นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Nan PR PSU Phuket
Ico64
นาง จุฑามาศ สองแก้ว
นักวิชาการอุดมศึกษา
ประชาสัมพันธ์ สนอ. ม.อ.ภูเก็ต
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Blog
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > jaruparn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_training-competency {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"training-competency.JPG","created_at":"2011/07/08 17:28:52 +0700","asset_updated_at":"2011/07/08 17:28:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/08 17:28:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21 Competency","asset_file_size":170911,"modified_at":"2011/07/08 17:28:54 +0700","media_folder_id":1420,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":28689,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_trianing {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"trianing.jpg","created_at":"2011/07/08 12:07:03 +0700","asset_updated_at":"2011/07/08 12:07:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/08 12:07:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e40\u0e21\u0e15\u0e15\u0e32\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e2d\u0e19","asset_file_size":72880,"modified_at":"2011/07/08 12:07:05 +0700","media_folder_id":1420,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":28678,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_trianing {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"trianing.sharepsu.jpg","created_at":"2011/07/08 11:18:05 +0700","asset_updated_at":"2011/07/08 11:18:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/08 11:18:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e0a\u0e2a. \u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21 share.psu","asset_file_size":58154,"modified_at":"2011/07/08 11:18:11 +0700","media_folder_id":1420,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":28674,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: