22\u0e21 \u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07\u003C/p\u003E","asset_file_size":62421,"modified_at":"2011/05/31 14:41:26 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1141,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_egg2w {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"egg2w.jpg","created_at":"2007/12/03 11:05:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e44\u0e01\u0e48\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e44\u0e02\u0e48","asset_file_size":5620,"modified_at":"2011/05/31 14:41:26 +0700","media_folder_id":45,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1140,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_preme1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"preme1.jpg","created_at":"2007/12/03 10:40:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"preme","asset_file_size":138305,"modified_at":"2011/05/31 14:41:25 +0700","media_folder_id":199,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1139,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_wusb_host {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"WUSB_Host.gif","created_at":"2007/12/03 09:57:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Wireless USB Host","asset_file_size":12956,"modified_at":"2011/05/31 14:41:25 +0700","media_folder_id":45,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1138,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_wireless_usb {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Wireless_USB.jpg","created_at":"2007/12/03 09:56:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Wireless USB Connect","asset_file_size":50556,"modified_at":"2011/05/31 14:41:23 +0700","media_folder_id":45,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1137,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_short_range_wireless {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Short_range_wireless.jpg","created_at":"2007/12/03 09:55:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Short range wireless","asset_file_size":32666,"modified_at":"2011/05/31 14:41:23 +0700","media_folder_id":45,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1136,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_180px-certified_wireless_usb_svg {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"180px-Certified_Wireless_USB_svg.png","created_at":"2007/12/03 09:54:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Wireless USB Logo","asset_file_size":9357,"modified_at":"2011/05/31 14:41:22 +0700","media_folder_id":45,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1135,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"Oct_07_Certified_Wireless_USB_Keynote.pdf","created_at":"2007/12/03 09:53:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Intel Wireless USB","asset_file_size":5099724,"modified_at":"2011/05/31 14:41:22 +0700","media_folder_id":45,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1134,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"IRDS004_WUSB_FINAL-Rev2.pdf","created_at":"2007/12/03 09:52:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Wireless USB Technology","asset_file_size":10508390,"modified_at":"2011/05/31 14:41:16 +0700","media_folder_id":45,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1133,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_4910610065[1] {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4910610065[1].jpg","created_at":"2007/12/03 09:44:15 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e18\u0e35\u0e23\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18 \u0e21\u0e35\u0e25\u0e32\u0e20","asset_file_size":13741,"modified_at":"2011/06/01 15:33:13 +0700","media_folder_id":16,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1132,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ลายวงจร {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e25\u0e32\u0e22\u0e27\u0e07\u0e08\u0e23.JPG","created_at":"2007/12/02 23:12:45 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e32\u0e22\u0e27\u0e07\u0e08\u0e23","asset_file_size":43260,"modified_at":"2011/06/01 15:33:13 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1130,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ชั่'งboard {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e0a\u0e31\u0e48'\u0e07board.JPG","created_at":"2007/12/02 22:47:29 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e07\u0e27\u0e07\u0e08\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e16\u0e39\u0e01\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35\u0e43\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e38","asset_file_size":54650,"modified_at":"2011/06/01 15:33:12 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1128,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_เครื่องชั่ง1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e071.JPG","created_at":"2007/12/02 22:32:48 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07","asset_file_size":28985,"modified_at":"2011/06/01 15:33:12 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1126,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_180px-kfc {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"180px-KFC.png","created_at":"2007/12/02 20:09:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"KFC\u0026nbsp;Logo","asset_file_size":23237,"modified_at":"2011/05/31 14:40:57 +0700","media_folder_id":45,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1125,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_caklbx1u {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CAKLBX1U.jpg","created_at":"2007/12/02 10:15:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u003C/p\u003E","asset_file_size":1280,"modified_at":"2011/05/31 14:40:56 +0700","media_folder_id":207,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1124,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_i_love_u_cup {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"i_love_u_cup.jpg","created_at":"2007/12/02 10:15:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0026nbsp;I love U","asset_file_size":1304,"modified_at":"2011/05/31 14:40:56 +0700","media_folder_id":207,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1123,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_เครื่องชั่งcap {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07cap.JPG","created_at":"2007/12/02 05:57:16 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e38","asset_file_size":30678,"modified_at":"2011/06/01 15:33:11 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1122,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_av_result2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"AV_result2.png","created_at":"2007/12/01 19:53:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Antivirus report2","asset_file_size":26277,"modified_at":"2011/05/31 14:40:55 +0700","media_folder_id":45,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1120,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_av_result1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"AV_result1.png","created_at":"2007/12/01 19:52:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Antivirus report1","asset_file_size":24143,"modified_at":"2011/05/31 14:40:55 +0700","media_folder_id":45,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1119,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_av_scanning_speed_test {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"AV_Scanning_speed_test.png","created_at":"2007/12/01 19:52:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Antivirus scanning speed test","asset_file_size":88155,"modified_at":"2011/05/31 14:40:54 +0700","media_folder_id":45,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1118,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_av_program {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"AV_program.png","created_at":"2007/12/01 19:50:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003EAntivirus program\u003C/p\u003E","asset_file_size":32793,"modified_at":"2011/05/31 14:40:53 +0700","media_folder_id":45,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1117,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_rakbankerd1-2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"rakbankerd1-2.gif","created_at":"2007/12/01 18:51:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07 blog \u0e40\u0e23\u0e32\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e48\u0e30","asset_file_size":4533,"modified_at":"2011/05/31 14:40:53 +0700","media_folder_id":303,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1116,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_joybook-notebook {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Joybook-Notebook.png","created_at":"2007/12/01 12:25:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Benq Joybook Notebook","asset_file_size":67674,"modified_at":"2011/05/31 14:40:52 +0700","media_folder_id":45,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1114,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dell-notebook {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Dell-Notebook.png","created_at":"2007/12/01 12:21:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2009/01/19 14:54:13 +0700","description":"Dell Notebook","asset_file_size":131563,"modified_at":"2011/05/31 14:40:51 +0700","media_folder_id":45,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1113,"comment_counter":2,"commentable":true}
 • Tiny_asustek-notebook {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"AsusTek-Notebook.png","created_at":"2007/12/01 12:17:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AsusTek Notebook","asset_file_size":34006,"modified_at":"2011/05/31 14:40:51 +0700","media_folder_id":45,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1112,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_testupload {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"testupload.jpg","created_at":"2007/11/30 23:09:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":84872,"modified_at":"2011/05/31 14:40:50 +0700","media_folder_id":357,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1111,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_bg18 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bg18.jpg","created_at":"2007/11/30 18:53:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u003Ca href=\"/file/vipasinee.b/upload/bg18.jpg\"\u003E\u003C/a\u003E\u003C/p\u003E","asset_file_size":9163,"modified_at":"2011/05/31 14:40:50 +0700","media_folder_id":29,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1110,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ฟันปลา {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e1b\u0e25\u0e32.gif","created_at":"2007/11/30 18:22:20 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e1b\u0e25\u0e32","asset_file_size":7545,"modified_at":"2011/06/01 15:33:11 +0700","media_folder_id":167,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1109,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: