นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ข้าพเจ้าอยากหาเรื่อง
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Blog Blog
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > jariya.san

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_2 {"member_only_commentable":false,"description":"ple","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:44 +0700","asset_file_name":"2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16650,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":107930,"media_folder_id":643,"created_at":"2009/08/19 13:16:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:50:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:50:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_page {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e27\u0e14\u0e22\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:54 +0700","asset_file_name":"page.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8433,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":124468,"media_folder_id":643,"created_at":"2008/08/11 10:37:22 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:01:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:01:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_1litre03 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e49\u0e33\u0e15\u0e32 1 \u0e25\u0e34\u0e15\u0e23","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:05 +0700","asset_file_name":"1litre03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6756,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":42609,"media_folder_id":643,"created_at":"2008/05/28 09:48:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:45:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:45:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_img0179a {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:53 +0700","asset_file_name":"IMG0179A.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6567,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":111514,"media_folder_id":643,"created_at":"2008/05/20 09:00:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:44:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:44:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_kapook-18183-7623 {"member_only_commentable":false,"description":"555","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:26 +0700","asset_file_name":"kapook-18183-7623.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":6169,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":6770,"media_folder_id":643,"created_at":"2008/05/01 17:14:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:40:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:40:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_stock-photo-nature-08 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"stock-photo-nature-08.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6074,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":225168,"media_folder_id":643,"created_at":"2008/04/28 11:41:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:39:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_1128747584 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e012","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"1128747584.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6073,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":35360,"media_folder_id":643,"created_at":"2008/04/28 11:38:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:39:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_back {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:20 +0700","asset_file_name":"back.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6072,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":62564,"media_folder_id":643,"created_at":"2008/04/28 11:04:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:39:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_img0008a {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e38\u0e49\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:18 +0700","asset_file_name":"IMG0008A.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6051,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":19920,"media_folder_id":643,"created_at":"2008/04/25 16:15:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:38:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:38:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: