นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บ้านวัยใส
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > jeeranan.y

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"asset_file_name":"plan2554.pdf","visibility":2,"modified_at":"2011/08/18 16:09:42 +0700","media_folder_id":265,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e07\u0e32\u0e19","updated_at":"2011/08/18 16:09:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2011/08/18 16:09:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":74410,"id":29296,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/08/18 16:09:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"lecturer.pdf","visibility":2,"modified_at":"2011/08/17 17:08:06 +0700","media_folder_id":265,"description":"\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23","updated_at":"2011/08/17 17:08:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2011/08/17 17:07:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":115299,"id":29278,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/08/17 17:07:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"counseling.pdf","visibility":2,"modified_at":"2011/08/17 17:04:07 +0700","media_folder_id":265,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e04\u0e15\u0e34\u0e44\u0e17\u0e22","updated_at":"2011/08/17 17:04:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2011/08/17 17:04:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":134907,"id":29277,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/08/17 17:04:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"banvaisai.pdf","visibility":2,"modified_at":"2011/08/17 16:58:44 +0700","media_folder_id":265,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e22\u0e43\u0e2a","updated_at":"2011/08/17 16:58:44 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2011/08/17 16:58:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":102715,"id":29272,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/08/17 16:58:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_81854 {"asset_file_name":"81854.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:34:56 +0700","media_folder_id":265,"description":"\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01","updated_at":"2011/05/31 14:34:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/19 11:55:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":59877,"id":566,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: