นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > humdan.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1456528_750494751630594_635641117_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1456528_750494751630594_635641117_n.jpg","created_at":"2015/01/26 10:22:59 +0700","asset_updated_at":"2015/01/26 10:22:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/26 10:23:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e44\u0e1f\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1f\u0e2a","asset_file_size":29460,"modified_at":"2015/01/26 10:23:07 +0700","media_folder_id":219,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50671,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_1521999_605750696225151_7246969251868084708_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1521999_605750696225151_7246969251868084708_n.jpg","created_at":"2015/01/14 11:52:52 +0700","asset_updated_at":"2015/01/14 11:52:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/14 11:52:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e34\u0e1f\u0e17\u0e4c","asset_file_size":11515,"modified_at":"2015/01/14 11:52:54 +0700","media_folder_id":219,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50393,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_10402459_602821526518068_2927060984886766892_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10402459_602821526518068_2927060984886766892_n.jpg","created_at":"2015/01/08 17:59:57 +0700","asset_updated_at":"2015/01/08 17:59:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/08 18:00:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1b\u0e25\u0e32","asset_file_size":11346,"modified_at":"2015/01/08 18:00:02 +0700","media_folder_id":219,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50272,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_10390150_622991664471310_4443321363687300374_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10390150_622991664471310_4443321363687300374_n.jpg","created_at":"2014/12/23 20:36:08 +0700","asset_updated_at":"2014/12/23 20:36:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/23 20:36:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"12 \u0e19\u0e31\u0e01\u0e29\u0e31\u0e15\u0e23","asset_file_size":96262,"modified_at":"2014/12/23 20:36:10 +0700","media_folder_id":219,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49967,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_10634084_606982036072273_1228824284804429603_o {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10634084_606982036072273_1228824284804429603_o.jpg","created_at":"2014/11/23 15:01:59 +0700","asset_updated_at":"2014/11/23 15:01:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/11/23 15:02:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e30\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48","asset_file_size":140765,"modified_at":"2014/11/23 15:02:03 +0700","media_folder_id":219,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49461,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_10353654_602025853234558_476559873905474887_n {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10353654_602025853234558_476559873905474887_n.jpg","created_at":"2014/11/14 17:42:28 +0700","asset_updated_at":"2014/11/14 17:42:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/11/14 17:42:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"clockwise","asset_file_size":44165,"modified_at":"2014/11/14 17:42:44 +0700","media_folder_id":219,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49357,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_10628240_602026213234522_28354914616136253_n {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10628240_602026213234522_28354914616136253_n.jpg","created_at":"2014/11/14 17:35:06 +0700","asset_updated_at":"2014/11/14 17:35:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/11/14 17:35:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e31\u0e19\u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e17\u0e2d\u0e14","asset_file_size":25150,"modified_at":"2014/11/14 17:35:15 +0700","media_folder_id":219,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49356,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_1899943_559095897557298_7693545021535868655_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1899943_559095897557298_7693545021535868655_n.jpg","created_at":"2014/10/25 22:16:44 +0700","asset_updated_at":"2014/10/25 22:16:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/10/25 22:16:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"summer time, winter time","asset_file_size":7167,"modified_at":"2014/10/25 22:16:49 +0700","media_folder_id":219,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49114,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_1625675_584035245033619_2476691505082355666_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1625675_584035245033619_2476691505082355666_n.jpg","created_at":"2014/10/03 14:13:56 +0700","asset_updated_at":"2014/10/03 14:13:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/10/03 14:14:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e1b\u0e49\u0e19\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c","asset_file_size":79989,"modified_at":"2014/10/03 14:14:06 +0700","media_folder_id":219,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":5,"id":48883,"comment_counter":0,"commentable":false}
ขนาดย่อ: