นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > isawaree.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"media_folder_id":1263,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b 6top goals \u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 2554","asset_updated_at":"2011/08/09 08:51:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2011/08/09 08:51:11 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/pdf","updated_at":"2011/08/09 08:51:16 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/08/09 08:51:16 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"summarize-02.pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":100873,"visibility":2,"id":29040}
  • {"media_folder_id":1263,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","asset_updated_at":"2011/08/09 08:50:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2011/08/09 08:50:43 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/pdf","updated_at":"2011/08/09 08:50:51 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/08/09 08:50:51 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Summary-Report15-03-53-01.pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":175673,"visibility":2,"id":29039}
  • {"media_folder_id":1263,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","asset_updated_at":"2011/08/16 11:48:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2011/08/09 08:09:20 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/pdf","updated_at":"2011/08/16 11:49:00 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/08/16 11:49:00 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Audit-Committee30-10-53.pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":78233,"visibility":2,"id":29038}
  • {"media_folder_id":1263,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","asset_updated_at":"2011/08/09 08:08:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2011/08/09 08:08:55 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/pdf","updated_at":"2011/08/09 08:09:00 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/08/09 08:09:00 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Audit-Committee15-05-53.pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":91637,"visibility":2,"id":29037}
  • {"media_folder_id":1263,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23/\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e15\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e14\u0e47\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2011/08/09 08:03:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2011/08/09 08:03:44 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/pdf","updated_at":"2011/08/09 08:03:51 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/08/09 08:03:51 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"risk-plan.pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":733780,"visibility":2,"id":29036}
  • {"media_folder_id":1263,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19/\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e31\u0e14\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e15\u0e32\u0e21\u0e41\u0e19\u0e27\u0e17\u0e32\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e01.\u0e1e.\u0e23.","asset_updated_at":"2011/08/09 08:02:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2011/08/09 08:02:08 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/octet-stream","updated_at":"2011/08/09 08:02:13 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/08/09 08:02:13 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Risk-Projectselection.zip","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":908779,"visibility":2,"id":29035}
  • {"media_folder_id":1263,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e14\u0e47\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e15\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e2d\u0e07 COSO","asset_updated_at":"2011/08/08 16:23:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2011/08/08 16:23:18 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/octet-stream","updated_at":"2011/08/08 16:23:19 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/08/08 16:23:19 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Strategyall.rar","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":840720,"visibility":2,"id":29023}
  • {"media_folder_id":1263,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","asset_updated_at":"2011/08/08 15:51:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2011/08/08 15:51:59 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/pdf","updated_at":"2011/08/08 15:52:04 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/08/08 15:52:04 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Risk-Management-Committee.pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":82452,"visibility":2,"id":29022}
  • {"media_folder_id":1263,"description":"Draftstrategy1-5 and form","asset_updated_at":"2011/07/19 14:59:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2011/07/19 14:59:07 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/x-zip-compressed","updated_at":"2011/07/19 14:59:09 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/07/19 14:59:09 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Draftstrategy1-5andform.zip","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":280410,"visibility":2,"id":28787}
ขนาดย่อ: