นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
Ico64
Network
Members · Following: 2 · Followed: 1

หลัก > jantawan.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_logo1 {"modified_at":"2011/05/31 19:19:31 +0700","id":24616,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"logo1.png","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:19:31 +0700","media_folder_id":89,"description":"Healthy.in.th logo","created_at":"2010/09/06 21:43:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":22327}
  • {"modified_at":"2011/05/31 16:19:22 +0700","id":9757,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ProG_GraphJobsSend.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:19:22 +0700","media_folder_id":89,"description":"\u003Cp\u003E\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23 Digital KM \u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e07\u0e32\u0e19\u0e15\u0e33\u0e41\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e07 graphic designer 1 \u0e04\u0e19 \u0e41\u0e25\u0e30 programmer 1 \u0e04\u0e19\u003C/p\u003E","created_at":"2008/09/30 11:48:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":531310}
ขนาดย่อ: