นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ข้าพเจ้าอยากหาเรื่อง
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Blog Blog
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > jariya.san

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ppt_pink_800_600 {"member_only_commentable":false,"description":"pink","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:25 +0700","asset_file_name":"ppt_pink_800_600.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2135,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":44042,"media_folder_id":643,"created_at":"2007/12/22 10:10:22 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:55:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_sunset {"member_only_commentable":false,"description":"sunset","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:19 +0700","asset_file_name":"Sunset.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2018,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71189,"media_folder_id":643,"created_at":"2007/12/20 16:12:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:53:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:53:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: