นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

jinny
Ico64
นางสาว จิณภัฒน์ แก้วฉิมพลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > jinnapat.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_rainbow-wheel {"description":"Ant-17.062016","asset_updated_at":"2016/06/17 08:25:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58218,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/17 08:25:31 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"rainbow-wheel.jpg","updated_at":"2016/06/17 08:25:35 +0700","modified_at":"2016/06/17 08:25:35 +0700","media_folder_id":1472,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":78208,"last_commented_at":null}
  • Small_job {"description":"Ant-15.06.2016","asset_updated_at":"2016/06/15 08:52:12 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58179,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/15 08:52:12 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"job.jpg","updated_at":"2016/06/15 08:52:16 +0700","modified_at":"2016/06/15 08:52:16 +0700","media_folder_id":1472,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":30857,"last_commented_at":null}
  • Small_salad {"description":"Ant2-09.06.2016","asset_updated_at":"2016/06/09 10:34:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58118,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/09 10:34:02 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"salad.jpg","updated_at":"2016/06/09 10:34:07 +0700","modified_at":"2016/06/09 10:34:07 +0700","media_folder_id":1472,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":73544,"last_commented_at":null}
  • Small_sunflower {"description":"Ant1-09.06.2016","asset_updated_at":"2016/06/09 10:32:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58117,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/09 10:32:15 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"sunflower.jpg","updated_at":"2016/06/09 10:32:16 +0700","modified_at":"2016/06/09 10:32:16 +0700","media_folder_id":1472,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":54712,"last_commented_at":null}
  • Small_egg {"description":"Ant2-08.06.2016","asset_updated_at":"2016/06/08 14:26:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58112,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/08 14:26:50 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"egg.jpg","updated_at":"2016/06/08 14:26:55 +0700","modified_at":"2016/06/08 14:26:55 +0700","media_folder_id":1472,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":23770,"last_commented_at":null}
  • Small_cicken {"description":"Ant1-08.06.2016","asset_updated_at":"2016/06/08 14:26:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58111,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/08 14:26:11 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"cicken.jpg","updated_at":"2016/06/08 14:26:15 +0700","modified_at":"2016/06/08 14:26:15 +0700","media_folder_id":1472,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":60496,"last_commented_at":null}
  • Small_fire4 {"description":"Ant5_15.06.2015","asset_updated_at":"2015/06/14 21:13:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53222,"deleted_at":null,"created_at":"2015/06/14 21:13:15 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"fire4.jpg","updated_at":"2015/06/14 21:13:21 +0700","modified_at":"2015/06/14 21:13:21 +0700","media_folder_id":1472,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":42219,"last_commented_at":null}
  • Small_fire3 {"description":"Ant4_15.06.2015","asset_updated_at":"2015/06/14 21:12:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53221,"deleted_at":null,"created_at":"2015/06/14 21:12:30 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"fire3.jpg","updated_at":"2015/06/14 21:12:35 +0700","modified_at":"2015/06/14 21:12:35 +0700","media_folder_id":1472,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":51158,"last_commented_at":null}
  • Small_fire2 {"description":"Ant2_15.06.2015","asset_updated_at":"2015/06/14 21:08:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53220,"deleted_at":null,"created_at":"2015/06/14 21:08:36 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"fire2.jpg","updated_at":"2015/06/14 21:08:38 +0700","modified_at":"2015/06/14 21:08:38 +0700","media_folder_id":1472,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":59850,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: