นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_bigc20140204p {"modified_at":"2014/02/06 13:52:41 +0700","id":44781,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204p.4.2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:52:41 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 13:52:20 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 13:52:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":316054}
 • Small_bigc20140204p {"modified_at":"2014/02/06 13:51:42 +0700","id":44780,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204p.4.1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:51:42 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 13:51:18 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 13:51:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":287669}
 • Small_bigc20140204p {"modified_at":"2014/02/06 13:49:44 +0700","id":44779,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204p.3.3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:49:44 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 13:49:28 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 13:49:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":158155}
 • Small_bigc20140204p {"modified_at":"2014/02/06 13:48:50 +0700","id":44778,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204p.3.2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:48:50 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 13:48:34 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 13:48:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":309214}
 • Small_bigc20140204p {"modified_at":"2014/02/06 13:48:28 +0700","id":44777,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204p.3.1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:48:28 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 13:48:00 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 13:48:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":317856}
 • Small_bigc20140204p {"modified_at":"2014/02/06 13:46:26 +0700","id":44776,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204p.2.2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:46:26 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 13:45:06 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 13:45:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":322925}
 • Small_bigc20140204p {"modified_at":"2014/02/06 13:44:32 +0700","id":44775,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204p.2.1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:44:32 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 13:44:21 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 13:44:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":317375}
 • Small_bigc20140204p {"modified_at":"2014/02/06 13:42:26 +0700","id":44774,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204p.1.3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:42:26 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 13:42:16 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 13:42:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":287123}
 • Small_bigc20140204p {"modified_at":"2014/02/06 13:42:00 +0700","id":44773,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204p.1.2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:42:00 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 13:41:49 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 13:41:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":293741}
 • Small_bigc20140204p {"modified_at":"2014/02/06 13:41:20 +0700","id":44772,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204p.1.1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:41:20 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 13:41:12 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 13:41:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":292348}
 • Small_bigc20140204 {"modified_at":"2014/02/06 13:40:28 +0700","id":44771,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204.2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 13:40:28 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 13:40:15 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 13:40:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":119319}
 • Small_bigc20140204 {"modified_at":"2014/02/06 11:35:22 +0700","id":44770,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigC20140204.1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 11:35:22 +0700","media_folder_id":359,"description":"big cleaning day 56 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2557","created_at":"2014/02/06 11:35:08 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 11:35:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":285975}
 • Small_la-ngu-koh-lidi3 {"modified_at":"2014/02/06 09:21:00 +0700","id":44769,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"La-ngu-Koh-Lidi3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 09:21:00 +0700","media_folder_id":1161,"description":"\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e25\u0e34\u0e14\u0e35","created_at":"2014/02/06 09:20:52 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 09:20:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":52328}
 • Small_saowapa {"modified_at":"2014/02/06 09:19:34 +0700","id":44768,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"saowapa.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 09:19:34 +0700","media_folder_id":1161,"description":"\u0e28. \u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e20\u0e32","created_at":"2014/02/06 09:19:19 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 09:19:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":7628}
 • Small_n6216_n131224_08 {"modified_at":"2014/02/06 09:17:36 +0700","id":44767,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"n6216_n131224_08.png","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 09:17:36 +0700","media_folder_id":1161,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e19\u0e49\u0e33","created_at":"2014/02/06 09:17:11 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 09:17:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":140963}
 • {"modified_at":"2014/02/06 09:16:27 +0700","id":44766,"commentable":true,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"untitled3.bmp","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 09:16:27 +0700","media_folder_id":1161,"description":"\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e25\u0e34\u0e14\u0e35","created_at":"2014/02/06 09:15:57 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 09:15:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":423782}
 • Small_109_20100531151511 {"modified_at":"2014/02/06 09:15:43 +0700","id":44765,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"109_20100531151511..jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 09:15:43 +0700","media_folder_id":1161,"description":"\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e25\u0e34\u0e14\u0e35","created_at":"2014/02/06 09:15:22 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 09:15:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":59365}
 • Small_otnet {"modified_at":"2014/02/05 22:08:39 +0700","id":44764,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"OTnet.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/05 22:08:39 +0700","media_folder_id":32,"description":"OTnet","created_at":"2014/02/05 22:08:27 +0700","asset_updated_at":"2014/02/05 22:08:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":45628}
 • Small_dtv {"modified_at":"2014/02/05 22:04:52 +0700","id":44763,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Dtv.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/05 22:04:52 +0700","media_folder_id":32,"description":"Dtv","created_at":"2014/02/05 22:04:39 +0700","asset_updated_at":"2014/02/05 22:04:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":207312}
 • Small_plug3 {"modified_at":"2014/02/05 19:06:36 +0700","id":44762,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"plug3.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/05 19:06:36 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e31\u0e4a\u0e01\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e16\u0e39\u0e01\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e15\u0e48\u0e33\u0e15\u0e32\u0e21\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35 \u0e21\u0e2d\u0e01","created_at":"2014/02/05 19:06:20 +0700","asset_updated_at":"2014/02/05 19:06:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":808000}
 • Small_plug2 {"modified_at":"2014/02/05 19:05:18 +0700","id":44761,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"plug2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/05 19:05:18 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e31\u0e4a\u0e01\u0e25\u0e30\u0e25\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e40\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e15\u0e49\u0e32\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2014/02/05 19:05:09 +0700","asset_updated_at":"2014/02/05 19:05:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":383809}
 • Small_plug1 {"modified_at":"2014/02/05 19:04:58 +0700","id":44760,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"plug1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/05 19:04:58 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e31\u0e4a\u0e01\u0e25\u0e30\u0e25\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e40\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e15\u0e49\u0e32\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2014/02/05 19:04:25 +0700","asset_updated_at":"2014/02/05 19:04:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":430855}
 • Small_iron {"modified_at":"2014/02/05 19:04:41 +0700","id":44759,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"iron.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/05 19:04:41 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e15\u0e32\u0e23\u0e35\u0e14\u0e44\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e40\u0e15\u0e49\u0e32\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2014/02/05 19:03:18 +0700","asset_updated_at":"2014/02/05 19:03:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":451959}
 • Small_233375872 {"modified_at":"2014/02/05 17:24:18 +0700","id":44758,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"233375872.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/05 17:24:18 +0700","media_folder_id":737,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21","created_at":"2014/02/05 17:24:09 +0700","asset_updated_at":"2014/02/05 17:24:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":54261}
 • Small_imagesca15iij1 {"modified_at":"2014/02/05 17:23:32 +0700","id":44757,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"imagesCA15IIJ1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/05 17:23:32 +0700","media_folder_id":737,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e01\u0e32\u0e14\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","created_at":"2014/02/05 17:23:20 +0700","asset_updated_at":"2014/02/05 17:23:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":10347}
ขนาดย่อ: