นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จารี ทองสกูล
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > jaree.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_palm {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"palm.1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":760,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e21","created_at":"2016/07/14 13:35:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/07/14 13:35:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":2,"updated_at":"2016/10/10 10:25:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2016/10/10 10:25:17 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/14 13:37:29 +0700","id":58741,"asset_file_size":78100}
  • Small_palm {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"palm.2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":760,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e21","created_at":"2016/07/14 13:34:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/07/14 13:34:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/14 13:37:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/14 13:37:29 +0700","id":58740,"asset_file_size":66491}
  • Small_wan3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wan3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":760,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e20\u0e32\u0e29\u0e13\u0e4c","created_at":"2016/07/12 14:18:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/07/12 14:18:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/12 14:33:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/12 14:33:14 +0700","id":58724,"asset_file_size":73945}
  • Small_wan2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wan2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":760,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e20\u0e32\u0e29\u0e13\u0e4c","created_at":"2016/07/12 14:18:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/07/12 14:18:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/12 14:33:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/12 14:33:14 +0700","id":58723,"asset_file_size":89014}
  • Small_wan1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wan1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":760,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e20\u0e32\u0e29\u0e13\u0e4c","created_at":"2016/07/12 14:17:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/07/12 14:17:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/12 14:33:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/12 14:33:13 +0700","id":58722,"asset_file_size":86639}
  • Small_wan {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wan.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":760,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e20\u0e32\u0e29\u0e13\u0e4c","created_at":"2016/07/12 14:15:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/07/12 14:15:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/12 14:31:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/12 14:31:52 +0700","id":58721,"asset_file_size":59498}
  • Small_pathomdee7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pathomdee7.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":760,"visibility":5,"description":"\u0e23\u0e38\u0e1b7","created_at":"2015/05/29 16:13:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/05/29 16:13:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/29 16:13:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/29 16:13:16 +0700","id":52989,"asset_file_size":63250}
  • Small_pathomdee6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pathomdee6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":760,"visibility":5,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b5","created_at":"2015/05/29 16:06:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/29 16:06:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/29 16:06:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/29 16:06:36 +0700","id":52988,"asset_file_size":57716}
  • Small_pathomdee2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pathomdee2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":760,"visibility":5,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b4","created_at":"2015/05/29 15:52:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/05/29 15:52:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/29 15:52:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/29 15:52:29 +0700","id":52985,"asset_file_size":101578}
ขนาดย่อ: