นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_5884_513166288732311_1524689941_n {"modified_at":"2014/01/29 14:22:58 +0700","id":44623,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"5884_513166288732311_1524689941_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/29 14:22:58 +0700","media_folder_id":1203,"description":"Rescue PSU","created_at":"2014/01/29 14:22:56 +0700","asset_updated_at":"2014/01/29 14:22:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":80151}
 • Small_476279_502479286484478_1709241968_o {"modified_at":"2014/01/29 14:22:14 +0700","id":44622,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"476279_502479286484478_1709241968_o.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/29 14:22:14 +0700","media_folder_id":1203,"description":"Rescue PSU","created_at":"2014/01/29 14:22:09 +0700","asset_updated_at":"2014/01/29 14:22:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":402129}
 • Small_526453_569795709736035_453297587_n {"modified_at":"2014/01/29 14:21:49 +0700","id":44621,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"526453_569795709736035_453297587_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/29 14:21:49 +0700","media_folder_id":1203,"description":"Rescue PSU17","created_at":"2014/01/29 14:21:41 +0700","asset_updated_at":"2014/01/29 14:21:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":39569}
 • Small_dsc_0146 {"modified_at":"2014/01/29 14:21:03 +0700","id":44620,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC_0146.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/29 14:21:03 +0700","media_folder_id":1203,"description":"Rescue PSU","created_at":"2014/01/29 14:20:55 +0700","asset_updated_at":"2014/01/29 14:20:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1006312}
 • Small_529925_469899933058947_1628073455_n {"modified_at":"2014/01/29 14:19:41 +0700","id":44619,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"529925_469899933058947_1628073455_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/29 14:19:41 +0700","media_folder_id":1203,"description":"Rescue PSU3","created_at":"2014/01/29 14:19:38 +0700","asset_updated_at":"2014/01/29 14:19:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":261477}
 • Small_21685_438458449536429_102091960_n {"modified_at":"2014/01/29 14:19:16 +0700","id":44618,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"21685_438458449536429_102091960_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/29 14:19:16 +0700","media_folder_id":1203,"description":"Rescue PSU","created_at":"2014/01/29 14:19:08 +0700","asset_updated_at":"2014/01/29 14:19:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":15769}
 • Small_268348_510723982294614_942627257_n {"modified_at":"2014/01/29 14:18:10 +0700","id":44617,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"268348_510723982294614_942627257_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/29 14:18:10 +0700","media_folder_id":1203,"description":"Rescue PSU..","created_at":"2014/01/29 14:18:05 +0700","asset_updated_at":"2014/01/29 14:18:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":27477}
 • Small_33860 {"modified_at":"2014/01/29 14:16:25 +0700","id":44616,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"33860.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/29 14:16:25 +0700","media_folder_id":1203,"description":"\u0e01\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22","created_at":"2014/01/29 14:16:22 +0700","asset_updated_at":"2014/01/29 14:16:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":129569}
 • Small_13 {"modified_at":"2014/01/29 14:05:01 +0700","id":44615,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"13.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/29 14:05:01 +0700","media_folder_id":1161,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e22\u0e32\u0e073","created_at":"2014/01/29 13:36:38 +0700","asset_updated_at":"2014/01/29 13:36:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":240252}
 • Small_12 {"modified_at":"2014/01/29 14:04:53 +0700","id":44614,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"12.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/29 14:04:53 +0700","media_folder_id":1161,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e22\u0e32\u0e07","created_at":"2014/01/29 13:36:10 +0700","asset_updated_at":"2014/01/29 13:36:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":223443}
 • Small_11 {"modified_at":"2014/01/29 14:04:46 +0700","id":44613,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"11.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/29 14:04:46 +0700","media_folder_id":1161,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e22\u0e32\u0e071","created_at":"2014/01/29 13:35:45 +0700","asset_updated_at":"2014/01/29 13:35:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":262346}
 • {"modified_at":"2014/01/29 11:23:34 +0700","id":44612,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"thik.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/29 11:23:34 +0700","media_folder_id":1541,"description":"\u0e04\u0e33\u0e04\u0e21\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e27.","created_at":"2014/01/29 11:23:19 +0700","asset_updated_at":"2014/01/29 11:23:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":141748}
 • {"modified_at":"2014/01/29 11:03:24 +0700","id":44611,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"attachment_1.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/29 11:03:24 +0700","media_folder_id":466,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e13\u0e23\u0e07\u0e04\u001E\u0e0a\u0e33\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19 \u0e01\u0e22\u0e28.","created_at":"2014/01/29 10:29:12 +0700","asset_updated_at":"2014/01/29 10:29:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":31584}
 • {"modified_at":"2014/01/29 11:03:20 +0700","id":44610,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"colon.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/29 11:03:20 +0700","media_folder_id":1541,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e08\u0e08\u0e32\u0e23\u0e30\u0e23\u0e48\u0e27\u0e07","created_at":"2014/01/29 10:29:07 +0700","asset_updated_at":"2014/01/29 10:29:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":107245}
 • Small_membrane {"modified_at":"2014/01/29 09:03:44 +0700","id":44609,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"membrane.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/29 09:03:44 +0700","media_folder_id":193,"description":"membrane","created_at":"2014/01/29 08:42:15 +0700","asset_updated_at":"2014/01/29 08:42:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":73970}
 • Small_visit2 {"modified_at":"2014/01/28 21:03:21 +0700","id":44608,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"visit2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/28 21:03:21 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","created_at":"2014/01/28 20:35:01 +0700","asset_updated_at":"2014/01/28 20:35:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":136941}
 • Small_visit1 {"modified_at":"2014/01/28 21:03:14 +0700","id":44607,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"visit1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/28 21:03:14 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","created_at":"2014/01/28 20:34:06 +0700","asset_updated_at":"2014/01/28 20:34:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":639851}
 • Small_1560552_404801369666010_1405029090_n {"modified_at":"2014/01/28 20:15:43 +0700","id":44606,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1560552_404801369666010_1405029090_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/28 20:15:43 +0700","media_folder_id":1533,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32","created_at":"2014/01/28 20:15:39 +0700","asset_updated_at":"2014/01/28 20:15:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":59619}
 • Small_large_true {"modified_at":"2014/01/28 20:03:08 +0700","id":44605,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"large_true.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/28 20:03:08 +0700","media_folder_id":1437,"description":"large_true.jpg","created_at":"2014/01/28 19:59:56 +0700","asset_updated_at":"2014/01/28 19:59:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":78273}
 • Small_electrodesurface {"modified_at":"2014/01/28 17:03:11 +0700","id":44604,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"electrodesurface.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/28 17:03:11 +0700","media_folder_id":193,"description":"\u0e41\u0e17\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e42\u0e17\u0e23\u0e14","created_at":"2014/01/28 16:39:50 +0700","asset_updated_at":"2014/01/28 16:39:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":79241}
 • Small_true {"modified_at":"2014/01/28 15:03:37 +0700","id":44603,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"true.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/28 15:03:37 +0700","media_folder_id":1437,"description":"true.jpg","created_at":"2014/01/28 14:49:21 +0700","asset_updated_at":"2014/01/28 14:49:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":351908}
 • Small_true02 {"modified_at":"2014/01/28 15:03:29 +0700","id":44602,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"true02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/28 15:03:29 +0700","media_folder_id":1437,"description":"true02.jpg","created_at":"2014/01/28 14:49:09 +0700","asset_updated_at":"2014/01/28 14:49:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":296173}
 • Small_sheetsize01 {"modified_at":"2014/01/28 09:09:24 +0700","id":44601,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SheetSize01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/28 09:09:24 +0700","media_folder_id":788,"description":"SheetSize01","created_at":"2014/01/28 09:09:16 +0700","asset_updated_at":"2014/01/28 09:09:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":90074}
 • Small_rat {"modified_at":"2014/01/27 20:14:43 +0700","id":44600,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"rat.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/27 20:14:43 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e39\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","created_at":"2014/01/27 20:14:31 +0700","asset_updated_at":"2014/01/27 20:14:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":513150}
 • Small_149316_660202970711749_921200082_n {"modified_at":"2014/01/27 18:03:01 +0700","id":44599,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"149316_660202970711749_921200082_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/27 18:03:01 +0700","media_folder_id":1540,"description":"2-1","created_at":"2014/01/27 17:48:17 +0700","asset_updated_at":"2014/01/27 17:48:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":127668}
ขนาดย่อ: