นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

jinny
Ico64
นางสาว จิณภัฒน์ แก้วฉิมพลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 1 · Followed: 2

หลัก > jinnapat.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_rainbow-wheel {"modified_at":"2016/06/17 08:25:35 +0700","id":58218,"asset_file_size":78208,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/06/17 08:25:31 +0700","comment_counter":0,"description":"Ant-17.062016","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1472,"updated_at":"2016/06/17 08:25:35 +0700","asset_updated_at":"2016/06/17 08:25:31 +0700","asset_file_name":"rainbow-wheel.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_job {"modified_at":"2016/06/15 08:52:16 +0700","id":58179,"asset_file_size":30857,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/06/15 08:52:12 +0700","comment_counter":0,"description":"Ant-15.06.2016","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1472,"updated_at":"2016/06/15 08:52:16 +0700","asset_updated_at":"2016/06/15 08:52:12 +0700","asset_file_name":"job.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_salad {"modified_at":"2016/06/09 10:34:07 +0700","id":58118,"asset_file_size":73544,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/06/09 10:34:02 +0700","comment_counter":0,"description":"Ant2-09.06.2016","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1472,"updated_at":"2016/06/09 10:34:07 +0700","asset_updated_at":"2016/06/09 10:34:02 +0700","asset_file_name":"salad.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_sunflower {"modified_at":"2016/06/09 10:32:16 +0700","id":58117,"asset_file_size":54712,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/06/09 10:32:15 +0700","comment_counter":0,"description":"Ant1-09.06.2016","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1472,"updated_at":"2016/06/09 10:32:16 +0700","asset_updated_at":"2016/06/09 10:32:15 +0700","asset_file_name":"sunflower.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_egg {"modified_at":"2016/06/08 14:26:55 +0700","id":58112,"asset_file_size":23770,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/06/08 14:26:50 +0700","comment_counter":0,"description":"Ant2-08.06.2016","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1472,"updated_at":"2016/06/08 14:26:55 +0700","asset_updated_at":"2016/06/08 14:26:50 +0700","asset_file_name":"egg.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_cicken {"modified_at":"2016/06/08 14:26:15 +0700","id":58111,"asset_file_size":60496,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/06/08 14:26:11 +0700","comment_counter":0,"description":"Ant1-08.06.2016","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1472,"updated_at":"2016/06/08 14:26:15 +0700","asset_updated_at":"2016/06/08 14:26:11 +0700","asset_file_name":"cicken.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_fire4 {"modified_at":"2015/06/14 21:13:21 +0700","id":53222,"asset_file_size":42219,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/06/14 21:13:15 +0700","comment_counter":0,"description":"Ant5_15.06.2015","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1472,"updated_at":"2015/06/14 21:13:21 +0700","asset_updated_at":"2015/06/14 21:13:15 +0700","asset_file_name":"fire4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_fire3 {"modified_at":"2015/06/14 21:12:35 +0700","id":53221,"asset_file_size":51158,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/06/14 21:12:30 +0700","comment_counter":0,"description":"Ant4_15.06.2015","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1472,"updated_at":"2015/06/14 21:12:35 +0700","asset_updated_at":"2015/06/14 21:12:30 +0700","asset_file_name":"fire3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_fire2 {"modified_at":"2015/06/14 21:08:38 +0700","id":53220,"asset_file_size":59850,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/06/14 21:08:36 +0700","comment_counter":0,"description":"Ant2_15.06.2015","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1472,"updated_at":"2015/06/14 21:08:38 +0700","asset_updated_at":"2015/06/14 21:08:36 +0700","asset_file_name":"fire2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: