นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_a {"modified_at":"2014/01/30 18:05:59 +0700","id":44666,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"A.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/30 18:05:59 +0700","media_folder_id":1539,"description":"\u0e21\u0e30\u0e25\u0e30\u0e01\u0e2d","created_at":"2014/01/30 17:31:43 +0700","asset_updated_at":"2014/01/30 17:31:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":163118}
 • Small_newmechanism2557 {"modified_at":"2014/01/30 16:04:37 +0700","id":44665,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"NewMechanism2557.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/30 16:04:37 +0700","media_folder_id":99,"description":"Novel Mechanism","created_at":"2014/01/30 15:59:48 +0700","asset_updated_at":"2014/01/30 15:59:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":22352}
 • Small_large_spatialrunpict {"modified_at":"2014/01/30 14:14:00 +0700","id":44664,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"large_SpatialRunPict.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/30 14:14:00 +0700","media_folder_id":111,"description":"spatial run","created_at":"2014/01/30 14:13:50 +0700","asset_updated_at":"2014/01/30 14:13:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":67455}
 • Small_h {"modified_at":"2014/01/30 14:03:43 +0700","id":44663,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"H.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/30 14:03:43 +0700","media_folder_id":1203,"description":"\u0e01\u0e38\u0e22\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e22","created_at":"2014/01/30 13:42:39 +0700","asset_updated_at":"2014/01/30 13:42:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":130180}
 • Small_shoe2 {"modified_at":"2014/01/30 14:03:42 +0700","id":44662,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shoe2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/30 14:03:42 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e322","created_at":"2014/01/30 13:34:25 +0700","asset_updated_at":"2014/01/30 13:34:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49100}
 • Small_shoe1 {"modified_at":"2014/01/30 14:03:36 +0700","id":44661,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shoe1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/30 14:03:36 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e321","created_at":"2014/01/30 13:33:48 +0700","asset_updated_at":"2014/01/30 13:33:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":8398}
 • Small_slbproject2556w720 {"modified_at":"2014/01/30 13:29:33 +0700","id":44660,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"slbproject2556w720.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/30 13:29:33 +0700","media_folder_id":202,"description":"SLBPROJECT2556","created_at":"2014/01/30 13:29:28 +0700","asset_updated_at":"2014/01/30 13:29:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":375154}
 • Small_joomlap16 {"modified_at":"2014/01/30 13:27:15 +0700","id":44659,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"JoomlaP16.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/30 13:27:15 +0700","media_folder_id":202,"description":"Build a Joomla Website Guide for SLB2556 Page16","created_at":"2014/01/30 13:27:08 +0700","asset_updated_at":"2014/01/30 13:27:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":76497}
 • Small_joomlap18 {"modified_at":"2014/01/30 13:11:24 +0700","id":44658,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"JoomlaP18.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/30 13:11:24 +0700","media_folder_id":202,"description":"Build a Joomla Website Guide for SLB2556 Page18","created_at":"2014/01/30 13:11:23 +0700","asset_updated_at":"2014/01/30 13:11:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":87475}
 • Small_joomlap17 {"modified_at":"2014/01/30 13:10:52 +0700","id":44657,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"JoomlaP17.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/30 13:10:52 +0700","media_folder_id":202,"description":"Build a Joomla Website Guide for SLB2556 Page17","created_at":"2014/01/30 13:09:43 +0700","asset_updated_at":"2014/01/30 13:10:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":76497}
 • Small_joomlap15 {"modified_at":"2014/01/30 13:09:12 +0700","id":44656,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"JoomlaP15.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/30 13:09:12 +0700","media_folder_id":202,"description":"Build a Joomla Website Guide for SLB2556 Page15","created_at":"2014/01/30 13:09:09 +0700","asset_updated_at":"2014/01/30 13:09:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":70497}
 • Small_joomlap14 {"modified_at":"2014/01/30 13:08:42 +0700","id":44655,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"JoomlaP14.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/30 13:08:42 +0700","media_folder_id":202,"description":"Build a Joomla Website Guide for SLB2556 Page14","created_at":"2014/01/30 13:08:37 +0700","asset_updated_at":"2014/01/30 13:08:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":70158}
 • Small_joomlap13 {"modified_at":"2014/01/30 13:08:14 +0700","id":44654,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"JoomlaP13.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/30 13:08:14 +0700","media_folder_id":202,"description":"Build a Joomla Website Guide for SLB2556 Page13","created_at":"2014/01/30 13:08:07 +0700","asset_updated_at":"2014/01/30 13:08:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":43256}
 • Small_joomlap12 {"modified_at":"2014/01/30 13:07:36 +0700","id":44653,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"JoomlaP12.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/30 13:07:36 +0700","media_folder_id":202,"description":"Build a Joomla Website Guide for SLB2556 Page12","created_at":"2014/01/30 13:07:29 +0700","asset_updated_at":"2014/01/30 13:07:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":48817}
 • Small_joomlap11 {"modified_at":"2014/01/30 13:07:04 +0700","id":44652,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"JoomlaP11.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/30 13:07:04 +0700","media_folder_id":202,"description":"Build a Joomla Website Guide for SLB2556 Page11","created_at":"2014/01/30 13:06:59 +0700","asset_updated_at":"2014/01/30 13:06:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61993}
 • Small_joomlap10 {"modified_at":"2014/01/30 13:06:30 +0700","id":44651,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"JoomlaP10.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/30 13:06:30 +0700","media_folder_id":202,"description":"Build a Joomla Website Guide for SLB2556 Page10","created_at":"2014/01/30 13:06:26 +0700","asset_updated_at":"2014/01/30 13:06:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":94447}
 • Small_joomlap09 {"modified_at":"2014/01/30 13:05:53 +0700","id":44650,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"JoomlaP09.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/30 13:05:53 +0700","media_folder_id":202,"description":"Build a Joomla Website Guide for SLB2556 Page09","created_at":"2014/01/30 13:05:47 +0700","asset_updated_at":"2014/01/30 13:05:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":105873}
 • Small_joomlap08 {"modified_at":"2014/01/30 13:05:26 +0700","id":44649,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"JoomlaP08.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/30 13:05:26 +0700","media_folder_id":202,"description":"Build a Joomla Website Guide for SLB2556 Page08","created_at":"2014/01/30 13:05:14 +0700","asset_updated_at":"2014/01/30 13:05:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":84097}
 • Small_joomlap07 {"modified_at":"2014/01/30 13:05:16 +0700","id":44648,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"JoomlaP07.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/30 13:05:16 +0700","media_folder_id":202,"description":"Build a Joomla Website Guide for SLB2556 Page07","created_at":"2014/01/30 13:04:08 +0700","asset_updated_at":"2014/01/30 13:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":80845}
 • Small_joomlap06 {"modified_at":"2014/01/30 13:05:14 +0700","id":44647,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"JoomlaP06.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/30 13:05:14 +0700","media_folder_id":202,"description":"Build a Joomla Website Guide for SLB2556 Page06","created_at":"2014/01/30 13:03:36 +0700","asset_updated_at":"2014/01/30 13:03:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":84477}
 • Small_joomlap05 {"modified_at":"2014/01/30 13:04:59 +0700","id":44646,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"JoomlaP05.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/30 13:04:59 +0700","media_folder_id":202,"description":"Build a Joomla Website Guide for SLB2556 Page05","created_at":"2014/01/30 13:02:57 +0700","asset_updated_at":"2014/01/30 13:02:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":77532}
 • Small_joomlap04 {"modified_at":"2014/01/30 13:04:58 +0700","id":44645,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"JoomlaP04.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/30 13:04:58 +0700","media_folder_id":202,"description":"Build a Joomla Website Guide for SLB2556 Page04","created_at":"2014/01/30 13:02:26 +0700","asset_updated_at":"2014/01/30 13:02:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":56944}
 • Small_joomlap03 {"modified_at":"2014/01/30 13:04:49 +0700","id":44644,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"JoomlaP03.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/30 13:04:49 +0700","media_folder_id":202,"description":"Build a Joomla Website Guide for SLB2556 Page03","created_at":"2014/01/30 13:01:49 +0700","asset_updated_at":"2014/01/30 13:01:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":22447}
 • Small_joomlap02 {"modified_at":"2014/01/30 13:04:43 +0700","id":44643,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"JoomlaP02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/30 13:04:43 +0700","media_folder_id":202,"description":"Build a Joomla Website Guide for SLB2556 Page02","created_at":"2014/01/30 13:01:07 +0700","asset_updated_at":"2014/01/30 13:01:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":44464}
 • Small_joomlap01 {"modified_at":"2014/01/30 13:04:42 +0700","id":44642,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"JoomlaP01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/30 13:04:42 +0700","media_folder_id":202,"description":"Build a Joomla Website Guide for SLB2556 Page01","created_at":"2014/01/30 13:00:20 +0700","asset_updated_at":"2014/01/30 13:00:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":36276}
ขนาดย่อ: