นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Tiny_kidsback5 {"member_only_commentable":false,"description":"kidsback5","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:06 +0700","asset_file_name":"kidsback5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":472,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":30191,"media_folder_id":207,"created_at":"2007/11/14 03:11:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_hdblogkon9 {"member_only_commentable":false,"description":"hdblogkon9","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:06 +0700","asset_file_name":"hdblogkon9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":470,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50606,"media_folder_id":207,"created_at":"2007/11/13 23:55:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_117 {"member_only_commentable":false,"description":"117","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","asset_file_name":"117.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":468,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":40191,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/13 23:53:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_116 {"member_only_commentable":false,"description":"116","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","asset_file_name":"116.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":467,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38569,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/13 23:52:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_115 {"member_only_commentable":false,"description":"115","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","asset_file_name":"115.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":466,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38788,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/13 23:52:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_114 {"member_only_commentable":false,"description":"114","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","asset_file_name":"114.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":465,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":43156,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/13 23:51:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_113 {"member_only_commentable":false,"description":"113","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","asset_file_name":"113.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":462,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":45280,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/13 23:39:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_112 {"member_only_commentable":false,"description":"112","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","asset_file_name":"112.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":461,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33640,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/13 23:24:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_111 {"member_only_commentable":false,"description":"111","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","asset_file_name":"111.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":460,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":35626,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/13 23:13:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_123 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E123\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","asset_file_name":"123.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":459,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33977,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/13 22:40:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_hdblogkon6 {"member_only_commentable":false,"description":"hdblogkon6","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","asset_file_name":"hdblogkon6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":455,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53675,"media_folder_id":207,"created_at":"2007/11/13 21:49:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_hgblogkon5 {"member_only_commentable":false,"description":"hdblogkon5","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","asset_file_name":"hgblogkon5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":454,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55129,"media_folder_id":207,"created_at":"2007/11/13 21:25:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_0284 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","asset_file_name":"IMG_0284.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":447,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1889337,"media_folder_id":224,"created_at":"2007/11/13 19:08:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_0269 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","asset_file_name":"IMG_0269.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":446,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2366843,"media_folder_id":224,"created_at":"2007/11/13 19:07:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_0105 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","asset_file_name":"IMG_0105.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":445,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2606595,"media_folder_id":224,"created_at":"2007/11/13 19:05:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_0144 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","asset_file_name":"IMG_0144.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":444,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2910555,"media_folder_id":224,"created_at":"2007/11/13 19:04:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_0169 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:04 +0700","asset_file_name":"IMG_0169.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":443,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2592191,"media_folder_id":224,"created_at":"2007/11/13 19:03:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_0040 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:04 +0700","asset_file_name":"IMG_0040.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":442,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1781659,"media_folder_id":224,"created_at":"2007/11/13 19:02:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_my {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e25\u0e2d\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:04 +0700","asset_file_name":"my.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":441,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":218577,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/13 17:52:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_world-animation-1 {"member_only_commentable":false,"description":"world animation 2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:04 +0700","asset_file_name":"world-animation-1.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":439,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":56308,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/11/13 16:20:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_world-5 {"member_only_commentable":false,"description":"world animation","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:04 +0700","asset_file_name":"world-5.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":438,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":161461,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/11/13 16:09:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_e50_05 {"member_only_commentable":false,"description":"banner5","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:04 +0700","asset_file_name":"e50_05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":437,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52603,"media_folder_id":219,"created_at":"2007/11/13 15:54:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_e50_04 {"member_only_commentable":false,"description":"banner4","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:04 +0700","asset_file_name":"e50_04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":436,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":41890,"media_folder_id":219,"created_at":"2007/11/13 15:54:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_e50_03 {"member_only_commentable":false,"description":"banner3","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:04 +0700","asset_file_name":"e50_03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":435,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79530,"media_folder_id":219,"created_at":"2007/11/13 15:53:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_e50_02 {"member_only_commentable":false,"description":"banner2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:04 +0700","asset_file_name":"e50_02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":434,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60034,"media_folder_id":219,"created_at":"2007/11/13 15:53:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_e50_01 {"member_only_commentable":false,"description":"banner1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:04 +0700","asset_file_name":"e50_01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":433,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60679,"media_folder_id":219,"created_at":"2007/11/13 15:47:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_phu {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e2b\u0e25\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e2b\u0e21\u0e40\u0e17\u0e1e","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:04 +0700","asset_file_name":"phu.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":432,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":167858,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/13 15:44:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026quot;Angsana New\u0026quot;\"\u003E\u0e14\u0e31\u0e0a\u0e19\u0e35\u0e27\u0e31\u0e14\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e01\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22 \u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;\"\u003E(Research Progression Index)\u003C/span\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:04 +0700","asset_file_name":"Research_Index.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":431,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59392,"media_folder_id":212,"created_at":"2007/11/13 14:54:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_phu6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:04 +0700","asset_file_name":"phu6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":430,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":342316,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/13 14:23:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_phu5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:04 +0700","asset_file_name":"phu5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":429,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":93515,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/13 14:23:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_phu4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:04 +0700","asset_file_name":"phu4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":428,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":132265,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/13 14:22:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_phu3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e41\u0e2b\u0e25\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e2b\u0e21\u0e40\u0e17\u0e1e","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:04 +0700","asset_file_name":"phu3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":427,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":215691,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/13 13:41:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_phu1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e01\u0e48\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:04 +0700","asset_file_name":"phu1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":425,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":198087,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/13 13:14:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_prinya_104 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cstrong\u003E\u003Cfont color=\"#33cccc\"\u003E\u0e19\u0e35\u0e48\u0e44\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0026nbsp; \u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e01\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e23\u0e31\u0e01\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e34\u0e19\u0026nbsp; \u003Cfont color=\"#ff6600\"\u003E\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u003C/font\u003E\u0026nbsp; \u0e23\u0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07 9 - 11 \u0e1e\u0e24\u0e28\u0e08\u0e34\u0e01\u0e32\u0e22\u0e19 2550\u0026nbsp; \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 28\u0026nbsp; \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e08\u0e4a\u0e30\u003C/font\u003E\u003C/strong\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:04 +0700","asset_file_name":"prinya_104.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":424,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1535389,"media_folder_id":169,"created_at":"2007/11/13 11:32:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_prinya_116 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cfont color=\"#ff6600\"\u003E\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0026nbsp; \u003Cfont color=\"#0000ff\"\u003E\u003Cem\u003E\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c \u0e14\u0e23. \u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e2a\u0e21\u0026nbsp; \u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1a\u0e33\u0e23\u0e38\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u003C/em\u003E\u003C/font\u003E\u0026nbsp; \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e18\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e25\u0e48\u0e32\u0e27\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0026nbsp; \u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp; 10 \u0e1e\u0e24\u0e28\u0e08\u0e34\u0e01\u0e32\u0e22\u0e19\u0026nbsp; 2550 \u0e13 \u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e19\u0026nbsp; \u0e42\u0e23\u0e07\u0e41\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32\u0e44\u0e14\u0e2a\u0e4c\u0e2f\u003C/font\u003E\u003Cfont color=\"#339966\"\u003E\u0026nbsp; \u0e41\u0e15\u0e48\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e23\u0e34\u0e48\u0e21\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48\u0026nbsp; \u0e04\u0e37\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 9\u0026nbsp; \u0e1e\u0e24\u0e28\u0e08\u0e34\u0e01\u0e32\u0e22\u0e19\u0026nbsp; 2550\u0026nbsp; \u0e0b\u0e36\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07 \u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19 12 \u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19 28\u0026nbsp; \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01\u0e01\u0e31\u0e19\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e35\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e19\u0026nbsp; \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e40\u0e02\u0e32\u0e08\u0e30\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19\u0026nbsp; \u0e01\u0e34\u0e19\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19\u0026nbsp; \u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19\u0026nbsp; \u0e17\u0e33\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19\u003C/font\u003E\u003C/strong\u003E\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cfont color=\"#ff6600\"\u003E\u003C/font\u003E\u003C/strong\u003E\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:04 +0700","asset_file_name":"prinya_116.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":423,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1483360,"media_folder_id":169,"created_at":"2007/11/13 11:29:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_sec_bg1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:03 +0700","asset_file_name":"sec_bg1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":421,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":82401,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/11/13 11:05:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_sec_bg {"member_only_commentable":false,"description":"SEC-BG","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:03 +0700","asset_file_name":"sec_bg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":420,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69350,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/11/13 10:54:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_openwrt_bg1 {"member_only_commentable":false,"description":"OpenWrt-BG","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:03 +0700","asset_file_name":"openwrt_bg1.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":419,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7162,"media_folder_id":96,"created_at":"2007/11/13 10:46:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_spa51745 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:03 +0700","asset_file_name":"SPA51745.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":416,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1966612,"media_folder_id":16,"created_at":"2007/11/13 09:41:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_images {"member_only_commentable":false,"description":"com","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:03 +0700","asset_file_name":"images.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":415,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4007,"media_folder_id":86,"created_at":"2007/11/13 09:35:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_spa51779 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e01\u0e23","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:03 +0700","asset_file_name":"SPA51779.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":414,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1988674,"media_folder_id":16,"created_at":"2007/11/13 09:08:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_spa51724 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cem\u003E\u003Cfont color=\"#ff00ff\"\u003E\u0e19\u0e35\u0e48\u0e44\u0e07\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0e23\u0e39\u0e1b\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e34\u0e2a\u0e34\u0e15\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0026nbsp; \u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19\u0e27\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e17\u0e33\u003Cfont color=\"#008080\"\u003E\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e14\u0e35\u0e04\u0e19\u0e25\u0e30 1 \u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e14\u0e35\u003C/font\u003E\u0026nbsp;\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22 \u0026nbsp;\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e47\u0e08\u0e2a\u0e34\u0e49\u0e19\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2f \u0e04\u0e23\u0e39\u0e2b\u0e19\u0e39\u0e43\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e30\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e01\u0e23\u0026nbsp; \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07 \u0e46\u0026nbsp; \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e14\u0e35\u0e43\u0e08\u0e21\u0e32\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48\u003Cfont color=\"#0000ff\"\u003E\u0e04\u0e23\u0e39\u0e2b\u0e19\u0e39\u003C/font\u003E\u0e44\u0e14\u0e49\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0026nbsp; \u0e41\u0e15\u0e48\u0e01\u0e47\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e27\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e14\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e34\u0e19\u0e40\u0e03\u0e48\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0e2b\u0e32\u0e01\u0e43\u0e04\u0e23\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21\u0e32\u0e14\u0e39\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e19\u0e35\u0e49\u0026nbsp; \u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0e40\u0e03\u0e34\u0e0d\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e14\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e34\u0e19\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e19\u0e30\u0e04\u0e30\u003C/font\u003E\u003C/em\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:03 +0700","asset_file_name":"SPA51724.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":412,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1905671,"media_folder_id":169,"created_at":"2007/11/12 20:33:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_spa51780 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cem\u003E\u003Cfont color=\"#ff6600\"\u003E\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e01\u0e23\u0e19\u0e30\u0e08\u0e4a\u0e30 \u0e0f\u0e47\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0026nbsp; \u0e19\u0e30\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e21\u0e32\u0e01\u0026nbsp; \u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0026nbsp; \u0e15\u0e31\u0e49\u0e07 \u0e40\u0e01\u0e37\u0e2d\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e04\u0e19\u0e41\u0e19\u0e30 \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e08\u0e30\u0e19\u0e33\u0e21\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e14\u0e39\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e19\u0e30\u0e04\u0e30\u003C/font\u003E\u003C/em\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:03 +0700","asset_file_name":"SPA51780.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":411,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1977226,"media_folder_id":169,"created_at":"2007/11/12 20:17:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc00746 {"member_only_commentable":false,"description":"55","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:03 +0700","asset_file_name":"DSC00746.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":410,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":982784,"media_folder_id":240,"created_at":"2007/11/12 18:24:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_spa51696 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:03 +0700","asset_file_name":"SPA51696.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":409,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1959545,"media_folder_id":16,"created_at":"2007/11/12 10:47:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_spa51691 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:03 +0700","asset_file_name":"SPA51691.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":408,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1923938,"media_folder_id":16,"created_at":"2007/11/12 10:46:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_spa51690 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:02 +0700","asset_file_name":"SPA51690.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":407,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1985041,"media_folder_id":16,"created_at":"2007/11/12 10:45:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_spa51689 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:02 +0700","asset_file_name":"SPA51689.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":406,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1976562,"media_folder_id":16,"created_at":"2007/11/12 10:44:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_spa51688 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:02 +0700","asset_file_name":"SPA51688.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":405,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1963620,"media_folder_id":16,"created_at":"2007/11/12 10:42:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_spa51685 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:02 +0700","asset_file_name":"SPA51685.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":404,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1948066,"media_folder_id":16,"created_at":"2007/11/12 10:40:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_spa51680 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:02 +0700","asset_file_name":"SPA51680.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":403,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1946277,"media_folder_id":16,"created_at":"2007/11/12 10:39:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_spa51678 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:02 +0700","asset_file_name":"SPA51678.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":402,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1979156,"media_folder_id":16,"created_at":"2007/11/12 10:37:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_spa51676 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:02 +0700","asset_file_name":"SPA51676.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":401,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1914244,"media_folder_id":16,"created_at":"2007/11/12 10:36:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_spa51674 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:02 +0700","asset_file_name":"SPA51674.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":400,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1939670,"media_folder_id":16,"created_at":"2007/11/12 10:35:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_p1150166 {"member_only_commentable":false,"description":"5s","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:02 +0700","asset_file_name":"P1150166.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":399,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":26267,"media_folder_id":107,"created_at":"2007/11/12 09:25:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_p1150224 {"member_only_commentable":false,"description":"5s","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:02 +0700","asset_file_name":"P1150224.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":398,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":42082,"media_folder_id":107,"created_at":"2007/11/12 09:16:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_p1150200 {"member_only_commentable":false,"description":"5s","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:01 +0700","asset_file_name":"P1150200.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":397,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":41497,"media_folder_id":107,"created_at":"2007/11/12 09:16:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_p1150176 {"member_only_commentable":false,"description":"5s","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:00 +0700","asset_file_name":"P1150176.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":396,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":32836,"media_folder_id":107,"created_at":"2007/11/12 09:14:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_p1150173 {"member_only_commentable":false,"description":"5s","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:00 +0700","asset_file_name":"P1150173.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":395,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":36777,"media_folder_id":107,"created_at":"2007/11/12 09:13:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_p1150187 {"member_only_commentable":false,"description":"5s","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","asset_file_name":"P1150187.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":394,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":48876,"media_folder_id":107,"created_at":"2007/11/12 09:12:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e31\u0e27\u0e0a\u0e35\u0e49\u0e27\u0e31\u0e14\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e15\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23 -- Personal KPIs\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e40\u0e02\u0e15\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35\u0026nbsp;\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","asset_file_name":"PersonalKPI.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":393,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":102912,"media_folder_id":212,"created_at":"2007/11/11 15:59:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_simple_agreements {"member_only_commentable":false,"description":"simple agreements","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","asset_file_name":"simple_agreements.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":392,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16608,"media_folder_id":99,"created_at":"2007/11/11 14:32:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e22\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","asset_file_name":"Bike_Brochure.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":391,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":464123,"media_folder_id":114,"created_at":"2007/11/11 00:54:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_19194_27381 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e35\u0e23\u0e38\u0e49\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","asset_file_name":"19194_27381.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":390,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":5914,"media_folder_id":215,"created_at":"2007/11/10 16:08:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_kapook_10692 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1c\u0e25\u0e44\u0e21\u0e49\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","asset_file_name":"kapook_10692.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":389,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":20537,"media_folder_id":215,"created_at":"2007/11/10 15:10:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_40-20071109122004 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e39\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","asset_file_name":"40-20071109122004.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":386,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":17485,"media_folder_id":215,"created_at":"2007/11/10 14:52:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_kapook_2890 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","asset_file_name":"kapook_2890.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":385,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":9271,"media_folder_id":215,"created_at":"2007/11/10 14:49:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_clip_21 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e38\u0e19\u0e31\u0e02\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","asset_file_name":"Clip_21.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":383,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":18179,"media_folder_id":215,"created_at":"2007/11/10 14:18:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_kapook_40429 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1aweb\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","asset_file_name":"kapook_40429.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":382,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12776,"media_folder_id":215,"created_at":"2007/11/10 14:02:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_kapook_43038 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","asset_file_name":"kapook_43038.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":381,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12642,"media_folder_id":215,"created_at":"2007/11/10 13:42:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_34-20071004165342 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","asset_file_name":"34-20071004165342.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":380,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":80936,"media_folder_id":215,"created_at":"2007/11/10 13:35:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:31:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:31:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Ca href=\"http://base.google.com/base/base_url?q=http://base.google.com/base/a/2562026/D9671175922430533620\u0026amp;gb=AG4VLnJM8Nz7PrRtgAKlNRVAgxUi64FY7cshLEA5X0R3gk4CgJnlLo0AAAAAAAAAAA\u0026amp;hl=en\u0026amp;gl=US\"\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19 -- Managing Employee Separation\u003C/a\u003E (.ppt)","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:29 +0700","asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19-Managing_Employee_Separation.ppt","asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":379,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":564224,"media_folder_id":212,"created_at":"2007/11/10 10:29:25 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:31:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Ca href=\"http://base.google.com/base/base_url?q=http://base.google.com/base/a/2562026/D595454709798682232\u0026amp;gb=AHMkzTDX21xorG2KNCXNEi6fQjTw_mOlVIoOhA0zsa7ogk4CgJnlLo0AAAAAAAAAAA\u0026amp;amp;hl=en\u0026amp;gl=US\"\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e07\u0e32\u0e19 -- Appraising and Managing for Performance\u003C/a\u003E (.ppt)","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:29 +0700","asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e07\u0e32\u0e19-Appraising_Performance.ppt","asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":378,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":514560,"media_folder_id":212,"created_at":"2007/11/10 10:26:08 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:31:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Ca href=\"http://base.google.com/base/base_url?q=http://base.google.com/base/a/2562026/D9807101836464438800\u0026amp;gb=AFtFQc-wlDM7rYlZiQ70sGK1UEA6Zi_B2zZHmJxImZ2-gk4CgJnlLo0AAAAAAAAAAA\u0026amp;hl=en\u0026amp;gl=US\"\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19 -- Designing and Administering Benefits\u003C/a\u003E (.ppt)","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:29 +0700","asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c-Administering_Benefits.ppt","asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":377,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":403968,"media_folder_id":212,"created_at":"2007/11/10 10:21:41 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:31:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Ca href=\"http://base.google.com/base/base_url?q=http://base.google.com/base/a/2562026/D17964320227847989340\u0026amp;gb=APHyGxmdbeDXO3sccbkknaxKHkTm6dfurcGf5f4iJY6xgk4CgJnlLo0AAAAAAAAAAA\u0026amp;hl=en\u0026amp;gl=US\"\u003E\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e39\u0e07\u0e43\u0e08 -- Rewarding performance\u003C/a\u003E (.ppt)","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:29 +0700","asset_file_name":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e39\u0e07\u0e43\u0e08-Rewarding_Performance.ppt","asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":376,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":510976,"media_folder_id":212,"created_at":"2007/11/10 10:18:29 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Ca href=\"http://base.google.com/base/base_url?q=http://base.google.com/base/a/2562026/D2535090118972017492\u0026amp;gb=AFSRtUKbzg_I1I0tK6nQNTXfWXroyNqBqQM8CFZAaQW4gk4CgJnlLo0AAAAAAAAAAA\u0026amp;hl=en\u0026amp;gl=US\"\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e48\u0e32\u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e17\u0e19 -- Managing Compensation\u003C/a\u003E (.ppt)","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:29 +0700","asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e48\u0e32\u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e17\u0e19-Managing_compensation.ppt","asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":375,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":486912,"media_folder_id":212,"created_at":"2007/11/10 10:14:48 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19 -- Developing Career (.ppt)","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:29 +0700","asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19-Developing_Career.ppt","asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":374,"last_commented_at":"2009/04/10 15:43:25 +0700","commentable":true,"asset_file_size":431104,"media_folder_id":212,"created_at":"2007/11/10 10:10:54 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","comment_counter":4,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Ca href=\"http://base.google.com/base/base_url?q=http://base.google.com/base/a/2562026/D14751154399037808318\u0026amp;gb=ACewiWUs0zc4Uo_bjDtLfuQoyGUXXj8cSvQ7dpsEQLmGgk4CgJnlLo0AAAAAAAAAAA\u0026amp;hl=en\u0026amp;gl=US\"\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19 -- Training and Development\u003C/a\u003E (.ppt)","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:29 +0700","asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32-Training_and_Development.ppt","asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":373,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":500736,"media_folder_id":212,"created_at":"2007/11/10 10:07:28 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Ca href=\"http://base.google.com/base/base_url?q=http://base.google.com/base/a/2562026/D11178514733801279604\u0026amp;gb=AFPQmuKtLrxhSKDvwBBmCH31S6cXBTcnoBhVMm_U9nY1gk4CgJnlLo0AAAAAAAAAAA\u0026amp;hl=en\u0026amp;gl=US\"\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e23\u0e23\u0e2b\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e31\u0e14\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19 -- Recruiting and Selecting Employees\u003C/a\u003E (.ppt)","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:28 +0700","asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e23\u0e23\u0e2b\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e31\u0e14\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01-Recruiting_and_Selecting.ppt","asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":372,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":678400,"media_folder_id":212,"created_at":"2007/11/10 10:03:51 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e07\u0e32\u0e19-Managing Work Flows (.ppt)","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:28 +0700","asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e07\u0e32\u0e19-Managing_Work_Flows.ppt","asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":371,"last_commented_at":"2010/07/06 12:57:07 +0700","commentable":true,"asset_file_size":409600,"media_folder_id":212,"created_at":"2007/11/10 09:56:06 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Ca href=\"http://base.google.com/base/base_url?q=http://base.google.com/base/a/2562026/D5710059279283441546\u0026amp;gb=AIQkEr2u_ihf4qH_0OPO77FhT89RvCO1TSQSrhXACLQUgk4CgJnlLo0AAAAAAAAAAA\u0026amp;hl=en\u0026amp;gl=US\"\u003E\u0e1a\u0e17\u0e19\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c -- Introduction to HRM\u003C/a\u003E (.ppt)","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:28 +0700","asset_file_name":"\u0e1a\u0e17\u0e19\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c-Human_Resource_Management.ppt","asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":370,"last_commented_at":"2010/01/26 14:26:22 +0700","commentable":true,"asset_file_size":723968,"media_folder_id":212,"created_at":"2007/11/10 09:49:40 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","comment_counter":3,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: