นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > isawaree.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"media_folder_id":1263,"description":"\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;TH Niramit AS\u0026#39;; color: black; font-size: 16pt\"\u003E\u003Cspan\u003E\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;TH Niramit AS\u0026#39;; color: black; font-size: 16pt\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;TH Niramit AS\u0026#39;; color: black; font-size: 16pt\"\u003E\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e32\u0e21\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;TH Niramit AS\u0026#39;; color: black; font-size: 16pt\"\u003E \u003Cdiv class=\"shape\" style=\"padding-bottom: 3.6pt; padding-left: 7.2pt; padding-right: 7.2pt; padding-top: 3.6pt\"\u003E\u003Cp style=\"margin: 0pt\" class=\"MsoNormal\"\u003E\u003Cfont size=\"3\"\u003E\u0026nbsp;\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;TH Niramit AS\u0026#39;; color: black; font-size: 16pt\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2011/04/01 11:27:59 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/pdf","updated_at":"2011/05/31 19:37:55 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:37:55 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Ex-QAO.pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":197407,"visibility":null,"id":27863}
  • {"media_folder_id":1263,"description":"\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14 \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003ERisk Appetite \u0026amp; Risk Tolerance\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2011/02/11 16:30:24 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/msword","updated_at":"2011/05/31 19:34:50 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:50 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"form_6Top_Goals-1.doc","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":65024,"visibility":null,"id":27202}
  • {"media_folder_id":1263,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14 6Top Goals","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2011/02/11 14:48:57 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/msword","updated_at":"2011/05/31 19:34:43 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:43 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"form_6Top_Goals.doc","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":64000,"visibility":null,"id":27188}
  • {"media_folder_id":1263,"description":"\u003Cp style=\"text-align: center; margin: 0pt\" class=\"MsoNormal\" align=\"center\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;TH SarabunPSK\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e25\u0e19\u0e4c \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003C/p\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;TH SarabunPSK\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;TH SarabunPSK\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E2\u003Cspan\u003E/\u003C/span\u003E2554 \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cp style=\"text-align: center; margin: 0pt\" class=\"MsoNormal\" align=\"center\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;TH SarabunPSK\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48 \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;TH SarabunPSK\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E7 \u003Cspan\u003E\u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u003C/span\u003E2554 \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003C/p\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;TH SarabunPSK\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E\u003Cspan\u003E\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 \u003C/span\u003E09.30-12.00 \u003Cspan\u003E\u0e19\u003C/span\u003E.\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E \u003Cp style=\"text-align: center; margin: 0pt\" class=\"MsoNormal\" align=\"center\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;TH SarabunPSK\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E\u0e13 \u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;TH SarabunPSK\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E215 \u003Cspan\u003E\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35 \u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003C/p\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;TH SarabunPSK\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E\u003Cspan\u003E\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2011/02/04 11:11:31 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/zip","updated_at":"2011/05/31 19:34:17 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:34:17 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Agenda7-feb-11.zip","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":1886994,"visibility":null,"id":27127}
  • {"media_folder_id":1263,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07 54","asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2011/01/14 09:14:10 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/pdf","updated_at":"2011/06/01 16:47:37 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:47:37 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"all-file(ws-risk).pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":7140723,"visibility":null,"id":26867}
  • {"media_folder_id":1263,"description":"\u0e41\u0e19\u0e27\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e27\u0e32\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/10/15 10:19:56 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/pdf","updated_at":"2011/06/01 16:45:21 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:45:21 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19.pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":5732481,"visibility":null,"id":25321}
  • {"media_folder_id":1263,"description":"\u003Ch1 style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\"\u003E\u003Ca name=\"OLE_LINK1\"\u003E\u003C/a\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cfont size=\"5\"\u003E\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cfont size=\"5\"\u003E \u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003C/h1\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/10/04 10:23:36 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/msword","updated_at":"2011/06/01 16:44:57 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:44:57 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"form\u0e1b\u0e21.doc","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":34304,"visibility":null,"id":25179}
  • {"media_folder_id":1263,"description":"\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 24pt\"\u003E\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 24pt\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 24pt\"\u003E\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 24pt\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 24pt\"\u003E\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 24pt\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/10/04 10:19:05 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/pdf","updated_at":"2011/06/01 16:45:07 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:45:07 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"all(04-10-53).pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":14020232,"visibility":null,"id":25178}
  • {"media_folder_id":1263,"description":"\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; color: black; font-size: 16pt\"\u003E\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1/2553\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E\u003C/span\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/09/27 15:17:15 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/zip","updated_at":"2011/05/31 19:21:07 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:21:07 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"RM28-09-53.zip","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":3259254,"visibility":null,"id":24965}
ขนาดย่อ: