นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > isawaree.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"asset_file_name":"KPI1.16.1.04.pdf","visibility":2,"modified_at":"2011/08/18 17:04:10 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e19\u0e27\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","updated_at":"2011/08/18 17:04:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2011/08/18 17:04:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":86042,"id":29302,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/08/18 17:04:06 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"KPI1.16.1-03.pdf","visibility":2,"modified_at":"2011/08/18 17:02:28 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u0e41\u0e19\u0e27\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e19 \u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23","updated_at":"2011/08/18 17:02:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2011/08/18 17:02:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":159750,"id":29301,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/08/18 17:02:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"KPI1.16.1-02.pdf","visibility":2,"modified_at":"2011/08/18 17:00:31 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e38\u0e01\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e15\u0e32\u0e21\u0e19\u0e42\u0e22\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22 ","updated_at":"2011/08/18 17:00:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2011/08/18 17:00:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":86728,"id":29300,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/08/18 17:00:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"3.1-6originalstudentsat14August11.pdf","visibility":2,"modified_at":"2011/08/18 14:08:20 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e16\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e36\u0e07\u0e1e\u0e2d\u0e43\u0e08/\u0e44\u0e21\u0e48\u0e1e\u0e36\u0e07\u0e1e\u0e2d\u0e43\u0e08 \u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2d.53 ","updated_at":"2011/08/18 14:08:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2011/08/18 14:08:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":226978,"id":29294,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/08/18 14:08:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"KPI16.1-5.pdf","visibility":2,"modified_at":"2011/08/18 10:17:13 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e04\u0e38\u0e13\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e41\u0e25\u0e30\u0e08\u0e23\u0e34\u0e22\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e08\u0e32\u0e01\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e2a\u0e20\u0e32","updated_at":"2011/08/18 10:17:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2011/08/18 10:17:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":550661,"id":29289,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/08/18 10:17:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"Audit-Committee26-6-53.pdf","visibility":2,"modified_at":"2011/08/16 11:47:36 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a26-6-53","updated_at":"2011/08/16 11:47:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2011/08/16 11:47:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":79797,"id":29216,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/08/16 11:47:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"Track-improvements05.pdf","visibility":2,"modified_at":"2011/08/15 11:10:12 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e32\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e15\u0e32\u0e21\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e07\u0e27\u0e14\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19 \u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23","updated_at":"2011/08/15 11:10:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2011/08/15 11:10:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":109615,"id":29154,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/08/15 11:10:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"risk-plan-03.pdf","visibility":2,"modified_at":"2011/08/09 08:58:12 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07 2554","updated_at":"2011/08/09 08:58:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2011/08/09 08:58:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":105024,"id":29042,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/08/09 08:58:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"Risk-Manage-Committee-03.pdf","visibility":2,"modified_at":"2011/08/09 08:52:08 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22 2554","updated_at":"2011/08/09 08:52:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2011/08/09 08:52:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":103956,"id":29041,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/08/09 08:52:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: