นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เจนวดี
Ico64
เจนวดี หิรัญรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษา
หน่วยประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > janewadee.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_hooser1 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"HooSer1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":85,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e2d","created_at":"2014/10/19 13:43:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/10/19 13:43:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/19 14:02:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/19 14:02:50 +0700","id":49064,"asset_file_size":202233}
  • Small_pakbung02 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"pakbung02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":85,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1a\u0e38\u0e49\u0e072","created_at":"2014/09/21 13:33:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/21 13:33:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/21 14:04:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/21 14:04:38 +0700","id":48636,"asset_file_size":30031}
  • Small_pakbung11 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"pakbung11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":85,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1a\u0e38\u0e49\u0e07\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","created_at":"2014/09/21 13:30:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/09/21 13:30:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/21 14:04:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/21 14:04:15 +0700","id":48635,"asset_file_size":39568}
  • Small_happysc5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"happySc5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":85,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e04\u0e2d","created_at":"2013/01/26 22:15:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/01/26 22:15:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/01/26 22:15:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/01/26 22:15:55 +0700","id":37918,"asset_file_size":102138}
  • Small_happysc3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"happySc3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":85,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e08\u0e19\u0e27\u0e14\u0e35","created_at":"2013/01/26 22:14:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/01/26 22:14:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/01/26 22:14:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/01/26 22:14:54 +0700","id":37917,"asset_file_size":84470}
  • Small_happysc2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"happySc2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":85,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e25\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e16\u0e31\u0e01 2","created_at":"2013/01/26 22:13:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/01/26 22:13:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/01/26 22:13:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/01/26 22:13:47 +0700","id":37916,"asset_file_size":55649}
  • Small_happysc1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"happySc1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":85,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e25\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e16\u0e31\u0e011","created_at":"2013/01/26 22:12:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/01/26 22:12:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/01/26 22:12:17 +0700","member_only_readable":true,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/01/26 22:12:17 +0700","id":37915,"asset_file_size":74063}
  • Small_img_1129 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"IMG_1129.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":85,"visibility":2,"description":"pumpkin5","created_at":"2011/08/28 18:41:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/08/28 18:41:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/08/28 18:42:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/08/28 18:42:00 +0700","id":29542,"asset_file_size":66695}
  • Small_dsc01115 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"DSC01115.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":85,"visibility":2,"description":"pumpkin4","created_at":"2011/08/28 18:12:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/08/28 18:12:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/08/28 18:12:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/08/28 18:12:24 +0700","id":29527,"asset_file_size":73750}
ขนาดย่อ: