นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_labconko1 {"modified_at":"2014/01/21 20:55:56 +0700","id":44463,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"labconko1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/21 20:55:56 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e07","created_at":"2014/01/21 20:55:47 +0700","asset_updated_at":"2014/01/21 20:55:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":432871}
 • Small_monly21012014_1 {"modified_at":"2014/01/21 18:33:27 +0700","id":44462,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"monly21012014_1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/21 18:33:27 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e44\u0e23\u0e49\u0e1e\u0e23\u0e21\u0e41\u0e14\u0e19","created_at":"2014/01/21 18:33:19 +0700","asset_updated_at":"2014/01/21 18:33:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":145936}
 • Small_img_9391-ms1 {"modified_at":"2014/01/21 15:06:03 +0700","id":44461,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_9391-ms1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/21 15:06:03 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","created_at":"2014/01/21 15:06:00 +0700","asset_updated_at":"2014/01/21 15:06:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":210814}
 • Small_cloth {"modified_at":"2014/01/21 14:34:16 +0700","id":44460,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cloth.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/21 14:34:16 +0700","media_folder_id":228,"description":"cloth","created_at":"2014/01/21 14:34:08 +0700","asset_updated_at":"2014/01/21 14:34:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":20873}
 • Small_supanee {"modified_at":"2014/01/21 11:43:02 +0700","id":44459,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"supanee.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/21 11:43:02 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e20\u0e32\u0e13\u0e35","created_at":"2014/01/21 11:42:51 +0700","asset_updated_at":"2014/01/21 11:42:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":23022}
 • Small_sunhemp17 {"modified_at":"2014/01/21 01:36:12 +0700","id":44458,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sunhemp17.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/21 01:36:12 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e2d\u0e40\u0e17\u0e37\u0e2d\u0e07","created_at":"2014/01/21 01:36:00 +0700","asset_updated_at":"2014/01/21 01:36:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":87740}
 • Small_sunhemp16 {"modified_at":"2014/01/21 01:35:59 +0700","id":44457,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sunhemp16.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/21 01:35:59 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e2d\u0e40\u0e17\u0e37\u0e2d\u0e07","created_at":"2014/01/21 01:35:39 +0700","asset_updated_at":"2014/01/21 01:35:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":255978}
 • Small_sunhemp15 {"modified_at":"2014/01/21 01:33:04 +0700","id":44456,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sunhemp15.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/21 01:33:04 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e2d\u0e40\u0e17\u0e37\u0e2d\u0e07","created_at":"2014/01/21 01:32:24 +0700","asset_updated_at":"2014/01/21 01:32:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":255978}
 • Small_sunhemp14 {"modified_at":"2014/01/21 00:28:43 +0700","id":44455,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sunhemp14.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/21 00:28:43 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e2d\u0e40\u0e17\u0e37\u0e2d\u0e07","created_at":"2014/01/21 00:28:37 +0700","asset_updated_at":"2014/01/21 00:28:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":87740}
 • Small_sunhemp12 {"modified_at":"2014/01/21 00:28:19 +0700","id":44454,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sunhemp12.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/21 00:28:19 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e2d\u0e40\u0e17\u0e37\u0e2d\u0e07","created_at":"2014/01/21 00:28:13 +0700","asset_updated_at":"2014/01/21 00:28:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":120692}
 • Small_sunhemp11 {"modified_at":"2014/01/21 00:27:59 +0700","id":44453,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sunhemp11.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/21 00:27:59 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e2d\u0e40\u0e17\u0e37\u0e2d\u0e07","created_at":"2014/01/21 00:27:50 +0700","asset_updated_at":"2014/01/21 00:27:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":88492}
 • Small_sunhemp10 {"modified_at":"2014/01/21 00:27:34 +0700","id":44452,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sunhemp10.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/21 00:27:34 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e2d\u0e40\u0e17\u0e37\u0e2d\u0e07","created_at":"2014/01/21 00:27:27 +0700","asset_updated_at":"2014/01/21 00:27:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":57513}
 • Small_sunhemp9 {"modified_at":"2014/01/21 00:27:14 +0700","id":44451,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sunhemp9.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/21 00:27:14 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e2d\u0e40\u0e17\u0e37\u0e2d\u0e07","created_at":"2014/01/21 00:27:05 +0700","asset_updated_at":"2014/01/21 00:27:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":52730}
 • Small_sunhemp7 {"modified_at":"2014/01/21 00:26:44 +0700","id":44450,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sunhemp7.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/21 00:26:44 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e2d\u0e40\u0e17\u0e37\u0e2d\u0e07","created_at":"2014/01/21 00:26:34 +0700","asset_updated_at":"2014/01/21 00:26:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":103372}
 • Small_sunhemp5 {"modified_at":"2014/01/21 00:22:58 +0700","id":44449,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sunhemp5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/21 00:22:58 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e2d\u0e40\u0e17\u0e37\u0e2d\u0e07","created_at":"2014/01/21 00:22:51 +0700","asset_updated_at":"2014/01/21 00:22:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":102688}
 • Small_sunhemp4 {"modified_at":"2014/01/21 00:17:33 +0700","id":44448,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sunhemp4.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/21 00:17:33 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e2d\u0e40\u0e17\u0e37\u0e2d\u0e07","created_at":"2014/01/21 00:17:29 +0700","asset_updated_at":"2014/01/21 00:17:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":175985}
 • Small_sunhemp3 {"modified_at":"2014/01/21 00:17:09 +0700","id":44447,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sunhemp3.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/21 00:17:09 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e2d\u0e40\u0e17\u0e37\u0e2d\u0e07","created_at":"2014/01/21 00:17:05 +0700","asset_updated_at":"2014/01/21 00:17:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":65304}
 • Small_sunhemp2 {"modified_at":"2014/01/21 00:16:49 +0700","id":44446,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sunhemp2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/21 00:16:49 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e2d\u0e40\u0e17\u0e37\u0e2d\u0e07","created_at":"2014/01/21 00:16:40 +0700","asset_updated_at":"2014/01/21 00:16:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":176554}
 • Small_sunhemp1 {"modified_at":"2014/01/21 00:16:17 +0700","id":44445,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sunhemp1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/21 00:16:17 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e2d\u0e40\u0e17\u0e37\u0e2d\u0e07","created_at":"2014/01/21 00:16:13 +0700","asset_updated_at":"2014/01/21 00:16:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":131848}
 • Small_distillpro4 {"modified_at":"2014/01/20 20:09:28 +0700","id":44444,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"distillpro4.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/20 20:09:28 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e23\u0e07\u0e14\u0e31\u0e19\u0e19\u0e49\u0e33\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e31\u0e48\u0e19\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e35\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32","created_at":"2014/01/20 20:08:22 +0700","asset_updated_at":"2014/01/20 20:09:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":373446}
 • Small_distillpro2 {"modified_at":"2014/01/20 20:08:10 +0700","id":44443,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"distillpro2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/20 20:08:10 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e23\u0e07\u0e14\u0e31\u0e19\u0e19\u0e49\u0e33\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e31\u0e48\u0e19\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e35\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32","created_at":"2014/01/20 20:07:27 +0700","asset_updated_at":"2014/01/20 20:07:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":369743}
 • Small_distillpro1 {"modified_at":"2014/01/20 20:06:02 +0700","id":44442,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"distillpro1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/20 20:06:02 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e23\u0e07\u0e14\u0e31\u0e19\u0e19\u0e49\u0e33\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e31\u0e48\u0e19\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e35\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32","created_at":"2014/01/20 20:05:59 +0700","asset_updated_at":"2014/01/20 20:05:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":420421}
 • Small_large_choprib4 {"modified_at":"2014/01/20 11:38:31 +0700","id":44441,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"large_ChopRib4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/20 11:38:31 +0700","media_folder_id":111,"description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e01\u0e2d\u0e48\u0e2d\u0e19","created_at":"2014/01/20 11:38:28 +0700","asset_updated_at":"2014/01/20 11:38:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":34381}
 • Small_large_choprib3 {"modified_at":"2014/01/20 11:38:04 +0700","id":44440,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"large_ChopRib3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/20 11:38:04 +0700","media_folder_id":111,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e01\u0e2d\u0e48\u0e2d\u0e19","created_at":"2014/01/20 11:38:00 +0700","asset_updated_at":"2014/01/20 11:38:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":42952}
 • Small_large_choprib1 {"modified_at":"2014/01/20 11:37:31 +0700","id":44439,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"large_ChopRib1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/20 11:37:31 +0700","media_folder_id":111,"description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e01\u0e2d\u0e48\u0e2d\u0e19","created_at":"2014/01/20 11:37:23 +0700","asset_updated_at":"2014/01/20 11:37:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":26604}
ขนาดย่อ: