นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_kaizen2014_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kaizen2014_1.jpg","created_at":"2014/02/13 13:23:33 +0700","asset_updated_at":"2014/02/13 13:23:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/13 13:23:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kaizen","asset_file_size":201089,"modified_at":"2014/02/13 13:23:44 +0700","media_folder_id":167,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44956,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_figure12 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Figure12.18.jpg","created_at":"2014/02/13 11:52:04 +0700","asset_updated_at":"2014/02/13 11:52:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/13 12:05:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"CEV2","asset_file_size":42882,"modified_at":"2014/02/13 12:05:19 +0700","media_folder_id":1268,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44955,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_love3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"love3.jpg","created_at":"2014/02/13 10:55:14 +0700","asset_updated_at":"2014/02/13 10:55:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/13 11:04:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"love3","asset_file_size":57886,"modified_at":"2014/02/13 11:04:51 +0700","media_folder_id":1462,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44954,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_love2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"love2.jpg","created_at":"2014/02/13 10:54:45 +0700","asset_updated_at":"2014/02/13 10:54:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/13 11:04:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"love2","asset_file_size":33997,"modified_at":"2014/02/13 11:04:48 +0700","media_folder_id":1462,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44953,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_love1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"love1.jpg","created_at":"2014/02/13 10:54:20 +0700","asset_updated_at":"2014/02/13 10:54:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/13 11:04:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"love 1","asset_file_size":40339,"modified_at":"2014/02/13 11:04:44 +0700","media_folder_id":1462,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44952,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_riceshare3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"riceshare3.jpg","created_at":"2014/02/13 08:55:44 +0700","asset_updated_at":"2014/02/13 08:55:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/13 09:06:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"riceshare3","asset_file_size":96952,"modified_at":"2014/02/13 09:06:44 +0700","media_folder_id":760,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":5,"id":44951,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Small_riceshare2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"riceshare2.jpg","created_at":"2014/02/13 08:54:55 +0700","asset_updated_at":"2014/02/13 08:54:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/13 09:06:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"riceshare2","asset_file_size":46261,"modified_at":"2014/02/13 09:06:26 +0700","media_folder_id":760,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":5,"id":44950,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Small_riceshare1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"riceshare1.jpg","created_at":"2014/02/13 08:54:12 +0700","asset_updated_at":"2014/02/13 08:54:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/13 09:06:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"riceshare1","asset_file_size":100525,"modified_at":"2014/02/13 09:06:25 +0700","media_folder_id":760,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":5,"id":44949,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Small_mass_volume_fab_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mass_volume_FAB_5.jpg","created_at":"2014/02/12 18:32:26 +0700","asset_updated_at":"2014/02/12 18:32:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 19:04:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ms","asset_file_size":79226,"modified_at":"2014/02/12 19:04:17 +0700","media_folder_id":167,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44948,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_mass_volume_ei_7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mass_volume_EI_7.jpg","created_at":"2014/02/12 18:32:12 +0700","asset_updated_at":"2014/02/12 18:32:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 19:04:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ms","asset_file_size":109280,"modified_at":"2014/02/12 19:04:06 +0700","media_folder_id":167,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44947,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_skills_57001 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"skills_57001.jpg","created_at":"2014/02/12 18:25:37 +0700","asset_updated_at":"2014/02/12 18:25:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 19:03:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1a\u0e48\u0e21\u0e40\u0e1e\u0e32\u0e30","asset_file_size":166316,"modified_at":"2014/02/12 19:03:38 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44946,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_palm316 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"palm316.JPG","created_at":"2014/02/12 16:36:41 +0700","asset_updated_at":"2014/02/12 16:36:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 17:04:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"palm316","asset_file_size":24591,"modified_at":"2014/02/12 17:04:22 +0700","media_folder_id":760,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":5,"id":44945,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Small_palm318 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"palm318.JPG","created_at":"2014/02/12 16:25:09 +0700","asset_updated_at":"2014/02/12 16:25:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 16:25:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"palm318","asset_file_size":28182,"modified_at":"2014/02/12 16:25:20 +0700","media_folder_id":760,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":5,"id":44944,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Small_palm317 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"palm317.JPG","created_at":"2014/02/12 16:22:20 +0700","asset_updated_at":"2014/02/12 16:22:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 16:22:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"palm317","asset_file_size":34447,"modified_at":"2014/02/12 16:22:23 +0700","media_folder_id":760,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":5,"id":44943,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Small_palm315 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"palm315.JPG","created_at":"2014/02/12 16:21:37 +0700","asset_updated_at":"2014/02/12 16:21:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 16:21:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"palm315","asset_file_size":33147,"modified_at":"2014/02/12 16:21:42 +0700","media_folder_id":760,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":5,"id":44942,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Small_palm314 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"palm314.JPG","created_at":"2014/02/12 16:20:44 +0700","asset_updated_at":"2014/02/12 16:20:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 16:20:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"palm314","asset_file_size":22025,"modified_at":"2014/02/12 16:20:51 +0700","media_folder_id":760,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":5,"id":44941,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Small_palm313 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"palm313.JPG","created_at":"2014/02/12 16:19:44 +0700","asset_updated_at":"2014/02/12 16:19:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 16:19:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"palm313","asset_file_size":21075,"modified_at":"2014/02/12 16:19:45 +0700","media_folder_id":760,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":5,"id":44940,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Small_palm312 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"palm312.JPG","created_at":"2014/02/12 16:18:20 +0700","asset_updated_at":"2014/02/12 16:18:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 16:18:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"palm312","asset_file_size":31897,"modified_at":"2014/02/12 16:18:27 +0700","media_folder_id":760,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":5,"id":44939,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Small_palm311 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"palm311.JPG","created_at":"2014/02/12 16:17:13 +0700","asset_updated_at":"2014/02/12 16:17:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 16:17:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"palm311","asset_file_size":27247,"modified_at":"2014/02/12 16:17:24 +0700","media_folder_id":760,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":5,"id":44938,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Small_17025_8 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"17025_8.JPG","created_at":"2014/02/12 15:00:30 +0700","asset_updated_at":"2014/02/12 15:00:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 15:05:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"2557_17025_8","asset_file_size":61394,"modified_at":"2014/02/12 15:05:19 +0700","media_folder_id":1104,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44937,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_17025_7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"17025_7.JPG","created_at":"2014/02/12 14:59:58 +0700","asset_updated_at":"2014/02/12 14:59:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 15:05:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"2557_17025_7","asset_file_size":84391,"modified_at":"2014/02/12 15:05:16 +0700","media_folder_id":1104,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44936,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_17025_6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"17025_6.JPG","created_at":"2014/02/12 14:59:35 +0700","asset_updated_at":"2014/02/12 14:59:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 15:05:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"2557_17025_6","asset_file_size":81261,"modified_at":"2014/02/12 15:05:13 +0700","media_folder_id":1104,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44935,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_17025_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"17025_5.JPG","created_at":"2014/02/12 14:59:14 +0700","asset_updated_at":"2014/02/12 14:59:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 15:05:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"2557_17025_5","asset_file_size":87513,"modified_at":"2014/02/12 15:05:10 +0700","media_folder_id":1104,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44934,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_17025_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"17025_4.JPG","created_at":"2014/02/12 14:58:49 +0700","asset_updated_at":"2014/02/12 14:58:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 15:05:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"2557_17025_4","asset_file_size":63760,"modified_at":"2014/02/12 15:05:08 +0700","media_folder_id":1104,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44933,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_17025_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"17025_3.JPG","created_at":"2014/02/12 14:58:27 +0700","asset_updated_at":"2014/02/12 14:58:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 15:05:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"2557_17025_3","asset_file_size":79175,"modified_at":"2014/02/12 15:05:05 +0700","media_folder_id":1104,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44932,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: