นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Honey Bee
Ico64
Habeebah Laman
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > habeebah.la

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e42\u0e15\u0e4a\u0e30\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19 credit: http://www.goodfoodgoodlife.in.th","asset_updated_at":"2013/03/06 15:54:38 +0700","asset_file_name":"life.jpg","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":38668,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":414054,"media_folder_id":1507,"created_at":"2013/03/06 15:54:38 +0700","modified_at":"2013/03/06 15:54:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/06 15:54:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: