นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_hplcscienc1 {"asset_file_name":"HPLCScienc1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/18 20:11:21 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21 HPLC \u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","updated_at":"2014/02/18 20:11:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/18 20:10:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":351046,"id":45067,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/18 20:10:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_no {"asset_file_name":"NO.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/18 16:39:11 +0700","media_folder_id":1539,"description":"nobita","updated_at":"2014/02/18 16:39:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/18 16:39:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3378,"id":45066,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/18 16:39:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_hood17 {"asset_file_name":"Hood17.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/18 13:19:05 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Hood17.jpg","updated_at":"2014/02/18 13:19:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/18 13:18:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":218665,"id":45065,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/18 13:18:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_hood10 {"asset_file_name":"Hood10.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/18 13:11:37 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Hood10.jpg","updated_at":"2014/02/18 13:11:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/18 13:11:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":188300,"id":45064,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/18 13:11:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_hood09 {"asset_file_name":"Hood09.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/18 13:11:32 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Hood09.jpg","updated_at":"2014/02/18 13:11:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/18 13:11:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":167987,"id":45063,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/18 13:11:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_hood08 {"asset_file_name":"Hood08.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/18 13:11:15 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Hood08.jpg","updated_at":"2014/02/18 13:11:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/18 13:11:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":221180,"id":45062,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/18 13:11:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_hood07 {"asset_file_name":"Hood07.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/18 13:11:10 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Hood07.jpg","updated_at":"2014/02/18 13:11:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/18 13:11:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":219926,"id":45061,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/18 13:11:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_hood06 {"asset_file_name":"Hood06.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/18 13:11:04 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Hood06.jpg","updated_at":"2014/02/18 13:11:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/18 13:10:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":224416,"id":45060,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_hood05 {"asset_file_name":"Hood05.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/18 13:10:57 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Hood05.jpg","updated_at":"2014/02/18 13:10:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/18 13:10:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":183951,"id":45059,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_hood04 {"asset_file_name":"Hood04.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/18 13:10:51 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Hood04.jpg","updated_at":"2014/02/18 13:10:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/18 13:10:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":221783,"id":45058,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_hood03 {"asset_file_name":"Hood03.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/18 13:10:45 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Hood03.jpg","updated_at":"2014/02/18 13:10:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/18 13:10:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":345872,"id":45057,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_hood02 {"asset_file_name":"Hood02.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/18 13:10:30 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Hood02.jpg","updated_at":"2014/02/18 13:10:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/18 13:10:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":147388,"id":45056,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_hood01 {"asset_file_name":"Hood01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/18 13:10:24 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Hood01.jpg","updated_at":"2014/02/18 13:10:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/18 13:10:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":163742,"id":45055,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_ex3 {"asset_file_name":"ex3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/18 11:03:10 +0700","media_folder_id":1004,"description":"ex3.jpg","updated_at":"2014/02/18 11:03:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/18 10:39:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":123509,"id":45054,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/18 10:39:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_ex2 {"asset_file_name":"ex2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/18 11:03:06 +0700","media_folder_id":1004,"description":"ex2.jpg","updated_at":"2014/02/18 11:03:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/18 10:38:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":152244,"id":45053,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/18 10:38:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_image0 {"asset_file_name":"Image0.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/18 10:03:15 +0700","media_folder_id":1004,"description":"exercise","updated_at":"2014/02/18 10:03:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/18 09:47:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":60379,"id":45052,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/18 09:47:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_biodiversity-188175-4 {"asset_file_name":"biodiversity-188175-4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/18 10:03:12 +0700","media_folder_id":1161,"description":"\u0e2a\u0e30\u0e15\u0e2d","updated_at":"2014/02/18 10:03:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/18 09:46:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":159324,"id":45051,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/18 09:46:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_ricecooker7 {"asset_file_name":"RiceCooker7.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/17 20:03:45 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e38\u0e07\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","updated_at":"2014/02/17 20:03:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/17 19:51:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":145970,"id":45050,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/17 19:51:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_ricecooker6 {"asset_file_name":"RiceCooker6.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/17 20:03:39 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e38\u0e07\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","updated_at":"2014/02/17 20:03:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/17 19:51:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":404298,"id":45049,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/17 19:51:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_ricecooker5 {"asset_file_name":"RiceCooker5.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/17 20:03:31 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e38\u0e07\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","updated_at":"2014/02/17 20:03:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/17 19:50:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":385574,"id":45048,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/17 19:50:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_ricecooker4 {"asset_file_name":"RiceCooker4.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/17 20:03:24 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e38\u0e07\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","updated_at":"2014/02/17 20:03:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/17 19:50:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":389402,"id":45047,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/17 19:50:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_ricecooker3 {"asset_file_name":"RiceCooker3.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/17 20:03:17 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e38\u0e07\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","updated_at":"2014/02/17 20:03:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/17 19:49:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":407178,"id":45046,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/17 19:49:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_ricecooker2 {"asset_file_name":"RiceCooker2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/17 20:03:09 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e38\u0e07\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","updated_at":"2014/02/17 20:03:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/17 19:49:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":183194,"id":45045,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/17 19:49:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_ricecooker1 {"asset_file_name":"RiceCooker1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/17 20:03:03 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e38\u0e07\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","updated_at":"2014/02/17 20:03:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/17 19:48:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":316146,"id":45044,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/17 19:48:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_comparemendeley3 {"asset_file_name":"CompareMendeley3.png","visibility":2,"modified_at":"2014/02/17 18:36:20 +0700","media_folder_id":41,"description":"Mendeley","updated_at":"2014/02/17 18:36:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2014/02/17 18:36:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":51724,"id":45043,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/17 18:36:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: