นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_04022014 {"modified_at":"2014/02/06 18:10:51 +0700","id":44818,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"04022014.12.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 18:10:51 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day","created_at":"2014/02/06 18:10:39 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 18:10:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":295098}
 • Small_04022014 {"modified_at":"2014/02/06 18:08:59 +0700","id":44817,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"04022014.13.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 18:08:59 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day","created_at":"2014/02/06 18:08:47 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 18:08:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":150405}
 • Small_04022014 {"modified_at":"2014/02/06 18:08:15 +0700","id":44816,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"04022014.11.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 18:08:15 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day","created_at":"2014/02/06 18:08:12 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 18:08:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":219260}
 • Small_04022014 {"modified_at":"2014/02/06 18:07:30 +0700","id":44815,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"04022014.10.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 18:07:30 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day","created_at":"2014/02/06 18:07:22 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 18:07:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":107867}
 • Small_04022014 {"modified_at":"2014/02/06 18:06:54 +0700","id":44814,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"04022014.14.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 18:06:54 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day","created_at":"2014/02/06 18:06:36 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 18:06:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":209354}
 • Small_04022014 {"modified_at":"2014/02/06 16:57:48 +0700","id":44813,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"04022014.9.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 16:57:48 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day","created_at":"2014/02/06 16:57:36 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 16:57:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":75657}
 • Small_04022014 {"modified_at":"2014/02/06 16:56:14 +0700","id":44812,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"04022014.6.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 16:56:14 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day","created_at":"2014/02/06 16:55:52 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 16:55:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":201164}
 • Small_04022014 {"modified_at":"2014/02/06 16:55:15 +0700","id":44811,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"04022014.8.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 16:55:15 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day","created_at":"2014/02/06 16:55:01 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 16:55:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":203154}
 • Small_04022014 {"modified_at":"2014/02/06 16:54:23 +0700","id":44810,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"04022014.5.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 16:54:23 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day","created_at":"2014/02/06 16:54:14 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 16:54:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":274489}
 • Small_04022014 {"modified_at":"2014/02/06 16:53:20 +0700","id":44809,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"04022014.7.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 16:53:20 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day","created_at":"2014/02/06 16:53:07 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 16:53:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":191962}
 • Small_04022014 {"modified_at":"2014/02/06 16:51:53 +0700","id":44808,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"04022014.4.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 16:51:53 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day","created_at":"2014/02/06 16:51:35 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 16:51:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":243063}
 • Small_04022014 {"modified_at":"2014/02/06 16:49:23 +0700","id":44807,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"04022014.3.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 16:49:23 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day","created_at":"2014/02/06 16:48:56 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 16:48:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":218606}
 • Small_04022014 {"modified_at":"2014/02/06 16:48:00 +0700","id":44806,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"04022014.1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 16:48:00 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day","created_at":"2014/02/06 16:47:50 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 16:47:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":218762}
 • Small_monly05022014_5 {"modified_at":"2014/02/06 16:32:34 +0700","id":44805,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"monly05022014_5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 16:32:34 +0700","media_folder_id":331,"description":"Big Cleaning Day 2557","created_at":"2014/02/06 16:32:18 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 16:32:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":390910}
 • Small_monly05022014_4 {"modified_at":"2014/02/06 16:32:21 +0700","id":44804,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"monly05022014_4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 16:32:21 +0700","media_folder_id":331,"description":"Big Cleaning Day 2557","created_at":"2014/02/06 16:31:57 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 16:31:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":390736}
 • Small_monly05022014_3 {"modified_at":"2014/02/06 16:32:04 +0700","id":44803,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"monly05022014_3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 16:32:04 +0700","media_folder_id":331,"description":"Big Cleaning Day 2557","created_at":"2014/02/06 16:31:33 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 16:31:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":500059}
 • Small_monly05022014_2 {"modified_at":"2014/02/06 16:31:28 +0700","id":44802,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"monly05022014_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 16:31:28 +0700","media_folder_id":331,"description":"Big Cleaning Day 2557","created_at":"2014/02/06 16:31:13 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 16:31:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":491983}
 • Small_monly05022014_1 {"modified_at":"2014/02/06 16:30:54 +0700","id":44801,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"monly05022014_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 16:30:54 +0700","media_folder_id":331,"description":"Big Cleaning Day 2557","created_at":"2014/02/06 16:30:48 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 16:30:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":501939}
 • Small_imagesca8niel2 {"modified_at":"2014/02/06 16:13:30 +0700","id":44800,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"imagesCA8NIEL2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 16:13:30 +0700","media_folder_id":737,"description":"\u0e44\u0e0a\u0e48\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32","created_at":"2014/02/06 16:13:21 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 16:13:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2872}
 • Small_img_20140206_074410 {"modified_at":"2014/02/06 16:09:17 +0700","id":44799,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_20140206_074410.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 16:09:17 +0700","media_folder_id":737,"description":"\u0e02\u0e19\u0e21\u0e40\u0e02\u0e48\u0e07\u0e04\u0e39\u0e48\u0e1c\u0e31\u0e017\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07","created_at":"2014/02/06 16:09:03 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 16:09:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":249855}
 • Small_img_20140205_194832 {"modified_at":"2014/02/06 16:07:10 +0700","id":44798,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_20140205_194832.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 16:07:10 +0700","media_folder_id":737,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e07\u0e44\u0e09\u0e48","created_at":"2014/02/06 16:06:42 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 16:06:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":231062}
 • Small_img_20140205_194658 {"modified_at":"2014/02/06 16:03:57 +0700","id":44797,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_20140205_194658.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 16:03:57 +0700","media_folder_id":737,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e40\u0e01\u0e4b\u0e32\u0e2e\u0e30","created_at":"2014/02/06 16:03:31 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 16:03:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":239508}
 • Small_img_20140205_194421 {"modified_at":"2014/02/06 16:02:19 +0700","id":44796,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_20140205_194421.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 16:02:19 +0700","media_folder_id":737,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e01\u0e32\u0e14\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e271","created_at":"2014/02/06 16:01:35 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 16:01:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":240967}
 • Small_img_20140205_192824 {"modified_at":"2014/02/06 16:00:14 +0700","id":44795,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_20140205_192824.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 16:00:14 +0700","media_folder_id":737,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e04\u0e30\u0e19\u0e49\u0e32","created_at":"2014/02/06 16:00:01 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 16:00:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":192993}
 • Small_bigc20140204p9 {"modified_at":"2014/02/06 15:56:18 +0700","id":44794,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204p9.7.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 15:56:18 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 15:56:06 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 15:56:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49212}
ขนาดย่อ: