นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > isawaree.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"asset_file_name":"Draftstrategy1-5-04.zip","visibility":2,"modified_at":"2011/07/04 08:43:28 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","updated_at":"2011/07/04 08:43:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/x-zip-compressed","created_at":"2011/07/04 08:43:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":249409,"id":28662,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/07/04 08:43:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"Draftstrategy1-5.zip","visibility":2,"modified_at":"2011/07/01 13:15:09 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e15\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e14\u0e47\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c1-5","updated_at":"2011/07/01 13:15:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/x-zip-compressed","created_at":"2011/07/01 13:15:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":211138,"id":28638,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/07/01 13:15:06 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"Documentsmeeting.zip","visibility":2,"modified_at":"2011/07/01 11:24:07 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","updated_at":"2011/07/01 11:24:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/x-zip-compressed","created_at":"2011/07/01 11:24:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":951389,"id":28637,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/07/01 11:24:02 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"course3.doc","visibility":2,"modified_at":"2011/06/29 08:48:05 +0700","media_folder_id":1263,"description":"course3","updated_at":"2011/06/29 08:48:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","created_at":"2011/06/29 08:48:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":273408,"id":28614,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/29 08:48:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"advance06-05.doc","visibility":2,"modified_at":"2011/06/29 08:44:44 +0700","media_folder_id":1263,"description":"advance course06-05","updated_at":"2011/06/29 08:44:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","created_at":"2011/06/29 08:44:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":496640,"id":28613,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/29 08:44:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"advance29.doc","visibility":2,"modified_at":"2011/06/28 16:36:51 +0700","media_folder_id":1263,"description":"advance course 29-04-54","updated_at":"2011/06/28 16:36:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","created_at":"2011/06/28 16:36:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":529920,"id":28612,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/28 16:36:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"summarize-riskproject-network.doc","visibility":2,"modified_at":"2011/06/23 15:16:20 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e1c\u0e25\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07(\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22)","updated_at":"2011/06/23 15:16:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","created_at":"2011/06/23 15:16:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":160256,"id":28583,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/23 15:16:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"summarize-riskproject.doc","visibility":2,"modified_at":"2011/06/23 14:37:48 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e1c\u0e25\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","updated_at":"2011/06/23 14:37:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/octet-stream","created_at":"2011/06/23 14:37:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":171520,"id":28581,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/23 14:37:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e15\u0e32\u0e21coso.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:49:22 +0700","media_folder_id":1263,"description":"\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;TH Niramit AS\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e33\u0e21\u0e32\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u003C/strong\u003E\u003C/span\u003E","updated_at":"2011/06/01 16:49:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2011/04/01 11:32:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":235838,"id":27864,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: