นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เจ้าเมือง
Ico64
นาย เกรียงไกร หนูทองคำ
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > grianggrai.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_windows-8-x64-2012-09-15-13-43-49 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/15 20:03:39 +0700","id":35978,"media_folder_id":113,"commentable":true,"asset_file_name":"Windows-8-x64-2012-09-15-13-43-49.png","member_only_commentable":true,"updated_at":"2012/09/15 20:03:40 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/09/15 19:57:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/09/15 20:03:40 +0700","description":"Windows 8 Activation","asset_file_size":180707}
  • Small_windows-8-x64-2012-09-15-13-43-27 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/15 19:57:04 +0700","id":35977,"media_folder_id":113,"commentable":true,"asset_file_name":"Windows-8-x64-2012-09-15-13-43-27.png","member_only_commentable":true,"updated_at":"2012/09/15 20:01:18 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/09/15 19:57:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/09/15 20:01:18 +0700","description":"Windows 8 Activation","asset_file_size":460144}
  • Small_windows-8-x64-2012-09-15-13-43-14 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/15 19:56:22 +0700","id":35976,"media_folder_id":113,"commentable":true,"asset_file_name":"Windows-8-x64-2012-09-15-13-43-14.png","member_only_commentable":true,"updated_at":"2012/09/15 20:01:14 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/09/15 19:56:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/09/15 20:01:14 +0700","description":"Windows 8 Activation","asset_file_size":150380}
  • Small_windows-8-x64-2012-09-15-13-43-05 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/15 17:08:51 +0700","id":35960,"media_folder_id":113,"commentable":true,"asset_file_name":"Windows-8-x64-2012-09-15-13-43-05.png","member_only_commentable":true,"updated_at":"2012/09/15 18:01:15 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/09/15 17:08:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/09/15 18:01:15 +0700","description":"Windows 8 Activation","asset_file_size":150465}
  • Small_windows-8-x64-2012-09-15-13-42-54 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/15 17:08:04 +0700","id":35959,"media_folder_id":113,"commentable":true,"asset_file_name":"Windows-8-x64-2012-09-15-13-42-54.png","member_only_commentable":true,"updated_at":"2012/09/15 18:01:11 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/09/15 17:08:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/09/15 18:01:11 +0700","description":"Product Key","asset_file_size":163552}
  • Small_windows-8-x64-2012-09-15-13-42-27 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/15 17:07:14 +0700","id":35958,"media_folder_id":113,"commentable":true,"asset_file_name":"Windows-8-x64-2012-09-15-13-42-27.png","member_only_commentable":true,"updated_at":"2012/09/15 18:01:07 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/09/15 17:07:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/09/15 18:01:07 +0700","description":"Windows 8 Activation","asset_file_size":162886}
  • Small_windows-8-x64-2012-09-15-13-42-08 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/15 17:06:13 +0700","id":35957,"media_folder_id":113,"commentable":true,"asset_file_name":"Windows-8-x64-2012-09-15-13-42-08.png","member_only_commentable":true,"updated_at":"2012/09/15 17:06:15 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/09/15 17:06:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/09/15 17:06:15 +0700","description":"slui 3","asset_file_size":29835}
  • Small_windows-8-x64-2012-09-15-13-41-51 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/15 17:03:40 +0700","id":35956,"media_folder_id":113,"commentable":true,"asset_file_name":"Windows-8-x64-2012-09-15-13-41-51.png","member_only_commentable":true,"updated_at":"2012/09/15 17:03:42 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/09/15 17:03:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/09/15 17:03:42 +0700","description":"Windows 8 Start Menu","asset_file_size":217255}
  • Small_windows-8-x64-2012-09-15-13-41-44 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/15 16:57:13 +0700","id":35955,"media_folder_id":113,"commentable":true,"asset_file_name":"Windows-8-x64-2012-09-15-13-41-44.png","member_only_commentable":true,"updated_at":"2012/09/15 17:01:10 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/09/15 16:57:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/09/15 17:01:10 +0700","description":"Windows 8 Desktop","asset_file_size":437429}
ขนาดย่อ: