นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ข้าพเจ้าอยากหาเรื่อง
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Blog Blog
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > jariya.san

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_2 {"modified_at":"2011/05/31 17:50:29 +0700","id":16650,"asset_file_size":107930,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/08/19 13:16:42 +0700","comment_counter":0,"description":"ple","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":643,"updated_at":"2011/05/31 17:50:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:44 +0700","asset_file_name":"2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_page {"modified_at":"2011/05/31 16:01:32 +0700","id":8433,"asset_file_size":124468,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/08/11 10:37:22 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e02\u0e27\u0e14\u0e22\u0e32","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":643,"updated_at":"2011/05/31 16:01:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:54 +0700","asset_file_name":"page.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_1litre03 {"modified_at":"2011/05/31 15:45:55 +0700","id":6756,"asset_file_size":42609,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/28 09:48:23 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e19\u0e49\u0e33\u0e15\u0e32 1 \u0e25\u0e34\u0e15\u0e23","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":643,"updated_at":"2011/05/31 15:45:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:05 +0700","asset_file_name":"1litre03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_img0179a {"modified_at":"2011/05/31 15:44:01 +0700","id":6567,"asset_file_size":111514,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/20 09:00:38 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":643,"updated_at":"2011/05/31 15:44:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:53 +0700","asset_file_name":"IMG0179A.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_kapook-18183-7623 {"modified_at":"2011/05/31 15:40:11 +0700","id":6169,"asset_file_size":6770,"asset_content_type":"image/gif","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/01 17:14:27 +0700","comment_counter":0,"description":"555","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":643,"updated_at":"2011/05/31 15:40:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:26 +0700","asset_file_name":"kapook-18183-7623.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_stock-photo-nature-08 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:15 +0700","id":6074,"asset_file_size":225168,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/28 11:41:36 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":643,"updated_at":"2011/05/31 15:39:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"stock-photo-nature-08.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_1128747584 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:14 +0700","id":6073,"asset_file_size":35360,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/28 11:38:46 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e012","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":643,"updated_at":"2011/05/31 15:39:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"1128747584.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_back {"modified_at":"2011/05/31 15:39:14 +0700","id":6072,"asset_file_size":62564,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/28 11:04:06 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":643,"updated_at":"2011/05/31 15:39:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:20 +0700","asset_file_name":"back.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_img0008a {"modified_at":"2011/05/31 15:38:52 +0700","id":6051,"asset_file_size":19920,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/25 16:15:06 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e38\u0e49\u0e22","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":643,"updated_at":"2011/05/31 15:38:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:18 +0700","asset_file_name":"IMG0008A.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_bt1 {"modified_at":"2011/05/31 15:31:55 +0700","id":5471,"asset_file_size":8081,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/03/26 12:27:14 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e22\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":643,"updated_at":"2011/05/31 15:31:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:35 +0700","asset_file_name":"bt1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dn_00 {"modified_at":"2011/05/31 15:17:18 +0700","id":4164,"asset_file_size":31879,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/02/08 14:42:24 +0700","comment_counter":0,"description":"death note","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":643,"updated_at":"2011/05/31 15:17:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:14 +0700","asset_file_name":"dn_00.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • {"modified_at":"2011/05/31 15:17:13 +0700","id":4157,"asset_file_size":219878,"asset_content_type":"image/bmp","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/02/08 14:02:40 +0700","comment_counter":0,"description":"kfc","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":643,"updated_at":"2011/05/31 15:17:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:13 +0700","asset_file_name":"kfc.bmp","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • {"modified_at":"2011/05/31 15:06:13 +0700","id":3003,"asset_file_size":8733662,"asset_content_type":"video/x-ms-asf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/01/11 14:04:22 +0700","comment_counter":0,"description":"cd","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":643,"updated_at":"2011/05/31 15:06:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:09 +0700","asset_file_name":"pubcd.wmv","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • {"modified_at":"2011/05/31 15:06:03 +0700","id":2981,"asset_file_size":1312294,"asset_content_type":"image/bmp","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/01/11 10:26:55 +0700","comment_counter":0,"description":"hi5","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":643,"updated_at":"2011/05/31 15:06:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:07 +0700","asset_file_name":"hi1.bmp","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_30162_70712 {"modified_at":"2011/05/31 15:04:44 +0700","id":2828,"asset_file_size":17839,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/01/08 10:17:49 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003Elove\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":643,"updated_at":"2011/05/31 15:04:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:01 +0700","asset_file_name":"30162_70712.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_wc {"modified_at":"2011/05/31 15:03:44 +0700","id":2750,"asset_file_size":164930,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/01/07 09:40:14 +0700","comment_counter":0,"description":"wc","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":643,"updated_at":"2011/05/31 15:03:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:57 +0700","asset_file_name":"wc.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_img0121a {"modified_at":"2011/05/31 15:01:28 +0700","id":2565,"asset_file_size":115088,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/01/03 09:52:04 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19 2","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":643,"updated_at":"2011/05/31 15:01:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:48 +0700","asset_file_name":"IMG0121A.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_img0119aก {"modified_at":"2011/06/01 15:34:09 +0700","id":2564,"asset_file_size":144556,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/01/03 09:50:55 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19 1","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":643,"updated_at":"2011/06/01 15:34:09 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:44 +0700","asset_file_name":"IMG0119A\u0e01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ppt_pink_800_600 {"modified_at":"2011/05/31 14:55:25 +0700","id":2135,"asset_file_size":44042,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2007/12/22 10:10:22 +0700","comment_counter":0,"description":"pink","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":643,"updated_at":"2011/05/31 14:55:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:25 +0700","asset_file_name":"ppt_pink_800_600.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_sunset {"modified_at":"2011/05/31 14:53:32 +0700","id":2018,"asset_file_size":71189,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2007/12/20 16:12:04 +0700","comment_counter":0,"description":"sunset","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":643,"updated_at":"2011/05/31 14:53:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:19 +0700","asset_file_name":"Sunset.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: