นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_mendeley2 {"member_only_commentable":false,"description":"Mendeley","asset_updated_at":"2014/02/17 18:09:38 +0700","asset_file_name":"Mendeley2.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45030,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":93839,"media_folder_id":41,"created_at":"2014/02/17 18:09:39 +0700","modified_at":"2014/02/17 18:09:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 18:09:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_mendeley1 {"member_only_commentable":false,"description":"Mendeley","asset_updated_at":"2014/02/17 18:09:15 +0700","asset_file_name":"Mendeley1.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45029,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":88608,"media_folder_id":41,"created_at":"2014/02/17 18:09:15 +0700","modified_at":"2014/02/17 18:09:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 18:09:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_dsc05143-1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e22\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2014/02/17 16:52:06 +0700","asset_file_name":"DSC05143-1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45028,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":165949,"media_folder_id":1206,"created_at":"2014/02/17 16:52:06 +0700","modified_at":"2014/02/17 17:04:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 17:04:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_psucoop001 {"member_only_commentable":false,"description":"PSUCOOP001","asset_updated_at":"2014/02/17 10:14:56 +0700","asset_file_name":"PSUCOOP001.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45027,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":107438,"media_folder_id":788,"created_at":"2014/02/17 10:14:56 +0700","modified_at":"2014/02/17 10:15:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 10:15:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"PSUCoopDividendExtra","asset_updated_at":"2014/02/17 10:13:35 +0700","asset_file_name":"PSUCoopDividendExtra.xlsx","asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","member_only_readable":false,"id":45026,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":15251,"media_folder_id":788,"created_at":"2014/02/17 10:13:35 +0700","modified_at":"2014/02/17 10:13:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 10:13:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_15-02-57_20 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_updated_at":"2014/02/17 02:02:42 +0700","asset_file_name":"15-02-57_20.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45025,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":144774,"media_folder_id":283,"created_at":"2014/02/17 02:02:42 +0700","modified_at":"2014/02/17 02:06:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 02:06:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_15-02-57_19 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_updated_at":"2014/02/17 01:53:57 +0700","asset_file_name":"15-02-57_19.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45024,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":117758,"media_folder_id":283,"created_at":"2014/02/17 01:53:57 +0700","modified_at":"2014/02/17 02:06:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 02:06:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_15-02-57_17n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_updated_at":"2014/02/17 01:19:52 +0700","asset_file_name":"15-02-57_17n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45023,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":106347,"media_folder_id":283,"created_at":"2014/02/17 01:19:52 +0700","modified_at":"2014/02/17 01:20:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 01:20:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_15-02-57_13n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_updated_at":"2014/02/17 01:16:10 +0700","asset_file_name":"15-02-57_13n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45022,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":119570,"media_folder_id":283,"created_at":"2014/02/17 01:16:10 +0700","modified_at":"2014/02/17 01:16:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 01:16:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_15-02-57_12n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_updated_at":"2014/02/17 01:14:55 +0700","asset_file_name":"15-02-57_12n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45021,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":299860,"media_folder_id":283,"created_at":"2014/02/17 01:14:55 +0700","modified_at":"2014/02/17 01:15:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 01:15:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_15-02-57_11n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_updated_at":"2014/02/17 01:12:27 +0700","asset_file_name":"15-02-57_11n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45020,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":74062,"media_folder_id":283,"created_at":"2014/02/17 01:12:27 +0700","modified_at":"2014/02/17 01:13:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 01:13:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_15-02-57_10n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_updated_at":"2014/02/17 01:10:25 +0700","asset_file_name":"15-02-57_10n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45019,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":140476,"media_folder_id":283,"created_at":"2014/02/17 01:10:25 +0700","modified_at":"2014/02/17 01:10:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 01:10:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_15-02-57_09n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_updated_at":"2014/02/17 00:40:46 +0700","asset_file_name":"15-02-57_09n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45014,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":127392,"media_folder_id":283,"created_at":"2014/02/17 00:40:46 +0700","modified_at":"2014/02/17 01:08:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 01:08:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_15-02-57_18 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_updated_at":"2014/02/17 00:38:51 +0700","asset_file_name":"15-02-57_18.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45013,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":52793,"media_folder_id":283,"created_at":"2014/02/17 00:38:51 +0700","modified_at":"2014/02/17 01:08:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 01:08:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_15-02-57_10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_updated_at":"2014/02/16 23:14:52 +0700","asset_file_name":"15-02-57_10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45010,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":142917,"media_folder_id":283,"created_at":"2014/02/16 23:14:52 +0700","modified_at":"2014/02/16 23:15:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 23:15:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_15-02-57_16 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_updated_at":"2014/02/16 22:51:37 +0700","asset_file_name":"15-02-57_16.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45006,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":106434,"media_folder_id":283,"created_at":"2014/02/16 22:51:37 +0700","modified_at":"2014/02/16 23:03:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 23:03:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_15-02-57_15 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_updated_at":"2014/02/16 22:23:57 +0700","asset_file_name":"15-02-57_15.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45005,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":113767,"media_folder_id":283,"created_at":"2014/02/16 22:23:57 +0700","modified_at":"2014/02/16 22:24:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 22:24:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_tubeblock {"member_only_commentable":false,"description":"GC7890 \u0e01\u0e31\u0e1a flow gas","asset_updated_at":"2014/02/16 17:37:37 +0700","asset_file_name":"tubeblock.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45004,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":468369,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/16 17:37:37 +0700","modified_at":"2014/02/16 18:02:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 18:02:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_15-02-57_14 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_updated_at":"2014/02/16 17:30:05 +0700","asset_file_name":"15-02-57_14.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45003,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":277220,"media_folder_id":283,"created_at":"2014/02/16 17:30:05 +0700","modified_at":"2014/02/16 18:02:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 18:02:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_15-02-57_03 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_updated_at":"2014/02/16 17:13:38 +0700","asset_file_name":"15-02-57_03.1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45002,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":165354,"media_folder_id":283,"created_at":"2014/02/16 17:13:38 +0700","modified_at":"2014/02/16 17:13:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 17:13:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_15-02-57_03 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_updated_at":"2014/02/16 17:12:52 +0700","asset_file_name":"15-02-57_03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45001,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":398056,"media_folder_id":283,"created_at":"2014/02/16 17:12:52 +0700","modified_at":"2014/02/16 17:12:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 17:12:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_15-02-57_02 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_updated_at":"2014/02/16 17:12:07 +0700","asset_file_name":"15-02-57_02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45000,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":467719,"media_folder_id":283,"created_at":"2014/02/16 17:12:07 +0700","modified_at":"2014/02/16 17:12:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 17:12:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_15-02-57_07 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_updated_at":"2014/02/16 17:08:06 +0700","asset_file_name":"15-02-57_07.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44999,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":200550,"media_folder_id":283,"created_at":"2014/02/16 17:08:06 +0700","modified_at":"2014/02/16 17:08:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 17:08:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_15-02-57_06 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_updated_at":"2014/02/16 17:06:44 +0700","asset_file_name":"15-02-57_06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44998,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":203956,"media_folder_id":283,"created_at":"2014/02/16 17:06:44 +0700","modified_at":"2014/02/16 17:06:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 17:06:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_15-02-57_05 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_updated_at":"2014/02/16 17:05:18 +0700","asset_file_name":"15-02-57_05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44997,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":457235,"media_folder_id":283,"created_at":"2014/02/16 17:05:18 +0700","modified_at":"2014/02/16 17:05:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 17:05:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: