นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_20140309ajarnyai0077-2557page5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20140309AjarnYai0077-2557Page5.jpg","created_at":"2014/02/07 09:55:58 +0700","asset_updated_at":"2014/02/07 09:55:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 09:56:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e07\u0e28\u0e1e\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e23\u0e13\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e32\u0e41\u0e01\u0e48\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e34\u0e28\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2556 P05","asset_file_size":42340,"modified_at":"2014/02/07 09:56:10 +0700","media_folder_id":202,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44845,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_20140309ajarnyai0077-2557page6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20140309AjarnYai0077-2557Page6.jpg","created_at":"2014/02/07 09:54:49 +0700","asset_updated_at":"2014/02/07 09:54:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 09:54:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e07\u0e28\u0e1e\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e23\u0e13\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e32\u0e41\u0e01\u0e48\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e34\u0e28\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2556 P06","asset_file_size":78744,"modified_at":"2014/02/07 09:54:58 +0700","media_folder_id":202,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44844,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_20140309ajarnyai0077-2557page7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20140309AjarnYai0077-2557Page7.jpg","created_at":"2014/02/07 09:53:45 +0700","asset_updated_at":"2014/02/07 09:53:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 09:53:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e07\u0e28\u0e1e\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e23\u0e13\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e32\u0e41\u0e01\u0e48\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e34\u0e28\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2556 P07","asset_file_size":45549,"modified_at":"2014/02/07 09:53:58 +0700","media_folder_id":202,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44843,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_total19-1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Total19-1.jpg","created_at":"2014/02/07 09:25:25 +0700","asset_updated_at":"2014/02/07 09:25:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 09:25:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"tt19","asset_file_size":142216,"modified_at":"2014/02/07 09:25:32 +0700","media_folder_id":1518,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44842,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_total17-1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Total17-1.jpg","created_at":"2014/02/07 09:25:01 +0700","asset_updated_at":"2014/02/07 09:25:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 09:25:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"tt17","asset_file_size":126309,"modified_at":"2014/02/07 09:25:02 +0700","media_folder_id":1518,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44841,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_total13-1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Total13-1.jpg","created_at":"2014/02/07 09:24:36 +0700","asset_updated_at":"2014/02/07 09:24:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 09:24:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"tt13","asset_file_size":126679,"modified_at":"2014/02/07 09:24:41 +0700","media_folder_id":1518,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44840,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_total5-2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Total5-2.jpg","created_at":"2014/02/07 09:24:05 +0700","asset_updated_at":"2014/02/07 09:24:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 09:24:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"tt5-1","asset_file_size":185434,"modified_at":"2014/02/07 09:24:12 +0700","media_folder_id":1518,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44839,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_total5-1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Total5-1.jpg","created_at":"2014/02/07 09:23:34 +0700","asset_updated_at":"2014/02/07 09:23:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 09:23:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"tt5","asset_file_size":153544,"modified_at":"2014/02/07 09:23:39 +0700","media_folder_id":1518,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44838,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_total4-3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Total4-3.jpg","created_at":"2014/02/07 09:22:59 +0700","asset_updated_at":"2014/02/07 09:22:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 09:23:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"tt4-2","asset_file_size":190117,"modified_at":"2014/02/07 09:23:06 +0700","media_folder_id":1518,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44837,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_total4-2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Total4-2.jpg","created_at":"2014/02/07 09:22:26 +0700","asset_updated_at":"2014/02/07 09:22:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 09:22:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"tt4-1","asset_file_size":147955,"modified_at":"2014/02/07 09:22:30 +0700","media_folder_id":1518,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44836,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_total4-1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Total4-1.jpg","created_at":"2014/02/07 09:21:47 +0700","asset_updated_at":"2014/02/07 09:21:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 09:21:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"tt4","asset_file_size":157323,"modified_at":"2014/02/07 09:21:51 +0700","media_folder_id":1518,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44835,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_total3-1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Total3-1.jpg","created_at":"2014/02/07 09:21:15 +0700","asset_updated_at":"2014/02/07 09:21:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 09:21:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"tt3","asset_file_size":115897,"modified_at":"2014/02/07 09:21:20 +0700","media_folder_id":1518,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44834,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_total2-1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Total2-1.jpg","created_at":"2014/02/07 09:19:58 +0700","asset_updated_at":"2014/02/07 09:19:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 09:20:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"tt2","asset_file_size":167047,"modified_at":"2014/02/07 09:20:06 +0700","media_folder_id":1518,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44833,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_total1-1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Total1-1.jpg","created_at":"2014/02/07 09:19:23 +0700","asset_updated_at":"2014/02/07 09:19:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 09:19:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"tt-1","asset_file_size":164450,"modified_at":"2014/02/07 09:19:31 +0700","media_folder_id":1518,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44832,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_18 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"18.1.JPG","created_at":"2014/02/07 09:07:52 +0700","asset_updated_at":"2014/02/07 09:07:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 09:08:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"t 18","asset_file_size":95210,"modified_at":"2014/02/07 09:08:07 +0700","media_folder_id":1518,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44831,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_quote6 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Quote6.jpg","created_at":"2014/02/07 00:59:17 +0700","asset_updated_at":"2014/02/07 00:59:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 00:59:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e33\u0e04\u0e21","asset_file_size":62221,"modified_at":"2014/02/07 00:59:25 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44830,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_quote5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Quote5.jpg","created_at":"2014/02/07 00:58:57 +0700","asset_updated_at":"2014/02/07 00:58:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 00:59:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e33\u0e04\u0e21","asset_file_size":144729,"modified_at":"2014/02/07 00:59:07 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44829,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_quote4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Quote4.jpg","created_at":"2014/02/07 00:58:36 +0700","asset_updated_at":"2014/02/07 00:58:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 00:58:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e33\u0e04\u0e21","asset_file_size":124193,"modified_at":"2014/02/07 00:58:50 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44828,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_quote3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Quote3.jpg","created_at":"2014/02/07 00:58:15 +0700","asset_updated_at":"2014/02/07 00:58:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 00:58:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e33\u0e04\u0e21","asset_file_size":193844,"modified_at":"2014/02/07 00:58:22 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44827,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_quote2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Quote2.jpg","created_at":"2014/02/07 00:57:52 +0700","asset_updated_at":"2014/02/07 00:57:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 00:58:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e33\u0e04\u0e21","asset_file_size":173899,"modified_at":"2014/02/07 00:58:05 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44826,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_quote1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Quote1.jpg","created_at":"2014/02/07 00:57:30 +0700","asset_updated_at":"2014/02/07 00:57:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 00:57:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e33\u0e04\u0e21","asset_file_size":183829,"modified_at":"2014/02/07 00:57:40 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44825,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_notesony1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"notesony1.JPG","created_at":"2014/02/06 20:36:54 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 20:36:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 20:37:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"computer notebook","asset_file_size":463733,"modified_at":"2014/02/06 20:37:11 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44824,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_comsony1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"comsony1.JPG","created_at":"2014/02/06 20:35:31 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 20:35:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 20:35:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e42\u0e0b\u0e19\u0e35\u0e48","asset_file_size":456259,"modified_at":"2014/02/06 20:35:46 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44823,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_comsony {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"comsony.JPG","created_at":"2014/02/06 20:34:13 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 20:34:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 20:34:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e15\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e01\u0e15\u0e34","asset_file_size":721718,"modified_at":"2014/02/06 20:34:23 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44822,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_adaptersony3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"adaptersony3.JPG","created_at":"2014/02/06 20:32:51 +0700","asset_updated_at":"2014/02/06 20:32:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/06 20:33:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e27\u0e07\u0e08\u0e23 adapter \u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32","asset_file_size":436035,"modified_at":"2014/02/06 20:33:02 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44821,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: