นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_gc789011 {"member_only_commentable":false,"description":" show status display","asset_updated_at":"2014/02/16 16:55:10 +0700","asset_file_name":"gc789011.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44996,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":468536,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/16 16:55:10 +0700","modified_at":"2014/02/16 17:03:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 17:03:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_inletinjector1 {"member_only_commentable":false,"description":"GC7890 \u0e01\u0e31\u0e1a flow gas","asset_updated_at":"2014/02/16 16:50:14 +0700","asset_file_name":"inletinjector1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44995,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":480351,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/16 16:50:14 +0700","modified_at":"2014/02/16 17:03:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 17:03:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_inletinjector {"member_only_commentable":false,"description":"GC7890 \u0e01\u0e31\u0e1a flow gas","asset_updated_at":"2014/02/16 16:49:44 +0700","asset_file_name":"inletinjector.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44994,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":406123,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/16 16:49:44 +0700","modified_at":"2014/02/16 17:03:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 17:03:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_tube11 {"member_only_commentable":false,"description":"GC7890 \u0e01\u0e31\u0e1a flow gas","asset_updated_at":"2014/02/16 16:49:13 +0700","asset_file_name":"tube11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44993,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":339220,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/16 16:49:13 +0700","modified_at":"2014/02/16 17:03:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 17:03:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_sr85 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e23\u0e07","asset_updated_at":"2014/02/16 16:28:30 +0700","asset_file_name":"SR85.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":44992,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54673,"media_folder_id":831,"created_at":"2014/02/16 16:28:30 +0700","modified_at":"2014/02/16 17:03:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 17:03:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_sr84 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e23\u0e07","asset_updated_at":"2014/02/16 16:27:07 +0700","asset_file_name":"SR84.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":44991,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68191,"media_folder_id":831,"created_at":"2014/02/16 16:27:07 +0700","modified_at":"2014/02/16 17:03:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 17:03:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_sr83 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e23\u0e07","asset_updated_at":"2014/02/16 16:26:09 +0700","asset_file_name":"SR83.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":44990,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55356,"media_folder_id":831,"created_at":"2014/02/16 16:26:09 +0700","modified_at":"2014/02/16 17:02:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 17:02:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_15-02-57_04 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_updated_at":"2014/02/16 14:59:56 +0700","asset_file_name":"15-02-57_04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44989,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":373453,"media_folder_id":283,"created_at":"2014/02/16 14:59:56 +0700","modified_at":"2014/02/16 15:04:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 15:04:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_clean16025702 {"member_only_commentable":false,"description":"clean04","asset_updated_at":"2014/02/16 13:38:07 +0700","asset_file_name":"clean16025702.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44988,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":263424,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/02/16 13:38:07 +0700","modified_at":"2014/02/16 14:04:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 14:04:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_clean16025703a {"member_only_commentable":false,"description":"clean03","asset_updated_at":"2014/02/16 11:33:47 +0700","asset_file_name":"clean16025703a.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44987,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":268541,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/02/16 11:33:47 +0700","modified_at":"2014/02/16 12:05:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 12:05:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_clean16025702a {"member_only_commentable":false,"description":"clean02","asset_updated_at":"2014/02/16 10:50:35 +0700","asset_file_name":"clean16025702a.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44986,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":264055,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/02/16 10:50:35 +0700","modified_at":"2014/02/16 11:05:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 11:05:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_clean16025701a {"member_only_commentable":false,"description":"clean01","asset_updated_at":"2014/02/16 10:48:57 +0700","asset_file_name":"clean16025701a.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44985,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":200193,"media_folder_id":303,"created_at":"2014/02/16 10:48:57 +0700","modified_at":"2014/02/16 11:05:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/16 11:05:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_uvspectro3 {"member_only_commentable":false,"description":"UVFig2","asset_updated_at":"2014/02/15 10:10:50 +0700","asset_file_name":"UVSpectro3.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":44984,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":156739,"media_folder_id":308,"created_at":"2014/02/15 10:10:50 +0700","modified_at":"2014/02/15 10:15:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/15 10:15:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_uvspectro4 {"member_only_commentable":false,"description":"UVFig1","asset_updated_at":"2014/02/15 10:08:19 +0700","asset_file_name":"UVSpectro4.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":44983,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":158786,"media_folder_id":308,"created_at":"2014/02/15 10:08:19 +0700","modified_at":"2014/02/15 10:12:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/15 10:12:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_hd63b09 {"member_only_commentable":false,"description":"UVFig3","asset_updated_at":"2014/02/15 10:07:14 +0700","asset_file_name":"HD63B09.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":44982,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":24631,"media_folder_id":308,"created_at":"2014/02/15 10:07:14 +0700","modified_at":"2014/02/15 10:07:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/15 10:07:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_uvspectro8 {"member_only_commentable":false,"description":"UVFig4","asset_updated_at":"2014/02/14 22:49:39 +0700","asset_file_name":"UVSpectro8.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":44981,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":18965,"media_folder_id":308,"created_at":"2014/02/14 22:49:39 +0700","modified_at":"2014/02/14 23:03:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/14 23:03:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_uvspectro2 {"member_only_commentable":false,"description":"UVFig5","asset_updated_at":"2014/02/14 22:28:26 +0700","asset_file_name":"UVSpectro2.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":44980,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":150849,"media_folder_id":308,"created_at":"2014/02/14 22:28:26 +0700","modified_at":"2014/02/14 23:03:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/14 23:03:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_uvspectro5 {"member_only_commentable":false,"description":"UVFig6","asset_updated_at":"2014/02/14 22:26:30 +0700","asset_file_name":"UVSpectro5.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":44979,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":111337,"media_folder_id":308,"created_at":"2014/02/14 22:26:30 +0700","modified_at":"2014/02/14 22:26:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/14 22:26:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_ff22 {"member_only_commentable":false,"description":"FF22.jpg","asset_updated_at":"2014/02/14 20:31:39 +0700","asset_file_name":"FF22.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44978,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":144234,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/14 20:31:39 +0700","modified_at":"2014/02/14 20:31:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/14 20:31:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_ff21 {"member_only_commentable":false,"description":"FF21.jpg","asset_updated_at":"2014/02/14 20:31:25 +0700","asset_file_name":"FF21.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44977,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":324958,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/14 20:31:25 +0700","modified_at":"2014/02/14 20:31:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/14 20:31:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_face00 {"member_only_commentable":false,"description":"face00.jpg","asset_updated_at":"2014/02/14 20:27:54 +0700","asset_file_name":"face00.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44976,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60388,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/14 20:27:54 +0700","modified_at":"2014/02/14 20:28:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/14 20:28:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_dm1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e09\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01","asset_updated_at":"2014/02/14 17:41:20 +0700","asset_file_name":"DM1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44975,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":42608,"media_folder_id":41,"created_at":"2014/02/14 17:41:20 +0700","modified_at":"2014/02/14 18:04:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/14 18:04:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_2929 {"member_only_commentable":false,"description":"2929","asset_updated_at":"2014/02/14 10:17:56 +0700","asset_file_name":"2929.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":44974,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46566,"media_folder_id":228,"created_at":"2014/02/14 10:17:56 +0700","modified_at":"2014/02/14 10:18:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/14 10:18:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_dsc02929 {"member_only_commentable":false,"description":"28","asset_updated_at":"2014/02/14 10:13:01 +0700","asset_file_name":"DSC02929.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":44973,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46567,"media_folder_id":228,"created_at":"2014/02/14 10:13:01 +0700","modified_at":"2014/02/14 10:13:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/14 10:13:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_dsc02928 {"member_only_commentable":false,"description":"29","asset_updated_at":"2014/02/14 10:12:03 +0700","asset_file_name":"DSC02928.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":44972,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47592,"media_folder_id":228,"created_at":"2014/02/14 10:12:04 +0700","modified_at":"2014/02/14 10:12:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/14 10:12:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: