นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • {"modified_at":"2011/05/31 14:28:57 +0700","id":195,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"plan_comlit51.xls","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:57 +0700","media_folder_id":13,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21 \u0e1e\u0e22-\u0e18\u0e04","created_at":"2007/11/02 13:06:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":28672}
 • Tiny_uybanner {"modified_at":"2011/05/31 14:28:57 +0700","id":194,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"uybanner.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:57 +0700","media_folder_id":55,"description":"banner","created_at":"2007/11/01 18:22:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":134796}
 • Tiny_uyojung {"modified_at":"2011/05/31 14:28:56 +0700","id":192,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"uyojung.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:56 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003Euyo\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/01 17:10:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":93744}
 • Tiny_bg4 {"modified_at":"2011/05/31 14:28:56 +0700","id":188,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"bg4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:56 +0700","media_folder_id":52,"description":"bg","created_at":"2007/11/01 13:09:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":50093}
 • Tiny_bg7 {"modified_at":"2011/05/31 14:28:55 +0700","id":187,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"bg7.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:55 +0700","media_folder_id":52,"description":"bg","created_at":"2007/11/01 13:06:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":41068}
 • Tiny_bg6 {"modified_at":"2011/05/31 14:28:55 +0700","id":186,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"bg6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:55 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003Ebg\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/01 13:02:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":41963}
 • Tiny_bg4 {"modified_at":"2011/05/31 14:28:55 +0700","id":184,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"bg4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:55 +0700","media_folder_id":55,"description":"bg","created_at":"2007/11/01 12:53:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":50093}
 • Tiny_bg3 {"modified_at":"2011/05/31 14:28:54 +0700","id":182,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"bg3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:54 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003Ebg\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/01 12:28:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":48768}
 • Tiny_img_0157 {"modified_at":"2011/05/31 14:28:54 +0700","id":181,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_0157.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:54 +0700","media_folder_id":114,"description":"\u0e02\u0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e22\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14","created_at":"2007/11/01 01:39:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":741762}
 • Tiny_openwrt-1 {"modified_at":"2011/05/31 14:28:52 +0700","id":180,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"openwrt-1.GIF","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:52 +0700","media_folder_id":96,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e41\u0e23\u0e01 \u0e01\u0e31\u0e1a OpenWrt","created_at":"2007/10/31 18:56:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":19327}
 • Tiny_new_wrt54gl {"modified_at":"2011/05/31 14:28:50 +0700","id":179,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"new_wrt54gl.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:50 +0700","media_folder_id":96,"description":"NEW WRT54GL","created_at":"2007/10/31 18:26:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":31928}
 • Tiny_banner2 {"modified_at":"2011/05/31 14:28:49 +0700","id":178,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"banner2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:49 +0700","media_folder_id":55,"description":"banner","created_at":"2007/10/31 16:23:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":67457}
 • Tiny_29102007187 {"modified_at":"2011/05/31 14:28:48 +0700","id":177,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"29102007187.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:48 +0700","media_folder_id":5,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21 1\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/30 18:35:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":224932}
 • Tiny_29102007185 {"modified_at":"2011/05/31 14:28:47 +0700","id":176,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"29102007185.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:47 +0700","media_folder_id":5,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/30 18:33:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":253039}
 • Tiny_spa51626 {"modified_at":"2011/05/31 14:28:44 +0700","id":173,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPA51626.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:44 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e21.\u0e19\u0e40\u0e23\u0e28\u0e27\u0e23","created_at":"2007/10/30 08:57:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1910042}
 • Tiny_spa51271 {"modified_at":"2011/05/31 14:28:42 +0700","id":172,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPA51271.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:42 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e07\u0e01\u0e38\u0e21\u0e01\u0e32\u0e21","created_at":"2007/10/29 14:20:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1969616}
 • Tiny_spa51267 {"modified_at":"2011/05/31 14:28:39 +0700","id":171,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPA51267.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:39 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e21\u0e49\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/29 14:18:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1918839}
 • Tiny_max3232-1 {"modified_at":"2011/05/31 14:28:37 +0700","id":170,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"max3232-1.GIF","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:37 +0700","media_folder_id":96,"description":"TTL to RS-232","created_at":"2007/10/29 13:05:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11148}
 • Tiny_spa51468 {"modified_at":"2011/05/31 14:28:36 +0700","id":169,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPA51468.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:36 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u003Cp\u003E\u0e21.\u0e41\u0e21\u0e48\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/29 11:36:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1714508}
 • Tiny_spa51467 {"modified_at":"2011/05/31 14:28:33 +0700","id":168,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPA51467.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:33 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u0e21.\u0e41\u0e21\u0e49\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07","created_at":"2007/10/29 11:35:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1904753}
 • Tiny_spa51479 {"modified_at":"2011/05/31 14:28:31 +0700","id":167,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPA51479.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:31 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u0e21.\u0e41\u0e21\u0e48\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07","created_at":"2007/10/29 10:33:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1875564}
 • Tiny_spa51471 {"modified_at":"2011/05/31 14:28:28 +0700","id":166,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPA51471.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:28 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e23\u0e32\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/29 10:32:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1964610}
 • {"modified_at":"2011/05/31 14:28:26 +0700","id":165,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"formreceive.xls","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:26 +0700","media_folder_id":85,"description":"\u003Cp\u003E\u0e43\u0e1a\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/27 16:12:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":22528}
 • Tiny_mam1 {"modified_at":"2011/05/31 14:28:26 +0700","id":163,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mam1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:26 +0700","media_folder_id":195,"description":"\u0e2b\u0e22\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e04\u0e49\u0e32\u0e07 \u0e1a\u0e19\u0e22\u0e2d\u0e14\u0e2b\u0e0d\u0e49\u0e32","created_at":"2007/10/26 19:10:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":229071}
 • Tiny_planet {"modified_at":"2011/05/31 14:28:25 +0700","id":162,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"planet.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:25 +0700","media_folder_id":9,"description":"\u0e41\u0e1e\u0e25\u0e19\u0e40\u0e19\u0e47\u0e15","created_at":"2007/10/26 16:42:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":37504}
 • {"modified_at":"2011/05/31 14:28:25 +0700","id":161,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"France.xls","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:25 +0700","media_folder_id":11,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e2d\u0e07 VISA \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e28\u0e2a","created_at":"2007/10/26 14:12:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":18432}
 • {"modified_at":"2011/05/31 14:28:24 +0700","id":160,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2009/03/18 12:56:53 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":2,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"form01.xls","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:24 +0700","media_folder_id":85,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e22\u0e37\u0e21\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/26 11:30:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":39936}
 • Tiny_wrt54g-02 {"modified_at":"2011/05/31 14:28:24 +0700","id":158,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"wrt54g-02.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:24 +0700","media_folder_id":96,"description":"Linksys WRT54GL","created_at":"2007/10/26 09:42:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":81855}
 • Tiny_wrt54g-01 {"modified_at":"2011/05/31 14:28:24 +0700","id":157,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"wrt54g-01.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:24 +0700","media_folder_id":96,"description":"Linksys WRT54GV4","created_at":"2007/10/26 09:42:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":78817}
 • Tiny_hesdbg {"modified_at":"2011/05/31 14:28:23 +0700","id":156,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"hesdbg.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:23 +0700","media_folder_id":42,"description":"headbg","created_at":"2007/10/26 02:02:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":43913}
 • Tiny_headbg2 {"modified_at":"2011/05/31 14:28:23 +0700","id":154,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"headbg2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:23 +0700","media_folder_id":42,"description":"headbg","created_at":"2007/10/26 01:51:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":50320}
 • Tiny_dance1 {"modified_at":"2011/05/31 14:28:22 +0700","id":153,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2008/12/20 21:48:14 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":1,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"dance1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:22 +0700","media_folder_id":169,"description":"\u003Cul\u003E\u003Cli\u003E\u003Cem\u003E\u003Cfont color=\"#ff00ff\"\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e21\u0e35\u0e19\u0e31\u0e14\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0026nbsp; \u0e08\u0e30\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e43\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17Latin American \u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e30 Cha Cha Cha\u0026nbsp; \u0e41\u0e25\u0e30 Rumba\u0026nbsp; \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0026nbsp; Standard\u0026nbsp; \u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e30\u0026nbsp; Waltz \u003C/font\u003E\u003C/em\u003E\u003C/li\u003E\u003Cli\u003E\u003Cem\u003E\u003Cfont color=\"#ff00ff\"\u003E\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e07\u0026nbsp; \u0e1e\u0e23\u0e38\u0e48\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49\u0e08\u0e30\u0e21\u0e35\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e14\u0e35\u0e21\u0e32\u0e1d\u0e32\u0e01\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e43\u0e04\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e43\u0e08\u0e25\u0e35\u0e25\u0e32\u0e28\u0026nbsp; \u0e21\u0e32\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e19\u0e19\u0e30\u003C/font\u003E\u003C/em\u003E\u003C/li\u003E\u003C/ul\u003E","created_at":"2007/10/25 15:54:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":6621}
 • Tiny_jeannedanc {"modified_at":"2011/05/31 14:28:22 +0700","id":151,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"JEANNEDANC.GIF","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:22 +0700","media_folder_id":169,"description":"\u003Cul\u003E\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cfont color=\"#ff00ff\"\u003E\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e32\u0e19\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e25\u0e34\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e14\u0e39\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e31\u0e01\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e25\u0e35\u0e25\u0e32\u0e28\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e25\u0e07\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32 \u0e1b\u0e35 50\u0026nbsp; \u0e17\u0e38\u0e01\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e43\u0e08\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e01\u0e31\u0e19\u0e14\u0e35\u0026nbsp; \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e04\u0e25\u0e32\u0e22\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e15\u0e36\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e35\u0e22\u0e14\u0e44\u0e14\u0e49\u0e21\u0e32\u0e01 \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u003C/font\u003E\u003C/strong\u003E\u003C/li\u003E\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cfont color=\"#ff00ff\"\u003E\u0e41\u0e25\u0e30\u0e44\u0e1b\u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e25\u0e35\u0e25\u0e32\u0e28\u0e15\u0e48\u0e2d\u0026nbsp; \u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e1a\u0e48\u0e19\u0e04\u0e34\u0e14\u0e16\u0e36\u0e07\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e23\u0e39\u0e2b\u0e19\u0e39\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19\u0e04\u0e34\u0e14\u0e16\u0e36\u0e07\u0026nbsp; \u0e14\u0e35\u0e43\u0e08\u0e19\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e04\u0e19\u0e04\u0e34\u0e14\u0e16\u0e36\u0e07\u0026nbsp; \u003Cfont color=\"#0000ff\"\u003E\u0e2e\u0e32\u0e04\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u003C/font\u003E\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e23\u0e32\u0e22\u0e31\u0e07\u0e19\u0e31\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e43\u0e19\u0e43\u0e08\u0e40\u0e02\u0e32\u003C/font\u003E\u003C/strong\u003E\u003C/li\u003E\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cfont color=\"#ff00ff\"\u003E\u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e44\u0e1b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e23\u0e32\u0e01\u0e47\u0e04\u0e34\u0e14\u0e16\u0e36\u0e07\u0e40\u0e02\u0e32\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e02\u0e32\u0e25\u0e35\u0e25\u0e32\u0e28\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19\u003C/font\u003E\u003C/strong\u003E\u003C/li\u003E\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cfont color=\"#ff00ff\"\u003E\u0e08\u0e32\u0e01\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32\u0e01\u0e47\u0e25\u0e35\u0e25\u0e32\u0e28\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e2b\u0e21\u0026nbsp; \u0e16\u0e49\u0e32\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e15\u0e32\u0e21\u0e44\u0e1b\u0e14\u0e39\u0e19\u0e30\u0e08\u0e4a\u0e30 \u003C/font\u003E\u003Cfont color=\"#99cc00\"\u003E\u0e04\u0e19\u0e14\u0e35\u003C/font\u003E\u003C/strong\u003E\u003C/li\u003E\u003C/ul\u003E","created_at":"2007/10/25 15:03:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":9283}
 • Tiny_dsc_5475 {"modified_at":"2011/05/31 14:28:21 +0700","id":150,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC_5475.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:21 +0700","media_folder_id":169,"description":"\u003Cfont color=\"#ff0000\"\u003E\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e17\u0e35\u0e17\u0e33\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e04\u0e22\u0e17\u0e33\u0e21\u0e32\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0026nbsp; \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0026nbsp; \u0e09\u0e30\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e16\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e14\u0e49\u0e04\u0e27\u0e23\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07\u0026nbsp; \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e23\u0e32\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0026nbsp; \u0e40\u0e23\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1b\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e04\u0e19\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07 \u0e46 \u0e40\u0e23\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e44\u0e14\u0e49\u0026nbsp; \u0e2b\u0e32\u0e01\u0e04\u0e38\u0e13\u0e21\u0e35\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e07\u0026nbsp; \u0e01\u0e47\u0e02\u0e2d\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e43\u0e01\u0e25\u0e49\u0e40\u0e23\u0e32\u0026nbsp; \u0e17\u0e38\u0e01\u0e04\u0e19\u0e08\u0e30\u0e44\u0e14\u0e49\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0026nbsp; \u003C/font\u003E","created_at":"2007/10/25 14:44:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1559221}
 • Tiny_semi {"modified_at":"2011/05/31 14:28:18 +0700","id":149,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"semi.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:18 +0700","media_folder_id":13,"description":"\u003Cp\u003ECC\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/25 10:33:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":87877}
 • Tiny_team {"modified_at":"2011/05/31 14:28:17 +0700","id":148,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"team.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:17 +0700","media_folder_id":13,"description":"cc","created_at":"2007/10/25 10:29:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":84111}
 • Tiny_dsc04987 {"modified_at":"2011/05/31 14:28:17 +0700","id":147,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"dsc04987.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:17 +0700","media_folder_id":13,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e35\u0e21\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2007/10/25 10:06:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":6806}
 • Tiny_dsc04972 {"modified_at":"2011/05/31 14:28:16 +0700","id":146,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"dsc04972.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:16 +0700","media_folder_id":13,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 USA","created_at":"2007/10/25 10:03:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":7929}
 • Tiny_spa51537 {"modified_at":"2011/05/31 14:28:16 +0700","id":145,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPA51537.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:16 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2d\u0e38\u0e44\u0e23\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13 \u0e1b\u0e0e\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32","created_at":"2007/10/25 09:17:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1927329}
 • Tiny_logo2 {"modified_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","id":143,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"logo2.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u003Cp\u003ER\u0026amp;G\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/24 17:54:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":95543}
 • Tiny_spa51434 {"modified_at":"2011/05/31 14:28:12 +0700","id":142,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPA51434.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:12 +0700","media_folder_id":169,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2d\u0e38\u0e44\u0e23\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13 \u0e1b\u0e0e\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/24 15:26:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1940582}
 • Tiny_spa51470 {"modified_at":"2011/05/31 14:28:10 +0700","id":140,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPA51470.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:10 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u0e21.\u0e41\u0e21\u0e48\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07","created_at":"2007/10/24 12:51:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1820981}
 • Tiny_spa51473 {"modified_at":"2011/05/31 14:28:08 +0700","id":139,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPA51473.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:08 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u0e21.\u0e41\u0e21\u0e48\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07","created_at":"2007/10/24 12:50:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1913234}
 • Tiny_spa51409 {"modified_at":"2011/05/31 14:28:06 +0700","id":138,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPA51409.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:06 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u0e21.\u0e41\u0e21\u0e48\u0e42\u0e08\u0e49","created_at":"2007/10/24 12:31:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1805235}
 • Tiny_spa51435 {"modified_at":"2011/05/31 14:28:03 +0700","id":137,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPA51435.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:03 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u0e27\u0e31\u0e14\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e38\u0e48\u0e19","created_at":"2007/10/24 09:58:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1981942}
 • Tiny_spa51426 {"modified_at":"2011/05/31 14:28:01 +0700","id":136,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPA51426.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:01 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u0e27\u0e31\u0e14\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e38\u0e48\u0e19","created_at":"2007/10/24 09:56:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1924694}
 • Tiny_spa51406 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:58 +0700","id":135,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPA51406.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:58 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u003Cp\u003E\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21.\u0e41\u0e21\u0e48\u0e42\u0e08\u0e49\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/24 09:54:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1941614}
 • Tiny_spa51417 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:56 +0700","id":133,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPA51417.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:56 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e09\u0e25\u0e34\u0e21\u0e0a\u0e31\u0e22","created_at":"2007/10/24 09:28:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1926256}
 • Tiny_dsc00422 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:53 +0700","id":132,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC00422.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:53 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2d\u0e32\u0e20\u0e23\u0e13\u0e4c","created_at":"2007/10/24 09:15:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1262641}
 • Tiny_dsc08919 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:51 +0700","id":131,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC08919.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:51 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2d\u0e32\u0e20\u0e23\u0e13\u0e4c\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/24 09:00:05 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2264820}
 • Tiny_dsc00471-2 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:48 +0700","id":130,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC00471-2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:48 +0700","media_folder_id":161,"description":"\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e02\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e30\u0e04\u0e30 \u0e22\u0e31\u0e07 \u0e07\u0e07 \u0e07\u0e07 \u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e19\u0e39\u0e13\u0e34\u0e0a\u0e27\u0e48\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e22\u0e32\u0e01\u0e2d\u0e48\u0e30\u0e04\u0e30 \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19\u0e19\u0e34\u0e14\u0e19\u0e36\u0e07\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/23 17:49:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":19972}
 • Tiny_86_527 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:48 +0700","id":129,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"86_527.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:48 +0700","media_folder_id":128,"description":"\u003Cp\u003Ehead\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/23 10:30:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":105973}
 • Tiny_40_ปี_มอ_copy {"modified_at":"2011/06/01 15:31:54 +0700","id":128,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"40_\u0e1b\u0e35_\u0e21\u0e2d_copy.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:54 +0700","media_folder_id":42,"description":"headbg","created_at":"2007/10/23 04:44:28 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":70641}
 • Tiny_theme {"modified_at":"2011/05/31 14:27:47 +0700","id":125,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"theme.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:47 +0700","media_folder_id":11,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e25\u0e4a\u0e2d\u0e04\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e46\u0e21\u0e32\u0e41\u0e27\u0e49\u0e27\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/22 18:54:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":45064}
 • Tiny_spa51250 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:47 +0700","id":123,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPA51250.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:47 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","created_at":"2007/10/22 15:48:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1781983}
 • Tiny_spa51202 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:44 +0700","id":121,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPA51202.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:44 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/22 15:46:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1932992}
 • Tiny_spa51152 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","id":120,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPA51152.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/22 15:44:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1809257}
 • Tiny_spa51185 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:39 +0700","id":119,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPA51185.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:39 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/22 15:42:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1898009}
 • Tiny_untitled12 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:37 +0700","id":114,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Untitled12.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:37 +0700","media_folder_id":42,"description":",","created_at":"2007/10/21 09:08:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":51747}
 • Tiny_diary4 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:36 +0700","id":113,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Diary4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:36 +0700","media_folder_id":9,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e4a\u0e25\u0e2d\u0e04\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/20 17:30:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":27459}
 • Tiny_job2 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:36 +0700","id":112,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"job2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:36 +0700","media_folder_id":9,"description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e01\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/20 17:12:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":32972}
 • Tiny_pink_rose_5 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:36 +0700","id":111,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pink_rose_5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:36 +0700","media_folder_id":42,"description":"r","created_at":"2007/10/20 05:19:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":76342}
 • Tiny_headbg2_copy {"modified_at":"2011/05/31 14:27:35 +0700","id":110,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"headbg2_copy.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:35 +0700","media_folder_id":42,"description":"f","created_at":"2007/10/20 05:05:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":55273}
 • Tiny_headbg1_copy {"modified_at":"2011/05/31 14:27:34 +0700","id":109,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"headbg1_copy.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:34 +0700","media_folder_id":42,"description":"h","created_at":"2007/10/20 05:03:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":48430}
 • Tiny_mybg4 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:34 +0700","id":108,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"MYBG4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:34 +0700","media_folder_id":42,"description":"\u003Cp\u003Eheadbg\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/20 05:01:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":66708}
 • Tiny_bird(4)[1] {"modified_at":"2011/06/01 15:31:53 +0700","id":107,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Bird(4)[1].jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:53 +0700","media_folder_id":55,"description":"bird","created_at":"2007/10/19 17:33:08 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":75512}
 • Tiny_bird(1)[1] {"modified_at":"2011/06/01 15:31:53 +0700","id":106,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Bird(1)[1].jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:53 +0700","media_folder_id":55,"description":"bird","created_at":"2007/10/19 17:32:51 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":75054}
 • Tiny_blue_hills {"modified_at":"2011/05/31 14:27:33 +0700","id":105,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Blue_hills.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:33 +0700","media_folder_id":145,"description":"\u0e01\u0e01","created_at":"2007/10/19 14:50:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":28521}
 • Tiny_sunset {"modified_at":"2011/05/31 14:27:33 +0700","id":104,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Sunset.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:33 +0700","media_folder_id":145,"description":"\u0e01\u0e01","created_at":"2007/10/19 14:47:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":71189}
 • Tiny_water_lilies {"modified_at":"2011/05/31 14:27:32 +0700","id":103,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Water_lilies.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:32 +0700","media_folder_id":129,"description":"\u0e2b\u0e2b\u0e01\u0e01\u0e14","created_at":"2007/10/19 14:41:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":83794}
 • Tiny_winter {"modified_at":"2011/05/31 14:27:31 +0700","id":102,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Winter.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:31 +0700","media_folder_id":139,"description":"h","created_at":"2007/10/19 14:39:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":105542}
 • Tiny_pugtop_ok11 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:30 +0700","id":101,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pugtop_OK11.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:30 +0700","media_folder_id":143,"description":"\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a","created_at":"2007/10/19 14:38:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":51467}
 • Tiny_blue_hills {"modified_at":"2011/05/31 14:27:30 +0700","id":100,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Blue_hills.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:30 +0700","media_folder_id":58,"description":"\u003Cp\u003Eblue\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/19 14:36:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":28521}
 • Tiny_blue_hills {"modified_at":"2011/05/31 14:27:29 +0700","id":99,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Blue_hills.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:29 +0700","media_folder_id":132,"description":"\u0e19\u0e2d\u0e2d","created_at":"2007/10/19 14:36:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":28521}
 • Tiny_blue_hills {"modified_at":"2011/05/31 14:27:28 +0700","id":98,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Blue_hills.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:28 +0700","media_folder_id":9,"description":"\u0e19\u0e19\u0e19","created_at":"2007/10/19 14:36:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":28521}
 • {"modified_at":"2011/05/31 14:27:28 +0700","id":97,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"exam1.xls","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:28 +0700","media_folder_id":139,"description":"\u003Cp\u003Eg\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/19 14:34:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":38400}
 • {"modified_at":"2011/05/31 14:27:28 +0700","id":96,"commentable":true,"asset_content_type":"application/msword","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"check_access.doc","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:28 +0700","media_folder_id":130,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e2a\u0e32\u0e01\u0e2a\u0e2b\u0e2a\u0e32\u0e01\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/19 14:34:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2122752}
 • {"modified_at":"2011/05/31 14:27:28 +0700","id":95,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"practise_1.xls","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:28 +0700","media_folder_id":60,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e2b\u0e31\u0e14\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/19 14:34:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":13824}
 • {"modified_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","id":94,"commentable":true,"asset_content_type":"application/msword","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"check_access.doc","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","media_folder_id":136,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e48\u0e32\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19 \u0e21.\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 \u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 25 \u0e15\u0e04.50\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/19 14:33:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2122752}
 • Tiny_water_lilies {"modified_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","id":93,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Water_lilies.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","media_folder_id":142,"description":"test","created_at":"2007/10/19 14:33:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":83794}
 • {"modified_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","id":92,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Book1.xls","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","media_folder_id":132,"description":"tttttttt","created_at":"2007/10/19 14:33:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":17920}
ขนาดย่อ: