นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_symptom1 {"modified_at":"2014/11/20 11:22:56 +0700","id":44896,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Symptom1.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/11/20 11:22:56 +0700","media_folder_id":41,"description":"\u0e04\u0e33\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2014/02/10 10:47:09 +0700","asset_updated_at":"2014/11/20 11:22:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":108391}
 • Small_img_1021 {"modified_at":"2014/02/10 11:04:11 +0700","id":44895,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":true,"asset_file_name":"IMG_1021.png","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/10 11:04:11 +0700","media_folder_id":1542,"description":"\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23 ","created_at":"2014/02/10 10:46:23 +0700","asset_updated_at":"2014/02/10 10:46:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":225930}
 • Small_img_0988 {"modified_at":"2014/02/10 11:04:02 +0700","id":44894,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":true,"asset_file_name":"IMG_0988.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/10 11:04:02 +0700","media_folder_id":1542,"description":"\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e1e\u0e07\u0e29\u0e4c \u0e09\u0e31\u0e15\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e07\u0e04\u0e4c","created_at":"2014/02/10 10:31:25 +0700","asset_updated_at":"2014/02/10 10:43:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61499}
 • Small_11 {"modified_at":"2014/02/10 10:05:13 +0700","id":44893,"commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"11.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/10 10:05:13 +0700","media_folder_id":1406,"description":"2","created_at":"2014/02/10 09:51:02 +0700","asset_updated_at":"2014/02/10 09:51:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":137321}
 • Small_31 {"modified_at":"2014/02/10 10:05:08 +0700","id":44892,"commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"31.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/10 10:05:08 +0700","media_folder_id":1406,"description":"3","created_at":"2014/02/10 09:42:46 +0700","asset_updated_at":"2014/02/10 09:42:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":121085}
 • Small_1 {"modified_at":"2014/02/10 10:05:02 +0700","id":44891,"commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/10 10:05:02 +0700","media_folder_id":1406,"description":"1","created_at":"2014/02/10 09:38:55 +0700","asset_updated_at":"2014/02/10 09:38:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":139810}
 • Small_1908428_594306647310173_1211876141_n {"modified_at":"2014/02/09 17:03:04 +0700","id":44890,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1908428_594306647310173_1211876141_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/09 17:03:04 +0700","media_folder_id":219,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e15\u0e49\u0e21\u0e21\u0e31\u0e14","created_at":"2014/02/09 16:32:03 +0700","asset_updated_at":"2014/02/09 16:32:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":29878}
 • Small_img_8124 {"modified_at":"2014/02/09 15:02:52 +0700","id":44888,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_8124.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/09 15:02:52 +0700","media_folder_id":1488,"description":"k-8","created_at":"2014/02/09 14:59:49 +0700","asset_updated_at":"2014/02/09 14:59:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":84783}
 • Small_toh-2 {"modified_at":"2014/02/09 15:02:51 +0700","id":44887,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ToH-2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/09 15:02:51 +0700","media_folder_id":1488,"description":"k-7","created_at":"2014/02/09 14:58:05 +0700","asset_updated_at":"2014/02/09 14:58:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":163970}
 • Small_toh-1 {"modified_at":"2014/02/09 15:02:51 +0700","id":44886,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ToH-1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/09 15:02:51 +0700","media_folder_id":1488,"description":"k-6","created_at":"2014/02/09 14:57:32 +0700","asset_updated_at":"2014/02/09 14:57:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":172715}
 • Small_to-4 {"modified_at":"2014/02/09 15:02:51 +0700","id":44885,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"To-4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/09 15:02:51 +0700","media_folder_id":1488,"description":"k-4","created_at":"2014/02/09 14:56:52 +0700","asset_updated_at":"2014/02/09 14:56:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":146035}
 • Small_to-3 {"modified_at":"2014/02/09 15:02:50 +0700","id":44884,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"To-3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/09 15:02:50 +0700","media_folder_id":1488,"description":"k-3","created_at":"2014/02/09 14:56:18 +0700","asset_updated_at":"2014/02/09 14:56:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":121222}
 • Small_to-2 {"modified_at":"2014/02/09 15:02:50 +0700","id":44883,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"To-2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/09 15:02:50 +0700","media_folder_id":1488,"description":"k-2","created_at":"2014/02/09 14:55:45 +0700","asset_updated_at":"2014/02/09 14:55:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":140207}
 • Small_to-1 {"modified_at":"2014/02/09 15:02:49 +0700","id":44882,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"To-1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/09 15:02:49 +0700","media_folder_id":1488,"description":"k-1","created_at":"2014/02/09 14:55:08 +0700","asset_updated_at":"2014/02/09 14:55:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":115413}
 • {"modified_at":"2014/02/08 23:21:42 +0700","id":44881,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"engname.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/08 23:21:42 +0700","media_folder_id":1114,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e40\u0e01\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e16\u0e2d\u0e14\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23\u0e44\u0e17\u0e22\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23\u0e42\u0e23\u0e21\u0e31\u0e19 \u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e07 \u0e23\u0e32\u0e0a\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19","created_at":"2014/02/08 23:21:28 +0700","asset_updated_at":"2014/02/08 23:21:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":145438}
 • Small_kantate11 {"modified_at":"2014/02/08 20:03:16 +0700","id":44880,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kantate11.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/08 20:03:16 +0700","media_folder_id":732,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 20:01:13 +0700","asset_updated_at":"2014/02/08 20:01:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":60175}
 • Small_kantate10 {"modified_at":"2014/02/08 20:03:15 +0700","id":44879,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kantate10.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/08 20:03:15 +0700","media_folder_id":732,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 20:00:50 +0700","asset_updated_at":"2014/02/08 20:00:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":62480}
 • Small_kantate9 {"modified_at":"2014/02/08 20:03:15 +0700","id":44878,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kantate9.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/08 20:03:15 +0700","media_folder_id":732,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 20:00:24 +0700","asset_updated_at":"2014/02/08 20:00:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":59846}
 • Small_kantate8 {"modified_at":"2014/02/08 20:03:14 +0700","id":44877,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kantate8.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/08 20:03:14 +0700","media_folder_id":732,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 20:00:01 +0700","asset_updated_at":"2014/02/08 20:00:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":51036}
 • Small_kantate7 {"modified_at":"2014/02/08 20:03:14 +0700","id":44876,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kantate7.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/08 20:03:14 +0700","media_folder_id":732,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 19:58:43 +0700","asset_updated_at":"2014/02/08 19:58:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":58909}
 • Small_kantate6 {"modified_at":"2014/02/08 20:03:13 +0700","id":44875,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kantate6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/08 20:03:13 +0700","media_folder_id":732,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 19:58:18 +0700","asset_updated_at":"2014/02/08 19:58:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":56589}
 • Small_kantate5 {"modified_at":"2014/02/08 20:03:12 +0700","id":44874,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kantate5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/08 20:03:12 +0700","media_folder_id":732,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 19:58:00 +0700","asset_updated_at":"2014/02/08 19:58:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61630}
 • Small_kantate4 {"modified_at":"2014/02/08 20:03:12 +0700","id":44873,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kantate4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/08 20:03:12 +0700","media_folder_id":732,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 19:57:40 +0700","asset_updated_at":"2014/02/08 19:57:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":50808}
 • Small_kantate3 {"modified_at":"2014/02/08 20:03:11 +0700","id":44872,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kantate3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/08 20:03:11 +0700","media_folder_id":732,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 19:57:22 +0700","asset_updated_at":"2014/02/08 19:57:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":59597}
 • Small_kantate2 {"modified_at":"2014/02/08 20:03:10 +0700","id":44871,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kantate2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/08 20:03:10 +0700","media_folder_id":732,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","created_at":"2014/02/08 19:56:54 +0700","asset_updated_at":"2014/02/08 19:56:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":31087}
ขนาดย่อ: