นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Tiny_psu_postoffice1august2018_1 {"modified_at":"2018/08/03 14:15:30 +0700","id":62462,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_postoffice1august2018_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/03 14:15:30 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e17\u0e35\u0e17\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e44\u0e1b\u0e23\u0e29\u0e13\u0e35\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e17\u0e35\u0e48\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e21.\u0e2d.\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","created_at":"2018/08/03 14:15:26 +0700","asset_updated_at":"2018/08/03 14:15:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":269787}
 • Tiny_dragonfruit2018_2 {"modified_at":"2018/08/01 14:23:15 +0700","id":62461,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"dragonfruit2018_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/01 14:23:15 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e04\u0e38\u0e49\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19\u0e08\u0e32\u0e01\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e21\u0e31\u0e07\u0e01\u0e23","created_at":"2018/08/01 14:23:10 +0700","asset_updated_at":"2018/08/01 14:23:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":90468}
 • Tiny_dragonfruit2018_1 {"modified_at":"2018/08/01 14:22:29 +0700","id":62460,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"dragonfruit2018_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/01 14:22:29 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e04\u0e38\u0e49\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19\u0e08\u0e32\u0e01\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e21\u0e31\u0e07\u0e01\u0e23","created_at":"2018/08/01 14:22:26 +0700","asset_updated_at":"2018/08/01 14:22:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":106678}
 • Tiny_10 {"modified_at":"2018/07/30 16:49:19 +0700","id":62459,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"10.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/30 16:49:19 +0700","media_folder_id":1591,"description":"10","created_at":"2018/07/30 16:49:18 +0700","asset_updated_at":"2018/07/30 16:49:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":75562}
 • Tiny_9 {"modified_at":"2018/07/30 16:49:03 +0700","id":62458,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"9.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/30 16:49:03 +0700","media_folder_id":1591,"description":"9","created_at":"2018/07/30 16:48:59 +0700","asset_updated_at":"2018/07/30 16:48:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":159450}
 • Tiny_8 {"modified_at":"2018/07/30 16:48:48 +0700","id":62457,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"8.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/30 16:48:48 +0700","media_folder_id":1591,"description":"8","created_at":"2018/07/30 16:48:46 +0700","asset_updated_at":"2018/07/30 16:48:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":91222}
 • Tiny_7 {"modified_at":"2018/07/30 16:48:37 +0700","id":62456,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"7.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/30 16:48:37 +0700","media_folder_id":1591,"description":"7","created_at":"2018/07/30 16:48:32 +0700","asset_updated_at":"2018/07/30 16:48:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":134196}
 • Tiny_6 {"modified_at":"2018/07/30 16:48:22 +0700","id":62455,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/30 16:48:22 +0700","media_folder_id":1591,"description":"6","created_at":"2018/07/30 16:48:18 +0700","asset_updated_at":"2018/07/30 16:48:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":103309}
 • Tiny_5 {"modified_at":"2018/07/30 16:48:06 +0700","id":62454,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/30 16:48:06 +0700","media_folder_id":1591,"description":"5","created_at":"2018/07/30 16:48:04 +0700","asset_updated_at":"2018/07/30 16:48:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":116122}
 • Tiny_4 {"modified_at":"2018/07/30 16:47:45 +0700","id":62453,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/30 16:47:45 +0700","media_folder_id":1591,"description":"4","created_at":"2018/07/30 16:47:40 +0700","asset_updated_at":"2018/07/30 16:47:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":118719}
 • Tiny_3 {"modified_at":"2018/07/30 16:47:30 +0700","id":62452,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/30 16:47:30 +0700","media_folder_id":1591,"description":"3","created_at":"2018/07/30 16:47:25 +0700","asset_updated_at":"2018/07/30 16:47:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":120485}
 • Tiny_2 {"modified_at":"2018/07/30 16:46:59 +0700","id":62451,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/30 16:46:59 +0700","media_folder_id":1591,"description":"2","created_at":"2018/07/30 16:46:54 +0700","asset_updated_at":"2018/07/30 16:46:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":122154}
 • Tiny_30727148_1650180658405529_3705902743123132416_n {"modified_at":"2018/07/30 16:46:33 +0700","id":62450,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"30727148_1650180658405529_3705902743123132416_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/30 16:46:33 +0700","media_folder_id":1591,"description":"1","created_at":"2018/07/30 16:46:32 +0700","asset_updated_at":"2018/07/30 16:46:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":51263}
 • Tiny_friend28jul18 {"modified_at":"2018/07/30 00:36:37 +0700","id":62449,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Friend28Jul18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/30 00:36:37 +0700","media_folder_id":41,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19","created_at":"2018/07/30 00:36:32 +0700","asset_updated_at":"2018/07/30 00:36:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":523819}
 • Tiny_kindness28jul18 {"modified_at":"2018/07/30 00:36:04 +0700","id":62448,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Kindness28Jul18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/30 00:36:04 +0700","media_folder_id":41,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e21\u0e15\u0e15\u0e32","created_at":"2018/07/30 00:36:02 +0700","asset_updated_at":"2018/07/30 00:36:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":483215}
 • Tiny_success28jul18 {"modified_at":"2018/07/30 00:35:32 +0700","id":62447,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Success28Jul18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/30 00:35:32 +0700","media_folder_id":41,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08","created_at":"2018/07/30 00:35:28 +0700","asset_updated_at":"2018/07/30 00:35:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":428582}
 • Tiny_beauty28jul18 {"modified_at":"2018/07/30 00:34:59 +0700","id":62446,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Beauty28Jul18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/30 00:34:59 +0700","media_folder_id":41,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e07\u0e32\u0e21","created_at":"2018/07/30 00:34:56 +0700","asset_updated_at":"2018/07/30 00:34:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":642880}
 • Tiny_yourself28jul18 {"modified_at":"2018/07/30 00:34:27 +0700","id":62445,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Yourself28Jul18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/30 00:34:27 +0700","media_folder_id":41,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e15\u0e19","created_at":"2018/07/30 00:34:20 +0700","asset_updated_at":"2018/07/30 00:34:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":843868}
 • Tiny_desire28jul18 {"modified_at":"2018/07/30 00:33:29 +0700","id":62444,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Desire28Jul18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/30 00:33:29 +0700","media_folder_id":41,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23","created_at":"2018/07/30 00:33:26 +0700","asset_updated_at":"2018/07/30 00:33:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":723034}
 • Tiny_innerbeauty28jul18 {"modified_at":"2018/07/30 00:32:52 +0700","id":62443,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"InnerBeauty28Jul18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/30 00:32:52 +0700","media_folder_id":41,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e07\u0e32\u0e21\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07\u0e43\u0e19","created_at":"2018/07/30 00:32:49 +0700","asset_updated_at":"2018/07/30 00:32:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":743356}
 • Tiny_time28jul18 {"modified_at":"2018/07/30 00:31:59 +0700","id":62442,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Time28Jul18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/30 00:31:59 +0700","media_folder_id":41,"description":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32","created_at":"2018/07/30 00:31:54 +0700","asset_updated_at":"2018/07/30 00:31:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":699143}
 • Tiny_nature28jul18 {"modified_at":"2018/07/30 00:31:31 +0700","id":62441,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Nature28Jul18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/30 00:31:31 +0700","media_folder_id":41,"description":"\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","created_at":"2018/07/30 00:31:24 +0700","asset_updated_at":"2018/07/30 00:31:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":711637}
 • Tiny_positive28jul18 {"modified_at":"2018/07/30 00:30:58 +0700","id":62440,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Positive28Jul18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/30 00:30:58 +0700","media_folder_id":41,"description":"\u0e04\u0e34\u0e14\u0e1a\u0e27\u0e01","created_at":"2018/07/30 00:30:52 +0700","asset_updated_at":"2018/07/30 00:30:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":553916}
 • Tiny_welcomest2018 {"modified_at":"2018/07/28 18:57:13 +0700","id":62439,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"welcomest2018.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 18:57:13 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2018/07/28 18:57:07 +0700","asset_updated_at":"2018/07/28 18:57:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":186131}
 • Tiny_psuhistory18july2018 {"modified_at":"2018/07/28 18:35:18 +0700","id":62438,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psuhistory18july2018.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 18:35:18 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21\u0e2b\u0e2d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2018/07/28 18:35:15 +0700","asset_updated_at":"2018/07/28 18:35:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":165106}
 • Tiny_psuhistory18july2018_2 {"modified_at":"2018/07/28 18:20:50 +0700","id":62437,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psuhistory18july2018_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 18:20:50 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21\u0e2b\u0e2d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2018/07/28 18:20:49 +0700","asset_updated_at":"2018/07/28 18:20:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":98269}
 • Tiny_pnews18071817300902632 {"modified_at":"2018/07/28 18:19:59 +0700","id":62436,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PNEWS18071817300902632.jpeg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 18:19:59 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21\u0e2b\u0e2d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34","created_at":"2018/07/28 18:19:57 +0700","asset_updated_at":"2018/07/28 18:19:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":839917}
 • Tiny_psunetwork_hatyai2 {"modified_at":"2018/07/28 17:53:49 +0700","id":62435,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psunetwork_hatyai2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 17:53:49 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e0a\u0e21\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","created_at":"2018/07/28 17:53:43 +0700","asset_updated_at":"2018/07/28 17:53:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":137697}
 • Tiny_psunetwork_hatyai1 {"modified_at":"2018/07/28 17:53:18 +0700","id":62434,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psunetwork_hatyai1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 17:53:18 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e0a\u0e21\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","created_at":"2018/07/28 17:53:12 +0700","asset_updated_at":"2018/07/28 17:53:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":163216}
 • Tiny_newsubject {"modified_at":"2018/07/28 17:33:04 +0700","id":62433,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"newsubject.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 17:33:04 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2018/07/28 17:32:59 +0700","asset_updated_at":"2018/07/28 17:32:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":83205}
 • Tiny_medicine18july20148_2 {"modified_at":"2018/07/28 17:17:55 +0700","id":62432,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"medicine18july20148_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 17:17:55 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19","created_at":"2018/07/28 17:17:52 +0700","asset_updated_at":"2018/07/28 17:17:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":124752}
 • Tiny_medicine18july20148_1 {"modified_at":"2018/07/28 17:16:49 +0700","id":62431,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"medicine18july20148_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 17:16:49 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19","created_at":"2018/07/28 17:16:47 +0700","asset_updated_at":"2018/07/28 17:16:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":155110}
 • Tiny_psunetworkt2018_19july1 {"modified_at":"2018/07/28 17:02:41 +0700","id":62430,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psunetworkt2018_19july1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 17:02:41 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15 \u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e31\u0e15\u0e15\u0e32\u0e19\u0e35 ","created_at":"2018/07/28 17:02:35 +0700","asset_updated_at":"2018/07/28 17:02:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":130713}
 • Tiny_psunetwork210819july2 {"modified_at":"2018/07/28 17:02:10 +0700","id":62429,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psunetwork210819july2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 17:02:10 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15 \u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e31\u0e15\u0e15\u0e32\u0e19\u0e35 ","created_at":"2018/07/28 17:02:08 +0700","asset_updated_at":"2018/07/28 17:02:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":120427}
 • Tiny_psunetwork2018_19july3 {"modified_at":"2018/07/28 17:01:39 +0700","id":62428,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psunetwork2018_19july3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 17:01:39 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15 \u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e31\u0e15\u0e15\u0e32\u0e19\u0e35 ","created_at":"2018/07/28 17:01:37 +0700","asset_updated_at":"2018/07/28 17:01:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":227300}
 • Tiny_smebank {"modified_at":"2018/07/28 16:04:10 +0700","id":62427,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"smebank.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 16:04:10 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d. \u0e1c\u0e19\u0e36\u0e01\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a SME Bank \u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","created_at":"2018/07/28 16:04:08 +0700","asset_updated_at":"2018/07/28 16:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":120459}
 • Tiny_insulator3 {"modified_at":"2018/07/28 15:03:30 +0700","id":62426,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"insulator3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 15:03:30 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d. \u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e16\u0e49\u0e27\u0e22\u0e09\u0e19\u0e27\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","created_at":"2018/07/28 15:03:29 +0700","asset_updated_at":"2018/07/28 15:03:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":98397}
 • Tiny_insulator2 {"modified_at":"2018/07/28 15:02:54 +0700","id":62425,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"insulator2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 15:02:54 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d. \u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e16\u0e49\u0e27\u0e22\u0e09\u0e19\u0e27\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","created_at":"2018/07/28 15:02:49 +0700","asset_updated_at":"2018/07/28 15:02:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":116054}
 • Tiny_insulator1 {"modified_at":"2018/07/28 15:02:23 +0700","id":62424,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"insulator1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 15:02:23 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d. \u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e16\u0e49\u0e27\u0e22\u0e09\u0e19\u0e27\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","created_at":"2018/07/28 15:02:21 +0700","asset_updated_at":"2018/07/28 15:02:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":143609}
 • Tiny_5reserachers {"modified_at":"2018/07/28 15:01:22 +0700","id":62423,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"5reserachers.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 15:01:22 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e25\u0e39\u0e01\u0e16\u0e49\u0e27\u0e22\u0e09\u0e19\u0e27\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","created_at":"2018/07/28 15:01:20 +0700","asset_updated_at":"2018/07/28 15:01:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61943}
 • Tiny_theerakamon {"modified_at":"2018/07/28 15:00:06 +0700","id":62422,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"theerakamon.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 15:00:06 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e18\u0e35\u0e23\u0e01\u0e21\u0e25 \u0e40\u0e1e\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e38\u0e25","created_at":"2018/07/28 15:00:05 +0700","asset_updated_at":"2018/07/28 15:00:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":45230}
 • Tiny_life28jul18 {"modified_at":"2018/07/28 13:49:48 +0700","id":62421,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Life28Jul18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 13:49:48 +0700","media_folder_id":41,"description":"\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","created_at":"2018/07/28 13:49:45 +0700","asset_updated_at":"2018/07/28 13:49:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":712935}
 • Tiny_morning28jul18 {"modified_at":"2018/07/28 13:49:16 +0700","id":62420,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Morning28Jul18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 13:49:16 +0700","media_folder_id":41,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2018/07/28 13:49:09 +0700","asset_updated_at":"2018/07/28 13:49:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":747608}
 • Tiny_family27jul18 {"modified_at":"2018/07/27 12:20:37 +0700","id":62419,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Family27Jul18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/27 12:20:37 +0700","media_folder_id":41,"description":"\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27","created_at":"2018/07/27 12:20:34 +0700","asset_updated_at":"2018/07/27 12:20:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1031888}
 • Tiny_joywithpsu_2 {"modified_at":"2018/07/25 15:06:30 +0700","id":62418,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"joywithpsu_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/25 15:06:30 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e23\u0e21\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","created_at":"2018/07/25 15:06:24 +0700","asset_updated_at":"2018/07/25 15:06:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":296120}
 • Tiny_joywithpsu_1 {"modified_at":"2018/07/25 15:05:49 +0700","id":62417,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"joywithpsu_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/25 15:05:49 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e23\u0e21\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","created_at":"2018/07/25 15:05:45 +0700","asset_updated_at":"2018/07/25 15:05:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":212389}
 • Tiny_inno {"modified_at":"2018/07/25 09:32:11 +0700","id":62416,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Inno.png","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/25 09:32:11 +0700","media_folder_id":32,"description":"Inno","created_at":"2018/07/25 09:32:04 +0700","asset_updated_at":"2018/07/25 09:32:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":625863}
 • Tiny_preeya_datearan {"modified_at":"2018/07/24 16:46:34 +0700","id":62415,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"preeya_datearan.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/24 16:46:34 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e32 \u0e40\u0e14\u0e0a\u0e2d\u0e23\u0e31\u0e0d ","created_at":"2018/07/24 16:46:32 +0700","asset_updated_at":"2018/07/24 16:46:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":90170}
 • Tiny_pudding {"modified_at":"2018/07/24 16:44:12 +0700","id":62414,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pudding.png","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/24 16:44:12 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1e\u0e38\u0e14\u0e14\u0e34\u0e49\u0e07\u0e44\u0e02\u0e48\u0e02\u0e32\u0e27\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e43\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e48\u0e27\u0e22\u0e15\u0e34\u0e14\u0e40\u0e15\u0e35\u0e22\u0e07","created_at":"2018/07/24 16:44:07 +0700","asset_updated_at":"2018/07/24 16:44:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":456826}
 • Tiny_vatcharee {"modified_at":"2018/07/24 16:43:31 +0700","id":62413,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vatcharee.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/24 16:43:31 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e27\u0e31\u0e0a\u0e23\u0e35 \u0e2a\u0e35\u0e2b\u0e4c\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08 ","created_at":"2018/07/24 16:43:27 +0700","asset_updated_at":"2018/07/24 16:43:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":28319}
 • Tiny_nurse45years_8 {"modified_at":"2018/07/24 15:32:29 +0700","id":62412,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nurse45years_8.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/24 15:32:29 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e3245\u0e1b\u0e35 \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2018/07/24 15:32:26 +0700","asset_updated_at":"2018/07/24 15:32:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":316039}
 • Tiny_nurese45years_7 {"modified_at":"2018/07/24 15:32:13 +0700","id":62411,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nurese45years_7.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/24 15:32:13 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e3245\u0e1b\u0e35 \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2018/07/24 15:32:07 +0700","asset_updated_at":"2018/07/24 15:32:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":336043}
 • Tiny_nurse45years_6 {"modified_at":"2018/07/24 15:31:31 +0700","id":62410,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nurse45years_6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/24 15:31:31 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e3245\u0e1b\u0e35 \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2018/07/24 15:31:26 +0700","asset_updated_at":"2018/07/24 15:31:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":354056}
 • Tiny_nurse45years_5 {"modified_at":"2018/07/24 15:30:40 +0700","id":62409,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nurse45years_5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/24 15:30:40 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e3245\u0e1b\u0e35 \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2018/07/24 15:30:34 +0700","asset_updated_at":"2018/07/24 15:30:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":353550}
 • Tiny_nurese45_4 {"modified_at":"2018/07/24 15:29:34 +0700","id":62408,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nurese45_4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/24 15:29:34 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e3245\u0e1b\u0e35 \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2018/07/24 15:29:31 +0700","asset_updated_at":"2018/07/24 15:29:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":353550}
 • Tiny_nures45years_3 {"modified_at":"2018/07/24 15:29:13 +0700","id":62407,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nures45years_3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/24 15:29:13 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e3245\u0e1b\u0e35 \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2018/07/24 15:29:07 +0700","asset_updated_at":"2018/07/24 15:29:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":337118}
 • Tiny_nurse45years_2 {"modified_at":"2018/07/24 15:28:31 +0700","id":62406,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nurse45years_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/24 15:28:31 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e3245\u0e1b\u0e35 \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2018/07/24 15:28:27 +0700","asset_updated_at":"2018/07/24 15:28:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":378763}
 • Tiny_nurse45years_1 {"modified_at":"2018/07/24 15:28:00 +0700","id":62405,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nurse45years_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/24 15:28:00 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e3245\u0e1b\u0e35 \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2018/07/24 15:27:58 +0700","asset_updated_at":"2018/07/24 15:27:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":320636}
 • Tiny_msf-hplc-001 {"modified_at":"2018/07/23 09:06:05 +0700","id":62404,"commentable":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"MSF-HPLC-001.7.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/23 09:06:05 +0700","media_folder_id":96,"description":"MSF-HPLC-001.7","created_at":"2018/07/23 09:06:01 +0700","asset_updated_at":"2018/07/23 09:06:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":38441}
 • Tiny_child11jul18 {"modified_at":"2018/07/15 12:27:32 +0700","id":62403,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Child11Jul18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/15 12:27:32 +0700","media_folder_id":41,"description":"Child11Jul18","created_at":"2018/07/15 12:27:27 +0700","asset_updated_at":"2018/07/15 12:27:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":652901}
 • Tiny_cleverjul18 {"modified_at":"2018/07/15 12:26:29 +0700","id":62402,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CleverJul18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/15 12:26:29 +0700","media_folder_id":41,"description":"CleverJul18","created_at":"2018/07/15 12:26:25 +0700","asset_updated_at":"2018/07/15 12:26:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":463381}
 • Tiny_deathjul18 {"modified_at":"2018/07/15 12:25:41 +0700","id":62401,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DeathJul18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/15 12:25:41 +0700","media_folder_id":41,"description":"DeathJul18","created_at":"2018/07/15 12:25:39 +0700","asset_updated_at":"2018/07/15 12:25:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":595771}
 • Tiny_easylifejul18 {"modified_at":"2018/07/15 12:25:04 +0700","id":62400,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"EasyLifeJul18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/15 12:25:04 +0700","media_folder_id":41,"description":"EasyLifeJul18","created_at":"2018/07/15 12:24:58 +0700","asset_updated_at":"2018/07/15 12:24:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":444694}
 • Tiny_familyjul18 {"modified_at":"2018/07/15 12:24:27 +0700","id":62399,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"FamilyJul18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/15 12:24:27 +0700","media_folder_id":41,"description":"FamilyJul18","created_at":"2018/07/15 12:24:24 +0700","asset_updated_at":"2018/07/15 12:24:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":572632}
 • Tiny_life11jul18 {"modified_at":"2018/07/15 12:23:44 +0700","id":62398,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Life11Jul18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/15 12:23:44 +0700","media_folder_id":41,"description":"Life11Jul18","created_at":"2018/07/15 12:23:37 +0700","asset_updated_at":"2018/07/15 12:23:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":699040}
 • Tiny_love11jul18 {"modified_at":"2018/07/15 12:22:46 +0700","id":62397,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Love11Jul18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/15 12:22:46 +0700","media_folder_id":41,"description":"Love11Jul18","created_at":"2018/07/15 12:22:40 +0700","asset_updated_at":"2018/07/15 12:22:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":725728}
 • Tiny_naturejul18 {"modified_at":"2018/07/15 12:22:14 +0700","id":62396,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"NatureJul18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/15 12:22:14 +0700","media_folder_id":41,"description":"Nature","created_at":"2018/07/15 12:22:08 +0700","asset_updated_at":"2018/07/15 12:22:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":522401}
 • Tiny_rich11jul18 {"modified_at":"2018/07/15 12:21:41 +0700","id":62395,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Rich11Jul18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/15 12:21:41 +0700","media_folder_id":41,"description":"Rich","created_at":"2018/07/15 12:21:37 +0700","asset_updated_at":"2018/07/15 12:21:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":523617}
 • Tiny_things11jul18 {"modified_at":"2018/07/15 12:21:13 +0700","id":62394,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Things11Jul18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/15 12:21:13 +0700","media_folder_id":41,"description":"Things","created_at":"2018/07/15 12:21:06 +0700","asset_updated_at":"2018/07/15 12:21:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":495497}
 • Tiny_understandjul18 {"modified_at":"2018/07/15 12:20:36 +0700","id":62393,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"UnderstandJul18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/15 12:20:36 +0700","media_folder_id":41,"description":"Understand","created_at":"2018/07/15 12:20:32 +0700","asset_updated_at":"2018/07/15 12:20:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":517863}
 • Tiny_worthknowingjul18 {"modified_at":"2018/07/15 12:19:53 +0700","id":62392,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"WorthKnowingJul18.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/15 12:19:53 +0700","media_folder_id":41,"description":"Knowing","created_at":"2018/07/15 12:19:50 +0700","asset_updated_at":"2018/07/15 12:19:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":648678}
 • Tiny_science_sign2018_2 {"modified_at":"2018/07/11 11:23:23 +0700","id":62391,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"science_sign2018_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/11 11:23:23 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21","created_at":"2018/07/11 11:23:19 +0700","asset_updated_at":"2018/07/11 11:23:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":330317}
 • Tiny_science_sign2018 {"modified_at":"2018/07/11 11:08:38 +0700","id":62390,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"science_sign2018.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/11 11:08:38 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e04\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48 3 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32 \u0e13 \u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e04\u0e17\u0e25\u0e35\u0e22\u0e32 2 \u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e40\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e21\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e14\u0e49\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e40\u0e17\u0e1e\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23 ","created_at":"2018/07/11 11:08:31 +0700","asset_updated_at":"2018/07/11 11:08:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":362048}
 • Tiny_swiss_award2018_2 {"modified_at":"2018/07/11 10:47:15 +0700","id":62389,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"swiss_award2018_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/11 10:47:15 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e04\u0e27\u0e49\u0e32 10 \u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25 \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201c46th International Exhibition of Invention Geneva\" \u0e13 \u0e19\u0e04\u0e23\u0e40\u0e08\u0e19\u0e35\u0e27\u0e32 \u0e2a\u0e21\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e23\u0e31\u0e10\u0e2a\u0e27\u0e34\u0e2a","created_at":"2018/07/11 10:47:11 +0700","asset_updated_at":"2018/07/11 10:47:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":303542}
 • Tiny_swiss_award2018_1 {"modified_at":"2018/07/11 10:46:44 +0700","id":62388,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"swiss_award2018_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/11 10:46:44 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e04\u0e27\u0e49\u0e32 10 \u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25 \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201c46th International Exhibition of Invention Geneva\" \u0e13 \u0e19\u0e04\u0e23\u0e40\u0e08\u0e19\u0e35\u0e27\u0e32 \u0e2a\u0e21\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e23\u0e31\u0e10\u0e2a\u0e27\u0e34\u0e2a","created_at":"2018/07/11 10:46:38 +0700","asset_updated_at":"2018/07/11 10:46:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":307276}
 • Tiny_depa2018 {"modified_at":"2018/07/11 10:03:45 +0700","id":62387,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"depa2018.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/11 10:03:45 +0700","media_folder_id":1173,"description":"Depa","created_at":"2018/07/11 10:03:39 +0700","asset_updated_at":"2018/07/11 10:03:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":197221}
 • Tiny_supatra2018_june {"modified_at":"2018/07/09 15:40:14 +0700","id":62386,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"supatra2018_june.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/09 15:40:14 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e1e\u0e31\u0e15\u0e23\u0e32 \u0e40\u0e14\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e31\u0e19","created_at":"2018/07/09 15:40:09 +0700","asset_updated_at":"2018/07/09 15:40:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11576}
 • Tiny_asian_torism_june2018_2 {"modified_at":"2018/07/09 15:25:45 +0700","id":62385,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asian_torism_june2018_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/09 15:25:45 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2018/07/09 15:25:41 +0700","asset_updated_at":"2018/07/09 15:25:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":442870}
 • Tiny_asiantorism2018_4 {"modified_at":"2018/07/09 15:21:23 +0700","id":62384,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asiantorism2018_4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/09 15:21:23 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2018/07/09 15:21:19 +0700","asset_updated_at":"2018/07/09 15:21:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":87559}
 • Tiny_asian_torism_june2018_1 {"modified_at":"2018/07/09 15:20:46 +0700","id":62383,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asian_torism_june2018_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/09 15:20:46 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2018/07/09 15:20:39 +0700","asset_updated_at":"2018/07/09 15:20:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":256692}
 • Tiny_asian_torism_june2018 {"modified_at":"2018/07/09 15:19:09 +0700","id":62382,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asian_torism_june2018.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/09 15:19:09 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2018/07/09 15:19:03 +0700","asset_updated_at":"2018/07/09 15:19:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":319992}
ขนาดย่อ: