นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > isawaree.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • {"asset_file_name":"Risk-Management-Committee.pdf","visibility":2,"modified_at":"2011/08/08 15:52:04 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","updated_at":"2011/08/08 15:52:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2011/08/08 15:51:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":82452,"id":29022,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/08/08 15:51:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • {"asset_file_name":"Draftstrategy1-5andform.zip","visibility":2,"modified_at":"2011/07/19 14:59:09 +0700","media_folder_id":1263,"description":"Draftstrategy1-5 and form","updated_at":"2011/07/19 14:59:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/x-zip-compressed","created_at":"2011/07/19 14:59:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":280410,"id":28787,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/07/19 14:59:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • {"asset_file_name":"Draftstrategy1-5-04.zip","visibility":2,"modified_at":"2011/07/04 08:43:28 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","updated_at":"2011/07/04 08:43:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/x-zip-compressed","created_at":"2011/07/04 08:43:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":249409,"id":28662,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/07/04 08:43:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • {"asset_file_name":"Draftstrategy1-5.zip","visibility":2,"modified_at":"2011/07/01 13:15:09 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e15\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e14\u0e47\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c1-5","updated_at":"2011/07/01 13:15:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/x-zip-compressed","created_at":"2011/07/01 13:15:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":211138,"id":28638,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/07/01 13:15:06 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • {"asset_file_name":"Documentsmeeting.zip","visibility":2,"modified_at":"2011/07/01 11:24:07 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","updated_at":"2011/07/01 11:24:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/x-zip-compressed","created_at":"2011/07/01 11:24:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":951389,"id":28637,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/07/01 11:24:02 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • {"asset_file_name":"course3.doc","visibility":2,"modified_at":"2011/06/29 08:48:05 +0700","media_folder_id":1263,"description":"course3","updated_at":"2011/06/29 08:48:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","created_at":"2011/06/29 08:48:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":273408,"id":28614,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/29 08:48:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • {"asset_file_name":"advance06-05.doc","visibility":2,"modified_at":"2011/06/29 08:44:44 +0700","media_folder_id":1263,"description":"advance course06-05","updated_at":"2011/06/29 08:44:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","created_at":"2011/06/29 08:44:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":496640,"id":28613,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/29 08:44:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • {"asset_file_name":"advance29.doc","visibility":2,"modified_at":"2011/06/28 16:36:51 +0700","media_folder_id":1263,"description":"advance course 29-04-54","updated_at":"2011/06/28 16:36:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","created_at":"2011/06/28 16:36:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":529920,"id":28612,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/28 16:36:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • {"asset_file_name":"summarize-riskproject-network.doc","visibility":2,"modified_at":"2011/06/23 15:16:20 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e1c\u0e25\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07(\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22)","updated_at":"2011/06/23 15:16:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","created_at":"2011/06/23 15:16:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":160256,"id":28583,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/23 15:16:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • {"asset_file_name":"summarize-riskproject.doc","visibility":2,"modified_at":"2011/06/23 14:37:48 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e1c\u0e25\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","updated_at":"2011/06/23 14:37:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/octet-stream","created_at":"2011/06/23 14:37:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":171520,"id":28581,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/23 14:37:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • {"asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e15\u0e32\u0e21coso.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:49:22 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;TH Niramit AS\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e33\u0e21\u0e32\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u003C/strong\u003E\u003C/span\u003E","updated_at":"2011/06/01 16:49:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2011/04/01 11:32:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":235838,"id":27864,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"Ex-QAO.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:37:55 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;TH Niramit AS\u0026#39;; color: black; font-size: 16pt\"\u003E\u003Cspan\u003E\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;TH Niramit AS\u0026#39;; color: black; font-size: 16pt\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;TH Niramit AS\u0026#39;; color: black; font-size: 16pt\"\u003E\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e32\u0e21\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;TH Niramit AS\u0026#39;; color: black; font-size: 16pt\"\u003E \u003Cdiv class=\"shape\" style=\"padding-bottom: 3.6pt; padding-left: 7.2pt; padding-right: 7.2pt; padding-top: 3.6pt\"\u003E\u003Cp style=\"margin: 0pt\" class=\"MsoNormal\"\u003E\u003Cfont size=\"3\"\u003E\u0026nbsp;\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;TH Niramit AS\u0026#39;; color: black; font-size: 16pt\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:37:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2011/04/01 11:27:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":197407,"id":27863,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"form_6Top_Goals-1.doc","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:34:50 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14 \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003ERisk Appetite \u0026amp; Risk Tolerance\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:34:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","created_at":"2011/02/11 16:30:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":65024,"id":27202,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"form_6Top_Goals.doc","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:34:43 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14 6Top Goals","updated_at":"2011/05/31 19:34:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","created_at":"2011/02/11 14:48:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":64000,"id":27188,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"Agenda7-feb-11.zip","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:34:17 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u003Cp style=\"text-align: center; margin: 0pt\" class=\"MsoNormal\" align=\"center\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;TH SarabunPSK\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e25\u0e19\u0e4c \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003C/p\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;TH SarabunPSK\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;TH SarabunPSK\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E2\u003Cspan\u003E/\u003C/span\u003E2554 \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cp style=\"text-align: center; margin: 0pt\" class=\"MsoNormal\" align=\"center\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;TH SarabunPSK\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48 \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;TH SarabunPSK\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E7 \u003Cspan\u003E\u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u003C/span\u003E2554 \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003C/p\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;TH SarabunPSK\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E\u003Cspan\u003E\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 \u003C/span\u003E09.30-12.00 \u003Cspan\u003E\u0e19\u003C/span\u003E.\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E \u003Cp style=\"text-align: center; margin: 0pt\" class=\"MsoNormal\" align=\"center\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;TH SarabunPSK\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E\u0e13 \u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;TH SarabunPSK\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E215 \u003Cspan\u003E\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35 \u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003C/p\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;TH SarabunPSK\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E\u003Cspan\u003E\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:34:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/zip","created_at":"2011/02/04 11:11:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1886994,"id":27127,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"all-file(ws-risk).pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:47:37 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07 54","updated_at":"2011/06/01 16:47:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2011/01/14 09:14:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":7140723,"id":26867,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:45:21 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u0e41\u0e19\u0e27\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e27\u0e32\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19","updated_at":"2011/06/01 16:45:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2010/10/15 10:19:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":5732481,"id":25321,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"form\u0e1b\u0e21.doc","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:44:57 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u003Ch1 style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"\u003E\u003Ca name=\"OLE_LINK1\"\u003E\u003C/a\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cfont size=\"5\"\u003E\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cfont size=\"5\"\u003E \u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003C/h1\u003E","updated_at":"2011/06/01 16:44:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","created_at":"2010/10/04 10:23:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":34304,"id":25179,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"all(04-10-53).pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:45:07 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 24pt\"\u003E\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 24pt\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 24pt\"\u003E\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 24pt\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 24pt\"\u003E\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 24pt\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E","updated_at":"2011/06/01 16:45:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2010/10/04 10:19:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":14020232,"id":25178,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"RM28-09-53.zip","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:21:07 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; color: black; font-size: 16pt\"\u003E\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1/2553\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E\u003C/span\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:21:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/zip","created_at":"2010/09/27 15:17:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3259254,"id":24965,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"RM28-09-53.rar","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:21:07 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; color: black; font-size: 16pt\"\u003E\u003Cfont size=\"3\"\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:21:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/x-rar","created_at":"2010/09/27 11:38:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3206838,"id":24964,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"\u0e1b\u0e2a_.doc","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:44:27 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u003Cspan style=\"z-index: 1; position: absolute; left: 0pt\"\u003E\u003Ctable border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"100%\"\u003E\u003Ctbody\u003E\u003Ctr\u003E\u003Ctd style=\"background-color: transparent; border: #ece9d8\"\u003E\u003Cdiv class=\"shape\" style=\"padding-bottom: 3.6pt; padding-left: 7.2pt; padding-right: 7.2pt; padding-top: 3.6pt\"\u003E\u003Cp style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"\u003E\u003Cfont size=\"3\"\u003E\u0026nbsp;\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E\u003C/td\u003E\u003C/tr\u003E\u003C/tbody\u003E\u003C/table\u003E\u003C/span\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; color: black; font-size: 14pt\"\u003E\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; color: black; font-size: 14pt\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E","updated_at":"2011/06/01 16:44:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","created_at":"2010/09/16 16:17:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":36864,"id":24712,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"\u0e1b\u0e222.doc","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:44:26 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; color: black; font-size: 14pt\"\u003E\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; color: black; font-size: 14pt\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E","updated_at":"2011/06/01 16:44:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","created_at":"2010/09/16 16:02:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":52736,"id":24710,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"\u0e1b\u0e221.doc","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:44:26 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; color: black; font-size: 13pt\"\u003E\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; color: black; font-size: 13pt\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E","updated_at":"2011/06/01 16:44:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","created_at":"2010/09/16 16:01:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":54272,"id":24709,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"all.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:20:10 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 24pt\"\u003E\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 24pt\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 24pt\"\u003E\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 24pt\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 24pt\"\u003E\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 24pt\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 18pt\"\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 18pt\"\u003E\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 20pt\"\u003E( \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1)\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 20pt\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:20:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2010/09/16 15:44:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":13662473,"id":24706,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: