นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > isawaree.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a \u0e1b\u0e2a.\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19","asset_updated_at":"2011/08/23 11:08:07 +0700","asset_file_name":"form-PS.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":29417,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":48252,"media_folder_id":1263,"created_at":"2011/08/23 11:08:07 +0700","modified_at":"2011/08/23 11:08:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/23 11:08:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a \u0e1b\u0e21.\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 ","asset_updated_at":"2011/08/23 11:06:32 +0700","asset_file_name":"form-PM.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":29416,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38739,"media_folder_id":1263,"created_at":"2011/08/23 11:06:32 +0700","modified_at":"2011/08/23 11:06:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/23 11:06:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a \u0e1b\u0e22. 2 \u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19","asset_updated_at":"2011/08/23 10:49:23 +0700","asset_file_name":"PY2.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":29415,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":102604,"media_folder_id":1263,"created_at":"2011/08/23 10:49:23 +0700","modified_at":"2011/08/23 10:49:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/23 10:49:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a \u0e1b\u0e22.1 \u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19","asset_updated_at":"2011/08/23 10:47:54 +0700","asset_file_name":"PY1.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":29414,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81280,"media_folder_id":1263,"created_at":"2011/08/23 10:47:54 +0700","modified_at":"2011/08/23 10:48:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/23 10:48:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a \u0e1b\u0e2d. 3 \u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19","asset_updated_at":"2011/08/23 10:46:27 +0700","asset_file_name":"PO3.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":29413,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80389,"media_folder_id":1263,"created_at":"2011/08/23 10:46:27 +0700","modified_at":"2011/08/23 10:46:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/23 10:46:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a \u0e1b\u0e2d. 2 \u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19","asset_updated_at":"2011/08/23 10:45:24 +0700","asset_file_name":"PO2.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":29412,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":78225,"media_folder_id":1263,"created_at":"2011/08/23 10:45:24 +0700","modified_at":"2011/08/23 10:45:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/23 10:45:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a \u0e1b\u0e2d. 1 \u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19","asset_updated_at":"2011/08/23 10:43:44 +0700","asset_file_name":"PO1.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":29411,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80491,"media_folder_id":1263,"created_at":"2011/08/23 10:43:44 +0700","modified_at":"2011/08/23 10:43:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/23 10:43:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","asset_updated_at":"2011/08/23 10:00:29 +0700","asset_file_name":"summarize11-07-11complete.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":29410,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":88273,"media_folder_id":1263,"created_at":"2011/08/23 10:00:29 +0700","modified_at":"2011/08/23 10:00:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/23 10:00:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2011/08/18 17:05:17 +0700","asset_file_name":"KPI1.16.1-06.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":29303,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61367,"media_folder_id":1263,"created_at":"2011/08/18 17:05:17 +0700","modified_at":"2011/08/18 17:05:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/18 17:05:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e19\u0e27\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2011/08/18 17:04:06 +0700","asset_file_name":"KPI1.16.1.04.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":29302,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":86042,"media_folder_id":1263,"created_at":"2011/08/18 17:04:06 +0700","modified_at":"2011/08/18 17:04:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/18 17:04:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e19\u0e27\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e19 \u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23","asset_updated_at":"2011/08/18 17:02:21 +0700","asset_file_name":"KPI1.16.1-03.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":29301,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":159750,"media_folder_id":1263,"created_at":"2011/08/18 17:02:21 +0700","modified_at":"2011/08/18 17:02:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/18 17:02:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e38\u0e01\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e15\u0e32\u0e21\u0e19\u0e42\u0e22\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22 ","asset_updated_at":"2011/08/18 17:00:24 +0700","asset_file_name":"KPI1.16.1-02.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":29300,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":86728,"media_folder_id":1263,"created_at":"2011/08/18 17:00:24 +0700","modified_at":"2011/08/18 17:00:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/18 17:00:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e16\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e36\u0e07\u0e1e\u0e2d\u0e43\u0e08/\u0e44\u0e21\u0e48\u0e1e\u0e36\u0e07\u0e1e\u0e2d\u0e43\u0e08 \u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2d.53 ","asset_updated_at":"2011/08/18 14:08:13 +0700","asset_file_name":"3.1-6originalstudentsat14August11.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":29294,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":226978,"media_folder_id":1263,"created_at":"2011/08/18 14:08:14 +0700","modified_at":"2011/08/18 14:08:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/18 14:08:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e04\u0e38\u0e13\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e41\u0e25\u0e30\u0e08\u0e23\u0e34\u0e22\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e08\u0e32\u0e01\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e2a\u0e20\u0e32","asset_updated_at":"2011/08/18 10:17:08 +0700","asset_file_name":"KPI16.1-5.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":29289,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":550661,"media_folder_id":1263,"created_at":"2011/08/18 10:17:08 +0700","modified_at":"2011/08/18 10:17:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/18 10:17:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a26-6-53","asset_updated_at":"2011/08/16 11:47:27 +0700","asset_file_name":"Audit-Committee26-6-53.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":29216,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79797,"media_folder_id":1263,"created_at":"2011/08/16 11:47:27 +0700","modified_at":"2011/08/16 11:47:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/16 11:47:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e32\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e15\u0e32\u0e21\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e07\u0e27\u0e14\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19 \u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23","asset_updated_at":"2011/08/15 11:10:07 +0700","asset_file_name":"Track-improvements05.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":29154,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":109615,"media_folder_id":1263,"created_at":"2011/08/15 11:10:07 +0700","modified_at":"2011/08/15 11:10:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/15 11:10:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07 2554","asset_updated_at":"2011/08/09 08:58:05 +0700","asset_file_name":"risk-plan-03.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":29042,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":105024,"media_folder_id":1263,"created_at":"2011/08/09 08:58:05 +0700","modified_at":"2011/08/09 08:58:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/09 08:58:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22 2554","asset_updated_at":"2011/08/09 08:52:03 +0700","asset_file_name":"Risk-Manage-Committee-03.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":29041,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103956,"media_folder_id":1263,"created_at":"2011/08/09 08:52:03 +0700","modified_at":"2011/08/09 08:52:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/09 08:52:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b 6top goals \u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 2554","asset_updated_at":"2011/08/09 08:51:11 +0700","asset_file_name":"summarize-02.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":29040,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":100873,"media_folder_id":1263,"created_at":"2011/08/09 08:51:11 +0700","modified_at":"2011/08/09 08:51:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/09 08:51:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","asset_updated_at":"2011/08/09 08:50:43 +0700","asset_file_name":"Summary-Report15-03-53-01.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":29039,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":175673,"media_folder_id":1263,"created_at":"2011/08/09 08:50:43 +0700","modified_at":"2011/08/09 08:50:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/09 08:50:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","asset_updated_at":"2011/08/16 11:48:52 +0700","asset_file_name":"Audit-Committee30-10-53.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":29038,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":78233,"media_folder_id":1263,"created_at":"2011/08/09 08:09:20 +0700","modified_at":"2011/08/16 11:49:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/16 11:49:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","asset_updated_at":"2011/08/09 08:08:55 +0700","asset_file_name":"Audit-Committee15-05-53.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":29037,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91637,"media_folder_id":1263,"created_at":"2011/08/09 08:08:55 +0700","modified_at":"2011/08/09 08:09:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/09 08:09:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23/\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e15\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e14\u0e47\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2011/08/09 08:03:44 +0700","asset_file_name":"risk-plan.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":29036,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":733780,"media_folder_id":1263,"created_at":"2011/08/09 08:03:44 +0700","modified_at":"2011/08/09 08:03:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/09 08:03:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19/\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e31\u0e14\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e15\u0e32\u0e21\u0e41\u0e19\u0e27\u0e17\u0e32\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e01.\u0e1e.\u0e23.","asset_updated_at":"2011/08/09 08:02:08 +0700","asset_file_name":"Risk-Projectselection.zip","asset_content_type":"application/octet-stream","member_only_readable":false,"id":29035,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":908779,"media_folder_id":1263,"created_at":"2011/08/09 08:02:08 +0700","modified_at":"2011/08/09 08:02:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/09 08:02:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e14\u0e47\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e15\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e2d\u0e07 COSO","asset_updated_at":"2011/08/08 16:23:18 +0700","asset_file_name":"Strategyall.rar","asset_content_type":"application/octet-stream","member_only_readable":false,"id":29023,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":840720,"media_folder_id":1263,"created_at":"2011/08/08 16:23:18 +0700","modified_at":"2011/08/08 16:23:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/08 16:23:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: