นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_valentines11 {"member_only_commentable":false,"description":"valentines day","asset_updated_at":"2014/02/14 09:07:26 +0700","asset_file_name":"valentines11.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44971,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":353937,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/14 09:07:27 +0700","modified_at":"2014/02/14 09:07:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/14 09:07:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_valentines10 {"member_only_commentable":false,"description":"valentines day","asset_updated_at":"2014/02/14 09:07:01 +0700","asset_file_name":"valentines10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44970,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":615088,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/14 09:07:01 +0700","modified_at":"2014/02/14 09:07:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/14 09:07:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_valentines9 {"member_only_commentable":false,"description":"valentines day","asset_updated_at":"2014/02/14 09:06:21 +0700","asset_file_name":"valentines9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44969,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":281128,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/14 09:06:21 +0700","modified_at":"2014/02/14 09:06:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/14 09:06:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_valentines8 {"member_only_commentable":false,"description":"valentines day","asset_updated_at":"2014/02/14 09:05:52 +0700","asset_file_name":"valentines8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44968,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":364040,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/14 09:05:05 +0700","modified_at":"2014/02/14 09:05:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/14 09:05:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_valentines6 {"member_only_commentable":false,"description":"valentines day","asset_updated_at":"2014/02/14 09:04:37 +0700","asset_file_name":"valentines6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44967,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":323092,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/14 09:04:37 +0700","modified_at":"2014/02/14 09:05:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/14 09:05:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_valentines4 {"member_only_commentable":false,"description":"valentines day","asset_updated_at":"2014/02/14 09:04:05 +0700","asset_file_name":"valentines4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44966,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":504977,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/14 09:04:05 +0700","modified_at":"2014/02/14 09:05:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/14 09:05:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_valentines3 {"member_only_commentable":false,"description":"valentines day","asset_updated_at":"2014/02/14 09:03:29 +0700","asset_file_name":"valentines3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44965,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38708,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/14 09:03:29 +0700","modified_at":"2014/02/14 09:05:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/14 09:05:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_valentines2 {"member_only_commentable":false,"description":"valentines day","asset_updated_at":"2014/02/14 09:03:01 +0700","asset_file_name":"valentines2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44964,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69541,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/14 09:03:01 +0700","modified_at":"2014/02/14 09:04:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/14 09:04:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_valentines1 {"member_only_commentable":false,"description":"valentines day","asset_updated_at":"2014/02/14 09:02:28 +0700","asset_file_name":"valentines1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44963,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":35442,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/14 09:02:28 +0700","modified_at":"2014/02/14 09:04:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/14 09:04:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_favim {"member_only_commentable":false,"description":"poor1","asset_updated_at":"2014/02/13 23:18:06 +0700","asset_file_name":"Favim.com-9480.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44962,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":27311,"media_folder_id":1476,"created_at":"2014/02/13 23:18:06 +0700","modified_at":"2014/02/13 23:18:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/13 23:18:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_523537_373268456027826_818972157_n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2014/02/13 21:33:56 +0700","asset_file_name":"523537_373268456027826_818972157_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44961,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":51533,"media_folder_id":1533,"created_at":"2014/02/13 21:33:56 +0700","modified_at":"2014/02/13 21:33:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/13 21:33:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_558389_375642872457051_10206772_n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2014/02/13 21:33:18 +0700","asset_file_name":"558389_375642872457051_10206772_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44960,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":149065,"media_folder_id":1533,"created_at":"2014/02/13 21:33:18 +0700","modified_at":"2014/02/13 21:33:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/13 21:33:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_scoutpro2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07\u0e42\u0e14\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35","asset_updated_at":"2014/02/13 19:08:10 +0700","asset_file_name":"scoutpro2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44959,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":328542,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/13 19:08:10 +0700","modified_at":"2014/02/13 19:08:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/13 19:08:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_scoutpro1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07\u0e42\u0e14\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35","asset_updated_at":"2014/02/13 19:07:33 +0700","asset_file_name":"scoutpro1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44958,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":397802,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/13 19:07:33 +0700","modified_at":"2014/02/13 19:07:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/13 19:07:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_flower {"member_only_commentable":false,"description":"flower","asset_updated_at":"2014/02/13 14:39:00 +0700","asset_file_name":"flower.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44957,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":215392,"media_folder_id":1462,"created_at":"2014/02/13 14:39:00 +0700","modified_at":"2014/02/13 14:39:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/13 14:39:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_kaizen2014_1 {"member_only_commentable":false,"description":"kaizen","asset_updated_at":"2014/02/13 13:23:33 +0700","asset_file_name":"kaizen2014_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44956,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":201089,"media_folder_id":167,"created_at":"2014/02/13 13:23:33 +0700","modified_at":"2014/02/13 13:23:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/13 13:23:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_figure12 {"member_only_commentable":false,"description":"CEV2","asset_updated_at":"2014/02/13 11:52:04 +0700","asset_file_name":"Figure12.18.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44955,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":42882,"media_folder_id":1268,"created_at":"2014/02/13 11:52:04 +0700","modified_at":"2014/02/13 12:05:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/13 12:05:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_love3 {"member_only_commentable":false,"description":"love3","asset_updated_at":"2014/02/13 10:55:14 +0700","asset_file_name":"love3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44954,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57886,"media_folder_id":1462,"created_at":"2014/02/13 10:55:14 +0700","modified_at":"2014/02/13 11:04:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/13 11:04:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_love2 {"member_only_commentable":false,"description":"love2","asset_updated_at":"2014/02/13 10:54:45 +0700","asset_file_name":"love2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44953,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33997,"media_folder_id":1462,"created_at":"2014/02/13 10:54:45 +0700","modified_at":"2014/02/13 11:04:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/13 11:04:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_love1 {"member_only_commentable":false,"description":"love 1","asset_updated_at":"2014/02/13 10:54:20 +0700","asset_file_name":"love1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44952,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":40339,"media_folder_id":1462,"created_at":"2014/02/13 10:54:20 +0700","modified_at":"2014/02/13 11:04:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/13 11:04:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_riceshare3 {"member_only_commentable":false,"description":"riceshare3","asset_updated_at":"2014/02/13 08:55:44 +0700","asset_file_name":"riceshare3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44951,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":96952,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/13 08:55:44 +0700","modified_at":"2014/02/13 09:06:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/13 09:06:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_riceshare2 {"member_only_commentable":false,"description":"riceshare2","asset_updated_at":"2014/02/13 08:54:55 +0700","asset_file_name":"riceshare2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44950,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":46261,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/13 08:54:55 +0700","modified_at":"2014/02/13 09:06:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/13 09:06:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_riceshare1 {"member_only_commentable":false,"description":"riceshare1","asset_updated_at":"2014/02/13 08:54:12 +0700","asset_file_name":"riceshare1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44949,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":100525,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/13 08:54:12 +0700","modified_at":"2014/02/13 09:06:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/13 09:06:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_mass_volume_fab_5 {"member_only_commentable":false,"description":"ms","asset_updated_at":"2014/02/12 18:32:26 +0700","asset_file_name":"mass_volume_FAB_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44948,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79226,"media_folder_id":167,"created_at":"2014/02/12 18:32:26 +0700","modified_at":"2014/02/12 19:04:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 19:04:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_mass_volume_ei_7 {"member_only_commentable":false,"description":"ms","asset_updated_at":"2014/02/12 18:32:12 +0700","asset_file_name":"mass_volume_EI_7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44947,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":109280,"media_folder_id":167,"created_at":"2014/02/12 18:32:12 +0700","modified_at":"2014/02/12 19:04:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 19:04:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: