นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ณ. พุนพิน
Ico64
เจษฎา รัตนวุฒิ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > jassada.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_a_yuttana4 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"A_yuttana4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1496,"visibility":2,"description":"T4","created_at":"2013/08/02 16:56:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/02 16:56:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/02 16:56:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/02 16:56:14 +0700","id":41825,"asset_file_size":108788}
  • Small_a_yuttana3 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"A_yuttana3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1496,"visibility":2,"description":"T3","created_at":"2013/08/02 16:55:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/02 16:55:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/02 16:55:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/02 16:55:17 +0700","id":41820,"asset_file_size":92915}
  • Small_a_yuttana2 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"A_yuttana2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1496,"visibility":2,"description":"T2","created_at":"2013/08/02 16:54:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/02 16:54:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/02 16:54:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/02 16:54:35 +0700","id":41817,"asset_file_size":72716}
  • Small_a_yuttana1 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"A_yuttana1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1496,"visibility":2,"description":"T1","created_at":"2013/08/02 16:53:29 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/02 16:53:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/02 16:53:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/02 16:53:34 +0700","id":41816,"asset_file_size":145832}
  • Small_img_4476 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"IMG_4476.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1496,"visibility":2,"description":"SH13","created_at":"2013/02/17 02:51:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/02/17 02:51:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/02/17 02:51:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/02/17 02:51:54 +0700","id":38314,"asset_file_size":738310}
  • Small_img_4472 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"IMG_4472.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1496,"visibility":2,"description":"SH12","created_at":"2013/02/17 02:51:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/02/17 02:51:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/02/17 02:51:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/02/17 02:51:16 +0700","id":38313,"asset_file_size":709875}
  • Small_img_4498 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"IMG_4498.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1496,"visibility":2,"description":"SH11","created_at":"2013/02/17 02:50:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/02/17 02:50:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/02/17 02:50:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/02/17 02:50:28 +0700","id":38312,"asset_file_size":933716}
  • Small_img_4492 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"IMG_4492.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1496,"visibility":2,"description":"SH10","created_at":"2013/02/17 02:49:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/02/17 02:49:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/02/17 02:49:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/02/17 02:49:54 +0700","id":38311,"asset_file_size":873844}
  • Small_img_4494 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"IMG_4494.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1496,"visibility":2,"description":"SH9","created_at":"2013/02/17 02:49:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/02/17 02:49:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/02/17 02:49:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/02/17 02:49:16 +0700","id":38310,"asset_file_size":743862}
ขนาดย่อ: