นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_clear {"member_only_commentable":false,"description":"clear1","asset_updated_at":"2014/02/22 10:10:43 +0700","asset_file_name":"clear.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":45080,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":573861,"media_folder_id":234,"created_at":"2014/02/22 10:10:43 +0700","modified_at":"2014/02/22 10:10:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/22 10:10:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_takam3 {"member_only_commentable":false,"description":"takam3","asset_updated_at":"2014/02/22 10:09:13 +0700","asset_file_name":"takam3.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":45079,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":286233,"media_folder_id":234,"created_at":"2014/02/22 10:09:13 +0700","modified_at":"2014/02/22 10:09:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/22 10:09:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_takam2 {"member_only_commentable":false,"description":"takam2","asset_updated_at":"2014/02/22 10:07:51 +0700","asset_file_name":"takam2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":45078,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":309192,"media_folder_id":234,"created_at":"2014/02/22 10:07:51 +0700","modified_at":"2014/02/22 10:07:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/22 10:07:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_takam1 {"member_only_commentable":false,"description":"takam1","asset_updated_at":"2014/02/22 10:06:49 +0700","asset_file_name":"takam1.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":45077,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":289450,"media_folder_id":234,"created_at":"2014/02/22 10:06:49 +0700","modified_at":"2014/02/22 10:06:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/22 10:06:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_saraban {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2014/02/21 14:06:58 +0700","asset_file_name":"saraban.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":true,"id":45076,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":74153,"media_folder_id":711,"created_at":"2014/02/21 14:06:58 +0700","modified_at":"2014/02/21 14:07:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/21 14:07:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_saraban2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2014/02/21 14:06:32 +0700","asset_file_name":"saraban2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":true,"id":45075,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47614,"media_folder_id":711,"created_at":"2014/02/21 14:06:32 +0700","modified_at":"2014/02/21 14:06:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/21 14:06:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_saraban1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2014/02/21 14:05:58 +0700","asset_file_name":"saraban1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":true,"id":45074,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46292,"media_folder_id":711,"created_at":"2014/02/21 14:05:58 +0700","modified_at":"2014/02/21 14:06:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/21 14:06:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_watertepa3 {"member_only_commentable":false,"description":"pic3","asset_updated_at":"2014/02/21 12:24:36 +0700","asset_file_name":"watertepa3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45073,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":113713,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/21 12:24:36 +0700","modified_at":"2014/02/21 12:24:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/21 12:24:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_watertepa2 {"member_only_commentable":false,"description":"pic2","asset_updated_at":"2014/02/21 12:22:58 +0700","asset_file_name":"watertepa2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45072,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":121622,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/21 12:22:58 +0700","modified_at":"2014/02/21 12:23:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/21 12:23:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_watertepa1 {"member_only_commentable":false,"description":"pic1","asset_updated_at":"2014/02/21 12:22:02 +0700","asset_file_name":"watertepa1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45071,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":77245,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/21 12:22:02 +0700","modified_at":"2014/02/21 12:22:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/21 12:22:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_roche2014 {"member_only_commentable":false,"description":"Roche Scientific Days 2014","asset_updated_at":"2014/02/20 23:27:21 +0700","asset_file_name":"Roche2014.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45070,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":98955,"media_folder_id":41,"created_at":"2014/02/20 23:27:21 +0700","modified_at":"2014/02/20 23:27:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/20 23:27:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_471-fig1 {"member_only_commentable":false,"description":"CEC2","asset_updated_at":"2014/02/19 15:19:41 +0700","asset_file_name":"471-fig1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45069,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":37821,"media_folder_id":1268,"created_at":"2014/02/19 15:19:41 +0700","modified_at":"2014/02/19 15:19:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/19 15:19:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_hplcscience {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21 HPLC \u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","asset_updated_at":"2014/02/18 20:11:07 +0700","asset_file_name":"HPLCScience.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45068,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":419474,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/18 20:11:07 +0700","modified_at":"2014/02/18 20:11:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 20:11:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_hplcscienc1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21 HPLC \u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","asset_updated_at":"2014/02/18 20:10:26 +0700","asset_file_name":"HPLCScienc1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45067,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":351046,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/18 20:10:26 +0700","modified_at":"2014/02/18 20:11:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 20:11:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_no {"member_only_commentable":false,"description":"nobita","asset_updated_at":"2014/02/18 16:39:09 +0700","asset_file_name":"NO.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45066,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3378,"media_folder_id":1539,"created_at":"2014/02/18 16:39:09 +0700","modified_at":"2014/02/18 16:39:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 16:39:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_hood17 {"member_only_commentable":false,"description":"Hood17.jpg","asset_updated_at":"2014/02/18 13:18:56 +0700","asset_file_name":"Hood17.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45065,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":218665,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/18 13:18:56 +0700","modified_at":"2014/02/18 13:19:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 13:19:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_hood10 {"member_only_commentable":false,"description":"Hood10.jpg","asset_updated_at":"2014/02/18 13:11:25 +0700","asset_file_name":"Hood10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45064,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":188300,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/18 13:11:25 +0700","modified_at":"2014/02/18 13:11:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 13:11:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_hood09 {"member_only_commentable":false,"description":"Hood09.jpg","asset_updated_at":"2014/02/18 13:11:16 +0700","asset_file_name":"Hood09.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45063,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":167987,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/18 13:11:17 +0700","modified_at":"2014/02/18 13:11:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 13:11:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_hood08 {"member_only_commentable":false,"description":"Hood08.jpg","asset_updated_at":"2014/02/18 13:11:07 +0700","asset_file_name":"Hood08.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45062,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":221180,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/18 13:11:07 +0700","modified_at":"2014/02/18 13:11:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 13:11:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_hood07 {"member_only_commentable":false,"description":"Hood07.jpg","asset_updated_at":"2014/02/18 13:11:00 +0700","asset_file_name":"Hood07.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45061,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":219926,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/18 13:11:00 +0700","modified_at":"2014/02/18 13:11:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 13:11:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_hood06 {"member_only_commentable":false,"description":"Hood06.jpg","asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:53 +0700","asset_file_name":"Hood06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45060,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":224416,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/18 13:10:53 +0700","modified_at":"2014/02/18 13:11:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 13:11:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_hood05 {"member_only_commentable":false,"description":"Hood05.jpg","asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:46 +0700","asset_file_name":"Hood05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45059,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":183951,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/18 13:10:46 +0700","modified_at":"2014/02/18 13:10:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 13:10:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_hood04 {"member_only_commentable":false,"description":"Hood04.jpg","asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:39 +0700","asset_file_name":"Hood04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45058,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":221783,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/18 13:10:39 +0700","modified_at":"2014/02/18 13:10:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 13:10:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_hood03 {"member_only_commentable":false,"description":"Hood03.jpg","asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:31 +0700","asset_file_name":"Hood03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45057,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":345872,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/18 13:10:31 +0700","modified_at":"2014/02/18 13:10:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 13:10:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_hood02 {"member_only_commentable":false,"description":"Hood02.jpg","asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:24 +0700","asset_file_name":"Hood02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45056,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":147388,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/18 13:10:24 +0700","modified_at":"2014/02/18 13:10:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 13:10:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: