นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > isawaree.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/07/04 08:43:28 +0700","media_folder_id":1263,"deleted_at":null,"asset_file_size":249409,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/x-zip-compressed","id":28662,"created_at":"2011/07/04 08:43:25 +0700","asset_file_name":"Draftstrategy1-5-04.zip","updated_at":"2011/07/04 08:43:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/07/04 08:43:25 +0700","description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/07/01 13:15:09 +0700","media_folder_id":1263,"deleted_at":null,"asset_file_size":211138,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/x-zip-compressed","id":28638,"created_at":"2011/07/01 13:15:06 +0700","asset_file_name":"Draftstrategy1-5.zip","updated_at":"2011/07/01 13:15:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/07/01 13:15:06 +0700","description":"\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e15\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e14\u0e47\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c1-5","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/07/01 11:24:07 +0700","media_folder_id":1263,"deleted_at":null,"asset_file_size":951389,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/x-zip-compressed","id":28637,"created_at":"2011/07/01 11:24:02 +0700","asset_file_name":"Documentsmeeting.zip","updated_at":"2011/07/01 11:24:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/07/01 11:24:02 +0700","description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/29 08:48:05 +0700","media_folder_id":1263,"deleted_at":null,"asset_file_size":273408,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/msword","id":28614,"created_at":"2011/06/29 08:48:00 +0700","asset_file_name":"course3.doc","updated_at":"2011/06/29 08:48:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/29 08:48:00 +0700","description":"course3","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/29 08:44:44 +0700","media_folder_id":1263,"deleted_at":null,"asset_file_size":496640,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/msword","id":28613,"created_at":"2011/06/29 08:44:42 +0700","asset_file_name":"advance06-05.doc","updated_at":"2011/06/29 08:44:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/29 08:44:42 +0700","description":"advance course06-05","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/28 16:36:51 +0700","media_folder_id":1263,"deleted_at":null,"asset_file_size":529920,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/msword","id":28612,"created_at":"2011/06/28 16:36:47 +0700","asset_file_name":"advance29.doc","updated_at":"2011/06/28 16:36:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/28 16:36:47 +0700","description":"advance course 29-04-54","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/23 15:16:20 +0700","media_folder_id":1263,"deleted_at":null,"asset_file_size":160256,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/msword","id":28583,"created_at":"2011/06/23 15:16:16 +0700","asset_file_name":"summarize-riskproject-network.doc","updated_at":"2011/06/23 15:16:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/23 15:16:16 +0700","description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e1c\u0e25\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07(\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22)","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/23 14:37:48 +0700","media_folder_id":1263,"deleted_at":null,"asset_file_size":171520,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/octet-stream","id":28581,"created_at":"2011/06/23 14:37:46 +0700","asset_file_name":"summarize-riskproject.doc","updated_at":"2011/06/23 14:37:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/23 14:37:46 +0700","description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e1c\u0e25\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:49:22 +0700","media_folder_id":1263,"deleted_at":null,"asset_file_size":235838,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/pdf","id":27864,"created_at":"2011/04/01 11:32:00 +0700","asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e15\u0e32\u0e21coso.pdf","updated_at":"2011/06/01 16:49:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:46 +0700","description":"\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;TH Niramit AS\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e33\u0e21\u0e32\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u003C/strong\u003E\u003C/span\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: