นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

Main > isawaree.t

No folder found
  • {"media_folder_id":1263,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; color: black; font-size: 16pt\"\u003E\u003Cfont size=\"3\"\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/09/27 11:38:29 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/x-rar","updated_at":"2011/05/31 19:21:07 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:21:07 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"RM28-09-53.rar","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":3206838,"visibility":null,"id":24964}
  • {"media_folder_id":1263,"description":"\u003Cspan style=\"z-index: 1; position: absolute; left: 0pt\"\u003E\u003Ctable border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"100%\"\u003E\u003Ctbody\u003E\u003Ctr\u003E\u003Ctd style=\"background-color: transparent; border: #ece9d8\"\u003E\u003Cdiv class=\"shape\" style=\"padding-bottom: 3.6pt; padding-left: 7.2pt; padding-right: 7.2pt; padding-top: 3.6pt\"\u003E\u003Cp style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\"\u003E\u003Cfont size=\"3\"\u003E\u0026nbsp;\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E\u003C/td\u003E\u003C/tr\u003E\u003C/tbody\u003E\u003C/table\u003E\u003C/span\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; color: black; font-size: 14pt\"\u003E\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; color: black; font-size: 14pt\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/09/16 16:17:44 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/msword","updated_at":"2011/06/01 16:44:27 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:44:27 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e1b\u0e2a_.doc","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":36864,"visibility":null,"id":24712}
  • {"media_folder_id":1263,"description":"\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; color: black; font-size: 14pt\"\u003E\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; color: black; font-size: 14pt\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/09/16 16:02:14 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/msword","updated_at":"2011/06/01 16:44:26 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:44:26 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e1b\u0e222.doc","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":52736,"visibility":null,"id":24710}
  • {"media_folder_id":1263,"description":"\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; color: black; font-size: 13pt\"\u003E\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; color: black; font-size: 13pt\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/09/16 16:01:18 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/msword","updated_at":"2011/06/01 16:44:26 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:44:26 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e1b\u0e221.doc","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":54272,"visibility":null,"id":24709}
  • {"media_folder_id":1263,"description":"\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 24pt\"\u003E\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 24pt\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 24pt\"\u003E\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 24pt\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 24pt\"\u003E\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 24pt\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 18pt\"\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 18pt\"\u003E\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 20pt\"\u003E( \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1)\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 20pt\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/09/16 15:44:00 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/pdf","updated_at":"2011/05/31 19:20:10 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:20:10 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"all.pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":13662473,"visibility":null,"id":24706}
  • {"media_folder_id":1263,"description":"\u0e41\u0e19\u0e27\u0e17\u0e32\u0e07/\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e15\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e14\u0e47\u0e19 \u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c ","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/07/12 16:28:23 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/x-rar","updated_at":"2011/05/31 19:14:16 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:14:16 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Risk-Plan.rar","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":352162,"visibility":null,"id":23713}
  • {"media_folder_id":1263,"description":"\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; color: black; font-size: 14pt\"\u003E\u0e41\u0e19\u0e27\u0e17\u0e32\u0e07/\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e15\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e14\u0e47\u0e19\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 14pt\"\u003E\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u003C/span\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/07/12 16:25:56 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/x-rar","updated_at":"2011/06/01 16:43:02 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:43:02 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e41\u0e19\u0e27\u0e17\u0e32\u0e07-\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07.rar","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":352162,"visibility":null,"id":23712}
  • {"media_folder_id":1263,"description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/07/02 10:01:40 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/x-rar","updated_at":"2011/05/31 19:13:11 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:13:11 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"7-07-53.rar","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":7577588,"visibility":null,"id":23553}
  • {"media_folder_id":1263,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07 2553\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/07/02 09:34:58 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/msword","updated_at":"2011/06/01 16:42:43 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:42:43 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e1b\u0e35_53(11-03-53).doc","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":87040,"visibility":null,"id":23552}
Thumbnail Size: