นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ข้าพเจ้าอยากหาเรื่อง
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Blog Blog
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > jariya.san

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_bt1 {"created_at":"2008/03/26 12:27:14 +0700","asset_file_size":8081,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:31:55 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":5471,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e22\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:35 +0700","asset_file_name":"bt1.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:31:55 +0700","media_folder_id":643,"asset_processing":false}
  • Small_dn_00 {"created_at":"2008/02/08 14:42:24 +0700","asset_file_size":31879,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:17:18 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":4164,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"death note","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:14 +0700","asset_file_name":"dn_00.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:17:18 +0700","media_folder_id":643,"asset_processing":false}
  • {"created_at":"2008/02/08 14:02:40 +0700","asset_file_size":219878,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:17:13 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":4157,"asset_content_type":"image/bmp","description":"kfc","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:13 +0700","asset_file_name":"kfc.bmp","updated_at":"2011/05/31 15:17:13 +0700","media_folder_id":643,"asset_processing":false}
  • {"created_at":"2008/01/11 14:04:22 +0700","asset_file_size":8733662,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:06:13 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":3003,"asset_content_type":"video/x-ms-asf","description":"cd","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:09 +0700","asset_file_name":"pubcd.wmv","updated_at":"2011/05/31 15:06:13 +0700","media_folder_id":643,"asset_processing":false}
  • {"created_at":"2008/01/11 10:26:55 +0700","asset_file_size":1312294,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:06:03 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":2981,"asset_content_type":"image/bmp","description":"hi5","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:07 +0700","asset_file_name":"hi1.bmp","updated_at":"2011/05/31 15:06:03 +0700","media_folder_id":643,"asset_processing":false}
  • Small_30162_70712 {"created_at":"2008/01/08 10:17:49 +0700","asset_file_size":17839,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:04:44 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":2828,"asset_content_type":"image/gif","description":"\u003Cp\u003Elove\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:01 +0700","asset_file_name":"30162_70712.gif","updated_at":"2011/05/31 15:04:44 +0700","media_folder_id":643,"asset_processing":false}
  • Small_wc {"created_at":"2008/01/07 09:40:14 +0700","asset_file_size":164930,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:03:44 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":2750,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"wc","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:57 +0700","asset_file_name":"wc.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:03:44 +0700","media_folder_id":643,"asset_processing":false}
  • Small_img0121a {"created_at":"2008/01/03 09:52:04 +0700","asset_file_size":115088,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:01:28 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":2565,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19 2","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:48 +0700","asset_file_name":"IMG0121A.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:01:28 +0700","media_folder_id":643,"asset_processing":false}
  • Small_img0119aก {"created_at":"2008/01/03 09:50:55 +0700","asset_file_size":144556,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:34:09 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":2564,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19 1","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:44 +0700","asset_file_name":"IMG0119A\u0e01.jpg","updated_at":"2011/06/01 15:34:09 +0700","media_folder_id":643,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: