นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_palm7 {"member_only_commentable":false,"description":"palm7","asset_updated_at":"2014/02/12 09:39:36 +0700","asset_file_name":"palm7.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44921,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":26880,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/12 09:39:36 +0700","modified_at":"2014/02/12 10:03:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 10:03:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_palm6 {"member_only_commentable":false,"description":"palm6","asset_updated_at":"2014/02/12 09:38:29 +0700","asset_file_name":"palm6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44920,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":27324,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/12 09:38:29 +0700","modified_at":"2014/02/12 10:03:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 10:03:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_palm5 {"member_only_commentable":false,"description":"palm5","asset_updated_at":"2014/02/12 09:37:18 +0700","asset_file_name":"palm5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44919,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":22257,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/12 09:37:18 +0700","modified_at":"2014/02/12 10:03:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 10:03:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_palm4 {"member_only_commentable":false,"description":"palm4","asset_updated_at":"2014/02/12 09:36:31 +0700","asset_file_name":"palm4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44918,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":32255,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/12 09:36:31 +0700","modified_at":"2014/02/12 10:03:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 10:03:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_palm3 {"member_only_commentable":false,"description":"palm3","asset_updated_at":"2014/02/12 09:35:41 +0700","asset_file_name":"palm3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44917,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":18774,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/12 09:35:41 +0700","modified_at":"2014/02/12 10:03:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 10:03:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_palm1 {"member_only_commentable":false,"description":"palm1","asset_updated_at":"2014/02/12 09:01:40 +0700","asset_file_name":"palm1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44916,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":55640,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/12 09:01:40 +0700","modified_at":"2014/02/12 09:03:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 09:03:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_p2palm1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e2d\u0e192\u0e23\u0e39\u0e1b1","asset_updated_at":"2014/02/12 08:48:54 +0700","asset_file_name":"p2palm1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44915,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":55640,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/12 08:48:54 +0700","modified_at":"2014/02/12 09:03:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 09:03:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_p2palm2 {"member_only_commentable":false,"description":"p2palm2","asset_updated_at":"2014/02/12 08:34:16 +0700","asset_file_name":"p2palm2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44914,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":24817,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/12 08:34:16 +0700","modified_at":"2014/02/12 09:02:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 09:02:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_p2palm3 {"member_only_commentable":false,"description":"p2palm2","asset_updated_at":"2014/02/12 08:39:54 +0700","asset_file_name":"p2palm3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44913,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":55640,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/12 08:33:17 +0700","modified_at":"2014/02/12 09:02:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 09:02:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_med14 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e20\u0e32\u0e04\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2014/02/11 22:14:42 +0700","asset_file_name":"Med14.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44912,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58480,"media_folder_id":41,"created_at":"2014/02/11 22:14:43 +0700","modified_at":"2014/02/11 22:14:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/11 22:14:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_chargecar1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e17\u0e23\u0e16\u0e22\u0e19\u0e15\u0e4c","asset_updated_at":"2014/02/11 19:43:42 +0700","asset_file_name":"chargecar1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44911,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":559035,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/11 19:43:42 +0700","modified_at":"2014/02/11 20:05:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/11 20:05:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_battcar {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 battery \u0e23\u0e16\u0e22\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21","asset_updated_at":"2014/02/11 19:43:01 +0700","asset_file_name":"battcar.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44910,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":491567,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/11 19:43:01 +0700","modified_at":"2014/02/11 20:05:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/11 20:05:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_idea1-57_1 {"member_only_commentable":false,"description":"idea","asset_updated_at":"2014/02/11 18:43:37 +0700","asset_file_name":"idea1-57_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44909,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":189533,"media_folder_id":167,"created_at":"2014/02/11 18:43:37 +0700","modified_at":"2014/02/11 19:03:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/11 19:03:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_idea1-57_2-vert {"member_only_commentable":false,"description":"idea","asset_updated_at":"2014/02/11 18:34:55 +0700","asset_file_name":"idea1-57_2-vert.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44908,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":233417,"media_folder_id":167,"created_at":"2014/02/11 18:34:55 +0700","modified_at":"2014/02/11 19:02:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/11 19:02:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_ashara2 {"member_only_commentable":false,"description":"ashara","asset_updated_at":"2014/02/11 16:07:31 +0700","asset_file_name":"ashara2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44907,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":16454,"media_folder_id":1306,"created_at":"2014/02/11 16:07:31 +0700","modified_at":"2014/02/11 16:07:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/11 16:07:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_palm4share {"member_only_commentable":false,"description":"palm4","asset_updated_at":"2014/02/11 15:12:43 +0700","asset_file_name":"palm4share.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44906,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":34593,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/11 15:12:43 +0700","modified_at":"2014/02/11 15:12:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/11 15:12:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_palm1share {"member_only_commentable":false,"description":"palm1","asset_updated_at":"2014/02/11 15:11:48 +0700","asset_file_name":"palm1share.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44905,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":47809,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/11 15:11:48 +0700","modified_at":"2014/02/11 15:11:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/11 15:11:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_psu1s {"member_only_commentable":false,"description":"psu1s","asset_updated_at":"2014/02/11 13:36:02 +0700","asset_file_name":"PSU1S.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44904,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":93055,"media_folder_id":32,"created_at":"2014/02/11 13:36:02 +0700","modified_at":"2014/02/11 14:03:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/11 14:03:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_psu1 {"member_only_commentable":false,"description":"psu1","asset_updated_at":"2014/02/11 13:35:30 +0700","asset_file_name":"PSU1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44903,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":98354,"media_folder_id":32,"created_at":"2014/02/11 13:35:30 +0700","modified_at":"2014/02/11 14:03:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/11 14:03:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_115035772 {"member_only_commentable":false,"description":"Have a wonderful Valentine\u2019s Day!","asset_updated_at":"2014/02/10 11:12:37 +0700","asset_file_name":"115035772.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44902,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":110478,"media_folder_id":11,"created_at":"2014/02/10 11:12:37 +0700","modified_at":"2014/02/10 11:12:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/10 11:12:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_1896897_10202400418909579_1032371239_n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c","asset_updated_at":"2014/02/10 11:12:30 +0700","asset_file_name":"1896897_10202400418909579_1032371239_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44901,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":136325,"media_folder_id":1542,"created_at":"2014/02/10 11:12:31 +0700","modified_at":"2014/02/10 11:12:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/10 11:12:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_dsc_0102 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e1a\u0e2a\u0e16\u0e4c\u0e40\u0e02\u0e32\u0e1e\u0e38\u0e17\u0e18\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2014/02/10 11:08:03 +0700","asset_file_name":"DSC_0102.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":44900,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":162533,"media_folder_id":1542,"created_at":"2014/02/10 11:08:03 +0700","modified_at":"2014/02/10 11:08:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/10 11:08:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_s4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49 Share","asset_updated_at":"2014/02/10 10:48:06 +0700","asset_file_name":"s4.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":44899,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38345,"media_folder_id":41,"created_at":"2014/02/10 10:48:06 +0700","modified_at":"2014/02/10 11:04:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/10 11:04:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_s3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49 Share","asset_updated_at":"2014/02/10 10:47:46 +0700","asset_file_name":"s3.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":44898,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":5261,"media_folder_id":41,"created_at":"2014/02/10 10:47:46 +0700","modified_at":"2014/02/10 11:04:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/10 11:04:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_s2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49 Share","asset_updated_at":"2014/02/10 10:47:28 +0700","asset_file_name":"s2.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":44897,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3469,"media_folder_id":41,"created_at":"2014/02/10 10:47:28 +0700","modified_at":"2014/02/10 11:04:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/10 11:04:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: