นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_tor6 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e072-\u0e27\u0e32\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e01\u0e14\u0e04\u0e37\u0e19\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e21 tag","asset_updated_at":"2020/01/03 14:44:49 +0700","asset_file_name":"tor6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63367,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":78856,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/01/03 14:44:50 +0700","modified_at":"2020/01/03 14:44:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/03 14:44:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_tor5 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e071-\u0e01\u0e14\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e21 tag \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e27\u0e32\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21","asset_updated_at":"2020/01/03 13:55:14 +0700","asset_file_name":"tor5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63366,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":82998,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/01/03 13:55:14 +0700","modified_at":"2020/01/03 13:55:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/03 13:55:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_tor4 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-tag","asset_updated_at":"2020/01/03 11:35:31 +0700","asset_file_name":"tor4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63365,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":42218,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/01/03 11:35:31 +0700","modified_at":"2020/01/03 13:55:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/03 13:55:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_tor3 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23\u0e2b\u0e19\u0e32_\u0e2a\u0e35","asset_updated_at":"2020/01/03 11:34:09 +0700","asset_file_name":"tor3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63364,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":34619,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/01/03 11:34:10 +0700","modified_at":"2020/01/03 14:20:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/03 14:20:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_tor2 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-tag","asset_updated_at":"2020/01/03 11:30:52 +0700","asset_file_name":"tor2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63363,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":75297,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/01/03 11:30:52 +0700","modified_at":"2020/01/03 14:19:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/03 14:19:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_tor1 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e01\u0e34\u0e192000\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23","asset_updated_at":"2020/01/03 11:29:29 +0700","asset_file_name":"tor1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63362,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":80829,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/01/03 11:29:29 +0700","modified_at":"2020/01/03 11:29:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/03 11:29:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_logo5s62 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","asset_updated_at":"2019/12/24 09:46:23 +0700","asset_file_name":"logo5s62.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63361,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12725,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/12/24 09:46:23 +0700","modified_at":"2019/12/24 09:46:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/12/24 09:46:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_bigcleaning20dec2019_11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","asset_updated_at":"2019/12/24 09:42:31 +0700","asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63360,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":196096,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/12/24 09:42:31 +0700","modified_at":"2019/12/24 09:42:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/12/24 09:42:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_bigcleaning20dec2019_10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","asset_updated_at":"2019/12/24 09:41:50 +0700","asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63359,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":109378,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/12/24 09:41:50 +0700","modified_at":"2019/12/24 09:41:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/12/24 09:41:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_bigcleaning20dec2019_9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","asset_updated_at":"2019/12/24 09:41:29 +0700","asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63358,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":137126,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/12/24 09:41:29 +0700","modified_at":"2019/12/24 09:41:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/12/24 09:41:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_bigcleaning20dec2019_8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","asset_updated_at":"2019/12/24 09:41:00 +0700","asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63357,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":126912,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/12/24 09:41:00 +0700","modified_at":"2019/12/24 09:41:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/12/24 09:41:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_bigcleaning20dec2019_7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","asset_updated_at":"2019/12/24 09:40:41 +0700","asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63356,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":114432,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/12/24 09:40:41 +0700","modified_at":"2019/12/24 09:40:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/12/24 09:40:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_bigcleaning20dec2019_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","asset_updated_at":"2019/12/24 09:40:09 +0700","asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63355,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103632,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/12/24 09:40:09 +0700","modified_at":"2019/12/24 09:40:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/12/24 09:40:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_bigcleaning20dec2019_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e34\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_updated_at":"2019/12/24 09:39:08 +0700","asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63354,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34597,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/12/24 09:39:08 +0700","modified_at":"2019/12/24 09:39:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/12/24 09:39:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_working_holiday2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e2b\u0e19\u0e38\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2019/12/06 14:40:47 +0700","asset_file_name":"working_holiday2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63353,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":148145,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/12/06 14:40:47 +0700","modified_at":"2019/12/06 14:40:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/12/06 14:40:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_past_exam {"member_only_commentable":false,"description":"5 \u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2019/12/06 14:21:54 +0700","asset_file_name":"past_exam.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63352,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65932,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/12/06 14:21:55 +0700","modified_at":"2019/12/06 14:21:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/12/06 14:21:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_silence30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Silence","asset_updated_at":"2019/11/30 15:50:07 +0700","asset_file_name":"Silence30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63351,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":203721,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:50:07 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:50:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:50:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_trust30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Trust","asset_updated_at":"2019/11/30 15:49:43 +0700","asset_file_name":"Trust30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63350,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":169137,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:49:43 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:49:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:49:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_listening30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Listening","asset_updated_at":"2019/11/30 15:49:21 +0700","asset_file_name":"Listening30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63349,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":206188,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:49:21 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:49:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:49:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_love30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Love","asset_updated_at":"2019/11/30 15:49:01 +0700","asset_file_name":"Love30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63348,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":124818,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:49:01 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:49:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:49:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_parent30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Parent","asset_updated_at":"2019/11/30 15:48:37 +0700","asset_file_name":"Parent30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63347,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":101848,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:48:37 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:48:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:48:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_challenge30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Challenge","asset_updated_at":"2019/11/30 15:48:17 +0700","asset_file_name":"Challenge30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63346,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":161466,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:48:17 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:48:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:48:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_teacher30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Teacher","asset_updated_at":"2019/11/30 15:47:56 +0700","asset_file_name":"Teacher30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63345,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":214489,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:47:56 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:48:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:48:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_obstacle30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Obstacle","asset_updated_at":"2019/11/30 15:47:35 +0700","asset_file_name":"Obstacle30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63344,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":190201,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:47:35 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:47:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:47:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_moment30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Moment","asset_updated_at":"2019/11/30 15:46:59 +0700","asset_file_name":"Moment30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63343,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":164745,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:46:59 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:47:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:47:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: