นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > isawaree.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"modified_at":"2011/08/23 11:08:13 +0700","id":29417,"asset_file_size":48252,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/08/23 11:08:07 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a \u0e1b\u0e2a.\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1263,"updated_at":"2011/08/23 11:08:13 +0700","asset_updated_at":"2011/08/23 11:08:07 +0700","asset_file_name":"form-PS.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • {"modified_at":"2011/08/23 11:06:40 +0700","id":29416,"asset_file_size":38739,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/08/23 11:06:32 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a \u0e1b\u0e21.\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 ","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1263,"updated_at":"2011/08/23 11:06:40 +0700","asset_updated_at":"2011/08/23 11:06:32 +0700","asset_file_name":"form-PM.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • {"modified_at":"2011/08/23 10:49:30 +0700","id":29415,"asset_file_size":102604,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/08/23 10:49:23 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a \u0e1b\u0e22. 2 \u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1263,"updated_at":"2011/08/23 10:49:30 +0700","asset_updated_at":"2011/08/23 10:49:23 +0700","asset_file_name":"PY2.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • {"modified_at":"2011/08/23 10:48:02 +0700","id":29414,"asset_file_size":81280,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/08/23 10:47:54 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a \u0e1b\u0e22.1 \u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1263,"updated_at":"2011/08/23 10:48:02 +0700","asset_updated_at":"2011/08/23 10:47:54 +0700","asset_file_name":"PY1.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • {"modified_at":"2011/08/23 10:46:34 +0700","id":29413,"asset_file_size":80389,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/08/23 10:46:27 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a \u0e1b\u0e2d. 3 \u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1263,"updated_at":"2011/08/23 10:46:34 +0700","asset_updated_at":"2011/08/23 10:46:27 +0700","asset_file_name":"PO3.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • {"modified_at":"2011/08/23 10:45:30 +0700","id":29412,"asset_file_size":78225,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/08/23 10:45:24 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a \u0e1b\u0e2d. 2 \u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1263,"updated_at":"2011/08/23 10:45:30 +0700","asset_updated_at":"2011/08/23 10:45:24 +0700","asset_file_name":"PO2.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • {"modified_at":"2011/08/23 10:43:51 +0700","id":29411,"asset_file_size":80491,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/08/23 10:43:44 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a \u0e1b\u0e2d. 1 \u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1263,"updated_at":"2011/08/23 10:43:51 +0700","asset_updated_at":"2011/08/23 10:43:44 +0700","asset_file_name":"PO1.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • {"modified_at":"2011/08/23 10:00:33 +0700","id":29410,"asset_file_size":88273,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/08/23 10:00:29 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1263,"updated_at":"2011/08/23 10:00:33 +0700","asset_updated_at":"2011/08/23 10:00:29 +0700","asset_file_name":"summarize11-07-11complete.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • {"modified_at":"2011/08/18 17:05:22 +0700","id":29303,"asset_file_size":61367,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/08/18 17:05:17 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1263,"updated_at":"2011/08/18 17:05:22 +0700","asset_updated_at":"2011/08/18 17:05:17 +0700","asset_file_name":"KPI1.16.1-06.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: