นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ข้าพเจ้าอยากหาเรื่อง
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Blog Blog
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > jariya.san

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_2 {"description":"ple","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16650,"deleted_at":null,"created_at":"2009/08/19 13:16:42 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"2.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:50:29 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:50:29 +0700","media_folder_id":643,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":107930,"last_commented_at":null}
 • Tiny_page {"description":"\u0e02\u0e27\u0e14\u0e22\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8433,"deleted_at":null,"created_at":"2008/08/11 10:37:22 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"page.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:01:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:01:32 +0700","media_folder_id":643,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":124468,"last_commented_at":null}
 • Tiny_1litre03 {"description":"\u0e19\u0e49\u0e33\u0e15\u0e32 1 \u0e25\u0e34\u0e15\u0e23","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6756,"deleted_at":null,"created_at":"2008/05/28 09:48:23 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1litre03.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:45:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:45:55 +0700","media_folder_id":643,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":42609,"last_commented_at":null}
 • Tiny_img0179a {"description":"\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6567,"deleted_at":null,"created_at":"2008/05/20 09:00:38 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG0179A.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:44:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:44:01 +0700","media_folder_id":643,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":111514,"last_commented_at":null}
 • Tiny_kapook-18183-7623 {"description":"555","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":6169,"deleted_at":null,"created_at":"2008/05/01 17:14:27 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"kapook-18183-7623.gif","updated_at":"2011/05/31 15:40:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:40:11 +0700","media_folder_id":643,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":6770,"last_commented_at":null}
 • Tiny_stock-photo-nature-08 {"description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6074,"deleted_at":null,"created_at":"2008/04/28 11:41:36 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"stock-photo-nature-08.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:39:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:39:15 +0700","media_folder_id":643,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":225168,"last_commented_at":null}
 • Tiny_1128747584 {"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e012","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6073,"deleted_at":null,"created_at":"2008/04/28 11:38:46 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1128747584.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:39:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:39:14 +0700","media_folder_id":643,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":35360,"last_commented_at":null}
 • Tiny_back {"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6072,"deleted_at":null,"created_at":"2008/04/28 11:04:06 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"back.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:39:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:39:14 +0700","media_folder_id":643,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":62564,"last_commented_at":null}
 • Tiny_img0008a {"description":"\u0e1b\u0e38\u0e49\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6051,"deleted_at":null,"created_at":"2008/04/25 16:15:06 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG0008A.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:38:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:38:52 +0700","media_folder_id":643,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":19920,"last_commented_at":null}
 • Tiny_bt1 {"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e22\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5471,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/26 12:27:14 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"bt1.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:31:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:31:55 +0700","media_folder_id":643,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":8081,"last_commented_at":null}
 • Tiny_dn_00 {"description":"death note","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4164,"deleted_at":null,"created_at":"2008/02/08 14:42:24 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"dn_00.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:17:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:17:18 +0700","media_folder_id":643,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":31879,"last_commented_at":null}
 • {"description":"kfc","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":4157,"deleted_at":null,"created_at":"2008/02/08 14:02:40 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"kfc.bmp","updated_at":"2011/05/31 15:17:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:17:13 +0700","media_folder_id":643,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":219878,"last_commented_at":null}
 • {"description":"cd","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:09 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"video/x-ms-asf","member_only_readable":false,"id":3003,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/11 14:04:22 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"pubcd.wmv","updated_at":"2011/05/31 15:06:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:06:13 +0700","media_folder_id":643,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":8733662,"last_commented_at":null}
 • {"description":"hi5","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":2981,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/11 10:26:55 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"hi1.bmp","updated_at":"2011/05/31 15:06:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:06:03 +0700","media_folder_id":643,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":1312294,"last_commented_at":null}
 • Tiny_30162_70712 {"description":"\u003Cp\u003Elove\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":2828,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/08 10:17:49 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"30162_70712.gif","updated_at":"2011/05/31 15:04:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:04:44 +0700","media_folder_id":643,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":17839,"last_commented_at":null}
 • Tiny_wc {"description":"wc","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2750,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/07 09:40:14 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"wc.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:03:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:03:44 +0700","media_folder_id":643,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":164930,"last_commented_at":null}
 • Tiny_img0121a {"description":"\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19 2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2565,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/03 09:52:04 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG0121A.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:01:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:01:28 +0700","media_folder_id":643,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":115088,"last_commented_at":null}
 • Tiny_img0119aก {"description":"\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19 1","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2564,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/03 09:50:55 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG0119A\u0e01.jpg","updated_at":"2011/06/01 15:34:09 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:34:09 +0700","media_folder_id":643,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":144556,"last_commented_at":null}
 • Tiny_ppt_pink_800_600 {"description":"pink","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:25 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2135,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/22 10:10:22 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ppt_pink_800_600.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:55:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:55:25 +0700","media_folder_id":643,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":44042,"last_commented_at":null}
 • Tiny_sunset {"description":"sunset","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2018,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/20 16:12:04 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Sunset.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:53:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:53:32 +0700","media_folder_id":643,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":71189,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: