นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ข้าพเจ้าอยากหาเรื่อง
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Blog Blog
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > jariya.san

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_2 {"modified_at":"2011/05/31 17:50:29 +0700","id":16650,"asset_file_size":107930,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/08/19 13:16:42 +0700","comment_counter":0,"description":"ple","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":643,"updated_at":"2011/05/31 17:50:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:44 +0700","asset_file_name":"2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_page {"modified_at":"2011/05/31 16:01:32 +0700","id":8433,"asset_file_size":124468,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/08/11 10:37:22 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e02\u0e27\u0e14\u0e22\u0e32","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":643,"updated_at":"2011/05/31 16:01:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:54 +0700","asset_file_name":"page.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_1litre03 {"modified_at":"2011/05/31 15:45:55 +0700","id":6756,"asset_file_size":42609,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/28 09:48:23 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e19\u0e49\u0e33\u0e15\u0e32 1 \u0e25\u0e34\u0e15\u0e23","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":643,"updated_at":"2011/05/31 15:45:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:05 +0700","asset_file_name":"1litre03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_img0179a {"modified_at":"2011/05/31 15:44:01 +0700","id":6567,"asset_file_size":111514,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/20 09:00:38 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":643,"updated_at":"2011/05/31 15:44:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:53 +0700","asset_file_name":"IMG0179A.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_kapook-18183-7623 {"modified_at":"2011/05/31 15:40:11 +0700","id":6169,"asset_file_size":6770,"asset_content_type":"image/gif","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/01 17:14:27 +0700","comment_counter":0,"description":"555","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":643,"updated_at":"2011/05/31 15:40:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:26 +0700","asset_file_name":"kapook-18183-7623.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_stock-photo-nature-08 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:15 +0700","id":6074,"asset_file_size":225168,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/28 11:41:36 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":643,"updated_at":"2011/05/31 15:39:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"stock-photo-nature-08.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_1128747584 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:14 +0700","id":6073,"asset_file_size":35360,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/28 11:38:46 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e012","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":643,"updated_at":"2011/05/31 15:39:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"1128747584.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_back {"modified_at":"2011/05/31 15:39:14 +0700","id":6072,"asset_file_size":62564,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/28 11:04:06 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":643,"updated_at":"2011/05/31 15:39:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:20 +0700","asset_file_name":"back.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_img0008a {"modified_at":"2011/05/31 15:38:52 +0700","id":6051,"asset_file_size":19920,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/25 16:15:06 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e38\u0e49\u0e22","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":643,"updated_at":"2011/05/31 15:38:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:18 +0700","asset_file_name":"IMG0008A.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: