นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_symptom1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Symptom1.PNG","created_at":"2014/02/10 10:47:09 +0700","asset_updated_at":"2014/11/20 11:22:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/11/20 11:22:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e33\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32","asset_file_size":108391,"modified_at":"2014/11/20 11:22:56 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44896,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_img_1021 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"IMG_1021.png","created_at":"2014/02/10 10:46:23 +0700","asset_updated_at":"2014/02/10 10:46:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/10 11:04:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23 ","asset_file_size":225930,"modified_at":"2014/02/10 11:04:11 +0700","media_folder_id":1542,"member_only_readable":true,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44895,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_img_0988 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0988.jpg","created_at":"2014/02/10 10:31:25 +0700","asset_updated_at":"2014/02/10 10:43:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/10 11:04:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e1e\u0e07\u0e29\u0e4c \u0e09\u0e31\u0e15\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e07\u0e04\u0e4c","asset_file_size":61499,"modified_at":"2014/02/10 11:04:02 +0700","media_folder_id":1542,"member_only_readable":true,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44894,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_11 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"11.jpg","created_at":"2014/02/10 09:51:02 +0700","asset_updated_at":"2014/02/10 09:51:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/10 10:05:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"2","asset_file_size":137321,"modified_at":"2014/02/10 10:05:13 +0700","media_folder_id":1406,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44893,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Small_31 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"31.jpg","created_at":"2014/02/10 09:42:46 +0700","asset_updated_at":"2014/02/10 09:42:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/10 10:05:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"3","asset_file_size":121085,"modified_at":"2014/02/10 10:05:08 +0700","media_folder_id":1406,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44892,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Small_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"1.jpg","created_at":"2014/02/10 09:38:55 +0700","asset_updated_at":"2014/02/10 09:38:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/10 10:05:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":139810,"modified_at":"2014/02/10 10:05:02 +0700","media_folder_id":1406,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44891,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Small_1908428_594306647310173_1211876141_n {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1908428_594306647310173_1211876141_n.jpg","created_at":"2014/02/09 16:32:03 +0700","asset_updated_at":"2014/02/09 16:32:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/09 17:03:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e15\u0e49\u0e21\u0e21\u0e31\u0e14","asset_file_size":29878,"modified_at":"2014/02/09 17:03:04 +0700","media_folder_id":219,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44890,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Small_img_8124 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8124.JPG","created_at":"2014/02/09 14:59:49 +0700","asset_updated_at":"2014/02/09 14:59:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/09 15:02:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"k-8","asset_file_size":84783,"modified_at":"2014/02/09 15:02:52 +0700","media_folder_id":1488,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44888,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_toh-2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ToH-2.jpg","created_at":"2014/02/09 14:58:05 +0700","asset_updated_at":"2014/02/09 14:58:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/09 15:02:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"k-7","asset_file_size":163970,"modified_at":"2014/02/09 15:02:51 +0700","media_folder_id":1488,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44887,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_toh-1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ToH-1.jpg","created_at":"2014/02/09 14:57:32 +0700","asset_updated_at":"2014/02/09 14:57:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/09 15:02:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"k-6","asset_file_size":172715,"modified_at":"2014/02/09 15:02:51 +0700","media_folder_id":1488,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44886,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_to-4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"To-4.jpg","created_at":"2014/02/09 14:56:52 +0700","asset_updated_at":"2014/02/09 14:56:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/09 15:02:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"k-4","asset_file_size":146035,"modified_at":"2014/02/09 15:02:51 +0700","media_folder_id":1488,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44885,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_to-3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"To-3.jpg","created_at":"2014/02/09 14:56:18 +0700","asset_updated_at":"2014/02/09 14:56:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/09 15:02:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"k-3","asset_file_size":121222,"modified_at":"2014/02/09 15:02:50 +0700","media_folder_id":1488,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44884,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_to-2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"To-2.jpg","created_at":"2014/02/09 14:55:45 +0700","asset_updated_at":"2014/02/09 14:55:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/09 15:02:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"k-2","asset_file_size":140207,"modified_at":"2014/02/09 15:02:50 +0700","media_folder_id":1488,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44883,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_to-1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"To-1.jpg","created_at":"2014/02/09 14:55:08 +0700","asset_updated_at":"2014/02/09 14:55:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/09 15:02:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"k-1","asset_file_size":115413,"modified_at":"2014/02/09 15:02:49 +0700","media_folder_id":1488,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44882,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"engname.pdf","created_at":"2014/02/08 23:21:28 +0700","asset_updated_at":"2014/02/08 23:21:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/08 23:21:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e40\u0e01\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e16\u0e2d\u0e14\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23\u0e44\u0e17\u0e22\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23\u0e42\u0e23\u0e21\u0e31\u0e19 \u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e07 \u0e23\u0e32\u0e0a\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19","asset_file_size":145438,"modified_at":"2014/02/08 23:21:42 +0700","media_folder_id":1114,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44881,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_kantate11 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate11.jpg","created_at":"2014/02/08 20:01:13 +0700","asset_updated_at":"2014/02/08 20:01:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/08 20:03:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","asset_file_size":60175,"modified_at":"2014/02/08 20:03:16 +0700","media_folder_id":732,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44880,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_kantate10 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate10.jpg","created_at":"2014/02/08 20:00:50 +0700","asset_updated_at":"2014/02/08 20:00:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/08 20:03:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","asset_file_size":62480,"modified_at":"2014/02/08 20:03:15 +0700","media_folder_id":732,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44879,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_kantate9 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate9.jpg","created_at":"2014/02/08 20:00:24 +0700","asset_updated_at":"2014/02/08 20:00:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/08 20:03:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","asset_file_size":59846,"modified_at":"2014/02/08 20:03:15 +0700","media_folder_id":732,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44878,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_kantate8 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate8.jpg","created_at":"2014/02/08 20:00:01 +0700","asset_updated_at":"2014/02/08 20:00:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/08 20:03:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","asset_file_size":51036,"modified_at":"2014/02/08 20:03:14 +0700","media_folder_id":732,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44877,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_kantate7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate7.jpg","created_at":"2014/02/08 19:58:43 +0700","asset_updated_at":"2014/02/08 19:58:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/08 20:03:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","asset_file_size":58909,"modified_at":"2014/02/08 20:03:14 +0700","media_folder_id":732,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44876,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_kantate6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate6.jpg","created_at":"2014/02/08 19:58:18 +0700","asset_updated_at":"2014/02/08 19:58:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/08 20:03:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","asset_file_size":56589,"modified_at":"2014/02/08 20:03:13 +0700","media_folder_id":732,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44875,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_kantate5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate5.jpg","created_at":"2014/02/08 19:58:00 +0700","asset_updated_at":"2014/02/08 19:58:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/08 20:03:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","asset_file_size":61630,"modified_at":"2014/02/08 20:03:12 +0700","media_folder_id":732,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44874,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_kantate4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate4.jpg","created_at":"2014/02/08 19:57:40 +0700","asset_updated_at":"2014/02/08 19:57:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/08 20:03:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","asset_file_size":50808,"modified_at":"2014/02/08 20:03:12 +0700","media_folder_id":732,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44873,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_kantate3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate3.jpg","created_at":"2014/02/08 19:57:22 +0700","asset_updated_at":"2014/02/08 19:57:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/08 20:03:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","asset_file_size":59597,"modified_at":"2014/02/08 20:03:11 +0700","media_folder_id":732,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44872,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_kantate2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kantate2.jpg","created_at":"2014/02/08 19:56:54 +0700","asset_updated_at":"2014/02/08 19:56:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/08 20:03:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","asset_file_size":31087,"modified_at":"2014/02/08 20:03:10 +0700","media_folder_id":732,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44871,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: