นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Tiny_municipality23_6_2018 {"modified_at":"2018/06/24 18:28:10 +0700","id":62350,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"municipality23_6_2018.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/24 18:28:10 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e19\u0e34\u0e1a\u0e32\u0e15\u0e40\u0e17\u0e28\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2018/06/24 18:28:07 +0700","asset_updated_at":"2018/06/24 18:28:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":228526}
 • Tiny_icon_kopernio {"modified_at":"2018/06/21 22:07:09 +0700","id":62349,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"icon_kopernio.png","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/21 22:07:09 +0700","media_folder_id":73,"description":"kopernio icon","created_at":"2018/06/21 22:07:07 +0700","asset_updated_at":"2018/06/21 22:07:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":861}
 • Tiny_install_kopernio {"modified_at":"2018/06/21 22:00:37 +0700","id":62348,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"install_kopernio.png","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/21 22:00:37 +0700","media_folder_id":73,"description":"\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07 Kopernio","created_at":"2018/06/21 22:00:35 +0700","asset_updated_at":"2018/06/21 22:00:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2256}
 • Tiny_lullar {"modified_at":"2018/06/20 09:55:48 +0700","id":62347,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Lullar.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/20 09:55:48 +0700","media_folder_id":41,"description":"lullar","created_at":"2018/06/20 09:55:43 +0700","asset_updated_at":"2018/06/20 09:55:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":124886}
 • Tiny_35311946_781065515351229_2825635958718726144_n {"modified_at":"2018/06/15 10:03:07 +0700","id":62346,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"35311946_781065515351229_2825635958718726144_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/15 10:03:07 +0700","media_folder_id":1399,"description":"Research Tutor Fair","created_at":"2018/06/15 10:03:03 +0700","asset_updated_at":"2018/06/15 10:03:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":67441}
 • Tiny_35306101_781064948684619_6242924892484796416_n {"modified_at":"2018/06/15 10:02:46 +0700","id":62345,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"35306101_781064948684619_6242924892484796416_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/15 10:02:46 +0700","media_folder_id":1399,"description":"Research Tutor Fair","created_at":"2018/06/15 10:02:41 +0700","asset_updated_at":"2018/06/15 10:02:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":90460}
 • Tiny_35295430_781065232017924_6222862035093291008_n {"modified_at":"2018/06/15 10:02:20 +0700","id":62344,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"35295430_781065232017924_6222862035093291008_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/15 10:02:20 +0700","media_folder_id":1399,"description":"Research Tutor Fair","created_at":"2018/06/15 10:02:16 +0700","asset_updated_at":"2018/06/15 10:02:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61428}
 • Tiny_35267645_781064925351288_1090109648012312576_n {"modified_at":"2018/06/15 10:01:54 +0700","id":62343,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"35267645_781064925351288_1090109648012312576_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/15 10:01:54 +0700","media_folder_id":1399,"description":"Research Tutor Fair","created_at":"2018/06/15 10:01:48 +0700","asset_updated_at":"2018/06/15 10:01:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61608}
 • Tiny_35239684_781065392017908_447108092673392640_n {"modified_at":"2018/06/15 10:01:23 +0700","id":62342,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"35239684_781065392017908_447108092673392640_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/15 10:01:23 +0700","media_folder_id":1399,"description":"Research Tutor Fair","created_at":"2018/06/15 10:01:21 +0700","asset_updated_at":"2018/06/15 10:01:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":53300}
 • Tiny_35226951_781065552017892_7378177322542694400_n {"modified_at":"2018/06/15 10:00:52 +0700","id":62341,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"35226951_781065552017892_7378177322542694400_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/15 10:00:52 +0700","media_folder_id":1399,"description":"Research Tutor Fair","created_at":"2018/06/15 10:00:50 +0700","asset_updated_at":"2018/06/15 10:00:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49260}
 • Tiny_35077717_10155351368931993_1861730484430569472_n {"modified_at":"2018/06/14 14:44:42 +0700","id":62340,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"35077717_10155351368931993_1861730484430569472_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/14 14:44:42 +0700","media_folder_id":1399,"description":"Active Learning61","created_at":"2018/06/14 14:44:39 +0700","asset_updated_at":"2018/06/14 14:44:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":65000}
 • Tiny_actl14 {"modified_at":"2018/06/14 13:39:47 +0700","id":62339,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"actl14.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/14 13:39:47 +0700","media_folder_id":1399,"description":"Active Learning61","created_at":"2018/06/14 13:39:44 +0700","asset_updated_at":"2018/06/14 13:39:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":44139}
 • Tiny_actl13 {"modified_at":"2018/06/14 13:39:16 +0700","id":62338,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"actl13.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/14 13:39:16 +0700","media_folder_id":1399,"description":"Active Learning61","created_at":"2018/06/14 13:39:15 +0700","asset_updated_at":"2018/06/14 13:39:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":42525}
 • Tiny_actl12 {"modified_at":"2018/06/14 13:38:40 +0700","id":62337,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"actl12.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/14 13:38:40 +0700","media_folder_id":1399,"description":"Active Learning61","created_at":"2018/06/14 13:38:39 +0700","asset_updated_at":"2018/06/14 13:38:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49949}
 • Tiny_actl11 {"modified_at":"2018/06/14 13:38:19 +0700","id":62336,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"actl11.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/14 13:38:19 +0700","media_folder_id":1399,"description":"Active Learning61","created_at":"2018/06/14 13:38:15 +0700","asset_updated_at":"2018/06/14 13:38:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61391}
 • Tiny_actl10 {"modified_at":"2018/06/14 13:37:48 +0700","id":62335,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"actl10.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/14 13:37:48 +0700","media_folder_id":1399,"description":"Active Learning61","created_at":"2018/06/14 13:37:44 +0700","asset_updated_at":"2018/06/14 13:37:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":51870}
 • Tiny_actl9 {"modified_at":"2018/06/14 13:37:28 +0700","id":62334,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"actl9.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/14 13:37:28 +0700","media_folder_id":1399,"description":"Active Learning61","created_at":"2018/06/14 11:30:26 +0700","asset_updated_at":"2018/06/14 13:37:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":55857}
 • Tiny_actl7 {"modified_at":"2018/06/14 11:29:58 +0700","id":62333,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"actl7.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/14 11:29:58 +0700","media_folder_id":1399,"description":"Active Learning61","created_at":"2018/06/14 11:29:57 +0700","asset_updated_at":"2018/06/14 11:29:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":48585}
 • Tiny_actl6 {"modified_at":"2018/06/14 11:29:32 +0700","id":62332,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"actl6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/14 11:29:32 +0700","media_folder_id":1399,"description":"Active Learning61","created_at":"2018/06/14 11:29:30 +0700","asset_updated_at":"2018/06/14 11:29:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":55508}
 • Tiny_actl5 {"modified_at":"2018/06/14 11:28:47 +0700","id":62331,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"actl5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/14 11:28:47 +0700","media_folder_id":1399,"description":"Active Learning61","created_at":"2018/06/14 11:28:42 +0700","asset_updated_at":"2018/06/14 11:28:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":50567}
 • Tiny_actl4 {"modified_at":"2018/06/14 11:28:16 +0700","id":62330,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"actl4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/14 11:28:16 +0700","media_folder_id":1399,"description":"Active Learning61","created_at":"2018/06/14 11:28:11 +0700","asset_updated_at":"2018/06/14 11:28:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":54496}
 • Tiny_actl3 {"modified_at":"2018/06/14 11:27:45 +0700","id":62329,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"actl3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/14 11:27:45 +0700","media_folder_id":1399,"description":"Active Learning61","created_at":"2018/06/14 11:27:41 +0700","asset_updated_at":"2018/06/14 11:27:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":59878}
 • Tiny_actl2 {"modified_at":"2018/06/14 11:27:09 +0700","id":62328,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"actl2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/14 11:27:09 +0700","media_folder_id":1399,"description":"Active Learning61","created_at":"2018/06/14 11:27:09 +0700","asset_updated_at":"2018/06/14 11:27:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":54771}
 • Tiny_actl1 {"modified_at":"2018/06/14 11:26:39 +0700","id":62327,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"actl1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/14 11:26:39 +0700","media_folder_id":1399,"description":"Active Learning61","created_at":"2018/06/14 11:26:35 +0700","asset_updated_at":"2018/06/14 11:26:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":64400}
 • Tiny_34612964_2107395535968042_2830024195524526080_n {"modified_at":"2018/06/07 08:49:52 +0700","id":62326,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"34612964_2107395535968042_2830024195524526080_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/07 08:49:52 +0700","media_folder_id":1399,"description":"Active Learning61","created_at":"2018/06/07 08:49:50 +0700","asset_updated_at":"2018/06/07 08:49:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":99192}
 • Tiny_emergency_2018_5 {"modified_at":"2018/06/05 11:24:59 +0700","id":62325,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"emergency_2018_5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/05 11:24:59 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e09\u0e38\u0e01\u0e40\u0e09\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e40\u0e17\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e20\u0e31\u0e22","created_at":"2018/06/05 11:24:57 +0700","asset_updated_at":"2018/06/05 11:24:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":365100}
 • Tiny_emergency_2018_4 {"modified_at":"2018/06/05 11:24:27 +0700","id":62324,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"emergency_2018_4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/05 11:24:27 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e09\u0e38\u0e01\u0e40\u0e09\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e40\u0e17\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e20\u0e31\u0e22","created_at":"2018/06/05 11:24:24 +0700","asset_updated_at":"2018/06/05 11:24:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":392240}
 • Tiny_emergency_2018_3 {"modified_at":"2018/06/05 11:24:01 +0700","id":62323,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"emergency_2018_3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/05 11:24:01 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e09\u0e38\u0e01\u0e40\u0e09\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e40\u0e17\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e20\u0e31\u0e22","created_at":"2018/06/05 11:23:57 +0700","asset_updated_at":"2018/06/05 11:23:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":358365}
 • Tiny_emergency_2018_2 {"modified_at":"2018/06/05 11:23:39 +0700","id":62322,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"emergency_2018_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/05 11:23:39 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e09\u0e38\u0e01\u0e40\u0e09\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e40\u0e17\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e20\u0e31\u0e22","created_at":"2018/06/05 11:23:35 +0700","asset_updated_at":"2018/06/05 11:23:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":361463}
 • Tiny_emergency_2018_1 {"modified_at":"2018/06/05 11:22:27 +0700","id":62321,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"emergency_2018_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/05 11:22:27 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e09\u0e38\u0e01\u0e40\u0e09\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e40\u0e17\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e20\u0e31\u0e22","created_at":"2018/06/05 11:22:24 +0700","asset_updated_at":"2018/06/05 11:22:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":399821}
 • Tiny_cleaning_may2018_2 {"modified_at":"2018/06/04 17:12:10 +0700","id":62320,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cleaning_may2018_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/04 17:12:10 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","created_at":"2018/06/04 17:12:07 +0700","asset_updated_at":"2018/06/04 17:12:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":195275}
 • Tiny_cleaning_may2018_1 {"modified_at":"2018/06/04 17:11:42 +0700","id":62319,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cleaning_may2018_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/04 17:11:42 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e212561","created_at":"2018/06/04 17:11:38 +0700","asset_updated_at":"2018/06/04 17:11:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":207476}
 • {"modified_at":"2018/06/01 17:13:51 +0700","id":62318,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"history.docx","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/01 17:13:51 +0700","media_folder_id":9,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e21\u0e32","created_at":"2018/06/01 17:13:46 +0700","asset_updated_at":"2018/06/01 17:13:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":720915}
 • Tiny_bottle_useful {"modified_at":"2018/05/30 16:28:43 +0700","id":62317,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"bottle_useful.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/30 16:28:43 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e34\u0e29\u0e10\u0e4c\u0e08\u0e32\u0e01\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e38\u0e23\u0e35\u0e44\u0e0b\u0e40\u0e04\u0e34\u0e25","created_at":"2018/05/30 16:28:40 +0700","asset_updated_at":"2018/05/30 16:28:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":125604}
 • Tiny_box_gen2018 {"modified_at":"2018/05/30 16:27:46 +0700","id":62316,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"box_gen2018.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/30 16:27:46 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e34\u0e29\u0e10\u0e4c\u0e08\u0e32\u0e01\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e38\u0e23\u0e35\u0e44\u0e0b\u0e40\u0e04\u0e34\u0e25","created_at":"2018/05/30 16:27:43 +0700","asset_updated_at":"2018/05/30 16:27:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":294564}
 • Tiny_after1_2018 {"modified_at":"2018/05/30 16:07:35 +0700","id":62315,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"after1_2018.png","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/30 16:07:35 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","created_at":"2018/05/30 16:07:32 +0700","asset_updated_at":"2018/05/30 16:07:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":469388}
 • Tiny_after2018 {"modified_at":"2018/05/30 15:52:36 +0700","id":62314,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"after2018.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/30 15:52:36 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","created_at":"2018/05/30 15:52:34 +0700","asset_updated_at":"2018/05/30 15:52:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":288475}
 • Tiny_after2_2018 {"modified_at":"2018/05/30 15:52:05 +0700","id":62313,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"after2_2018.png","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/30 15:52:05 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","created_at":"2018/05/30 15:51:57 +0700","asset_updated_at":"2018/05/30 15:51:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":500637}
 • Tiny_beforebigcleaning_gen2018 {"modified_at":"2018/05/30 15:51:31 +0700","id":62312,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"beforebigcleaning_gen2018.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/30 15:51:31 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","created_at":"2018/05/30 15:51:29 +0700","asset_updated_at":"2018/05/30 15:51:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":378747}
 • Tiny_5s_genaffair2018 {"modified_at":"2018/05/30 15:39:16 +0700","id":62311,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"5s_genaffair2018.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/30 15:39:16 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e235\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e072559-2561","created_at":"2018/05/30 15:39:13 +0700","asset_updated_at":"2018/05/30 15:39:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":407891}
 • Tiny_hitesh-choudhary-624151-unsplash {"modified_at":"2018/05/21 07:07:59 +0700","id":62310,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"hitesh-choudhary-624151-unsplash.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/21 07:07:59 +0700","media_folder_id":1510,"description":"work","created_at":"2018/05/21 07:07:56 +0700","asset_updated_at":"2018/05/21 07:07:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":383181}
 • Tiny_mafueng3 {"modified_at":"2018/05/18 16:24:51 +0700","id":62309,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mafueng3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 16:24:51 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21\u0e30\u0e40\u0e1f\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e2b\u0e31\u0e28\u0e08\u0e23\u0e23\u0e22\u0e4c","created_at":"2018/05/18 16:24:46 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 16:24:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":169068}
 • Tiny_mafueng2 {"modified_at":"2018/05/18 16:24:24 +0700","id":62308,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mafueng2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 16:24:24 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21\u0e30\u0e40\u0e1f\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e2b\u0e31\u0e28\u0e08\u0e23\u0e23\u0e22\u0e4c","created_at":"2018/05/18 16:24:20 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 16:24:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":262571}
 • Tiny_mafueng1 {"modified_at":"2018/05/18 16:23:38 +0700","id":62307,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mafueng1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 16:23:38 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e0b\u0e31\u0e01\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e17\u0e33\u0e08\u0e32\u0e01\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e49\u0e32\u0e41\u0e2a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e17","created_at":"2018/05/18 16:23:34 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 16:23:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":272967}
 • Tiny_aasicp6137 {"modified_at":"2018/05/18 12:14:16 +0700","id":62306,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6137.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 12:14:16 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6137.jpg","created_at":"2018/05/18 12:14:13 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 12:14:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":48234}
 • Tiny_aasicp6136 {"modified_at":"2018/05/18 12:14:10 +0700","id":62305,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6136.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 12:14:10 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6136.jpg","created_at":"2018/05/18 12:14:04 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 12:14:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":51941}
 • Tiny_aasicp6135 {"modified_at":"2018/05/18 12:13:58 +0700","id":62304,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6135.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 12:13:58 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6135.jpg","created_at":"2018/05/18 12:13:57 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 12:13:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":54068}
 • Tiny_aasicp6127-2 {"modified_at":"2018/05/18 12:12:57 +0700","id":62303,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6127-2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 12:12:57 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6127-2.jpg","created_at":"2018/05/18 12:12:52 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 12:12:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":47557}
 • Tiny_aasicp6127 {"modified_at":"2018/05/18 12:10:15 +0700","id":62302,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6127.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 12:10:15 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6127.jpg","created_at":"2018/05/18 12:10:11 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 12:10:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":47557}
 • Tiny_aasicp6116-2 {"modified_at":"2018/05/18 11:57:53 +0700","id":62301,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6116-2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 11:57:53 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6116-2.jpg","created_at":"2018/05/18 11:57:51 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 11:57:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":56237}
 • Tiny_aasicp6116 {"modified_at":"2018/05/18 11:53:31 +0700","id":62300,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6116.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 11:53:31 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6116.jpg","created_at":"2018/05/18 11:53:26 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 11:53:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":41033}
 • Tiny_aasicp6115 {"modified_at":"2018/05/18 11:53:20 +0700","id":62299,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6115.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 11:53:20 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6115.jpg","created_at":"2018/05/18 11:53:18 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 11:53:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":57321}
 • Tiny_aasicp6114 {"modified_at":"2018/05/18 11:52:33 +0700","id":62298,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6114.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 11:52:33 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6114.jpg","created_at":"2018/05/18 11:52:31 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 11:52:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":57112}
 • Tiny_aasicp6149 {"modified_at":"2018/05/17 16:16:01 +0700","id":62297,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6149.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/17 16:16:01 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6149.jpg","created_at":"2018/05/17 16:15:55 +0700","asset_updated_at":"2018/05/17 16:15:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":47256}
 • Tiny_aasicp6123 {"modified_at":"2018/05/17 16:15:49 +0700","id":62296,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6123.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/17 16:15:49 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6123.jpg","created_at":"2018/05/17 16:15:44 +0700","asset_updated_at":"2018/05/17 16:15:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":47439}
 • Tiny_chamuangone_2018_3 {"modified_at":"2018/05/15 15:18:09 +0700","id":62295,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"chamuangone_2018_3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/15 15:18:09 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e2f \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e0a\u0e19\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e01\u0e31\u0e14\u0e08\u0e32\u0e01\u0e43\u0e1a\u0e0a\u0e30\u0e21\u0e27\u0e07\u0e21\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e22\u0e32\u0e15\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e30\u0e40\u0e23\u0e47\u0e07 ","created_at":"2018/05/15 15:18:04 +0700","asset_updated_at":"2018/05/15 15:18:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":272196}
 • Tiny_chamuangone_2018_2 {"modified_at":"2018/05/15 15:05:27 +0700","id":62294,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"chamuangone_2018_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/15 15:05:27 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e2f \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e0a\u0e19\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e01\u0e31\u0e14\u0e08\u0e32\u0e01\u0e43\u0e1a\u0e0a\u0e30\u0e21\u0e27\u0e07\u0e21\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e22\u0e32\u0e15\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e30\u0e40\u0e23\u0e47\u0e07 ","created_at":"2018/05/15 15:05:21 +0700","asset_updated_at":"2018/05/15 15:05:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":297074}
 • Tiny_chamuangone_2018_1 {"modified_at":"2018/05/15 15:04:20 +0700","id":62293,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"chamuangone_2018_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/15 15:04:20 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e2f \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e0a\u0e19\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e01\u0e31\u0e14\u0e08\u0e32\u0e01\u0e43\u0e1a\u0e0a\u0e30\u0e21\u0e27\u0e07\u0e21\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e22\u0e32\u0e15\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e30\u0e40\u0e23\u0e47\u0e07 ","created_at":"2018/05/15 15:04:19 +0700","asset_updated_at":"2018/05/15 15:04:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":261780}
 • Tiny_career_standard2018_2 {"modified_at":"2018/05/15 11:35:49 +0700","id":62292,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"career_standard2018_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/15 11:35:49 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e \u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1b\u0e23\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e19\u0e49\u0e33","created_at":"2018/05/15 11:35:47 +0700","asset_updated_at":"2018/05/15 11:35:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":410204}
 • Tiny_career_standard2018_1 {"modified_at":"2018/05/15 11:35:17 +0700","id":62291,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"career_standard2018_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/15 11:35:17 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e \u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1b\u0e23\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e19\u0e49\u0e33","created_at":"2018/05/15 11:35:11 +0700","asset_updated_at":"2018/05/15 11:35:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":310334}
 • Tiny_aasicp6131 {"modified_at":"2018/05/14 13:32:35 +0700","id":62290,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6131.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:32:35 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6131.jpg","created_at":"2018/05/14 13:32:30 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 13:32:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":876530}
 • Tiny_aasicp6129 {"modified_at":"2018/05/14 13:32:03 +0700","id":62289,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6129.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:32:03 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6129.jpg","created_at":"2018/05/14 13:31:59 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 13:31:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":853874}
 • Tiny_aasicp6126 {"modified_at":"2018/05/14 13:31:51 +0700","id":62288,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6126.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:31:51 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6126.jpg","created_at":"2018/05/14 13:31:49 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 13:31:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":686385}
 • Tiny_aasicp61412 {"modified_at":"2018/05/14 13:22:03 +0700","id":62287,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP61412.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:22:03 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP61412.jpg","created_at":"2018/05/14 13:21:58 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 13:21:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":994939}
 • Tiny_aasicp6145 {"modified_at":"2018/05/14 13:17:15 +0700","id":62286,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6145.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:17:15 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6145.jpg","created_at":"2018/05/14 13:17:11 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 13:17:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":591898}
 • Tiny_aasicp6143 {"modified_at":"2018/05/14 13:17:03 +0700","id":62285,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6143.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:17:03 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6143.jpg","created_at":"2018/05/14 13:17:00 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 13:17:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":592367}
 • Tiny_aasicp6141 {"modified_at":"2018/05/14 13:16:51 +0700","id":62284,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6141.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:16:51 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6141.jpg","created_at":"2018/05/14 13:16:46 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 13:16:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":981583}
 • Tiny_aasicp6147 {"modified_at":"2018/05/14 13:09:28 +0700","id":62283,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6147.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:09:28 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6147.jpg","created_at":"2018/05/14 13:09:22 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 13:09:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":684718}
 • Tiny_aasicp612 {"modified_at":"2018/05/14 12:03:43 +0700","id":62282,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP612.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 12:03:43 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP612.jpg","created_at":"2018/05/14 12:03:35 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 12:03:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":914186}
 • Tiny_grow30mar18 {"modified_at":"2018/05/06 23:17:29 +0700","id":62281,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Grow30Mar18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/06 23:17:29 +0700","media_folder_id":41,"description":"grow","created_at":"2018/05/06 23:17:23 +0700","asset_updated_at":"2018/05/06 23:17:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":739977}
 • {"modified_at":"2018/05/07 08:09:24 +0700","id":62280,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CoHR-PSU-Meeting-1-2018.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/07 08:09:24 +0700","media_folder_id":1474,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1/2561","created_at":"2018/05/04 16:02:55 +0700","asset_updated_at":"2018/05/07 08:09:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":126631}
 • Tiny_hand_and_heart_29april2018_1 {"modified_at":"2018/05/03 13:18:40 +0700","id":62279,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"hand_and_heart_29april2018_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/03 13:18:40 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e27\u0e44\u0e17\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e17\u0e1a\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e42\u0e23\u0e04\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2018/05/03 13:18:35 +0700","asset_updated_at":"2018/05/03 13:18:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":523932}
 • Tiny_hand_and_heart_29april2018_2 {"modified_at":"2018/05/03 13:17:33 +0700","id":62278,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"hand_and_heart_29april2018_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/03 13:17:33 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e27\u0e44\u0e17\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e17\u0e1a\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e42\u0e23\u0e04\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2018/05/03 13:17:29 +0700","asset_updated_at":"2018/05/03 13:17:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":632429}
 • Tiny_spark27april2018_3 {"modified_at":"2018/05/02 15:36:23 +0700","id":62277,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"spark27april2018_3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/02 15:36:23 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23","created_at":"2018/05/02 15:36:17 +0700","asset_updated_at":"2018/05/02 15:36:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":533511}
 • Tiny_spark27april2018_2 {"modified_at":"2018/05/02 14:55:50 +0700","id":62276,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"spark27april2018_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/02 14:55:50 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23","created_at":"2018/05/02 14:55:44 +0700","asset_updated_at":"2018/05/02 14:55:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":560202}
 • Tiny_spark27april2018_1 {"modified_at":"2018/05/02 14:54:18 +0700","id":62275,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"spark27april2018_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/02 14:54:18 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23","created_at":"2018/05/02 14:54:13 +0700","asset_updated_at":"2018/05/02 14:54:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":472883}
 • Tiny_nr_trade_show2018-2 {"modified_at":"2018/04/25 15:58:58 +0700","id":62274,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nr_trade_show2018-2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/04/25 15:58:58 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","created_at":"2018/04/25 15:58:55 +0700","asset_updated_at":"2018/04/25 15:58:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":261317}
 • Tiny_nr_trade_show2018-1 {"modified_at":"2018/04/25 15:58:16 +0700","id":62273,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nr_trade_show2018-1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/04/25 15:58:16 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","created_at":"2018/04/25 15:58:12 +0700","asset_updated_at":"2018/04/25 15:58:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":215583}
 • Tiny_geneva46th-3 {"modified_at":"2018/04/24 09:38:59 +0700","id":62272,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Geneva46th-3.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/04/24 09:38:59 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e04\u0e27\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e27\u0e34\u0e2a2018","created_at":"2018/04/24 09:38:54 +0700","asset_updated_at":"2018/04/24 09:38:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":107817}
 • Tiny_geneva46th-2 {"modified_at":"2018/04/24 09:38:23 +0700","id":62271,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Geneva46th-2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/04/24 09:38:23 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e04\u0e27\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e27\u0e34\u0e2a2018","created_at":"2018/04/24 09:38:20 +0700","asset_updated_at":"2018/04/24 09:38:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":117463}
 • Tiny_psu_concert2018 {"modified_at":"2018/04/24 09:23:33 +0700","id":62270,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_concert2018.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/04/24 09:23:33 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e2a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e1550\u0e1b\u0e35 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2018/04/24 09:23:30 +0700","asset_updated_at":"2018/04/24 09:23:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":141714}
ขนาดย่อ: