นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_total1-1 {"asset_file_name":"Total1-1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/07 09:19:31 +0700","media_folder_id":1518,"description":"tt-1","updated_at":"2014/02/07 09:19:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/07 09:19:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":164450,"id":44832,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/07 09:19:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_18 {"asset_file_name":"18.1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/07 09:08:07 +0700","media_folder_id":1518,"description":"t 18","updated_at":"2014/02/07 09:08:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/07 09:07:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":95210,"id":44831,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/07 09:07:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_quote6 {"asset_file_name":"Quote6.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/07 00:59:25 +0700","media_folder_id":41,"description":"\u0e04\u0e33\u0e04\u0e21","updated_at":"2014/02/07 00:59:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/07 00:59:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":62221,"id":44830,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/07 00:59:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_quote5 {"asset_file_name":"Quote5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/07 00:59:07 +0700","media_folder_id":41,"description":"\u0e04\u0e33\u0e04\u0e21","updated_at":"2014/02/07 00:59:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/07 00:58:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":144729,"id":44829,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/07 00:58:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_quote4 {"asset_file_name":"Quote4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/07 00:58:50 +0700","media_folder_id":41,"description":"\u0e04\u0e33\u0e04\u0e21","updated_at":"2014/02/07 00:58:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/07 00:58:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":124193,"id":44828,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/07 00:58:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_quote3 {"asset_file_name":"Quote3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/07 00:58:22 +0700","media_folder_id":41,"description":"\u0e04\u0e33\u0e04\u0e21","updated_at":"2014/02/07 00:58:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/07 00:58:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":193844,"id":44827,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/07 00:58:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_quote2 {"asset_file_name":"Quote2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/07 00:58:05 +0700","media_folder_id":41,"description":"\u0e04\u0e33\u0e04\u0e21","updated_at":"2014/02/07 00:58:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/07 00:57:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":173899,"id":44826,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/07 00:57:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_quote1 {"asset_file_name":"Quote1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/07 00:57:40 +0700","media_folder_id":41,"description":"\u0e04\u0e33\u0e04\u0e21","updated_at":"2014/02/07 00:57:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/07 00:57:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":183829,"id":44825,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/07 00:57:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_notesony1 {"asset_file_name":"notesony1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/06 20:37:11 +0700","media_folder_id":220,"description":"computer notebook","updated_at":"2014/02/06 20:37:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/06 20:36:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":463733,"id":44824,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/06 20:36:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_comsony1 {"asset_file_name":"comsony1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/06 20:35:46 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e42\u0e0b\u0e19\u0e35\u0e48","updated_at":"2014/02/06 20:35:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/06 20:35:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":456259,"id":44823,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/06 20:35:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_comsony {"asset_file_name":"comsony.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/06 20:34:23 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e15\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e01\u0e15\u0e34","updated_at":"2014/02/06 20:34:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/06 20:34:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":721718,"id":44822,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/06 20:34:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_adaptersony3 {"asset_file_name":"adaptersony3.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/06 20:33:02 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e27\u0e07\u0e08\u0e23 adapter \u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32","updated_at":"2014/02/06 20:33:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/06 20:32:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":436035,"id":44821,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/06 20:32:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_adaptersony2 {"asset_file_name":"adaptersony2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/06 20:31:49 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e1c\u0e48\u0e32 adapter note book \u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22","updated_at":"2014/02/06 20:31:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/06 20:31:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":414350,"id":44820,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/06 20:31:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_adaptersony1 {"asset_file_name":"adaptersony1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/06 20:30:51 +0700","media_folder_id":220,"description":"adapter note book \u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22","updated_at":"2014/02/06 20:30:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/06 20:30:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":383272,"id":44819,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/06 20:30:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_04022014 {"asset_file_name":"04022014.12.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/06 18:10:51 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day","updated_at":"2014/02/06 18:10:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/06 18:10:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":295098,"id":44818,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/06 18:10:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_04022014 {"asset_file_name":"04022014.13.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/06 18:08:59 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day","updated_at":"2014/02/06 18:08:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/06 18:08:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":150405,"id":44817,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/06 18:08:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_04022014 {"asset_file_name":"04022014.11.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/06 18:08:15 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day","updated_at":"2014/02/06 18:08:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/06 18:08:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":219260,"id":44816,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/06 18:08:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_04022014 {"asset_file_name":"04022014.10.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/06 18:07:30 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day","updated_at":"2014/02/06 18:07:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/06 18:07:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":107867,"id":44815,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/06 18:07:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_04022014 {"asset_file_name":"04022014.14.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/06 18:06:54 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day","updated_at":"2014/02/06 18:06:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/06 18:06:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":209354,"id":44814,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/06 18:06:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_04022014 {"asset_file_name":"04022014.9.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/06 16:57:48 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day","updated_at":"2014/02/06 16:57:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/06 16:57:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":75657,"id":44813,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/06 16:57:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_04022014 {"asset_file_name":"04022014.6.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/06 16:56:14 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day","updated_at":"2014/02/06 16:56:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/06 16:55:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":201164,"id":44812,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/06 16:55:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_04022014 {"asset_file_name":"04022014.8.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/06 16:55:15 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day","updated_at":"2014/02/06 16:55:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/06 16:55:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":203154,"id":44811,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/06 16:55:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_04022014 {"asset_file_name":"04022014.5.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/06 16:54:23 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day","updated_at":"2014/02/06 16:54:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/06 16:54:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":274489,"id":44810,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/06 16:54:14 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_04022014 {"asset_file_name":"04022014.7.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/06 16:53:20 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day","updated_at":"2014/02/06 16:53:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/06 16:53:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":191962,"id":44809,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/06 16:53:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_04022014 {"asset_file_name":"04022014.4.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/06 16:51:53 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day","updated_at":"2014/02/06 16:51:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/06 16:51:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":243063,"id":44808,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/06 16:51:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: