นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • {"asset_file_name":"exam1.xls","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:28 +0700","media_folder_id":139,"description":"\u003Cp\u003Eg\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:27:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2007/10/19 14:34:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":38400,"id":97,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"check_access.doc","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:28 +0700","media_folder_id":130,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e2a\u0e32\u0e01\u0e2a\u0e2b\u0e2a\u0e32\u0e01\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:27:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","created_at":"2007/10/19 14:34:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":2122752,"id":96,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"practise_1.xls","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:28 +0700","media_folder_id":60,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e2b\u0e31\u0e14\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:27:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2007/10/19 14:34:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":13824,"id":95,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"check_access.doc","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","media_folder_id":136,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e01\u0e48\u0e32\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19 \u0e21.\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 \u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 25 \u0e15\u0e04.50\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","created_at":"2007/10/19 14:33:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":2122752,"id":94,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_water_lilies {"asset_file_name":"Water_lilies.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","media_folder_id":142,"description":"test","updated_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/19 14:33:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":83794,"id":93,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"Book1.xls","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","media_folder_id":132,"description":"tttttttt","updated_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2007/10/19 14:33:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":17920,"id":92,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1aexcel_xp.xls","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:31:53 +0700","media_folder_id":134,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e15\u0e33\u0e41\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e07\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 15:31:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2007/10/19 14:32:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":15872,"id":91,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23.xls","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:31:53 +0700","media_folder_id":143,"description":"\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a","updated_at":"2011/06/01 15:31:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2007/10/19 14:32:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":13824,"id":90,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_water_lilies {"asset_file_name":"Water_lilies.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","media_folder_id":145,"description":"\u0e01\u0e01","updated_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/19 14:32:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":83794,"id":89,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"Book1.xls","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:26 +0700","media_folder_id":146,"description":"\u0e17\u0e17\u0e17\u0e17","updated_at":"2011/05/31 14:27:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2007/10/19 14:31:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":14848,"id":88,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"Test.xls","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:26 +0700","media_folder_id":9,"description":"llll","updated_at":"2011/05/31 14:27:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2007/10/19 14:31:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":17408,"id":86,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"Test.xls","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:25 +0700","media_folder_id":135,"description":"\u003Cp\u003E\u0e19\u0e33\u0e44\u0e1f\u0e27\u0e4c\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:27:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2007/10/19 14:31:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":15872,"id":85,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"Book3.xls","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:25 +0700","media_folder_id":137,"description":"\u0e41\u0e01\u0e14\u0e40","updated_at":"2011/05/31 14:27:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2007/10/19 14:30:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":20992,"id":83,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"Practise1.xls","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:25 +0700","media_folder_id":9,"description":"\u0e21\u0e21\u0e23\u0e23\u0e23","updated_at":"2011/05/31 14:27:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2007/10/19 14:28:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":18944,"id":81,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_chingmai {"asset_file_name":"Chingmai.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:25 +0700","media_folder_id":9,"description":"kkk","updated_at":"2011/05/31 14:27:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/19 12:03:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":21951,"id":80,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sunset {"asset_file_name":"Sunset.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:24 +0700","media_folder_id":122,"description":"*","updated_at":"2011/05/31 14:27:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/19 11:16:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":71189,"id":79,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_rss-9 {"asset_file_name":"rss-9.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:24 +0700","media_folder_id":18,"description":"rss","updated_at":"2011/05/31 14:27:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/19 11:05:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":23671,"id":78,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_rss-8 {"asset_file_name":"rss-8.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:23 +0700","media_folder_id":18,"description":"rss","updated_at":"2011/05/31 14:27:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/19 11:05:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":43365,"id":77,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_rss-7 {"asset_file_name":"rss-7.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:23 +0700","media_folder_id":18,"description":"rss","updated_at":"2011/05/31 14:27:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/19 11:04:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":4925,"id":76,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_rss-6 {"asset_file_name":"rss-6.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:22 +0700","media_folder_id":18,"description":"rss","updated_at":"2011/05/31 14:27:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/19 11:03:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":10801,"id":75,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_rss-5 {"asset_file_name":"rss-5.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:22 +0700","media_folder_id":18,"description":"rss","updated_at":"2011/05/31 14:27:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/19 11:03:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":36700,"id":74,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_rss-4 {"asset_file_name":"rss-4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:21 +0700","media_folder_id":18,"description":"rss","updated_at":"2011/05/31 14:27:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/19 11:03:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":11379,"id":73,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_rss-3 {"asset_file_name":"rss-3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:21 +0700","media_folder_id":18,"description":"rss","updated_at":"2011/05/31 14:27:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/19 11:02:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":19379,"id":72,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_rss-2 {"asset_file_name":"rss-2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:21 +0700","media_folder_id":18,"description":"rss","updated_at":"2011/05/31 14:27:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/19 11:02:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":32889,"id":71,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_pan2 {"asset_file_name":"pan2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","media_folder_id":11,"description":"\u003Cp\u003Epic\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/19 11:02:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":53972,"id":70,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_rss-1 {"asset_file_name":"rss-1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","media_folder_id":18,"description":"rss","updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/19 11:01:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":63068,"id":69,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"mod_rssthaiWithConvert.zip","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","media_folder_id":18,"description":"rss","updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/zip","created_at":"2007/10/19 10:59:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":4341,"id":68,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"magpierss.zip","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","media_folder_id":18,"description":"rss","updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/zip","created_at":"2007/10/19 10:59:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":19505,"id":67,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_pan {"asset_file_name":"pan.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","media_folder_id":11,"description":"my idea","updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/19 10:36:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":56674,"id":66,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_mybg2_copy {"asset_file_name":"mybg2_copy.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","media_folder_id":42,"description":"headbg","updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/19 05:28:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":51489,"id":65,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"uniform.doc","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:18 +0700","media_folder_id":60,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:27:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","created_at":"2007/10/18 16:56:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":26994688,"id":62,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_hd-blog {"asset_file_name":"HD-blog.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:15 +0700","media_folder_id":107,"description":"HD","updated_at":"2011/05/31 14:27:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/18 15:15:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":74959,"id":61,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_mybg_copy {"asset_file_name":"mybg_copy.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:15 +0700","media_folder_id":42,"description":"headbg","updated_at":"2011/05/31 14:27:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/18 06:31:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":49680,"id":60,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_birthday_cake1 {"asset_file_name":"birthday_cake1.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e02\u0e19\u0e21\u0e40\u0e04\u0e49\u0e01\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e08\u0e49\u0e32 \u0e40\u0e2d\u0e32\u0e41\u0e08\u0e01\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e46 \u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e46 \u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2007/10/17 18:53:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":36080,"id":59,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_hd-jane1 {"asset_file_name":"HD-Jane1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","media_folder_id":88,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e25\u0e33\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/17 18:26:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":65497,"id":58,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_hd-jane {"asset_file_name":"HD-Jane.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","media_folder_id":88,"description":"\u003Cp\u003EJane\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/17 18:17:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":71442,"id":57,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_arunan-blog {"asset_file_name":"arunan-blog.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","media_folder_id":5,"description":"\u003Cp\u003EHD blog\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/17 17:44:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":72078,"id":56,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"share-_KM_eng-1.ppt","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","media_folder_id":36,"description":"engineer km","updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","created_at":"2007/10/17 12:18:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1869824,"id":54,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_ss {"asset_file_name":"ss.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","media_folder_id":13,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e41\u0e21\u0e48\u0e25\u0e39\u0e01;)","updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/17 11:42:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":73669,"id":53,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"WF._Information_1.doc","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","media_folder_id":95,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14 \u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23","updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","created_at":"2007/10/17 10:26:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":122368,"id":52,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bannerw {"asset_file_name":"bannerw.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","media_folder_id":55,"description":"banner","updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/16 17:47:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":93463,"id":50,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_blog-head {"asset_file_name":"blog-head.png","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","media_folder_id":18,"description":"header","updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2007/10/16 16:42:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":11494,"id":49,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_blog-head {"asset_file_name":"blog-head.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:08 +0700","media_folder_id":18,"description":"header","updated_at":"2011/05/31 14:27:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/16 16:34:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":28436,"id":48,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_welcome_to_-- {"asset_file_name":"Welcome_to_--.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:07 +0700","media_folder_id":5,"description":"\u003Cp\u003EHD-Blog\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:27:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/16 16:00:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":61734,"id":47,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_car {"asset_file_name":"car..jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:07 +0700","media_folder_id":5,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e32\u0e23\u0e4c1\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:27:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/16 15:46:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":49565,"id":46,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_hd-blog {"asset_file_name":"Hd-blog.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:06 +0700","media_folder_id":5,"description":"arunan","updated_at":"2011/05/31 14:27:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/16 15:36:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":60416,"id":43,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"RSS_Session_1.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:27:06 +0700","media_folder_id":18,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1a\u0e17\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49 RSS \u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e2a\u0e32\u0e23\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:27:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2007/10/16 15:29:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":428685,"id":42,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_hd-arunan_blog1 {"asset_file_name":"HD-arunan_blog1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","media_folder_id":5,"description":"arunan","updated_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/16 15:24:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":71616,"id":41,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_lower951-1 {"asset_file_name":"Lower951-1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","media_folder_id":5,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/16 14:29:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":136047,"id":40,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_headmumlamai {"asset_file_name":"HeadMumlamai.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","media_folder_id":9,"description":"header","updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/16 13:01:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":38984,"id":39,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_forbanner {"asset_file_name":"forbanner.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","media_folder_id":31,"description":"for banner","updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/15 18:12:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":64477,"id":38,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_บอร์ด_5_ส_50-สุธาวรรณjpeg {"asset_file_name":"\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14_5_\u0e2a_50-\u0e2a\u0e38\u0e18\u0e32\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13jpeg.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:31:52 +0700","media_folder_id":38,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14 5\u0e2a","updated_at":"2011/06/01 15:31:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/15 14:19:10 +0700","comment_counter":1,"asset_file_size":172104,"id":34,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2008/12/17 14:02:12 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dentlogo25y {"asset_file_name":"dentlogo25y.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","media_folder_id":6,"description":"\u0e42\u0e25\u0e42\u0e01\u0e49\u0e09\u0e25\u0e2d\u0e07 25 \u0e1b\u0e35 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/15 11:22:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":72135,"id":33,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_lanebowlpsbowl {"asset_file_name":"lanebowlpsbowl.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u0e25\u0e32\u0e19\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 PS Bowl \u0e2b\u0e49\u0e32\u0e07\u0e44\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/14 20:48:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":29813,"id":32,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_logosmilebowl2007 {"asset_file_name":"logosmilebowl2007.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u0e42\u0e25\u0e42\u0e01\u0e49\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c Smilebowl.com \u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e31\u0e1a 1 \u0e43\u0e19 Google.co.th\u0026nbsp;\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 \u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 \u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e21\u0e32\u0e01\u0e21\u0e32\u0e22","updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2007/10/14 12:44:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":2263,"id":31,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e04\u0e13\u0e30_\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e04\u0e32\u0e1a\u0e25\u0e30_90_\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35.doc","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:31:52 +0700","media_folder_id":72,"description":"\u0026nbsp; \u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e35","updated_at":"2011/06/01 15:31:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","created_at":"2007/10/13 12:06:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":51200,"id":30,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_title1 {"asset_file_name":"title1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","media_folder_id":31,"description":"for title","updated_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/13 03:01:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":36050,"id":29,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_igstitle2 {"asset_file_name":"igstitle2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:26:54 +0700","media_folder_id":31,"description":"for title","updated_at":"2011/05/31 14:26:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/13 02:49:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":36124,"id":26,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_2020764 {"asset_file_name":"2020764.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:26:54 +0700","media_folder_id":31,"description":"for background","updated_at":"2011/05/31 14:26:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/13 02:31:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3553,"id":22,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bg {"asset_file_name":"bg.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:26:53 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003Ebg\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:26:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/12 13:55:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":39123,"id":20,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_2 {"asset_file_name":"2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:26:53 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07 my hump","updated_at":"2011/05/31 14:26:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/12 13:49:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":144088,"id":19,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_1 {"asset_file_name":"1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:26:53 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07","updated_at":"2011/05/31 14:26:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/12 13:48:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":147523,"id":18,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_share {"asset_file_name":"share.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:26:52 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003Ebaner \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e33\u0e44\u0e1b\u0e15\u0e34\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e46 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2f \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e33 link \u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a \u003Ca href=\"/\"\u003Ehttp://share.psu.ac.th/\u003C/a\u003E\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:26:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2007/10/12 11:39:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":5187,"id":15,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_pattara {"asset_file_name":"pattara.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:26:51 +0700","media_folder_id":62,"description":"Just me!","updated_at":"2011/05/31 14:26:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/12 07:51:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":7844,"id":14,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_hilite_lavender {"asset_file_name":"hilite_lavender.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:26:50 +0700","media_folder_id":11,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e25\u0e32\u0e40\u0e27\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:26:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/11 12:54:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":89930,"id":12,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_hd_blog2 {"asset_file_name":"hd_blog2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:26:50 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cfont color=\"#894c43\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:26:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/10 19:07:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":72214,"id":11,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_cartoon7 {"asset_file_name":"cartoon7.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:26:49 +0700","media_folder_id":31,"description":"\u003Cdiv\u003E\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07 blog\u003C/div\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:26:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2007/10/10 13:45:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":2402,"id":9,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dsc00284 {"asset_file_name":"DSC00284.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:26:48 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:26:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/09 10:32:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1228924,"id":8,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_share5 {"asset_file_name":"share5.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","media_folder_id":9,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e01\u0e31\u0e19","updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/08 23:19:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":62202,"id":7,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_share6 {"asset_file_name":"share6.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","media_folder_id":9,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e01\u0e31\u0e19","updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/08 23:17:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":39174,"id":6,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_share2 {"asset_file_name":"share2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","media_folder_id":9,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e01\u0e31\u0e19","updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/08 23:16:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":52867,"id":5,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_share1 {"asset_file_name":"share1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","media_folder_id":9,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e01\u0e31\u0e19","updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/08 23:15:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":55430,"id":4,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sharepsu2 {"asset_file_name":"sharePSU2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","media_folder_id":2,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e34\u0e14\u0e32","updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/08 17:49:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":67424,"id":3,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_share3 {"asset_file_name":"share3.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","media_folder_id":2,"description":"share logo","updated_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2007/10/08 17:48:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":2284,"id":2,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_2p8 {"asset_file_name":"2p8.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:26:43 +0700","media_folder_id":12,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e19\u0e22\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u003C/strong\u003E\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:26:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/10/08 15:28:52 +0700","comment_counter":1,"asset_file_size":35014,"id":1,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2008/02/06 10:14:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: