นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_15-02-57_15 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_updated_at":"2014/02/16 22:23:57 +0700","asset_file_name":"15-02-57_15.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45005,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":113767,"media_folder_id":283,"created_at":"2014/02/16 22:23:57 +0700","modified_at":"2014/02/16 22:24:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 22:24:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_tubeblock {"member_only_commentable":false,"description":"GC7890 \u0e01\u0e31\u0e1a flow gas","asset_updated_at":"2014/02/16 17:37:37 +0700","asset_file_name":"tubeblock.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45004,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":468369,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/16 17:37:37 +0700","modified_at":"2014/02/16 18:02:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 18:02:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_15-02-57_14 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_updated_at":"2014/02/16 17:30:05 +0700","asset_file_name":"15-02-57_14.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45003,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":277220,"media_folder_id":283,"created_at":"2014/02/16 17:30:05 +0700","modified_at":"2014/02/16 18:02:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 18:02:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_15-02-57_03 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_updated_at":"2014/02/16 17:13:38 +0700","asset_file_name":"15-02-57_03.1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45002,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":165354,"media_folder_id":283,"created_at":"2014/02/16 17:13:38 +0700","modified_at":"2014/02/16 17:13:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 17:13:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_15-02-57_03 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_updated_at":"2014/02/16 17:12:52 +0700","asset_file_name":"15-02-57_03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45001,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":398056,"media_folder_id":283,"created_at":"2014/02/16 17:12:52 +0700","modified_at":"2014/02/16 17:12:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 17:12:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_15-02-57_02 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_updated_at":"2014/02/16 17:12:07 +0700","asset_file_name":"15-02-57_02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45000,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":467719,"media_folder_id":283,"created_at":"2014/02/16 17:12:07 +0700","modified_at":"2014/02/16 17:12:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 17:12:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_15-02-57_07 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_updated_at":"2014/02/16 17:08:06 +0700","asset_file_name":"15-02-57_07.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44999,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":200550,"media_folder_id":283,"created_at":"2014/02/16 17:08:06 +0700","modified_at":"2014/02/16 17:08:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 17:08:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_15-02-57_06 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_updated_at":"2014/02/16 17:06:44 +0700","asset_file_name":"15-02-57_06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44998,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":203956,"media_folder_id":283,"created_at":"2014/02/16 17:06:44 +0700","modified_at":"2014/02/16 17:06:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 17:06:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_15-02-57_05 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_updated_at":"2014/02/16 17:05:18 +0700","asset_file_name":"15-02-57_05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44997,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":457235,"media_folder_id":283,"created_at":"2014/02/16 17:05:18 +0700","modified_at":"2014/02/16 17:05:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 17:05:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_gc789011 {"member_only_commentable":false,"description":" show status display","asset_updated_at":"2014/02/16 16:55:10 +0700","asset_file_name":"gc789011.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44996,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":468536,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/16 16:55:10 +0700","modified_at":"2014/02/16 17:03:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 17:03:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_inletinjector1 {"member_only_commentable":false,"description":"GC7890 \u0e01\u0e31\u0e1a flow gas","asset_updated_at":"2014/02/16 16:50:14 +0700","asset_file_name":"inletinjector1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44995,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":480351,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/16 16:50:14 +0700","modified_at":"2014/02/16 17:03:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 17:03:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_inletinjector {"member_only_commentable":false,"description":"GC7890 \u0e01\u0e31\u0e1a flow gas","asset_updated_at":"2014/02/16 16:49:44 +0700","asset_file_name":"inletinjector.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44994,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":406123,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/16 16:49:44 +0700","modified_at":"2014/02/16 17:03:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 17:03:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_tube11 {"member_only_commentable":false,"description":"GC7890 \u0e01\u0e31\u0e1a flow gas","asset_updated_at":"2014/02/16 16:49:13 +0700","asset_file_name":"tube11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44993,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":339220,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/16 16:49:13 +0700","modified_at":"2014/02/16 17:03:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 17:03:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_sr85 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e23\u0e07","asset_updated_at":"2014/02/16 16:28:30 +0700","asset_file_name":"SR85.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":44992,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54673,"media_folder_id":831,"created_at":"2014/02/16 16:28:30 +0700","modified_at":"2014/02/16 17:03:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 17:03:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_sr84 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e23\u0e07","asset_updated_at":"2014/02/16 16:27:07 +0700","asset_file_name":"SR84.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":44991,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68191,"media_folder_id":831,"created_at":"2014/02/16 16:27:07 +0700","modified_at":"2014/02/16 17:03:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 17:03:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_sr83 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e23\u0e07","asset_updated_at":"2014/02/16 16:26:09 +0700","asset_file_name":"SR83.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":44990,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55356,"media_folder_id":831,"created_at":"2014/02/16 16:26:09 +0700","modified_at":"2014/02/16 17:02:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 17:02:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_15-02-57_04 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_updated_at":"2014/02/16 14:59:56 +0700","asset_file_name":"15-02-57_04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44989,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":373453,"media_folder_id":283,"created_at":"2014/02/16 14:59:56 +0700","modified_at":"2014/02/16 15:04:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 15:04:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_clean16025702 {"member_only_commentable":false,"description":"clean04","asset_updated_at":"2014/02/16 13:38:07 +0700","asset_file_name":"clean16025702.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44988,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":263424,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/02/16 13:38:07 +0700","modified_at":"2014/02/16 14:04:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 14:04:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_clean16025703a {"member_only_commentable":false,"description":"clean03","asset_updated_at":"2014/02/16 11:33:47 +0700","asset_file_name":"clean16025703a.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44987,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":268541,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/02/16 11:33:47 +0700","modified_at":"2014/02/16 12:05:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 12:05:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_clean16025702a {"member_only_commentable":false,"description":"clean02","asset_updated_at":"2014/02/16 10:50:35 +0700","asset_file_name":"clean16025702a.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44986,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":264055,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/02/16 10:50:35 +0700","modified_at":"2014/02/16 11:05:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 11:05:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_clean16025701a {"member_only_commentable":false,"description":"clean01","asset_updated_at":"2014/02/16 10:48:57 +0700","asset_file_name":"clean16025701a.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44985,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":200193,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/02/16 10:48:57 +0700","modified_at":"2014/02/16 11:05:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 11:05:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_uvspectro3 {"member_only_commentable":false,"description":"UVFig2","asset_updated_at":"2014/02/15 10:10:50 +0700","asset_file_name":"UVSpectro3.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":44984,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":156739,"media_folder_id":308,"created_at":"2014/02/15 10:10:50 +0700","modified_at":"2014/02/15 10:15:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/15 10:15:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_uvspectro4 {"member_only_commentable":false,"description":"UVFig1","asset_updated_at":"2014/02/15 10:08:19 +0700","asset_file_name":"UVSpectro4.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":44983,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":158786,"media_folder_id":308,"created_at":"2014/02/15 10:08:19 +0700","modified_at":"2014/02/15 10:12:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/15 10:12:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_hd63b09 {"member_only_commentable":false,"description":"UVFig3","asset_updated_at":"2014/02/15 10:07:14 +0700","asset_file_name":"HD63B09.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":44982,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":24631,"media_folder_id":308,"created_at":"2014/02/15 10:07:14 +0700","modified_at":"2014/02/15 10:07:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/15 10:07:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_uvspectro8 {"member_only_commentable":false,"description":"UVFig4","asset_updated_at":"2014/02/14 22:49:39 +0700","asset_file_name":"UVSpectro8.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":44981,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":18965,"media_folder_id":308,"created_at":"2014/02/14 22:49:39 +0700","modified_at":"2014/02/14 23:03:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/14 23:03:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: