นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Tiny_02-2sago {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","asset_file_name":"02-2sago.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":640,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79476,"media_folder_id":199,"created_at":"2007/11/21 10:12:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_02-1sago {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","asset_file_name":"02-1sago.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":639,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84357,"media_folder_id":199,"created_at":"2007/11/21 10:12:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_bg+2 {"member_only_commentable":false,"description":"bg","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:30 +0700","asset_file_name":"bg+2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":637,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":6774,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/20 19:45:20 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:32:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_sideuy {"member_only_commentable":false,"description":"sideuy","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","asset_file_name":"sideuy.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":636,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":48139,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/20 19:07:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_bodyuy {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Ebodyuy\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","asset_file_name":"bodyuy.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":635,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52670,"media_folder_id":285,"created_at":"2007/11/20 18:05:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_bg2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","asset_file_name":"bg2.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":634,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11864,"media_folder_id":285,"created_at":"2007/11/20 17:56:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_bodyuy {"member_only_commentable":false,"description":"bodyuy","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","asset_file_name":"bodyuy.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":633,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3942,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/20 17:51:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_km_t-shirt {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e2f","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","asset_file_name":"KM_T-shirt.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":632,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":44758,"media_folder_id":99,"created_at":"2007/11/20 17:43:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_banner {"member_only_commentable":false,"description":"banner","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","asset_file_name":"banner.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":631,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":6552,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/20 17:16:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_09_sago {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","asset_file_name":"09_sago.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":626,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63196,"media_folder_id":199,"created_at":"2007/11/20 16:09:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_06_sago {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","asset_file_name":"06_sago.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":625,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63234,"media_folder_id":199,"created_at":"2007/11/20 16:08:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_06_2sago {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","asset_file_name":"06_2sago.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":624,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59601,"media_folder_id":199,"created_at":"2007/11/20 16:08:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_06_1sago {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","asset_file_name":"06_1sago.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":623,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60308,"media_folder_id":199,"created_at":"2007/11/20 16:07:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_05_sago {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","asset_file_name":"05_sago.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":622,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58831,"media_folder_id":199,"created_at":"2007/11/20 16:07:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_05_1sago {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","asset_file_name":"05_1sago.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":621,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54056,"media_folder_id":199,"created_at":"2007/11/20 16:06:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_2 {"member_only_commentable":false,"description":"bg","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","asset_file_name":"2.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":620,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3942,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/20 16:05:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_04_sago {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e39","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","asset_file_name":"04_sago.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":619,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58243,"media_folder_id":199,"created_at":"2007/11/20 16:05:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_02_2sago {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e393\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","asset_file_name":"02_2sago.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":618,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":64226,"media_folder_id":199,"created_at":"2007/11/20 16:04:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_02_1sago {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e392","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","asset_file_name":"02_1sago.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":617,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60294,"media_folder_id":199,"created_at":"2007/11/20 16:04:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_01 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e391","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","asset_file_name":"01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":616,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57959,"media_folder_id":199,"created_at":"2007/11/20 16:02:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_welcome16 {"member_only_commentable":false,"description":"banner","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","asset_file_name":"welcome16.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":615,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":19929,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/20 15:46:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_aar {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2d\u0e2d\u0e21\u0e42\u0e2d\u0e21\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"aar.jpeg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":614,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8727,"media_folder_id":292,"created_at":"2007/11/20 15:40:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_s6 {"member_only_commentable":false,"description":"6","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"s6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":612,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":113319,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/20 14:12:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_s5 {"member_only_commentable":false,"description":"5","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"s5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":611,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":98973,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/20 14:12:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_s4 {"member_only_commentable":false,"description":"4","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"s4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":610,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":112634,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/20 14:11:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_s3 {"member_only_commentable":false,"description":"3","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"s3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":609,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":102572,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/20 14:11:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_s2 {"member_only_commentable":false,"description":"2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"s2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":608,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":106786,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/20 14:10:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_s1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"s1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":607,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":106799,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/20 14:10:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ts2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"ts2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":606,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":51376,"media_folder_id":9,"created_at":"2007/11/20 13:24:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ts1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"ts1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":605,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79517,"media_folder_id":9,"created_at":"2007/11/20 13:24:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_สุพัตรา__วิจิตรโสภา {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e38\u0e1e\u0e31\u0e15\u0e23\u0e32 \u0e27\u0e34\u0e08\u0e34\u0e15\u0e23\u0e42\u0e2a\u0e20\u0e32\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:30 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e38\u0e1e\u0e31\u0e15\u0e23\u0e32__\u0e27\u0e34\u0e08\u0e34\u0e15\u0e23\u0e42\u0e2a\u0e20\u0e32.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":604,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11761,"media_folder_id":16,"created_at":"2007/11/20 12:00:47 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:32:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ws2_5 {"member_only_commentable":false,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"WS2_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":603,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":178343,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/20 11:05:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ws2_4 {"member_only_commentable":false,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"WS2_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":602,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":174618,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/20 11:04:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ws2_3 {"member_only_commentable":false,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"WS2_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":601,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":170114,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/20 11:04:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ws2_2 {"member_only_commentable":false,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"WS2_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":600,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":179996,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/20 11:03:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ws2_1 {"member_only_commentable":false,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"WS2_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":599,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":169277,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/20 11:03:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ws_4 {"member_only_commentable":false,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"WS_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":598,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":174755,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/20 11:02:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ws_3 {"member_only_commentable":false,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"WS_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":597,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":158859,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/20 11:02:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ws_2 {"member_only_commentable":false,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"WS_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":596,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":175954,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/20 11:02:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ws_1 {"member_only_commentable":false,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"WS_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":595,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":150092,"media_folder_id":15,"created_at":"2007/11/20 11:01:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"4.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":594,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":9212,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/20 09:42:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"3.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":593,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2483,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/20 09:31:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_tip {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e35\u0e04\u0e48\u0e30\u0026nbsp; \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"tip.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":592,"last_commented_at":"2007/12/19 17:34:17 +0700","commentable":true,"asset_file_size":813096,"media_folder_id":287,"created_at":"2007/11/20 09:28:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:18 +0700","comment_counter":2,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d \u0e19\u0e31\u0e01\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:30 +0700","asset_file_name":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":589,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":552567,"media_folder_id":161,"created_at":"2007/11/19 18:41:13 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:32:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_kapook-17547-6363 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e19\u0e25\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_file_name":"kapook-17547-6363.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":588,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4620,"media_folder_id":285,"created_at":"2007/11/19 18:02:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dcam0269 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22 pair","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_file_name":"DCAM0269.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":586,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":166983,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/11/19 17:02:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dcam0268 {"member_only_commentable":false,"description":"Filter","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_file_name":"DCAM0268.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":585,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":171026,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/11/19 17:01:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dcam0267 {"member_only_commentable":false,"description":"CCD Sensor \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_file_name":"DCAM0267.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":584,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":170250,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/11/19 17:01:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dcam0266 {"member_only_commentable":false,"description":"CCD Sensor \u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_file_name":"DCAM0266.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":583,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":170841,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/11/19 17:01:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_share2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e44\u0e1b\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_file_name":"share2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":582,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52011,"media_folder_id":34,"created_at":"2007/11/19 16:21:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_share1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 19 \u0e1e.\u0e22. 50 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e40\u0e21\u0e15\u0e15\u0e23\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e41\u0e1b\u0e49\u0e19\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_file_name":"share1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":581,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46210,"media_folder_id":34,"created_at":"2007/11/19 16:19:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_prinya_140 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_file_name":"prinya_140.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":580,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1490157,"media_folder_id":16,"created_at":"2007/11/19 15:57:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_prinya_139 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_file_name":"prinya_139.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":579,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1490562,"media_folder_id":16,"created_at":"2007/11/19 15:56:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_rasikorn1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Ef\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_file_name":"rasikorn1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":578,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":68536,"media_folder_id":54,"created_at":"2007/11/19 15:49:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"r","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_file_name":"rasikon.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":576,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":33060,"media_folder_id":54,"created_at":"2007/11/19 15:30:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Balanced Scorecard and Strategic Management","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_file_name":"BSC_Class_E2.ppt","asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":575,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2173440,"media_folder_id":212,"created_at":"2007/11/19 15:18:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Balanced Scorecard and Its Applications","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_file_name":"BSC_Class_E1.ppt","asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":574,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1990144,"media_folder_id":212,"created_at":"2007/11/19 15:07:22 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_2155 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e27\u0e22 \u0e07\u0e32\u0e19 psu-open ","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","asset_file_name":"IMG_2155.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":573,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3253159,"media_folder_id":273,"created_at":"2007/11/19 13:59:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ask {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e44\u0e2d\u0e04\u0e2d\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e33\u0e16\u0e32\u0e21\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e25\u0e19\u0e4c (Ask a librarian)\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","asset_file_name":"ask.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":572,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":17490,"media_folder_id":59,"created_at":"2007/11/19 13:31:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_single1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003EGraduation Day at Johns Hopkins (2002)\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","asset_file_name":"single1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":571,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":107298,"media_folder_id":256,"created_at":"2007/11/19 13:16:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:34:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_single {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e40\u0e14\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e08\u0e35\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","asset_file_name":"single.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":570,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":15318,"media_folder_id":256,"created_at":"2007/11/19 13:13:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:34:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_share {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1b\u0e35 2549\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","asset_file_name":"share.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":569,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":261032,"media_folder_id":256,"created_at":"2007/11/19 12:08:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:34:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"pic","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","asset_file_name":"untitled.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":568,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52854,"media_folder_id":277,"created_at":"2007/11/19 11:58:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:34:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_winter {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","asset_file_name":"Winter.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":567,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":105542,"media_folder_id":271,"created_at":"2007/11/19 11:56:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:34:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_81854 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","asset_file_name":"81854.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":566,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":59877,"media_folder_id":265,"created_at":"2007/11/19 11:55:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:34:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_blue_hills {"member_only_commentable":false,"description":"]","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","asset_file_name":"Blue_hills.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":565,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28521,"media_folder_id":42,"created_at":"2007/11/19 11:55:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:34:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_blue_hills {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","asset_file_name":"Blue_hills.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":563,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28521,"media_folder_id":271,"created_at":"2007/11/19 11:54:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:34:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_cat {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003ECute cat\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","asset_file_name":"cat.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":562,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2490,"media_folder_id":261,"created_at":"2007/11/19 11:53:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:34:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"potho","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","asset_file_name":"untitled.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":561,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52854,"media_folder_id":9,"created_at":"2007/11/19 11:53:29 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:34:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_0378 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","asset_file_name":"IMG_0378.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":560,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3294828,"media_folder_id":155,"created_at":"2007/11/19 10:25:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:34:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_0033 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","asset_file_name":"IMG_0033.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":559,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1881233,"media_folder_id":155,"created_at":"2007/11/19 09:56:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:34:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_0250 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","asset_file_name":"IMG_0250.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":558,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2427523,"media_folder_id":155,"created_at":"2007/11/19 09:53:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:34:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_0300 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","asset_file_name":"IMG_0300.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":557,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2213185,"media_folder_id":155,"created_at":"2007/11/19 09:52:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:34:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_global_warm {"member_only_commentable":false,"description":"global_warm","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","asset_file_name":"global_warm.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":556,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":40700,"media_folder_id":116,"created_at":"2007/11/19 09:51:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:34:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_0286 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","asset_file_name":"IMG_0286.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":555,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1619951,"media_folder_id":155,"created_at":"2007/11/19 09:50:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:34:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_0277 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","asset_file_name":"IMG_0277.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":554,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2196814,"media_folder_id":155,"created_at":"2007/11/19 09:49:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:34:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_0103 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","asset_file_name":"IMG_0103.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":553,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2445639,"media_folder_id":155,"created_at":"2007/11/19 09:48:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:34:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_result4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e27 1/2550 \u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 4","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","asset_file_name":"result4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":552,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":137922,"media_folder_id":75,"created_at":"2007/11/19 09:45:29 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:34:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_0205 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","asset_file_name":"IMG_0205.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":551,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1801596,"media_folder_id":155,"created_at":"2007/11/19 09:44:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:34:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_result3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e27 1/2550 \u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 3","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","asset_file_name":"result3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":550,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":197680,"media_folder_id":75,"created_at":"2007/11/19 09:44:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:34:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_0197 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","asset_file_name":"IMG_0197.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":549,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2228777,"media_folder_id":155,"created_at":"2007/11/19 09:44:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:34:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: