นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_1b {"modified_at":"2014/02/04 17:03:49 +0700","id":44744,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1B.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/04 17:03:49 +0700","media_folder_id":1406,"description":"\u0e1c\u0e32\u0e22\u0e25\u0e21","created_at":"2014/02/04 16:43:23 +0700","asset_updated_at":"2014/02/04 16:43:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":8462}
 • Small_mass_volume_ei_6 {"modified_at":"2014/02/04 16:23:15 +0700","id":44743,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mass_volume_EI_6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/04 16:23:15 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","created_at":"2014/02/04 16:23:07 +0700","asset_updated_at":"2014/02/04 16:23:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":130003}
 • Small_mass_volume_ei_5 {"modified_at":"2014/02/04 16:14:30 +0700","id":44742,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mass_volume_EI_5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/04 16:14:30 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","created_at":"2014/02/04 16:14:19 +0700","asset_updated_at":"2014/02/04 16:14:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":147693}
 • Small_5roipunkhamngodngam {"modified_at":"2014/02/04 14:03:48 +0700","id":44741,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"5RoiPunKhamNgodNgam.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/04 14:03:48 +0700","media_folder_id":99,"description":"\u0e07\u0e14\u0e07\u0e32\u0e21","created_at":"2014/02/04 13:34:25 +0700","asset_updated_at":"2014/02/04 13:34:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":71300}
 • Small_e401 {"modified_at":"2014/02/04 12:03:46 +0700","id":44740,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"E401.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/04 12:03:46 +0700","media_folder_id":202,"description":"E401","created_at":"2014/02/04 11:50:41 +0700","asset_updated_at":"2014/02/04 11:50:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":29468}
 • Small_mass_volume_fab_4 {"modified_at":"2014/02/03 16:12:34 +0700","id":44739,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mass_volume_FAB_4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/03 16:12:34 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","created_at":"2014/02/03 16:12:27 +0700","asset_updated_at":"2014/02/03 16:12:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":146949}
 • Small_mass_volume_fab_3 {"modified_at":"2014/02/03 16:12:14 +0700","id":44738,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mass_volume_FAB_3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/03 16:12:14 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","created_at":"2014/02/03 16:12:07 +0700","asset_updated_at":"2014/02/03 16:12:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":163962}
 • Small_mass_volume_fab_2 {"modified_at":"2014/02/03 16:12:02 +0700","id":44737,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mass_volume_FAB_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/03 16:12:02 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","created_at":"2014/02/03 16:11:50 +0700","asset_updated_at":"2014/02/03 16:11:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":89169}
 • Small_mass_volume_fab_1 {"modified_at":"2014/02/03 16:11:48 +0700","id":44736,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mass_volume_FAB_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/03 16:11:48 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","created_at":"2014/02/03 16:11:38 +0700","asset_updated_at":"2014/02/03 16:11:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49120}
 • Small_mass_volume_ei_4 {"modified_at":"2014/02/03 16:11:34 +0700","id":44735,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mass_volume_EI_4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/03 16:11:34 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","created_at":"2014/02/03 16:11:26 +0700","asset_updated_at":"2014/02/03 16:11:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":135310}
 • Small_mass_volume_ei_3 {"modified_at":"2014/02/03 16:11:20 +0700","id":44734,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mass_volume_EI_3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/03 16:11:20 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","created_at":"2014/02/03 16:11:15 +0700","asset_updated_at":"2014/02/03 16:11:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":174654}
 • Small_mass_volume_ei_2 {"modified_at":"2014/02/03 16:11:09 +0700","id":44733,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mass_volume_EI_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/03 16:11:09 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","created_at":"2014/02/03 16:11:00 +0700","asset_updated_at":"2014/02/03 16:11:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":62948}
 • Small_mass_volume_ei_1 {"modified_at":"2014/02/03 16:10:49 +0700","id":44732,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mass_volume_EI_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/03 16:10:49 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","created_at":"2014/02/03 16:10:42 +0700","asset_updated_at":"2014/02/03 16:10:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":52760}
 • Small_mass_volume_01 {"modified_at":"2014/02/03 16:10:41 +0700","id":44731,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mass_volume_01.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/03 16:10:41 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","created_at":"2014/02/03 16:10:27 +0700","asset_updated_at":"2014/02/03 16:10:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":154550}
 • Small_image {"modified_at":"2014/02/03 12:04:45 +0700","id":44730,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"image.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/03 12:04:45 +0700","media_folder_id":23,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48","created_at":"2014/02/03 11:29:53 +0700","asset_updated_at":"2014/02/03 11:29:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":991959}
 • Small_budish {"modified_at":"2014/02/03 01:11:42 +0700","id":44728,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"budish.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/03 01:11:42 +0700","media_folder_id":9,"description":"\u0e27\u0e31\u0e14","created_at":"2014/02/03 00:38:09 +0700","asset_updated_at":"2014/02/03 00:38:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":139866}
 • Small_pama3 {"modified_at":"2014/02/03 01:11:18 +0700","id":44727,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pama3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/03 01:11:18 +0700","media_folder_id":9,"description":"pha","created_at":"2014/02/03 00:34:40 +0700","asset_updated_at":"2014/02/03 00:34:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":141526}
 • Small_pama4 {"modified_at":"2014/02/03 01:10:19 +0700","id":44726,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pama4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/03 01:10:19 +0700","media_folder_id":9,"description":"\u0e27\u0e31\u0e14","created_at":"2014/02/03 00:28:00 +0700","asset_updated_at":"2014/02/03 00:28:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":139866}
 • Small_pama5 {"modified_at":"2014/02/03 00:27:02 +0700","id":44725,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pama5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/03 00:27:02 +0700","media_folder_id":9,"description":"boss","created_at":"2014/02/03 00:26:45 +0700","asset_updated_at":"2014/02/03 00:26:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":127364}
 • Small_photo44 {"modified_at":"2014/02/03 00:06:56 +0700","id":44724,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"photo44.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/03 00:06:56 +0700","media_folder_id":9,"description":"photo","created_at":"2014/02/03 00:00:17 +0700","asset_updated_at":"2014/02/03 00:00:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":47683}
 • Small_pama2 {"modified_at":"2014/02/03 00:05:14 +0700","id":44723,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pama2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/03 00:05:14 +0700","media_folder_id":9,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e04\u0e39\u0e48","created_at":"2014/02/02 23:30:36 +0700","asset_updated_at":"2014/02/02 23:31:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":127364}
 • Small_tanaca {"modified_at":"2014/02/03 00:05:00 +0700","id":44722,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tanaca.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/03 00:05:00 +0700","media_folder_id":9,"description":"\u0e1e\u0e21\u0e48\u0e32","created_at":"2014/02/02 23:29:41 +0700","asset_updated_at":"2014/02/02 23:56:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":141526}
 • Small_pama1 {"modified_at":"2014/02/03 00:04:48 +0700","id":44721,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pama1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/03 00:04:48 +0700","media_folder_id":9,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e1e\u0e21\u0e48\u0e32","created_at":"2014/02/02 23:28:49 +0700","asset_updated_at":"2014/02/02 23:28:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":142705}
 • Small_olympus5 {"modified_at":"2014/02/02 19:11:53 +0700","id":44720,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"olympus5.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/02 19:11:53 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e44\u0e1f 6 \u0e42\u0e27\u0e25\u0e17\u0e4c 15 \u0e27\u0e31\u0e15\u0e15\u0e4c","created_at":"2014/02/02 19:11:33 +0700","asset_updated_at":"2014/02/02 19:11:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":394581}
 • Small_olympus4 {"modified_at":"2014/02/02 19:10:37 +0700","id":44719,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"olympus4.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/02 19:10:37 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e44\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e15\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19\u0e08\u0e19\u0e40\u0e08\u0e2d","created_at":"2014/02/02 19:10:23 +0700","asset_updated_at":"2014/02/02 19:10:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":509468}
ขนาดย่อ: