นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_17025_4 {"asset_file_name":"17025_4.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/12 15:05:08 +0700","media_folder_id":1104,"description":"2557_17025_4","updated_at":"2014/02/12 15:05:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/12 14:58:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":63760,"id":44933,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/12 14:58:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_17025_3 {"asset_file_name":"17025_3.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/12 15:05:05 +0700","media_folder_id":1104,"description":"2557_17025_3","updated_at":"2014/02/12 15:05:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/12 14:58:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":79175,"id":44932,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/12 14:58:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_17025_2 {"asset_file_name":"17025_2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/12 15:05:01 +0700","media_folder_id":1104,"description":"2557_17025_2","updated_at":"2014/02/12 15:05:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/12 14:58:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":72933,"id":44931,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/12 14:58:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_17025_1 {"asset_file_name":"17025_1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/12 15:04:58 +0700","media_folder_id":1104,"description":"2557_17025_1","updated_at":"2014/02/12 15:04:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/12 14:57:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":61359,"id":44930,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/12 14:57:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_garden3 {"asset_file_name":"garden3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/12 14:13:59 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e023","updated_at":"2014/02/12 14:13:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/12 14:13:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":8922,"id":44929,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/12 14:13:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_garden2 {"asset_file_name":"garden2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/12 14:13:34 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e022","updated_at":"2014/02/12 14:13:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/12 14:13:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":11223,"id":44928,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/12 14:13:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_garden1 {"asset_file_name":"garden1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/12 14:13:10 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e021","updated_at":"2014/02/12 14:13:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/12 14:13:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":68412,"id":44927,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/12 14:13:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_img_5620 {"asset_file_name":"IMG_5620.JPG","visibility":null,"modified_at":"2014/02/12 11:12:04 +0700","media_folder_id":1541,"description":"IMG_5620.JPG","updated_at":"2014/02/12 11:12:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/12 11:11:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":853254,"id":44926,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/12 11:11:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_palm11 {"asset_file_name":"palm11.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/12 10:03:25 +0700","media_folder_id":760,"description":"palm11","updated_at":"2014/02/12 10:03:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/12 09:42:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":31090,"id":44925,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/12 09:42:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_palm10 {"asset_file_name":"palm10.JPG","visibility":5,"modified_at":"2014/02/12 10:03:24 +0700","media_folder_id":760,"description":"palm10","updated_at":"2014/02/12 10:03:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/12 09:42:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":27204,"id":44924,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/12 09:42:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_palm9 {"asset_file_name":"palm9.JPG","visibility":5,"modified_at":"2014/02/12 10:03:23 +0700","media_folder_id":760,"description":"palm9","updated_at":"2014/02/12 10:03:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/12 09:41:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":26810,"id":44923,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/12 09:41:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_palm8 {"asset_file_name":"palm8.JPG","visibility":5,"modified_at":"2014/02/12 10:03:22 +0700","media_folder_id":760,"description":"palm8","updated_at":"2014/02/12 10:03:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/12 09:40:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":23515,"id":44922,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/12 09:40:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_palm7 {"asset_file_name":"palm7.JPG","visibility":5,"modified_at":"2014/02/12 10:03:22 +0700","media_folder_id":760,"description":"palm7","updated_at":"2014/02/12 10:03:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/12 09:39:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":26880,"id":44921,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/12 09:39:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_palm6 {"asset_file_name":"palm6.JPG","visibility":5,"modified_at":"2014/02/12 10:03:20 +0700","media_folder_id":760,"description":"palm6","updated_at":"2014/02/12 10:03:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/12 09:38:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":27324,"id":44920,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/12 09:38:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_palm5 {"asset_file_name":"palm5.JPG","visibility":5,"modified_at":"2014/02/12 10:03:20 +0700","media_folder_id":760,"description":"palm5","updated_at":"2014/02/12 10:03:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/12 09:37:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":22257,"id":44919,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/12 09:37:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_palm4 {"asset_file_name":"palm4.JPG","visibility":5,"modified_at":"2014/02/12 10:03:19 +0700","media_folder_id":760,"description":"palm4","updated_at":"2014/02/12 10:03:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/12 09:36:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":32255,"id":44918,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/12 09:36:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_palm3 {"asset_file_name":"palm3.JPG","visibility":5,"modified_at":"2014/02/12 10:03:18 +0700","media_folder_id":760,"description":"palm3","updated_at":"2014/02/12 10:03:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/12 09:35:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":18774,"id":44917,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/12 09:35:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_palm1 {"asset_file_name":"palm1.JPG","visibility":5,"modified_at":"2014/02/12 09:03:06 +0700","media_folder_id":760,"description":"palm1","updated_at":"2014/02/12 09:03:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/12 09:01:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":55640,"id":44916,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/12 09:01:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_p2palm1 {"asset_file_name":"p2palm1.JPG","visibility":5,"modified_at":"2014/02/12 09:03:05 +0700","media_folder_id":760,"description":"\u0e15\u0e2d\u0e192\u0e23\u0e39\u0e1b1","updated_at":"2014/02/12 09:03:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/12 08:48:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":55640,"id":44915,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/12 08:48:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_p2palm2 {"asset_file_name":"p2palm2.JPG","visibility":5,"modified_at":"2014/02/12 09:02:42 +0700","media_folder_id":760,"description":"p2palm2","updated_at":"2014/02/12 09:02:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/12 08:34:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":24817,"id":44914,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/12 08:34:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_p2palm3 {"asset_file_name":"p2palm3.JPG","visibility":5,"modified_at":"2014/02/12 09:02:41 +0700","media_folder_id":760,"description":"p2palm2","updated_at":"2014/02/12 09:02:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/12 08:33:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":55640,"id":44913,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/12 08:39:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_med14 {"asset_file_name":"Med14.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/11 22:14:51 +0700","media_folder_id":41,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e20\u0e32\u0e04\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","updated_at":"2014/02/11 22:14:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/11 22:14:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":58480,"id":44912,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/11 22:14:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_chargecar1 {"asset_file_name":"chargecar1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/11 20:05:54 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e44\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e17\u0e23\u0e16\u0e22\u0e19\u0e15\u0e4c","updated_at":"2014/02/11 20:05:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/11 19:43:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":559035,"id":44911,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/11 19:43:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_battcar {"asset_file_name":"battcar.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/11 20:05:48 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 battery \u0e23\u0e16\u0e22\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21","updated_at":"2014/02/11 20:05:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/11 19:43:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":491567,"id":44910,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/11 19:43:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_idea1-57_1 {"asset_file_name":"idea1-57_1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/11 19:03:01 +0700","media_folder_id":167,"description":"idea","updated_at":"2014/02/11 19:03:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/11 18:43:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":189533,"id":44909,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/11 18:43:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: