นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Tiny_02_1sago {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"02_1sago.jpg","created_at":"2007/11/20 16:04:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e392","asset_file_size":60294,"modified_at":"2011/05/31 14:35:31 +0700","media_folder_id":199,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":617,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"01.jpg","created_at":"2007/11/20 16:02:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e04\u0e391","asset_file_size":57959,"modified_at":"2011/05/31 14:35:31 +0700","media_folder_id":199,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":616,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_welcome16 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"welcome16.gif","created_at":"2007/11/20 15:46:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"banner","asset_file_size":19929,"modified_at":"2011/05/31 14:35:30 +0700","media_folder_id":260,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":615,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_aar {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"aar.jpeg","created_at":"2007/11/20 15:40:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2d\u0e2d\u0e21\u0e42\u0e2d\u0e21\u003C/p\u003E","asset_file_size":8727,"modified_at":"2011/05/31 14:35:29 +0700","media_folder_id":292,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":614,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_s6 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s6.jpg","created_at":"2007/11/20 14:12:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"6","asset_file_size":113319,"modified_at":"2011/05/31 14:35:28 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":612,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_s5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s5.jpg","created_at":"2007/11/20 14:12:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"5","asset_file_size":98973,"modified_at":"2011/05/31 14:35:28 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":611,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_s4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s4.jpg","created_at":"2007/11/20 14:11:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"4","asset_file_size":112634,"modified_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":610,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_s3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s3.jpg","created_at":"2007/11/20 14:11:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"3","asset_file_size":102572,"modified_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":609,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_s2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s2.jpg","created_at":"2007/11/20 14:10:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"2","asset_file_size":106786,"modified_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":608,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_s1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s1.jpg","created_at":"2007/11/20 14:10:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":106799,"modified_at":"2011/05/31 14:35:26 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":607,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ts2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ts2.jpg","created_at":"2007/11/20 13:24:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d","asset_file_size":51376,"modified_at":"2011/05/31 14:35:25 +0700","media_folder_id":9,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":606,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ts1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ts1.jpg","created_at":"2007/11/20 13:24:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d","asset_file_size":79517,"modified_at":"2011/05/31 14:35:25 +0700","media_folder_id":9,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":605,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_สุพัตรา__วิจิตรโสภา {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e2a\u0e38\u0e1e\u0e31\u0e15\u0e23\u0e32__\u0e27\u0e34\u0e08\u0e34\u0e15\u0e23\u0e42\u0e2a\u0e20\u0e32.jpg","created_at":"2007/11/20 12:00:47 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e38\u0e1e\u0e31\u0e15\u0e23\u0e32 \u0e27\u0e34\u0e08\u0e34\u0e15\u0e23\u0e42\u0e2a\u0e20\u0e32\u003C/p\u003E","asset_file_size":11761,"modified_at":"2011/06/01 15:32:05 +0700","media_folder_id":16,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":604,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ws2_5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"WS2_5.jpg","created_at":"2007/11/20 11:05:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","asset_file_size":178343,"modified_at":"2011/05/31 14:35:24 +0700","media_folder_id":15,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":603,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ws2_4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"WS2_4.jpg","created_at":"2007/11/20 11:04:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","asset_file_size":174618,"modified_at":"2011/05/31 14:35:24 +0700","media_folder_id":15,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":602,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ws2_3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"WS2_3.jpg","created_at":"2007/11/20 11:04:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","asset_file_size":170114,"modified_at":"2011/05/31 14:35:23 +0700","media_folder_id":15,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":601,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ws2_2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"WS2_2.jpg","created_at":"2007/11/20 11:03:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","asset_file_size":179996,"modified_at":"2011/05/31 14:35:23 +0700","media_folder_id":15,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":600,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ws2_1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"WS2_1.jpg","created_at":"2007/11/20 11:03:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","asset_file_size":169277,"modified_at":"2011/05/31 14:35:22 +0700","media_folder_id":15,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":599,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ws_4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"WS_4.jpg","created_at":"2007/11/20 11:02:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","asset_file_size":174755,"modified_at":"2011/05/31 14:35:22 +0700","media_folder_id":15,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":598,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ws_3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"WS_3.jpg","created_at":"2007/11/20 11:02:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","asset_file_size":158859,"modified_at":"2011/05/31 14:35:21 +0700","media_folder_id":15,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":597,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ws_2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"WS_2.jpg","created_at":"2007/11/20 11:02:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","asset_file_size":175954,"modified_at":"2011/05/31 14:35:21 +0700","media_folder_id":15,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":596,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ws_1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"WS_1.jpg","created_at":"2007/11/20 11:01:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"workshop \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","asset_file_size":150092,"modified_at":"2011/05/31 14:35:20 +0700","media_folder_id":15,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":595,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"4.gif","created_at":"2007/11/20 09:42:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","asset_file_size":9212,"modified_at":"2011/05/31 14:35:20 +0700","media_folder_id":260,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":594,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"3.gif","created_at":"2007/11/20 09:31:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","asset_file_size":2483,"modified_at":"2011/05/31 14:35:19 +0700","media_folder_id":260,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":593,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_tip {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tip.jpg","created_at":"2007/11/20 09:28:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2007/12/19 17:34:17 +0700","description":"\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e35\u0e04\u0e48\u0e30\u0026nbsp; \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19","asset_file_size":813096,"modified_at":"2011/05/31 14:35:18 +0700","media_folder_id":287,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":592,"comment_counter":2,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22.pdf","created_at":"2007/11/19 18:41:13 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d \u0e19\u0e31\u0e01\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22","asset_file_size":552567,"modified_at":"2011/06/01 15:32:04 +0700","media_folder_id":161,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":589,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kapook-17547-6363 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kapook-17547-6363.jpg","created_at":"2007/11/19 18:02:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e19\u0e25\u0e21","asset_file_size":4620,"modified_at":"2011/05/31 14:35:17 +0700","media_folder_id":285,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":588,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dcam0269 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DCAM0269.JPG","created_at":"2007/11/19 17:02:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22 pair","asset_file_size":166983,"modified_at":"2011/05/31 14:35:16 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":586,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dcam0268 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DCAM0268.JPG","created_at":"2007/11/19 17:01:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Filter","asset_file_size":171026,"modified_at":"2011/05/31 14:35:16 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":585,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dcam0267 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DCAM0267.JPG","created_at":"2007/11/19 17:01:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"CCD Sensor \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","asset_file_size":170250,"modified_at":"2011/05/31 14:35:15 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":584,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dcam0266 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DCAM0266.JPG","created_at":"2007/11/19 17:01:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"CCD Sensor \u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32","asset_file_size":170841,"modified_at":"2011/05/31 14:35:15 +0700","media_folder_id":96,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":583,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_share2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"share2.JPG","created_at":"2007/11/19 16:21:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e44\u0e1b\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_file_size":52011,"modified_at":"2011/05/31 14:35:14 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":582,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_share1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"share1.JPG","created_at":"2007/11/19 16:19:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 19 \u0e1e.\u0e22. 50 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e40\u0e21\u0e15\u0e15\u0e23\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e41\u0e1b\u0e49\u0e19\u003C/p\u003E","asset_file_size":46210,"modified_at":"2011/05/31 14:35:14 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":581,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_prinya_140 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prinya_140.jpg","created_at":"2007/11/19 15:57:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_file_size":1490157,"modified_at":"2011/05/31 14:35:13 +0700","media_folder_id":16,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":580,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_prinya_139 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prinya_139.jpg","created_at":"2007/11/19 15:56:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_file_size":1490562,"modified_at":"2011/05/31 14:35:10 +0700","media_folder_id":16,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":579,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_rasikorn1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rasikorn1.jpg","created_at":"2007/11/19 15:49:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Ef\u003C/p\u003E","asset_file_size":68536,"modified_at":"2011/05/31 14:35:07 +0700","media_folder_id":54,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":578,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"rasikon.pdf","created_at":"2007/11/19 15:30:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"r","asset_file_size":33060,"modified_at":"2011/05/31 14:35:06 +0700","media_folder_id":54,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":576,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"BSC_Class_E2.ppt","created_at":"2007/11/19 15:18:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Balanced Scorecard and Strategic Management","asset_file_size":2173440,"modified_at":"2011/05/31 14:35:04 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":575,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"BSC_Class_E1.ppt","created_at":"2007/11/19 15:07:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Balanced Scorecard and Its Applications","asset_file_size":1990144,"modified_at":"2011/05/31 14:35:04 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":574,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_img_2155 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_2155.JPG","created_at":"2007/11/19 13:59:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e27\u0e22 \u0e07\u0e32\u0e19 psu-open ","asset_file_size":3253159,"modified_at":"2011/05/31 14:35:04 +0700","media_folder_id":273,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":573,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ask {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ask.jpg","created_at":"2007/11/19 13:31:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e44\u0e2d\u0e04\u0e2d\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e33\u0e16\u0e32\u0e21\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e25\u0e19\u0e4c (Ask a librarian)\u003C/p\u003E","asset_file_size":17490,"modified_at":"2011/05/31 14:35:00 +0700","media_folder_id":59,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":572,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_single1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"single1.jpg","created_at":"2007/11/19 13:16:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003EGraduation Day at Johns Hopkins (2002)\u003C/p\u003E","asset_file_size":107298,"modified_at":"2011/05/31 14:34:59 +0700","media_folder_id":256,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":571,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_single {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"single.jpg","created_at":"2007/11/19 13:13:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e40\u0e14\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e08\u0e35\u0e22","asset_file_size":15318,"modified_at":"2011/05/31 14:34:59 +0700","media_folder_id":256,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":570,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_share {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"share.jpg","created_at":"2007/11/19 12:08:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1b\u0e35 2549\u003C/p\u003E","asset_file_size":261032,"modified_at":"2011/05/31 14:34:58 +0700","media_folder_id":256,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":569,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"untitled.bmp","created_at":"2007/11/19 11:58:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"pic","asset_file_size":52854,"modified_at":"2011/05/31 14:34:57 +0700","media_folder_id":277,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":568,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_winter {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Winter.jpg","created_at":"2007/11/19 11:56:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b","asset_file_size":105542,"modified_at":"2011/05/31 14:34:57 +0700","media_folder_id":271,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":567,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_81854 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"81854.jpg","created_at":"2007/11/19 11:55:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01","asset_file_size":59877,"modified_at":"2011/05/31 14:34:56 +0700","media_folder_id":265,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":566,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_blue_hills {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Blue_hills.jpg","created_at":"2007/11/19 11:55:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"]","asset_file_size":28521,"modified_at":"2011/05/31 14:34:56 +0700","media_folder_id":42,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":565,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_blue_hills {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Blue_hills.jpg","created_at":"2007/11/19 11:54:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27","asset_file_size":28521,"modified_at":"2011/05/31 14:34:55 +0700","media_folder_id":271,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":563,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_cat {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cat.jpg","created_at":"2007/11/19 11:53:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003ECute cat\u003C/p\u003E","asset_file_size":2490,"modified_at":"2011/05/31 14:34:55 +0700","media_folder_id":261,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":562,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"untitled.bmp","created_at":"2007/11/19 11:53:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"potho","asset_file_size":52854,"modified_at":"2011/05/31 14:34:54 +0700","media_folder_id":9,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":561,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_img_0378 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0378.JPG","created_at":"2007/11/19 10:25:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP","asset_file_size":3294828,"modified_at":"2011/05/31 14:34:54 +0700","media_folder_id":155,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":560,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_img_0033 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0033.JPG","created_at":"2007/11/19 09:56:05 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP\u003C/p\u003E","asset_file_size":1881233,"modified_at":"2011/05/31 14:34:49 +0700","media_folder_id":155,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":559,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_img_0250 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0250.JPG","created_at":"2007/11/19 09:53:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP","asset_file_size":2427523,"modified_at":"2011/05/31 14:34:45 +0700","media_folder_id":155,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":558,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_img_0300 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0300.JPG","created_at":"2007/11/19 09:52:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP","asset_file_size":2213185,"modified_at":"2011/05/31 14:34:40 +0700","media_folder_id":155,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":557,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_global_warm {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"global_warm.jpg","created_at":"2007/11/19 09:51:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"global_warm","asset_file_size":40700,"modified_at":"2011/05/31 14:34:36 +0700","media_folder_id":116,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":556,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_img_0286 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0286.JPG","created_at":"2007/11/19 09:50:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP","asset_file_size":1619951,"modified_at":"2011/05/31 14:34:35 +0700","media_folder_id":155,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":555,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_img_0277 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0277.JPG","created_at":"2007/11/19 09:49:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP","asset_file_size":2196814,"modified_at":"2011/05/31 14:34:31 +0700","media_folder_id":155,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":554,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_img_0103 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0103.JPG","created_at":"2007/11/19 09:48:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP","asset_file_size":2445639,"modified_at":"2011/05/31 14:34:26 +0700","media_folder_id":155,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":553,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_result4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"result4.jpg","created_at":"2007/11/19 09:45:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e27 1/2550 \u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 4","asset_file_size":137922,"modified_at":"2011/05/31 14:34:21 +0700","media_folder_id":75,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":552,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_img_0205 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0205.JPG","created_at":"2007/11/19 09:44:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP\u003C/p\u003E","asset_file_size":1801596,"modified_at":"2011/05/31 14:34:21 +0700","media_folder_id":155,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":551,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_result3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"result3.jpg","created_at":"2007/11/19 09:44:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e27 1/2550 \u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 3","asset_file_size":197680,"modified_at":"2011/05/31 14:34:16 +0700","media_folder_id":75,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":550,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_img_0197 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0197.JPG","created_at":"2007/11/19 09:44:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP","asset_file_size":2228777,"modified_at":"2011/05/31 14:34:15 +0700","media_folder_id":155,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":549,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_img_0157 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0157.JPG","created_at":"2007/11/19 09:42:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP\u003C/p\u003E","asset_file_size":3773362,"modified_at":"2011/05/31 14:34:11 +0700","media_folder_id":155,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":548,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_result2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"result2.jpg","created_at":"2007/11/19 09:42:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e27 1/2550 \u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","asset_file_size":103585,"modified_at":"2011/05/31 14:34:06 +0700","media_folder_id":75,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":547,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_result1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"result1.jpg","created_at":"2007/11/19 09:41:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e27 1/50 \u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","asset_file_size":170357,"modified_at":"2011/05/31 14:34:05 +0700","media_folder_id":75,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":546,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_form4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"form4.jpg","created_at":"2007/11/18 11:05:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Ef\u003C/p\u003E","asset_file_size":27957,"modified_at":"2011/05/31 14:34:05 +0700","media_folder_id":54,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":545,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_form3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"form3.jpg","created_at":"2007/11/18 11:05:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Ef\u003C/p\u003E","asset_file_size":27118,"modified_at":"2011/05/31 14:34:04 +0700","media_folder_id":54,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":544,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_form2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"form2.jpg","created_at":"2007/11/18 11:04:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"f","asset_file_size":32144,"modified_at":"2011/05/31 14:34:04 +0700","media_folder_id":54,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":543,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_ptom {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ptom.jpg","created_at":"2007/11/18 00:12:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 \u0e2d\u0e34\u0e21\u0e41\u0e1e\u0e04\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_file_size":11769,"modified_at":"2011/05/31 14:34:03 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":538,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_tb1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tb1.jpg","created_at":"2007/11/18 00:11:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2008/10/17 22:18:15 +0700","description":"\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07","asset_file_size":17829,"modified_at":"2011/05/31 14:34:03 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":537,"comment_counter":5,"commentable":true}
 • Tiny_suriya-nongbowl {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"suriya-nongbowl.jpg","created_at":"2007/11/18 00:10:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e49\u0e21\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07","asset_file_size":36537,"modified_at":"2011/05/31 14:34:02 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":536,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_photobowling {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"photobowling.jpg","created_at":"2007/11/18 00:09:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07\u003C/p\u003E","asset_file_size":37280,"modified_at":"2011/05/31 14:34:02 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":535,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_form1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"form1.JPG","created_at":"2007/11/17 16:36:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Ef\u003C/p\u003E","asset_file_size":33641,"modified_at":"2011/05/31 14:34:01 +0700","media_folder_id":54,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":534,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_img_0003-1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0003-1.jpg","created_at":"2007/11/17 16:03:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e1a\u0e23\u0e19 9 \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e22\u0e37\u0e19\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22\u003C/p\u003E","asset_file_size":1924320,"modified_at":"2011/05/31 14:34:01 +0700","media_folder_id":256,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":533,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_prinya_131 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prinya_131.jpg","created_at":"2007/11/17 14:24:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:33:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e25\u0e15\u0e23\u0e35\u0e08\u0e33\u0e25\u0e2d\u0e07\u0026nbsp; \u0e04\u0e38\u0e13\u0e2a\u0e07\u0e04\u0e4c","asset_file_size":1540665,"modified_at":"2011/05/31 14:33:58 +0700","media_folder_id":16,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":528,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_prinya_112 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prinya_112.jpg","created_at":"2007/11/17 14:10:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:33:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_file_size":1480905,"modified_at":"2011/05/31 14:33:55 +0700","media_folder_id":16,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":527,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_spa51754 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPA51754.JPG","created_at":"2007/11/17 14:08:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:33:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23","asset_file_size":1983116,"modified_at":"2011/05/31 14:33:52 +0700","media_folder_id":16,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":526,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_113 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"113.JPG","created_at":"2007/11/16 18:48:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:33:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Akaroa -- New Zealand","asset_file_size":1124777,"modified_at":"2011/05/31 14:33:49 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":525,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_112 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"112.JPG","created_at":"2007/11/16 18:45:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:33:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Akaroa -- New Zealand","asset_file_size":1173969,"modified_at":"2011/05/31 14:33:47 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":524,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_111 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"111.JPG","created_at":"2007/11/16 18:42:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:33:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Akaroa -- New Zealand","asset_file_size":748622,"modified_at":"2011/05/31 14:33:44 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":523,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: