นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > isawaree.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e19\u0e27\u0e17\u0e32\u0e07/\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e15\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e14\u0e47\u0e19 \u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c ","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:53 +0700","asset_file_name":"Risk-Plan.rar","asset_content_type":"application/x-rar","member_only_readable":false,"id":23713,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":352162,"media_folder_id":1263,"created_at":"2010/07/12 16:28:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:14:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; color: black; font-size: 14pt\"\u003E\u0e41\u0e19\u0e27\u0e17\u0e32\u0e07/\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e15\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e14\u0e47\u0e19\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 14pt\"\u003E\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u003C/span\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:48 +0700","asset_file_name":"\u0e41\u0e19\u0e27\u0e17\u0e32\u0e07-\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07.rar","asset_content_type":"application/x-rar","member_only_readable":false,"id":23712,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":352162,"media_folder_id":1263,"created_at":"2010/07/12 16:25:56 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:43:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:43:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:38 +0700","asset_file_name":"7-07-53.rar","asset_content_type":"application/x-rar","member_only_readable":false,"id":23553,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7577588,"media_folder_id":1263,"created_at":"2010/07/02 10:01:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:13:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:13:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07 2553\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:43 +0700","asset_file_name":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e1b\u0e35_53(11-03-53).doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":23552,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":87040,"media_folder_id":1263,"created_at":"2010/07/02 09:34:58 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:42:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:42:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"tracking module ","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:31 +0700","asset_file_name":"tracking_module_52.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":22637,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":119808,"media_folder_id":1263,"created_at":"2010/05/04 15:38:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:06:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:06:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Reported plans to improve internal ","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:31 +0700","asset_file_name":"Reported_plans_to_improve_internal_controls.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":22635,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":165888,"media_folder_id":1263,"created_at":"2010/05/04 15:22:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:06:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:06:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e2d.3","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:26 +0700","asset_file_name":"\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e2d3\u0e21\u0e2d\u0e1b\u0e3552.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":21928,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":119808,"media_folder_id":1263,"created_at":"2010/03/24 13:29:00 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:40:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:40:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a \u0e1b\u0e2d.3","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:26 +0700","asset_file_name":"\u0e1b\u0e2d3\u0e21\u0e2d\u0e1b\u0e3552\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":21927,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":165888,"media_folder_id":1263,"created_at":"2010/03/24 13:14:48 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:40:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:40:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e481/2553","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:42 +0700","asset_file_name":"sum26-01-53complete.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":21383,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":134144,"media_folder_id":1263,"created_at":"2010/03/04 10:22:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:52:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:52:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e17\u0e35\u0e481.4 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30 3.4 \u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:25 +0700","asset_file_name":"Meeting-Risk-update26-01-53.zip","asset_content_type":"application/zip","member_only_readable":false,"id":20372,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":20348057,"media_folder_id":1263,"created_at":"2010/01/26 08:47:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:40:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:40:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u0e15\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d \u0e17\u0e35\u0e48 \u0e21\u0e2d 001.3/\u0e27640 \u0e25\u0e07\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 18 \u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e04\u0e21 2552\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07 \u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e42\u0e14\u0e22\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e32\u0e07\u0e44\u0e01\u0e25(Telemeeting) \u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07 5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1/2553 \u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e04\u0e32\u0e23 \u0e17\u0e35\u0e4826 \u0e21\u0e01\u0e23\u0e32\u0e04\u0e21 2553 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 13.30 \u0e19. \u0026ndash; 16.30 \u0e19. \u0e42\u0e14\u0e22\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e02\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e13 \u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 215 \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19 \u0e46 \u0e02\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d \u0e13\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e2d\u0e14\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e13\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp; \u0e40\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e21\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14\u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 \u0e08\u0e36\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e19\u0e43\u0e08\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e14\u0e32\u0e27\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e41\u0e25\u0e30 \u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e17\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e21\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e43\u0e19\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48 1.4, \u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48 1.5 , \u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48 3.3 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:22 +0700","asset_file_name":"Meeting-Risk26-01-53.zip","asset_content_type":"application/zip","member_only_readable":false,"id":20349,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":20279307,"media_folder_id":1263,"created_at":"2010/01/25 15:18:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:40:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:40:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u0e15\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d \u0e17\u0e35\u0e48 \u0e21\u0e2d 001.3/\u0e27640 \u0e25\u0e07\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 18 \u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e04\u0e21 2552\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e42\u0e14\u0e22\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e32\u0e07\u0e44\u0e01\u0e25(Telemeeting) \u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07 5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1/2553 \u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e04\u0e32\u0e23 \u0e17\u0e35\u0e4826 \u0e21\u0e01\u0e23\u0e32\u0e04\u0e21 2553 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 13.30 \u0e19. \u0026ndash; 16.30 \u0e19. \u0e42\u0e14\u0e22\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e02\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e13 \u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 215 \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19 \u0e46 \u0e02\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d \u0e13\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e2d\u0e14\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e13\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp; \u0e40\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e21\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14\u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 \u0e08\u0e36\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e19\u0e43\u0e08\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e14\u0e32\u0e27\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e17\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e21\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e43\u0e19\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48 1.4, \u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48 1.5 , \u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48 3.3 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: black; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e08\u0e36\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e21\u0e32\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E\u003Cpre\u003E \u003C/pre\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:45 +0700","asset_file_name":"\u0e41\u0e02\u0e27\u0e19\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e2126-01-53(new).zip","asset_content_type":"application/zip","member_only_readable":false,"id":20348,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":20279307,"media_folder_id":1263,"created_at":"2010/01/25 15:15:57 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:38:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:38:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e15\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d \u0e17\u0e35\u0e48\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: black; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E \u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: black; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e21\u0e2d \u0e50\u0e50\u0e51.\u0e53/\u0e27\u0e56\u0e54\u0e50 \u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e25\u0e07\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: black; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e51\u0e58 \u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e52\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e42\u0e14\u0e22\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e32\u0e07\u0e44\u0e01\u0e25 (\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003ETelemeeting) \u003Cspan\u003E\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07 \u0e55 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15 \u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E \u0e51/\u0e52\u0e55\u0e55\u0e53 \u0e43\u0e19\u003Cu\u003E\u003Cstrong\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u003C/strong\u003E\u003C/u\u003E\u003C/span\u003E\u003Cu\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 15pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e04\u0e32\u0e23\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E \u0e17\u0e35\u0e48 \u0e52\u0e56 \u0e21\u0e01\u0e23\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e53 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 \u0e51\u0e53.\u0e53\u0e50 \u0e19. \u0026ndash; \u0e51\u0e56.\u0e53\u0e50 \u0e19. \u0e42\u0e14\u0e22\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e02\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 \u0e13 \u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 \u0e52\u0e51\u0e55\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003C/u\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19 \u0e46 \u0e02\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d \u0e13 \u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e2d\u0e14\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e13\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e1a\u0e31\u0e14\u0e19\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e44\u0e14\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e14\u0e31\u0e07\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u003Cfont size=\"3\"\u003E\u003Cbr /\u003E\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: black; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e08\u0e36\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e21\u0e32\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:41 +0700","asset_file_name":"\u0e41\u0e02\u0e27\u0e19\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e2126-01-53.rar","asset_content_type":"application/x-rar","member_only_readable":false,"id":20199,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":818162,"media_folder_id":1263,"created_at":"2010/01/19 22:24:42 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:38:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:38:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: