นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

P'o'm
Ico64
จตุรพร สอนจิต

หน่วยทะเบียนฯ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > jaturaporn.so

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_test1 {"member_only_commentable":false,"description":"Test1","asset_updated_at":"2016/04/22 11:38:06 +0700","asset_file_name":"Test1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57601,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":199985,"media_folder_id":1414,"created_at":"2016/04/22 11:38:06 +0700","modified_at":"2016/04/22 11:38:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/22 11:38:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_chaipat59 {"member_only_commentable":false,"description":"chaipat59","asset_updated_at":"2016/03/30 15:23:21 +0700","asset_file_name":"chaipat59.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57353,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":64642,"media_folder_id":1414,"created_at":"2016/03/30 15:23:21 +0700","modified_at":"2016/03/30 15:23:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/30 15:23:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_gatpat {"member_only_commentable":false,"description":"gatpat","asset_updated_at":"2016/03/23 15:37:50 +0700","asset_file_name":"GAtpat.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57198,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79374,"media_folder_id":1414,"created_at":"2016/03/23 15:37:50 +0700","modified_at":"2016/03/23 15:37:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/23 15:37:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_ent {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e23\u0e0759","asset_updated_at":"2016/02/17 15:16:26 +0700","asset_file_name":"ent.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56638,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":96381,"media_folder_id":1414,"created_at":"2016/02/17 15:16:26 +0700","modified_at":"2016/02/17 15:16:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/17 15:16:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_co1 {"member_only_commentable":false,"description":"Training58","asset_updated_at":"2016/02/10 14:33:09 +0700","asset_file_name":"co1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56547,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":93243,"media_folder_id":1414,"created_at":"2016/02/10 14:33:09 +0700","modified_at":"2016/02/10 14:33:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/10 14:33:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_r1 {"member_only_commentable":false,"description":"Rakkaset","asset_updated_at":"2016/01/14 09:05:33 +0700","asset_file_name":"R1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56177,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":206209,"media_folder_id":1414,"created_at":"2016/01/14 09:05:33 +0700","modified_at":"2016/01/14 09:05:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/14 09:05:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_preng4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2016/01/07 15:00:44 +0700","asset_file_name":"PReng4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56116,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":147997,"media_folder_id":1414,"created_at":"2016/01/07 15:00:44 +0700","modified_at":"2016/01/07 15:00:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/07 15:00:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_coop8 {"member_only_commentable":false,"description":"Coop8","asset_updated_at":"2014/03/11 13:28:56 +0700","asset_file_name":"Coop8.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45394,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":191180,"media_folder_id":1414,"created_at":"2014/03/11 13:28:56 +0700","modified_at":"2014/03/11 13:29:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/11 13:29:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_coop1 {"member_only_commentable":false,"description":"coop-psu","asset_updated_at":"2013/03/31 01:03:12 +0700","asset_file_name":"coop1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39064,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34743,"media_folder_id":1414,"created_at":"2013/03/31 01:03:12 +0700","modified_at":"2013/03/31 01:03:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/31 01:03:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: