นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

 • Small_skills_57001 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1a\u0e48\u0e21\u0e40\u0e1e\u0e32\u0e30","asset_updated_at":"2014/02/12 18:25:37 +0700","asset_file_name":"skills_57001.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44946,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":166316,"media_folder_id":41,"created_at":"2014/02/12 18:25:37 +0700","modified_at":"2014/02/12 19:03:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 19:03:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_palm316 {"member_only_commentable":false,"description":"palm316","asset_updated_at":"2014/02/12 16:36:41 +0700","asset_file_name":"palm316.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44945,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":24591,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/12 16:36:41 +0700","modified_at":"2014/02/12 17:04:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 17:04:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_palm318 {"member_only_commentable":false,"description":"palm318","asset_updated_at":"2014/02/12 16:25:09 +0700","asset_file_name":"palm318.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44944,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":28182,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/12 16:25:09 +0700","modified_at":"2014/02/12 16:25:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 16:25:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_palm317 {"member_only_commentable":false,"description":"palm317","asset_updated_at":"2014/02/12 16:22:20 +0700","asset_file_name":"palm317.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44943,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":34447,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/12 16:22:20 +0700","modified_at":"2014/02/12 16:22:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 16:22:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_palm315 {"member_only_commentable":false,"description":"palm315","asset_updated_at":"2014/02/12 16:21:37 +0700","asset_file_name":"palm315.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44942,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":33147,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/12 16:21:37 +0700","modified_at":"2014/02/12 16:21:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 16:21:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_palm314 {"member_only_commentable":false,"description":"palm314","asset_updated_at":"2014/02/12 16:20:44 +0700","asset_file_name":"palm314.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44941,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":22025,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/12 16:20:44 +0700","modified_at":"2014/02/12 16:20:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 16:20:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_palm313 {"member_only_commentable":false,"description":"palm313","asset_updated_at":"2014/02/12 16:19:44 +0700","asset_file_name":"palm313.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44940,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":21075,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/12 16:19:44 +0700","modified_at":"2014/02/12 16:19:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 16:19:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_palm312 {"member_only_commentable":false,"description":"palm312","asset_updated_at":"2014/02/12 16:18:20 +0700","asset_file_name":"palm312.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44939,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":31897,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/12 16:18:20 +0700","modified_at":"2014/02/12 16:18:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 16:18:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_palm311 {"member_only_commentable":false,"description":"palm311","asset_updated_at":"2014/02/12 16:17:13 +0700","asset_file_name":"palm311.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44938,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":27247,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/12 16:17:13 +0700","modified_at":"2014/02/12 16:17:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 16:17:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_17025_8 {"member_only_commentable":false,"description":"2557_17025_8","asset_updated_at":"2014/02/12 15:00:30 +0700","asset_file_name":"17025_8.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44937,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61394,"media_folder_id":1104,"created_at":"2014/02/12 15:00:30 +0700","modified_at":"2014/02/12 15:05:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 15:05:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_17025_7 {"member_only_commentable":false,"description":"2557_17025_7","asset_updated_at":"2014/02/12 14:59:58 +0700","asset_file_name":"17025_7.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44936,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84391,"media_folder_id":1104,"created_at":"2014/02/12 14:59:58 +0700","modified_at":"2014/02/12 15:05:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 15:05:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_17025_6 {"member_only_commentable":false,"description":"2557_17025_6","asset_updated_at":"2014/02/12 14:59:35 +0700","asset_file_name":"17025_6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44935,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81261,"media_folder_id":1104,"created_at":"2014/02/12 14:59:35 +0700","modified_at":"2014/02/12 15:05:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 15:05:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_17025_5 {"member_only_commentable":false,"description":"2557_17025_5","asset_updated_at":"2014/02/12 14:59:14 +0700","asset_file_name":"17025_5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44934,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":87513,"media_folder_id":1104,"created_at":"2014/02/12 14:59:14 +0700","modified_at":"2014/02/12 15:05:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 15:05:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_17025_4 {"member_only_commentable":false,"description":"2557_17025_4","asset_updated_at":"2014/02/12 14:58:49 +0700","asset_file_name":"17025_4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44933,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63760,"media_folder_id":1104,"created_at":"2014/02/12 14:58:49 +0700","modified_at":"2014/02/12 15:05:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 15:05:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_17025_3 {"member_only_commentable":false,"description":"2557_17025_3","asset_updated_at":"2014/02/12 14:58:27 +0700","asset_file_name":"17025_3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44932,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79175,"media_folder_id":1104,"created_at":"2014/02/12 14:58:27 +0700","modified_at":"2014/02/12 15:05:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 15:05:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_17025_2 {"member_only_commentable":false,"description":"2557_17025_2","asset_updated_at":"2014/02/12 14:58:03 +0700","asset_file_name":"17025_2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44931,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72933,"media_folder_id":1104,"created_at":"2014/02/12 14:58:03 +0700","modified_at":"2014/02/12 15:05:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 15:05:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_17025_1 {"member_only_commentable":false,"description":"2557_17025_1","asset_updated_at":"2014/02/12 14:57:38 +0700","asset_file_name":"17025_1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44930,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61359,"media_folder_id":1104,"created_at":"2014/02/12 14:57:38 +0700","modified_at":"2014/02/12 15:04:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 15:04:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_garden3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e023","asset_updated_at":"2014/02/12 14:13:52 +0700","asset_file_name":"garden3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44929,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8922,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/02/12 14:13:52 +0700","modified_at":"2014/02/12 14:13:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 14:13:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_garden2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e022","asset_updated_at":"2014/02/12 14:13:28 +0700","asset_file_name":"garden2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44928,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11223,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/02/12 14:13:28 +0700","modified_at":"2014/02/12 14:13:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 14:13:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_garden1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e021","asset_updated_at":"2014/02/12 14:13:01 +0700","asset_file_name":"garden1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44927,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68412,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/02/12 14:13:01 +0700","modified_at":"2014/02/12 14:13:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 14:13:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_img_5620 {"member_only_commentable":false,"description":"IMG_5620.JPG","asset_updated_at":"2014/02/12 11:11:56 +0700","asset_file_name":"IMG_5620.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44926,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":853254,"media_folder_id":1541,"created_at":"2014/02/12 11:11:56 +0700","modified_at":"2014/02/12 11:12:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 11:12:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_palm11 {"member_only_commentable":false,"description":"palm11","asset_updated_at":"2014/02/12 09:42:55 +0700","asset_file_name":"palm11.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44925,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":31090,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/12 09:42:55 +0700","modified_at":"2014/02/12 10:03:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 10:03:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_palm10 {"member_only_commentable":false,"description":"palm10","asset_updated_at":"2014/02/12 09:42:01 +0700","asset_file_name":"palm10.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44924,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":27204,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/12 09:42:01 +0700","modified_at":"2014/02/12 10:03:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 10:03:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_palm9 {"member_only_commentable":false,"description":"palm9","asset_updated_at":"2014/02/12 09:41:22 +0700","asset_file_name":"palm9.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44923,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":26810,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/12 09:41:22 +0700","modified_at":"2014/02/12 10:03:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 10:03:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_palm8 {"member_only_commentable":false,"description":"palm8","asset_updated_at":"2014/02/12 09:40:26 +0700","asset_file_name":"palm8.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44922,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":23515,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/12 09:40:26 +0700","modified_at":"2014/02/12 10:03:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 10:03:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
Thumbnail Size: