นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_kantate1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","asset_updated_at":"2014/02/08 19:56:35 +0700","asset_file_name":"kantate1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44870,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63055,"media_folder_id":732,"created_at":"2014/02/08 19:56:35 +0700","modified_at":"2014/02/08 20:03:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/08 20:03:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_kantate {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","asset_updated_at":"2014/02/08 19:56:10 +0700","asset_file_name":"kantate.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44869,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":148277,"media_folder_id":732,"created_at":"2014/02/08 19:56:10 +0700","modified_at":"2014/02/08 20:03:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/08 20:03:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_slide8 {"member_only_commentable":false,"description":"1 person 1 idea","asset_updated_at":"2014/02/08 19:17:41 +0700","asset_file_name":"Slide8.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44868,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":104890,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/08 19:17:41 +0700","modified_at":"2014/02/08 19:17:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/08 19:17:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_slide6 {"member_only_commentable":false,"description":"1 person 1 idea","asset_updated_at":"2014/02/08 19:16:50 +0700","asset_file_name":"Slide6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44867,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":96904,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/08 19:16:50 +0700","modified_at":"2014/02/08 19:17:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/08 19:17:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_slide2 {"member_only_commentable":false,"description":"1 person 1 idea","asset_updated_at":"2014/02/08 19:16:14 +0700","asset_file_name":"Slide2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44866,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":114989,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/08 19:16:14 +0700","modified_at":"2014/02/08 19:16:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/08 19:16:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_120558slide4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e2f","asset_updated_at":"2014/02/08 19:15:25 +0700","asset_file_name":"120558Slide4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44865,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71758,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/08 19:15:25 +0700","modified_at":"2015/05/12 06:29:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/12 06:29:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_dsc02920 {"member_only_commentable":false,"description":"I3","asset_updated_at":"2014/02/08 09:31:28 +0700","asset_file_name":"DSC02920.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44864,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":86645,"media_folder_id":228,"created_at":"2014/02/08 09:31:28 +0700","modified_at":"2014/02/08 09:31:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/08 09:31:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_dsc02918 {"member_only_commentable":false,"description":"I2","asset_updated_at":"2014/02/08 09:30:32 +0700","asset_file_name":"DSC02918.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44863,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81239,"media_folder_id":228,"created_at":"2014/02/08 09:30:32 +0700","modified_at":"2014/02/08 09:30:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/08 09:30:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_dsc02916 {"member_only_commentable":false,"description":"I1","asset_updated_at":"2014/02/08 09:29:05 +0700","asset_file_name":"DSC02916.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44862,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72471,"media_folder_id":228,"created_at":"2014/02/08 09:29:05 +0700","modified_at":"2014/02/08 09:29:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/08 09:29:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_bankbook {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e18\u0e19\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e43\u0e1a\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21","asset_updated_at":"2014/02/07 20:46:21 +0700","asset_file_name":"bankbook.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44861,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":398077,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/07 20:46:21 +0700","modified_at":"2014/02/07 20:46:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 20:46:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_advertisement {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35\u0e2b\u0e32\u0e22","asset_updated_at":"2014/02/07 20:45:31 +0700","asset_file_name":"Advertisement.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44860,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":438718,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/07 20:45:31 +0700","modified_at":"2014/02/07 20:45:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 20:45:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_energy {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e14\u0e41\u0e17\u0e19\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19","asset_updated_at":"2014/02/07 17:22:13 +0700","asset_file_name":"energy.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44859,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76330,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/07 17:22:13 +0700","modified_at":"2014/02/07 17:22:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 17:22:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_471-fig2 {"member_only_commentable":false,"description":"CEC1","asset_updated_at":"2014/02/07 17:22:03 +0700","asset_file_name":"471-fig2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44858,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":25822,"media_folder_id":1268,"created_at":"2014/02/07 17:22:03 +0700","modified_at":"2014/02/07 17:22:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 17:22:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_nareewan {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e32\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2014/02/07 17:19:53 +0700","asset_file_name":"nareewan.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44857,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63629,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/07 17:19:53 +0700","modified_at":"2014/02/07 17:20:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 17:20:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_capture-20140207-162621 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2014/02/07 16:36:12 +0700","asset_file_name":"capture-20140207-162621.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":44856,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":347521,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/07 16:36:12 +0700","modified_at":"2014/02/07 16:36:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 16:36:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_med_9850 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13","asset_updated_at":"2014/02/07 16:02:51 +0700","asset_file_name":"MED_9850.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44855,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":93976,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/07 16:02:51 +0700","modified_at":"2014/02/07 16:03:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 16:03:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_food {"member_only_commentable":false,"description":"food1","asset_updated_at":"2014/02/07 15:18:06 +0700","asset_file_name":"food.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44854,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62995,"media_folder_id":32,"created_at":"2014/02/07 15:18:06 +0700","modified_at":"2014/02/07 15:18:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 15:18:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_1234 {"member_only_commentable":false,"description":"1234","asset_updated_at":"2014/02/07 15:13:53 +0700","asset_file_name":"1234.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44853,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":35147,"media_folder_id":32,"created_at":"2014/02/07 15:13:54 +0700","modified_at":"2014/02/07 15:14:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 15:14:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_food2 {"member_only_commentable":false,"description":"food","asset_updated_at":"2014/02/07 15:13:15 +0700","asset_file_name":"food2.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":44852,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":99524,"media_folder_id":32,"created_at":"2014/02/07 15:13:15 +0700","modified_at":"2014/02/07 15:13:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 15:13:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_20140204 {"member_only_commentable":false,"description":"Big Cleaning Day","asset_updated_at":"2014/02/07 10:49:26 +0700","asset_file_name":"20140204.22.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44851,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":553601,"media_folder_id":725,"created_at":"2014/02/07 10:49:26 +0700","modified_at":"2014/02/07 10:49:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 10:49:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_04022014 {"member_only_commentable":false,"description":"Big Cleaning Day","asset_updated_at":"2014/02/07 10:07:44 +0700","asset_file_name":"04022014.15.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44850,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":131568,"media_folder_id":725,"created_at":"2014/02/07 10:07:44 +0700","modified_at":"2014/02/07 10:07:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 10:07:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_20140309ajarnyai0077-2557page1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e07\u0e28\u0e1e\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e23\u0e13\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e32\u0e41\u0e01\u0e48\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e34\u0e28\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2556 P01","asset_updated_at":"2014/02/07 09:58:23 +0700","asset_file_name":"20140309AjarnYai0077-2557Page1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44849,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79162,"media_folder_id":202,"created_at":"2014/02/07 09:58:23 +0700","modified_at":"2014/02/07 09:58:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 09:58:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_20140309ajarnyai0077-2557page2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e07\u0e28\u0e1e\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e23\u0e13\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e32\u0e41\u0e01\u0e48\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e34\u0e28\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2556 P02","asset_updated_at":"2014/02/07 09:57:53 +0700","asset_file_name":"20140309AjarnYai0077-2557Page2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44848,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65496,"media_folder_id":202,"created_at":"2014/02/07 09:57:53 +0700","modified_at":"2014/02/07 09:57:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 09:57:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_20140309ajarnyai0077-2557page3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e07\u0e28\u0e1e\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e23\u0e13\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e32\u0e41\u0e01\u0e48\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e34\u0e28\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2556 P03","asset_updated_at":"2014/02/07 09:57:25 +0700","asset_file_name":"20140309AjarnYai0077-2557Page3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44847,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59737,"media_folder_id":202,"created_at":"2014/02/07 09:57:25 +0700","modified_at":"2014/02/07 09:57:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 09:57:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_20140309ajarnyai0077-2557page4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e07\u0e28\u0e1e\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e23\u0e13\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e32\u0e41\u0e01\u0e48\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e34\u0e28\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2556 P04","asset_updated_at":"2014/02/07 09:56:43 +0700","asset_file_name":"20140309AjarnYai0077-2557Page4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44846,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61858,"media_folder_id":202,"created_at":"2014/02/07 09:56:43 +0700","modified_at":"2014/02/07 09:56:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 09:56:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: