นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

P'o'm
Ico64
จตุรพร สอนจิต

หน่วยทะเบียนฯ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

หลัก > jaturaporn.so

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_test1 {"modified_at":"2016/04/22 11:38:08 +0700","id":57601,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Test1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/22 11:38:08 +0700","media_folder_id":1414,"description":"Test1","created_at":"2016/04/22 11:38:06 +0700","asset_updated_at":"2016/04/22 11:38:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":199985}
  • Small_chaipat59 {"modified_at":"2016/03/30 15:23:26 +0700","id":57353,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"chaipat59.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/30 15:23:26 +0700","media_folder_id":1414,"description":"chaipat59","created_at":"2016/03/30 15:23:21 +0700","asset_updated_at":"2016/03/30 15:23:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":64642}
  • Small_gatpat {"modified_at":"2016/03/23 15:37:53 +0700","id":57198,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"GAtpat.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/23 15:37:53 +0700","media_folder_id":1414,"description":"gatpat","created_at":"2016/03/23 15:37:50 +0700","asset_updated_at":"2016/03/23 15:37:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":79374}
  • Small_ent {"modified_at":"2016/02/17 15:16:31 +0700","id":56638,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ent.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/17 15:16:31 +0700","media_folder_id":1414,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e23\u0e0759","created_at":"2016/02/17 15:16:26 +0700","asset_updated_at":"2016/02/17 15:16:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":96381}
  • Small_co1 {"modified_at":"2016/02/10 14:33:15 +0700","id":56547,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"co1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/10 14:33:15 +0700","media_folder_id":1414,"description":"Training58","created_at":"2016/02/10 14:33:09 +0700","asset_updated_at":"2016/02/10 14:33:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":93243}
  • Small_r1 {"modified_at":"2016/01/14 09:05:36 +0700","id":56177,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"R1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/14 09:05:36 +0700","media_folder_id":1414,"description":"Rakkaset","created_at":"2016/01/14 09:05:33 +0700","asset_updated_at":"2016/01/14 09:05:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":206209}
  • Small_preng4 {"modified_at":"2016/01/07 15:00:46 +0700","id":56116,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PReng4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/07 15:00:46 +0700","media_folder_id":1414,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32","created_at":"2016/01/07 15:00:44 +0700","asset_updated_at":"2016/01/07 15:00:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":147997}
  • Small_coop8 {"modified_at":"2014/03/11 13:29:02 +0700","id":45394,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Coop8.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/11 13:29:02 +0700","media_folder_id":1414,"description":"Coop8","created_at":"2014/03/11 13:28:56 +0700","asset_updated_at":"2014/03/11 13:28:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":191180}
  • Small_coop1 {"modified_at":"2013/03/31 01:03:22 +0700","id":39064,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"coop1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/31 01:03:22 +0700","media_folder_id":1414,"description":"coop-psu","created_at":"2013/03/31 01:03:12 +0700","asset_updated_at":"2013/03/31 01:03:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":34743}
ขนาดย่อ: